Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΥΡΙΓΕΝΗ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΥΡΙΓΕΝΗ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΥΡΙΓΕΝΗ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ

2 Αναγνώριση πυριγενών πετρωμάτων Μακροσκοπικά
Γρανίτης Βασάλτης

3 Αναγνώριση πυριγενών πετρωμάτων Μικροσκοπικά
Ιστός: Ολοκρυσταλλικός => πλουτωνικό Ορυκτά: Qtz, Or, Plag Qtz Γρανίτης Or Or Plag Plag

4 Αναγνώριση πυριγενών πετρωμάτων Μικροσκοπικά
Ιστός: Πορφυριτικός => ηφαιστειακό Ορυκτά: Plag, Cpx Cpx Plag Ανδεσίτης Plag

5 Πυριγενή πετρώματα Μάγμα Κρυστάλλωση Πηγή του υλικού
Τήξη πετρωμάτων στο θερμό κάτω φλοιό ή άνω μανδύα. Διαδικασία γένεσης Κρυστάλλωση Στερεοποίηση μάγματος

6 Ηφαιστειακά ή εκρηξιγενή
Πυριγενή πετρώματα Ηφαιστειακά ή εκρηξιγενή Φλεβικά Πλουτωνικά ή βαθυγενή

7 Ορυκτά Ολιβίνης Πυρόξενοι (αυγίτης, υπερσθενής)
Πυρόξενοι (αυγίτης, υπερσθενής) Αμφίβολοι (κεροστίλβη, οξυκεροστίλβη) Μαρμαρυγίες (βιοτίτης, μοσχοβίτης) Αστριοι (Κ-άστριοι, πλαγιόκλαστα) Χαλαζίας

8 Ιστός Ο τρόπος εμφάνισης των ορυκτών στο πέτρωμα
Ο βαθμός κρυστάλλωσής τους Το μέγεθος και το σχήμα τους Ν+ Ν+

9 Ολοκρυσταλλικός ιστός 100% κρύσταλλοι - 0% γυαλί
Πλουτωνικά: Βραδεία ψύξη στο βάθος, πλήρης κρυστάλλωση, ορατοί κρύσταλλοι Γρανίτης Ν+

10 Υαλώδης ιστός 0% κρύσταλλοι - 100% γυαλί
Ηφαιστειακά: Ταχεία ψύξη στην επιφάνεια, απουσία κρυστάλλων, υαλώδης μάζα Οψιδιανός Ν+

11 Υποκρυσταλλικός ιστός κρύσταλλοι - γυαλί
Ηφαιστειακά: Ταχεία ψύξη στην επιφάνεια, ύπαρξη κρυστάλλων σε υαλώδη μάζα Ρυόλιθος Ν+

12 Πορφυριτικός ιστός Ηφαιστειακά: Φαινοκρύσταλλοι σε θεμελιώδη ή κύρια μάζα. Ανδεσίτης Ν+

13 Πορφυριτικός ιστός Ανδεσίτης Φαινοκρύσταλλοι Θεμελιώδης ή κύρια μάζα
Ν+ Θεμελιώδης ή κύρια μάζα

14 Πορφυριτικός ιστός Φαινοκρύσταλλοι Τραχείτης Θεμελιώδης ή κύρια μάζα

15 Υαλοφυρικός ιστός Ηφαιστειακά: Φαινοκρύσταλλοι σε υαλώδη μάζα.
Ηφαιστειακά: Φαινοκρύσταλλοι σε υαλώδη μάζα. Ρυόλιθος Ν+

16 Αφυρικός ιστός Ηφαιστειακά: Απουσία φαινοκρυστάλλων, μικροί κρύσταλλοι
Ηφαιστειακά: Απουσία φαινοκρυστάλλων, μικροί κρύσταλλοι Βασάλτης Ν+

17 Γρανιτικός ιστός Πλουτωνικά: Βραδεία ψύξη στο βάθος, πλήρης κρυστάλλωση, ορατοί κρύσταλλοι Γρανίτης Ν+

18 Γρανιτικός ιστός Γάββρος Ν+ Δουνίτης Ν+

19 Πορφυροειδής ιστός Πλουτωνικά: μεγακρύσταλλοι πολύ μεγαλύτεροι από τα υπόλοιπα ορυκτά Γρανίτης

20 Ιδιόμορφα ορυκτά Έχουν όλες τις έδρες καλά ανεπτυγμένες Px Hbl Ν- Ν-

21 Υπιδιόμορφα ορυκτά Έχουν μερικές έδρες καλά ανεπτυγμένες Bt Plag Bt Bt
Ν+ Ν-

22 Αλλοτριόμορφα ορυκτά Δεν έχουν καμία έδρα καλά ανεπτυγμένη Qtz Ol Ol
Ν+ Ν+

23 Λεπτόκοκκα πετρώματα Μέγεθος κόκκων < 1 mm Απλίτης 1 mm Ν+

24 Μεσόκοκκα πετρώματα Μέγεθος κόκκων 1-5 mm Γρανίτης 1 mm Ν+

25 Αδρόκοκκα πετρώματα Μέγεθος κόκκων > 5 mm Πηγματίτης 1 mm Ν+

26 Σειρά κρυστάλλωσης ορυκτών
Τα ορυκτά κρυσταλλώνονται με κάποια σειρά Γάββρος: Ol < Px, Plag Γρανίτης: Hbl, Bt < Fds, Qtz Bt Px Or Ol Plag Ν+

27 Σειρά κρυστάλλωσης ορυκτών
Πρώτα ορυκτά: Έχουν χώρο => ιδιόμορφα Ol Ν+

28 Σειρά κρυστάλλωσης ορυκτών
Δεύτερα ορυκτά: Λιγότερο χώρο => υπιδιόμορφα Px Ν+

29 Σειρά κρυστάλλωσης ορυκτών
Τελευταία ορυκτά: Συμπληρώνουν διάκενα => Αλλοτριόμορφα Qtz Ν+

30 Σειρά κρυστάλλωσης ορυκτών
Υπό μορφή εγκλείσματος All < Ep < Bt Zrn < Bt Bt Ep All Zrn Zrn Bt Ν- Ν-

31 Σειρά κρυστάλλωσης ορυκτών
Επαφές ορυκτών Ol < Px Plag < San Plag San Ν+

32 Σειρά κρυστάλλωσης ορυκτών
Παράδειγμα Ep All < Ep < Bt All Bt Ν-

33 Σειρά κρυστάλλωσης ορυκτών
Παράδειγμα Bt Plag Plag Bt, Plag < Or Or

34 Σειρά κρυστάλλωσης ορυκτών
Παράδειγμα Qtz Or Or < Qtz Or Plag Plag

35 Σειρά κρυστάλλωσης ορυκτών
Παράδειγμα All < Ep < Bt, Plag < Or < Qtz


Κατέβασμα ppt "ΠΥΡΙΓΕΝΗ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google