Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Tο Νέο Γενικό Λύκειο σύμφωνα με το νόμο 4186/ 17-9-2013 και τις τροποποιήσεις του, σύμφωνα με τους νόμους: 4264/ 15-5-2014 και 4275/ 15-7-2014 Λ Υ Κ Ε.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Tο Νέο Γενικό Λύκειο σύμφωνα με το νόμο 4186/ 17-9-2013 και τις τροποποιήσεις του, σύμφωνα με τους νόμους: 4264/ 15-5-2014 και 4275/ 15-7-2014 Λ Υ Κ Ε."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Tο Νέο Γενικό Λύκειο σύμφωνα με το νόμο 4186/ 17-9-2013 και τις τροποποιήσεις του, σύμφωνα με τους νόμους: 4264/ 15-5-2014 και 4275/ 15-7-2014 Λ Υ Κ Ε Ι Ο Φατσέα Αδαμαντία Σχολική Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Δωδ/σου http://fatsea-manta.gr Ρόδος 10/11/2014

2 2

3 Ποιοι είναι οι Νόμοι και από πότε ισχύουν; 3 Άρθρο 44 Άρθρο 11 Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ: 193/ 17-09-2013) Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ: 118/ 15-05-2014) Ν. 4275/2014 (ΦΕΚ: 149/ 15-07-2014) ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2013-2014 & ΕΦΕΞΗΣ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ/ΙΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΠΟΥ ΦΟΙΤΟΥΝ ΦΕΤΟΣ ΣΤΗΝ Α΄& Β΄ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ Άρα οι μαθητές/τριες 2014-2015 που φοιτούν κατά το σχολικό έτος 2014-2015 Γ΄ Λυκείου (ΓΕ.Λ ή ΕΠΑ.Λ.) Δ΄ Εσπ/ού ΓΕ.Λ. ΔΕΝ στη Γ΄ Λυκείου (ΓΕ.Λ ή ΕΠΑ.Λ.) ή Δ΄ Εσπ/ού ΓΕ.Λ. ΔΕΝ επηρεάζονται από το Νόμο, συνεχίζουν να φοιτούν με τις ισχύουσες διατάξεις που υπήρχαν πριν την ψήφισή τους.

4 Δομή του Γενικού Λυκείου Βασική δομή τάξεων-Ομάδων Προσανατολισμού 4 Α΄ Λυκείου Β΄ Λυκείου Ανθρωπιστικών Σπουδών Θετικών Σποδών Θετικών Σπουδών Γ΄ Λυκείου Ανθρωπιστικών Σπουδών Θετικών Σπουδών Οικονομικών Πολιτικών Κοινωνικών Παιδαγωγικών Σπουδών

5 5 Α΄ τάξη: Τάξη Γενικής Παιδείας Σύνολο μαθημάτων Γενικής Παιδείας (κοινά για όλους): 9 (33 δ. ω) Μαθήματα με κλάδους: 1. Ελληνική Γλώσσα 2. Μαθηματικά 3. Φυσικές Επιστήμες Μάθημα επιλογής: 1 (2 δ. ω.) επιλέγεται μεταξύ 4 μαθημάτων 1.Εφαρμογές Πληροφορικής 2.Γεωλογία 3.Ελληνικός & Ευρωπαϊκός Πολιτισμός 4.Καλλιτεχνική Παιδεία Σύνολο εβδομαδιαίων διδακτικών ωρών (δ. ω.): 35 Σύνολο μαθημάτων: 10 Συνολικά διδασκόμενα αντικείμενα: 15 Διάρθρωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων Α΄ Λυκείου (άρθρο 2)

6 6 Ελληνική Γλώσσα Ελληνική Γλώσσα: 9 δ. ω. με διακριτά διδακτέα αντικείμενα – κλάδους: Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (5 δ. ω.) Νέα Ελληνική Γλώσσα (2 δ. ω.) Λογοτεχνία (2 δ. ω.) Μαθηματικά Μαθηματικά: 5 δ. ω. με διακριτά διδακτέα αντικείμενα - κλάδους: Άλγεβρα (3 δ. ω.) Γεωμετρία (2 δ.ω.) Φυσικές Επιστήμες Φυσικές Επιστήμες: 6 δ. ω. με διακριτά διδακτέα αντικείμενα – κλάδους: Φυσική (2 δ. ω.)Χημεία (2 δ. ω.)Βιολογία (2 δ. ω.) Μαθήματα με κλάδους Α΄ τάξη:

7 Τα μαθήματα στην Α΄ τάξη του ΓΕ.Λ. 7

8 Απαραίτητη προϋπόθεση για την προαγωγή του μαθητή αποτελεί: 8 α. ίσου ή ανώτερου του 10 α. Η επίτευξη γενικού βαθμού ίσου ή ανώτερου του 10 Γ. Β. ≥ 10 β. Μ.Ο. προφορικής και γραπτής βαθμολογίας Ελληνική Γλώσσα Μαθηματικάτουλάχιστον 10 β. Ο Μ.Ο. προφορικής και γραπτής βαθμολογίας σε καθένα από τα μαθήματα: Ελληνική Γλώσσα & Μαθηματικά τουλάχιστον 10 τουλάχιστον 08 & τουλάχιστον 08 σε κάθε ένα από τα υπόλοιπα μαθήματα (Ιστορία, Πολιτική Παιδεία, Θρησκευτικά, Ερευνητική Εργασία, Ξένη Γλώσσα, Φυσική Αγωγή, Μάθημα Επιλογής, Φυσική, Χημεία, Βιολογία). Προαγωγή των μαθητών από την Α΄ στη Β΄ τάξη (Ν. 4275 άρθρο 11, §1)

9 Απαραίτητη προϋπόθεση για την προαγωγή του μαθητή αποτελεί: 9 α. ίσου ή ανώτερου του 10 α. Η επίτευξη γενικού βαθμού ίσου ή ανώτερου του 10 Γ. Β. ≥ 10 β. Μ.Ο. προφορικής και γραπτής βαθμολογίαςσε έναν ή δύο κλάδους των μαθημάτων Ελληνική γλώσσα ή Μαθηματικά τουλάχιστον οκτώ (8) β. Ο Μ.Ο. προφορικής και γραπτής βαθμολογίας σε έναν ή δύο κλάδους των μαθημάτων Ελληνική γλώσσα ή Μαθηματικά τουλάχιστον οκτώ (8) & ταυτόχρονα έχει επιτύχει Μ.Ο. κλάδων (Ελληνική Γλώσσα, Μαθηματικά, Φυσικές Επιστήμες) ≥ 12,5 τουλάχιστον 08 & τουλάχιστον 08 σε κάθε ένα από τα υπόλοιπα μαθήματα (Ιστορία, Πολιτική Παιδεία, Θρησκευτικά, Ερευνητική Εργασία, Ξένη Γλώσσα, Φυσική Αγωγή, Μάθημα Επιλογής, Φυσική, Χημεία, Βιολογία). Προαγωγή των μαθητών από την Α΄ στη Β΄ τάξη (Ν. 4275 άρθρο 11, §1)

10 10 Συνθήκες για Προαγωγή από την Α’ στη Β’ Τάξη (α) Γ. Β. ≥ 10 (β) Μ.Ο. (Π + Γ.Β.) Ελληνική Γλώσσα ≥ 10 Μ.Ο. (Π + Γ.Β.) Μαθηματικά ≥ 10 Μ.Ο. (Π + Γ.Β.) σε κάθε ένα από τα υπόλοιπα μαθήματα ≥ 8

11 11 Συνθήκες για Προαγωγή από την Α’ στη Β’ Τάξη (α) Γ. Β. ≥ 10 (β) Μ.Ο. Σε ένα ή δυο κλάδους: Αρχαία, Νέα, Λογοτεχνία ≥8 Άλγεβρα, Γεωμετρία ≥8 Μ.Ο. κλάδων ≥ 12,5 Μ.Ο. (Π + Γ.Β.) σε κάθε ένα από τα υπόλοιπα μαθήματα ≥8

12 Προαγωγή των μαθητών από την Α΄ στην Β΄ τάξη (Νόμος Προαγωγή των μαθητών από την Α΄ στην Β΄ τάξη (Νόμος 4275/ Άρθρο 11) Όταν ο μαθητής δεν πληροί τις προϋποθέσεις α β επαναλαμβάνει τη φοίτηση, ενώ όταν δεν πληροί την προϋπόθεση β του προηγούμενου εδαφίου, κατά μάθημα ή μαθήματα, παραπέμπεται σε επανεξέταση στο μάθημα (ή στα μαθήματα) ή στον κλάδο (ή στους κλάδους) τον οποίο υστέρησε και προάγεται ή επαναλαμβάνει την φοίτηση κατά τα οριζόμενα ως άνω. Όταν ο μαθητής δεν πληροί τις προϋποθέσεις α & β επαναλαμβάνει τη φοίτηση, ενώ όταν δεν πληροί την προϋπόθεση β του προηγούμενου εδαφίου, κατά μάθημα ή μαθήματα, παραπέμπεται σε επανεξέταση στο μάθημα (ή στα μαθήματα) ή στον κλάδο (ή στους κλάδους) τον οποίο υστέρησε και προάγεται ή επαναλαμβάνει την φοίτηση κατά τα οριζόμενα ως άνω. Όταν μαθητής έχει επιτύχει Γ. Β. ≥ 10 και έχει επιτύχει βαθμό τουλάχιστον οκτώ (8) σε έναν ή δύο κλάδους των μαθημάτων «Ελληνική γλώσσα» ή «Μαθηματικά» και ταυτόχρονα έχει επιτύχει Μ.Ο. κλάδων ≥ 12,5 (που προκύπτει από την προφορική και γραπτή βαθμολογία στους κλάδους των μαθημάτων «Ελληνική γλώσσα», «Μαθηματικά» και «Φυσικές επιστήμες»), ο μαθητής δεν παραπέμπεται στους ανωτέρω κλάδους και προάγεται ή παραπέμπεται ή επαναλαμβάνει τη φοίτηση κατά τα οριζόμενα ως Όταν μαθητής έχει επιτύχει Γ. Β. ≥ 10 και έχει επιτύχει βαθμό τουλάχιστον οκτώ (8) σε έναν ή δύο κλάδους των μαθημάτων «Ελληνική γλώσσα» ή «Μαθηματικά» και ταυτόχρονα έχει επιτύχει Μ.Ο. κλάδων ≥ 12,5 (που προκύπτει από την προφορική και γραπτή βαθμολογία στους κλάδους των μαθημάτων «Ελληνική γλώσσα», «Μαθηματικά» και «Φυσικές επιστήμες»), ο μαθητής δεν παραπέμπεται στους ανωτέρω κλάδους και προάγεται ή παραπέμπεται ή επαναλαμβάνει τη φοίτηση κατά τα οριζόμενα ως άνω.» 12

13 Έτσι έχουμε τις παρακάτω περιπτώσεις: 1. Πληροί την α και β : Ο μαθητής προάγεται. 2.Δεν πληροί ούτε την α ούτε την β : Ο μαθητής επαναλαμβάνει την τάξη. 3. Πληροί την α, έχει τουλάχιστον 8 σε ένα ή δυο κλάδους (Ελληνικά, Μαθηματικά) και Μ.Ο. τριών κλάδων (Ελληνικά, Μαθηματικά, Φυσικές Επιστήμες) 12,5 & τουλάχιστον 08 σε κάθε ένα από τα υπόλοιπα μαθήματα: Ο μαθητής προάγεται. 4. Πληροί την β και όχι την α : επαναλαμβάνει την τάξη Προαγωγή των μαθητών από την Α΄ στην Β΄ τάξη (Νόμος Προαγωγή των μαθητών από την Α΄ στην Β΄ τάξη (Νόμος 4275/ Άρθρο 11) 13 Χ Παράδειγμα: Η μαθήτρια Χ έχει: 10 Μ.Ο. μαθημάτων (Γ.Β.): 10 10 Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Μ.Ο.: 10 10 Νέα Ελληνική Γλώσσα Μ.Ο.: 10 10 Νέα Ελληνική Λογοτεχνία Μ.Ο.: 10 8 Άλγεβρα Μ.Ο.: 8 8 Γεωμετρία Μ.Ο.: 8 12,5 Ελλ. Γλώσσα + Μαθηματικά + Φυσικές Επιστήμες Μ.Ο.: 12,5 8 Σε κάθε ένα από τα υπόλοιπα μαθήματα Μ.Ο.≥ 8 Χπροάγεται Η μαθήτρια Χ προάγεται. Κ Παράδειγμα: Η μαθήτρια Κ έχει: 9,4 Μ.Ο. μαθημάτων: 9,4 Κεπαναλαμβάνει α Η μαθήτρια Κ επαναλαμβάνει την τάξη (δεν πληροί την α) Μ Παράδειγμα: Ο μαθητής Μ έχει: 9 Μ.Ο. μαθημάτων (Γ.Β.): 9 10 Ελληνική Γλώσσα Μ.Ο.: 10 7 Μαθηματικά Μ.Ο.: 7 10 Ελλ. Γλώσσα + Μαθηματικά + Φυσικές Επιστήμες Μ.Ο.: 10 < 8 Σε καθένα από τα υπόλοιπα μαθήματα < 8 Μεπαναλαμβάνει α + β Ο μαθητής Μ επαναλαμβάνει την τάξη (δεν πληροί α + β)

14 14 (άρθρο 3, §4) Γραπτές προαγωγικές εξετάσεις Μαΐου-Ιουνίου Α΄ τάξη Ημερήσιου ΓΕ.Λ. (και Α΄, Β΄ Εσπερινού ΓΕ.Λ.) (άρθρο 3, §4) Διεξάγονται ενδοσχολικά. Περιλαμβάνουν όλα τα διδασκόμενα μαθήματα εκτός Φυσικής Αγωγής & Ερευνητικής Εργασίας (εκτός Φυσικής Αγωγής & Ερευνητικής Εργασίας). τα θέματα είναι κοινά Σε κάθε μάθημα τα θέματα είναι κοινά για όλα τα τμήματα του ίδιου σχολείου. Τα θέματα ορίζονται: 50% από τράπεζα θεμάτων διαβαθμισμένης δυσκολίας &τράπεζα θεμάτων διαβαθμισμένης δυσκολίας 50% από τον/ους διδάσκοντα/διδάσκοντες του μαθήματος. Τα γραπτά εξετάζονται από τον οικείο διδάσκοντα.

15 Τράπεζα θεμάτων – Έρευνα (για το σχ. έτος 2013-2014) Τι έδειξε δειγματοληπτική έρευνα που έγινε σε 16 ΓΕ.Λ. & 14 Λ.Τ. του Νομού Δωδεκανήσου από τον Σχολικό Σύμβουλο Μαθηματικών Ν. Δωδ/σου κ. Ι. Καραγιάννη. δειγματοληπτική έρευνα δειγματοληπτική έρευνα Παραπεμπόμενοι μαθητές και επιδόσεις με την Τράπεζα θεμάτων 1.pdf Η χρήση της τράπεζας θεμάτων δεν είχε καμιά στατιστικά σημαντική «επιρροή» στις γραπτές επιδόσεις των μαθητών, τόσο στην Άλγεβρα όσο και στη Γεωμετρία. Η χρήση της τράπεζας θεμάτων δεν είχε καμιά στατιστικά σημαντική «επιρροή» στις γραπτές επιδόσεις των μαθητών, τόσο στην Άλγεβρα όσο και στη Γεωμετρία. Με τους όρους και τις προϋποθέσεις προαγωγής των μαθητών που ίσχυαν μέχρι πρότινος, περίπου το ίδιο ποσοστό (25%) θα παραπέμπονταν και χωρίς την τράπεζα θεμάτων. Δεν προέκυψαν στοιχεία που να δηλώνουν ότι τα συγκεκριμένα θέματα ήταν μεγαλύτερου βαθμού δυσκολίας από τα αντίστοιχα περσινά θέματα (μη ύπαρξη της τράπεζας θεμάτων). Σε μεμονωμένες περιπτώσεις τα αντίστοιχα θέματα ήταν «ευκολότερα». 15

16 Βαθμολογία 1/2 Για τη βαθμολογία κάθε μαθήματος ισχύουν: Ο Μέσος όρος (Μ.Ο.) κάθε μαθήματος ορίζεται «κατά τις ισχύουσες διατάξεις», δηλαδή όπως μέχρι τώρα ίσχυε. Ο Μέσος όρος (Μ.Ο.) κάθε μαθήματος ορίζεται «κατά τις ισχύουσες διατάξεις», δηλαδή όπως μέχρι τώρα ίσχυε. Ο Γενικός Βαθμός Προαγωγής (Β.Π.) «αποτελεί το πηλίκο της διαίρεσης δια του συνόλου των διδασκομένων μαθημάτων του αθροίσματος των Μ.Ο. προφορικής και γραπτής, εφόσον αυτά εξετάζονται γραπτώς, επίδοσης του μαθητή σε κάθε μάθημα». Ο Γενικός Βαθμός Προαγωγής (Β.Π.) «αποτελεί το πηλίκο της διαίρεσης δια του συνόλου των διδασκομένων μαθημάτων του αθροίσματος των Μ.Ο. προφορικής και γραπτής, εφόσον αυτά εξετάζονται γραπτώς, επίδοσης του μαθητή σε κάθε μάθημα». Όλοι οι Μ.Ο. είναι με προσέγγιση δεκάτου. Όλοι οι Μ.Ο. είναι με προσέγγιση δεκάτου. 16

17 Βαθμολογία 2/2 Επισημάνσεις Στο Γενικό Βαθμό (Βαθμός Προαγωγής) συμμετέχουν ισότιμα όλα τα διδασκόμενα μαθήματα (εξεταζόμενα γραπτώς και μη). Στο Γενικό Βαθμό (Βαθμός Προαγωγής) συμμετέχουν ισότιμα όλα τα διδασκόμενα μαθήματα (εξεταζόμενα γραπτώς και μη). Δηλαδή συμμετέχει και ο βαθμός της Φυσικής Αγωγής και της Ερευνητικής εργασίας (ο Μ.Ο των οποίων βγαίνει από την προφορική βαθμολογία των δύο τετραμήνων). Πρώτα βγαίνει ο τελικός βαθμός των μαθημάτων με κλάδους και μετά ο Βαθμός Προαγωγής (Β.Π.). Πρώτα βγαίνει ο τελικός βαθμός των μαθημάτων με κλάδους και μετά ο Βαθμός Προαγωγής (Β.Π.). 17 Προσοχή: Τα μαθήματα είναι 10, τα διδακτέα αντικείμενα είναι 15, ο Μ.Ο. βγαίνει από τα 10 μαθήματα.

18 Α’ Λυκείου Τελικά Αποτελέσματα Ιουνίου του μαθητή Κ 18 ≥8 Μ.Ο.

19 Α’ Λυκείου Τελικά Αποτελέσματα Ιουνίου του μαθητή Χ 19 ≥08 Μ.Ο. =12,8 >12,5 Μ.Ο.

20 20 Περισσότερα παραδείγματα;

21 21 ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΤΑΙ Στα μαθήματα: Αγγλικά, Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Άλγεβρα, Γεωμετρία, Φυσική, Χημεία, Νέα Ελληνική Γλώσσα. Ο ΜΟ όλων των Μαθημάτων είναι 11,5 > 10 Σε 2 μαθήματα κλάδου έχει βαθμό τουλάχιστον 8 & ο Μέσος Όρος όλων των κλαδικών μαθημάτων είναι 7,8

22 22 ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΤΑΙ Στα μαθήματα: Άλγεβρα, Γεωμετρία, Φυσική, Χημεία. Ο ΜΟ όλων των Μαθημάτων είναι 13,6 > 10

23 23 ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΤΑΙ Στα μαθήματα: Άλγεβρα, Γεωμετρία Ο ΜΟ όλων των Μαθημάτων είναι 13,8 > 10 Σε 2 μαθήματα κλάδου έχει βαθμό τουλάχιστον 8 & ο Μ. Ό. όλων των κλαδικών μαθημάτων είναι 10,3

24 24 ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΤΑΙ Στα μαθήματα: Άλγεβρα, Γεωμετρία. Ο ΜΟ όλων των Μαθημάτων είναι 13 >10

25 25 ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΤΑΙ Στο μάθημα: Άλγεβρα Ο ΜΟ όλων των Μαθημάτων είναι 16 >10 Υστερεί σε 1 κλαδικό μάθημα γιατί έχει κάτω από 8

26 26 ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ Ο ΜΟ όλων των Μαθημάτων είναι 11,9 > 10 Ο Μ.Ο. Σε ένα ή δυο κλάδους: Αρχαία, Νέα, Λογοτεχνία ≥8 Άλγεβρα, Γεωμετρία ≥8 Ο Μ. Ο. όλων των κλαδικών μαθημάτων είναι 8,3 Εξετάσεις Σεπτεμβρίου

27 27 35 35 διδακτικές ώρες / εβδομάδα 30 30 δ. ώ. για μαθήματα Κοινού Εκπαιδευτικού Προγράμματος 5 5 δ. ώ. για μαθήματα σε Ομάδες Προσανατολισμού Β. Θετικών Σπουδών Α. Ανθρωπιστικών Σπουδών 1. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία (3 δ. ω.) 2. Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών (2 δ. ω.) 1. Φυσική (3 δ. ω.) 2. Μαθηματικά (2 δ. ω.) Λίγα λόγια για την Β΄ τάξη Γενική διάρθρωση

28 Τα μαθήματα στη Β’ ΓΕΛ 28 ΜάθημαΏρες Ομάδες προσανατολισμού Ώρες Ελληνική Γλώσσα Ανθρωπιστικών Σπουδών Μαθηματικά Φυσικές Επιστήμες Αρχαία Ελ. Κείμενα3 Ιστορία2 Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών (Κοινων/γία Οικονομική Επιστήμη και Πολιτική Επιστήμη)2 Πολιτική Παιδεία (Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί & Αρχές Δικαίου, Κοινωνονιολογία)2 Θρησκευτικά2 Ερευνητική Εργασία1 Ξένη Γλώσσα2 Φυσική Αγωγή1 Φιλοσοφία2 Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ1 Θετικών Σπουδών Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία2 Νέα Ελληνική Λογοτεχνία2Φυσική (Ο.Π.)3 Νέα Ελληνική Γλώσσα2Μαθηματικά (Ο. Π.)2 Άλγεβρα3 Γεωμετρία2 Φυσική2 Χημεία2 Βιολογία2

29 Λίγα λόγια για την Β΄ τάξη - Διακριτά διδακτέα Αντικείμενα 29 Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (2 ώρες) Νέα Ελληνική Γλώσσα (2 ώρες) Λογοτεχνία (2 ώρες) Ελληνική Γλώσσα Ελληνική Γλώσσα (6 ώρες με διακριτά διδακτέα αντικείμενα κλάδους τη(ν): Άλγεβρα (3 ώρες) Γεωμετρία (2 ώρες) Μαθηματικά (5 ώρες με διακριτά διδακτέα αντικείμενα- κλάδους τη(ν): Φυσική (2 ώρες) Χημεία (2 ώρες) Βιολογία (2 ώρες) 6 ώρες με διακριτά διδακτέα αντικείμενα – κλάδους τη: Φυσικές Επιστήμες ( 6 ώρες με διακριτά διδακτέα αντικείμενα – κλάδους τη:

30 Προαγωγή των μαθητών από τη Β΄ στη Γ΄ τάξη Απαραίτητες προϋποθέσεις: 30 α. ίσου ή ανώτερου του 10 α. Η επίτευξη γενικού βαθμού ίσου ή ανώτερου του 10 Γ. Β. ≥ 10 β. Μ.Ο. προφορικής και γραπτής βαθμολογίας Ελληνικής Γλώσσας Μαθηματικών β. Ο Μ.Ο. προφορικής και γραπτής βαθμολογίας σε καθένα από τα μαθήματα: Ελληνικής Γλώσσας & Μαθηματικών μαθημάτων ομάδας προσανατολισμού τουλάχιστον 10 & των μαθημάτων ομάδας προσανατολισμού τουλάχιστον 10 τουλάχιστον 08 υπόλοιπα μαθήματα & τουλάχιστον 08 σε κάθε ένα από τα υπόλοιπα μαθήματα (Φυσικές Επιστήμες, Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ, Ιστορία, Φιλοσοφία, Πολιτική Παιδεία, Θρησκευτικά, Ερευνητική Εργασία, Ξένη Γλώσσα, Φυσική Αγωγή).

31 Προαγωγή των μαθητών από τη Β΄ στη Γ΄ τάξη Απαραίτητες προϋποθέσεις: 31 α. ίσου ή ανώτερου του 10 α. Η επίτευξη γενικού βαθμού ίσου ή ανώτερου του 10 Γ. Β. ≥ 10 β. Μ.Ο. προφορικής και γραπτής βαθμολογίαςσε έναν ή δύο κλάδους των μαθημάτων Ελληνική γλώσσα ή Μαθηματικά τουλάχιστον οκτώ (8) β. Ο Μ.Ο. προφορικής και γραπτής βαθμολογίας σε έναν ή δύο κλάδους των μαθημάτων Ελληνική γλώσσα ή Μαθηματικά τουλάχιστον οκτώ (8) κλάδων ≥ 12,5 & ταυτόχρονα έχει Μ.Ο. κλάδων ≥ 12,5 (Ελληνική γλώσσα, Μαθηματικά & Φυσικές επιστήμες) ομάδας προσανατολισμούτουλάχιστον 10 & Μ.Ο. των μαθημάτων ομάδας προσανατολισμού τουλάχιστον 10 τουλάχιστον 08 υπόλοιπα μαθήματα & τουλάχιστον 08 σε κάθε ένα από τα υπόλοιπα μαθήματα (Φυσικές Επιστήμες, Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ, Ιστορία, Φιλοσοφία, Πολιτική Παιδεία, Θρησκευτικά, Ερευνητική Εργασία, Ξένη Γλώσσα, Φυσική Αγωγή).

32 32

33 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ


Κατέβασμα ppt "Tο Νέο Γενικό Λύκειο σύμφωνα με το νόμο 4186/ 17-9-2013 και τις τροποποιήσεις του, σύμφωνα με τους νόμους: 4264/ 15-5-2014 και 4275/ 15-7-2014 Λ Υ Κ Ε."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google