Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤ’ ΤΑΞΗΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤ’ ΤΑΞΗΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤ’ ΤΑΞΗΣ
Forum Geschichte 1 Hessen Από τη φοιτήτρια του παιδαγωγικού τμήματος δημοτικής εκπαίδευσης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Μιτσικάρη Ελένη

2

3 Περιεχόμενα Το γερμανικό εκπαιδευτικό σύστημα Μεθοδολογία
Ιστορικό περιεχόμενο Συνοπτική παρουσίαση κάθε κεφαλαίου

4 Το Γερμανικό Εκπαιδευτικό Σύστημα
Στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, το κάθε κρατίδιο (Bundesland) έχει την ευθύνη για τα σχολεία και τη διαχείριση του εκπαιδευτικού συστήματος, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες που ορίζονται από το σύνταγμα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να υπάρχουν 16 εκπαιδευτικά συστήματα που διαφέρουν μεταξύ τους σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό. Οι αρμοδιότητες της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης σαν ανώτερη αρχή περιλαμβάνουν: την επαγγελματική κατάρτιση στις επιχειρήσεις και την μετα-υποχρεωτική επαγγελματική εκπαίδευση την κατάρτιση στα επαγγέλματα υγείας, εκπαίδευσης και πρόνοιας και ορισμένα αντικείμενα των πανεπιστημιακών κανονισμών. Η φοίτηση στο σχολείο είναι υποχρεωτική για όλα τα παιδιά που διαμένουν μόνιμα στη χώρα, ανεξάρτητα από την εθνικότητά τους, για εννέα - ή σε μερικές περιπτώσεις δέκα (σε πέντε κρατίδια) χρόνια. Το σχολείο είναι υποχρεωτικό από την ηλικία των έξι ετών. Οι γονείς μπορούν να επιλέξουν μεταξύ των δημόσιων σχολείων και των λίγων ιδιωτικών που λειτουργούν. Οι μαθητές που φοιτούν στα δημόσια σχολεία δεν απαιτείται να πληρώσουν δίδακτρα ή να συνεισφέρουν στο κόστος του εκπαιδευτικού υλικού. Τα Γερμανικά εκπαιδευτικά συστήματα παρέχουν μια ποικιλία τύπων εκπαίδευσης, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές ανάγκες και ενδιαφέροντα των παιδιών και των γονιών τους.

5 Το εκπαιδευτικό σύστημα στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας διακρίνεται σε τέσσερα επίπεδα:
προσχολική εκπαίδευση πρωτοβάθμια εκπαίδευση δευτεροβάθμια εκπαίδευση τριτοβάθμια εκπαίδευση συνεχιζόμενη εκπαίδευση

6 Hauptschule, Realschule, Gymnasium.
Από την ηλικία των έξι ετών όλα τα παιδιά πρέπει να φοιτήσουν στο Δημοτικό Σχολείο (Grundschule) , το οποίο στα περισσότερα κρατίδια διαρκεί 4 χρόνια (με εξαίρεση τα Berlin, Brandenburg όπου διαρκεί 6 χρόνια). Η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας έχει τρεις βασικούς τύπους σχολείων: Hauptschule, Realschule, Gymnasium. Το μάθημα της ιστορίας διδάσκεται για πρώτη φορά στην έκτη τάξη της υποχρεωτικής εκπαίδευσης και των τριών τύπων σχολείων.

7 Το Γερμανικό Εκπαιδευτικό Σύστημα
13 ABITUR 12  απολυτήριο γερμανικού γυμνασίου 11 10 MITTLERE REIFE μέση εκπαίδευση 9 Gymnasium Realschule Hauptschule 8  γερμανικό γυμνάσιο τεχνικό-επαγγελματικό σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  7 6 5 4 3 Grundschule 2  δημοτικό σχολείο 1

8 Μεθοδολογία Μελέτη ιστορικών πηγών Προτείνονται στο μαθητή συγκεκριμένοι τρόποι εργασίας και προσέγγισης ιστορικών πηγών. Αναλυτικότερα: Η εικόνα ως ιστορική πηγή 1. βήμα: Εντοπίζω τις λεπτομέρειες της εικόνας. Απαντώ στις ακόλουθες ερωτήσεις: Ποια άτομα απεικονίζονται σ’ αυτήν; Πώς είναι ντυμένοι; Ποια άλλα αντικείμενα ή ζώα μπορώ να διακρίνω; Πού βρίσκονται τα άτομα και τα αντικείμενα; 2. βήμα: Εξηγώ τι σχέση μπορούν να έχουν μεταξύ τους τα άτομα, τα ζώα και τα αντικείμενα που απεικονίζονται. 3. βήμα: Συγκεντρώνω πρόσθετες πληροφορίες για την εικόνα. Ο χάρτης ως ιστορική πηγή 1. βήμα: Ερευνώ το θέμα του χάρτη. 2. βήμα: Ερμηνεύω το υπόμνημα του χάρτη. 3. βήμα: Βρίσκω την κλίμακα του χάρτη. 4. βήμα: Περίληψη των πληροφοριών που μας δίνει ο χάρτης 5. βήμα: Συλλέγω περεταίρω πληροφορίες. Αντικείμενα τέχνης ως ιστορικές πηγές 1. βήμα: Καλλιτεχνική αξιολόγηση Τι παριστάνει; Από ποιο υλικό είναι φτιαγμένο; Τι αισθήματα μου προκαλεί; Πώς απεικονίζει ο καλλιτέχνης τη φύση; 2. βήμα: Ιστορική αξιολόγηση Πότε, πού και γιατί δημιουργήθηκε; Ποιες πληροφορίες δίνει για εκείνη την εποχή; Ποια η σχέση μεταξύ των ατόμων που απεικονίζονται;

9 Δομή και μέθοδοι χρήσης του βιβλίου
Εισαγωγικές σελίδες Κάθε κεφάλαιο ξεκινά με δύο εισαγωγικές σελίδες. Εικόνες κι ένα σύντομο κείμενο προϊδεάζουν το μαθητή για τα θέματα και τα ερωτήματα των επόμενων διδακτικών ωρών. Θεματικές ενότητες Σε κάθε κεφάλαιο μετά τις εισαγωγικές σελίδες ακολουθούν οι θεματικές ενότητες, οι οποίες αποτελούν τον πυρήνα του κεφαλαίου. Κάθε θεματική ενότητα αποτελείται από δύο έως τέσσερις σελίδες. Σε κάθε ενότητα ο μαθητής μπορεί να δουλέψει ένα συγκεκριμένο ζήτημα με τη βοήθεια εργαλείων, όπως γραπτές πηγές, εικόνες, χάρτες και πίνακες, αλλά και ασκήσεων.

10 Συμβολισμοί Όλα τα κείμενα που χρησιμοποιούνται ως ιστορικές πηγές, είναι γραμμένα με διαφορετικό χρώμα. Το χρώμα των συμβόλων που παραπέμπουν στις πηγές αυτές διαφέρει: Πηγές από το παρελθόν και απόψεις σύγχρονων μαρτυριών Παρουσιάσεις-ερμηνείες σύγχρονων επιστημόνων Επινοημένα κείμενα βασισμένα σε ιστορικές πηγές Όλα τα υπόλοιπα εργαλεία Οι εργασίες - ασκήσεις συμβολίζονται με αριθμούς διαφορετικού πάλι χρώματος. Τα κείμενα των ασκήσεων δίνουν στο μαθητή μια γενική εικόνα για το θέμα και το βοηθούν να αξιοποιήσει τα διάφορα εργαλεία που έχει στη διάθεσή του. Υπάρχουν επίσης συγκεκριμένα σύμβολα που παραπέμπουν: Σε πληροφορίες για σημαντικά πρόσωπα, έννοιες και γεγονότα Σε προτάσεις εναλλακτικής ενασχόλησης με ένα ιστορικό θέμα Σε προτάσεις βιβλίων και ιστοσελίδων σχετικών με το θέμα

11 Εργαστήριο (Workshop)
Σε κάθε κεφάλαιο υπάρχουν σελίδες μεθοδολογίας και σελίδες εργαστηρίου: Σελίδες μεθοδολογίας Εδώ μπορεί ο μαθητής να μάθει ποια εργαλεία και με ποιον τρόπο μπορεί να τα χρησιμοποιεί ώστε να καταλήξει σε συμπεράσματα και κρίσεις. Επιπλέον μαθαίνει να αξιολογεί και να αξιοποιεί τις ιστορικές πηγές, όπως χάρτες, εικόνες και κείμενα. Σελίδες εργαστηρίου Εδώ ο μαθητής προτρέπεται να αποκτήσει ιστορικές γνώσεις μέσα από έναν πιο ευχάριστο και δημιουργικό τρόπο, παραδείγματος χάρη κάνοντας χειροτεχνίες ή σχεδιάζοντας μια επίσκεψη σε έναν ιστορικό χώρο.

12 Ανακεφαλαιώσεις Στο τέλος κάθε κεφαλαίου υπάρχει μία ανακεφαλαίωση, ένα σύντομο κείμενο στο οποίο επισημαίνονται τα σπουδαιότερα σημεία του. Επίσης σημειώνονται σε μορφή κάρτας έννοιες και μέθοδοι, που ο μαθητής πρέπει οπωσδήποτε να συγκρατήσει. Πάντα σ’ αυτές τις σελίδες ανακεφαλαίωσης υπάρχουν παιχνίδια ή αινίγματα, μέσω των οποίων ο μαθητής έχει τη δυνατότητα αυτοαξιολόγησης.

13 Παράρτημα Το παράρτημα του βιβλίου περιλαμβάνει:
Κριτήρια αυτοαξιολόγησης Λεξικό Συνοπτική παρουσίαση μεθοδολογίας Ευρετήριο

14 Ιστορικό περιεχόμενο Το βιβλίο „Forum Geschichte 1, Hessen“, χωρίζεται σε τρία κεφάλαια:
Εισαγωγή στην ιστορία Ο πολιτισμός της αρχαίας Αιγύπτου Η αρχαία Ελλάδα

15 Εισαγωγή στην ιστορία Περιγράφεται η πορεία και η εξέλιξη του ανθρώπου, μέσα από τα ευρήματα των επιστημόνων. Δίνονται απαντήσεις σε ερωτήματα όπως: Από πού προήλθαν οι πρώτοι άνθρωποι; Ποια ήταν η μορφή τους; Πώς ήταν οι σχέσεις μεταξύ τους; Ποιες τεχνικές κατείχαν; Ποια ήταν η σχέση τους με τη φύση και το περιβάλλον τους; Το κεφάλαιο αυτό αναφέρεται κυρίως στην περίοδο της Προϊστορίας: π.Χ. Παλαιολιθική εποχή Από 9000 π.Χ. Νεολιθική εποχή (9000 π.Χ. Εγγύς Ανατολή, 5500 π.Χ. κεντρική Ευρώπη) 5500 π.Χ. εποχή μετάλλου στην Εγγύς Ανατολή 2200 π.Χ. εποχή χαλκού στην κεντρική Ευρώπη 800 π.Χ. εποχή σιδήρου στην κεντρική Ευρώπη

16 Ο πολιτισμός της αρχαίας Αιγύπτου Στο κεφάλαιο αυτό φαίνεται η σπουδαιότητα του αρχαίου αιγυπτιακού πολιτισμού και η εξέλιξή του στην πορεία του χρόνου. 3000 π.Χ. Υψηλός πολιτισμός της Αιγύπτου 2500 π.Χ. κατασκευή των αιγυπτιακών πυραμίδων π.Χ. άνθηση του αρχαίου αιγυπτιακού πολιτισμού 1700 π.Χ. μετανάστευση ισραηλιτικών φυλών στην Αίγυπτο 1000 π.Χ. δημιουργία ενός ενιαίου βασιλείου στην Παλαιστίνη

17 Η αρχαία Ελλάδα Σύμφωνα με τους συγγραφείς του εγχειριδίου, πολλοί θεσμοί οικείοι σε μας σήμερα αποτελούν εφευρέσεις των αρχαίων Ελλήνων. Γι’ αυτό και αναφέρονται στην πορεία του αρχαιοελληνικού πολιτισμού: π.Χ. Μυκηναϊκός πολιτισμός Από 1100 π.Χ. μετανάστευση ελληνικών φυλών 776 π.Χ. καθιέρωση των Ολυμπιακών Αγώνων π.Χ. ελληνικές αποικίες 700 π.Χ. ίδρυση της Σπάρτης π.Χ. μεταρρυθμίσεις Σόλωνα 508 π.Χ. μεταρρυθμίσεις Κλεισθένη π.Χ. Περσικοί πόλεμοι 450 π.Χ. εποχή άνθησης της Αθήνας-διακυβέρνησης Περικλή π.Χ. Πελοποννησιακός πόλεμος 399 π.Χ. θάνατος του Σωκράτη π.Χ. εποχή διακυβέρνησης του Μεγάλου Αλεξάνδρου π.Χ. Ελληνιστική εποχή π.Χ. η Μακεδονία γίνεται ρωμαϊκή επαρχία

18 Συνοπτική παρουσίαση κάθε κεφαλαίου Εισαγωγή στην ιστορία
Συνοπτική παρουσίαση κάθε κεφαλαίου Εισαγωγή στην ιστορία Ενότητα 1-Στα ίχνη των προγόνων μας Σημαντικός ο ρόλος των πηγών για την απόκτηση ιστορικών γνώσεων σχετικά με την προέλευση και την εξέλιξη του ανθρώπου Χρονικός προσδιορισμός των ιστορικών γεγονότων: Κάθε πολιτισμός έχει και διαφορετικό ημερολόγιο. Σημείο «εκκίνησης» για τον χριστιανικό κόσμο είναι η γέννηση του Χριστού, για τους Εβραίους η δημιουργία του κόσμου το 3761 π.Χ., ενώ για το Ισλάμ είναι η φυγή του Μωάμεθ από τη Μέκκα το 622 μ.Χ.

19 Ενότητα 2- Προέλευση του ανθρώπου (Μύθοι και ευρήματα)
Άνθρωποι από διάφορους πολιτισμούς εφηύραν μύθους για την προέλευση (δημιουργία) του ανθρώπου. Οι μύθοι αυτοί είχαν ιδιαίτερη σημασία για τους ίδιους, αφού με αυτόν τον τρόπο μπορούσαν να εξηγήσουν καλύτερα τον κόσμο. Σ’ αυτό το σημείο παρουσιάζεται ένα τέτοιο παράδειγμα από τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό, αυτό της δημιουργίας του ανθρώπου από τον Προμηθέα:

20 Αρχαιολογικά ευρήματα δίνουν πληροφορίες για την προέλευση και την εξέλιξη του ανθρώπου. Παραδείγματα: «Ο άνθρωπος από τον πάγο» Στις 19 Σεπτεμβρίου του 1991 βρέθηκε στις Άλπεις πτώμα ανθρώπου, θαμμένο στον πάγο για περισσότερα από 5000 χρόνια. Έρευνες έδειξαν ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα ο «Νεάνταρταλ» να μην είναι πρόγονός μας αλλά μόνο ένα ανθρώπινο είδος. Πρόγονος του μοντέρνου ανθρώπου είναι ο «Homo-erectus». Υπόθεση «Out-of-Africa»: η προέλευση του ανθρώπου είναι από το θερμό κλίμα της Αφρικής. Τα στάδια εξέλιξης του ανθρώπου:

21 Ενότητα 3-Η ζωή στην Ευρώπη στην Παλαιολιθική εποχή
Οι πρώτοι άνθρωποι (Homo-erectus) φτάνουν στην Ευρώπη Η επιβίωσή τους στηρίζεται στο κυνήγι και τη συλλογή τροφής Οι άνθρωποι μαθαίνουν να ζουν σε ομάδες Νέες δοκιμασίες για τους ανθρώπους: αρχίζουν να σκέφτονται, να αναρωτιούνται, αναπτύσσουν έναν κώδικα επικοινωνίας μεταξύ τους. Ενότητα 4-Νεολιθική εποχή Το κλίμα θερμαίνεται, δημιουργείται βλάστηση Οι άνθρωποι μετακινούνται συνεχώς για να επιβιώσουν Θρέφονται από τη φύση (κτηνοτροφία, καλλιέργεια, κυνήγι) Αρχίζουν να δημιουργούνται κοινωνίες Νέες τεχνικές εργασίας (εργαλεία) Καταμερισμός εργασίας Οι γυναίκες εργάζονται

22 Ενότητα5-Ίχνη της βιομηχανικής κοινωνίας
Βελτίωση της επικοινωνίας, των μεταφορών, των συνθηκών εργασίας Ανταλλαγές πολιτισμικών στοιχείων, οι άνθρωποι μαθαίνουν και άλλους τρόπους ζωής, νέες τεχνικές εργασίας Δημιουργούνται κοινωνικές τάξεις Κατασκευή εργαλείων και όπλων από σίδερο Αναφορά στη Βιομηχανική Επανάσταση τον 18ο αιώνα στην Αγγλία-εφευρέσεις

23 Ο πολιτισμός της αρχαίας Αιγύπτου Ενότητα 1-Πολιτεία και κοινωνία
Ο πολιτισμός της αρχαίας Αιγύπτου Ενότητα 1-Πολιτεία και κοινωνία Δημιουργία ερήμων στη Βόρεια Αφρική Η πλειονότητα των κατοίκων εγκαθίστανται δίπλα στον ποταμό Νείλο, οι υπόλοιποι ζουν ως νομάδες. Το μεγαλύτερο μέρος της αιγυπτιακής κοινωνίας αποτελούν οι αγρότες Καταμερισμός της εργασίας-εξειδίκευση-συνεργασία Καταβολή φόρων για την προστασία των εργαζομένων Ανάπτυξη του εμπορίου, των επιστημών της γεωμετρίας και της αρχιτεκτονικής Εμφάνιση θεοκρατικού καθεστώτος: Φαραώ Η γυναίκα ίση με τον άνδρα Παράδειγμα: «Μια γυναίκα γίνεται Φαραώ» «Μια γυναίκα γίνεται Φαραώ»

24 Ενότητα 2-Εξουσία και θρησκεία
Πυραμίδες: τις έχτιζαν εθελοντές εργάτες Σημαντική επιρροή της θρησκείας στην αρχαία Αίγυπτο Πίστη στη μεταθανάτια ζωή Η ζωή των Αιγυπτίων εξαρτάται από την εύνοια του Φαραώ Πολλά φυσικά φαινόμενα (ήλιος, φεγγάρι, αστέρια) και ζώα (κροκόδειλος, σκαραβαίος, γεράκι) θεωρούνται ιερά. Σημαντικότεροι θεοί: Ρα (θεός του Ήλιου) και Μάατ (συμβολίζει την αλήθεια, τη δικαιοσύνη και την τάξη)

25 Ενότητα 3-Τέχνη και επιστήμες
Δημιουργία χρυσορυχείων Χρυσός: «Το κρέας των Θεών» Όποιος κατείχε χρυσό είχε υψηλή υπόληψη στην αιγυπτιακή κοινωνία. Εξήγηση για τη δημιουργία των σαρκοφάγων: Ήταν σημαντικό να διατηρηθεί το σώμα του νεκρού. Έτσι η ψυχή, που άφηνε το σώμα μετά το θάνατο, μπορούσε να επιστρέψει σ’ αυτό. Ιερογλυφική γραφή: σύμβολα και εικόνες σε πάπυρο 1822: αποκωδικοποίηση από τον François Champollion

26 Ενότητα 4-Υψηλοί πολιτισμοί-μόνο στην Αίγυπτο;
Οι πρώτοι υψηλοί πολιτισμοί αναπτύχθηκαν στην Αίγυπτο και τη Μεσοποταμία, δίπλα σε μεγάλους ποταμούς όπως ο Νείλος και ο Τίγρης. Χαρακτηριστικά: διοίκηση, θρησκεία, καταμερισμός εργασίας, τέχνες, επιστήμες Πορεία των Ισραηλινών προς την Παλαιστίνη από τη Μεσοποταμία, όπου και ιδρύουν δικό τους κράτος. Πέρασμα από τον πολυθεϊσμό στο μονοθεϊσμό-ιουδαϊσμό

27 Η αρχαία Ελλάδα Ενότητα 1- Γνωρίζοντας τους αρχαίους Έλληνες
Η αρχαία Ελλάδα Ενότητα 1- Γνωρίζοντας τους αρχαίους Έλληνες Κλίμα: θερμό, ξηρό έδαφος, γόνιμη γη σε λίγες μόνο πεδιάδες Παραγωγή: σιτάρι, φρούτα, κρασί, ελιές Πόλεις-κράτη: ανεξάρτητη η μία από την άλλη (οικονομικά και πολιτικά) Μυκηναϊκός πολιτισμός: ανακαλύψεις του Heinrich Schliemann Όμηρος: πληροφορίες από τα έπη «Ιλιάδα» και «Οδύσσεια» για τη ζωή των αρχαίων Ελλήνων Έννοια του «οίκου» Εμφάνιση της αριστοκρατίας Δωδεκάθεο: ανθρώπινη μορφή, αισθήματα και ιδιότητες ανθρώπου, γιορτές και θυσίες προς τιμήν τους Το ελληνικό αλφάβητο Άσκηση προς τους μαθητές: Γράψε το όνομά σου με ελληνικά γράμματα.

28 Ενότητα 2-Πολλές πόλεις-κράτη, μία Ελλάδα
Σχηματισμός αποικιών για καλύτερες συνθήκες διαβίωσης διατηρείται η ενότητα των Ελλήνων Μαντείο των Δελφών: αφιερωμένο στο θεό Απόλλωνα συμβουλές για επίλυση προσωπικών και πολιτικών προβλημάτων Σπάρτη: σχηματίστηκε από την κάθοδο των Δωριέων, οι Σπαρτιάτες δεν έκαναν αποικίες-εξαπλώθηκαν με πολεμικές μάχες, ασχολούνται μόνο με πολεμική εξάσκηση Η πολιτική οργάνωση στη Σπάρτη: Είλωτες Περίοικοι Γυναίκες Λαϊκή Συνέλευση Όλοι οι άνδρες άνω των 30 Λήψη αποφάσεων Έφοροι Γερουσία 2 βασιλείς Στρατός εκλογή έλεγχος Νομικές προτάσεις άνδρες υπηρεσία εντολή

29 Οι γυναίκες ασχολούνται με τα κτήματα της οικογένειας και γυμνάζονται πολύ, για να φέρνουν στη ζωή υγιή παιδιά-τους μελλοντικούς πολεμιστές Επινόηση της «φάλαγγας» με Σπαρτιάτες οπλίτες Αθήνα: εξουσία στα χέρια των αριστοκρατών, εκμετάλλευση των πολιτών και της παραγωγής

30 Μεταρρυθμίσεις Σόλωνα στην κοινωνία της Αθήνας:
Λαϊκή συνέλευση Εκλέγει υπαλλήλους, θέτει νόμους, αποφασίζει για πόλεμο ή ειρήνη .μεγαλογαιοκτήμονες .πλούσιοι αγρότες .αγρότες .κάτοχοι μικρών εκτάσεων γης, τεχνίτες, έμποροι, μισθωτοί εργάτες Συμβούλιο των 400 1ⁿ, 2ⁿκαι 3ⁿ τάξη Άρειος Πάγος πρώην άρχοντες Λαϊκό Δικαστήριο 1ⁿ, 2ⁿ,3ⁿ και 4ⁿ τάξη 9 Άρχοντες Υψηλοί υπάλληλοι 1ⁿ τάξη Ολυμπιακοί Αγώνες: κάθε 4 χρόνια προς τιμή του Δία το διάστημα των 4 χρόνων αποτελεί μία Ολυμπιάδα (βάση για το ελληνικό ημερολόγιο)

31 Ενότητα 3-Η Αθήνα σταθεροποιείται εσωτερικά και εξωτερικά
Περσικοί πόλεμοι: σπουδαίος ο ρόλος του αθηναϊκού στόλου, νίκη των Ελλήνων με τη μάχη στη Σαλαμίνα Αθηναϊκή ηγεμονία Δημοκρατία στην Αθήνα Περικλής: στο διάστημα π.Χ. εκλεγόταν κάθε χρόνο στρατηγός Παράδειγμα δημοκρατικής διαδικασίας στην Αθήνα: Ο εξοστρακισμός

32 Ενότητα 4-Καθημερινότητα στην Αθήνα
Οικονομία: η οικονομία των Αθηναίων στηρίζεται κυρίως στο εμπόριο. Όπως αποδεικνύεται όμως κι από ευρήματα, οι Αθηναίοι είχανε πόρους από τη χρηματική οικονομία και την παραγωγή μετάλλου. Εμφάνιση δουλεμπορίου Θέση της γυναίκας: χωρίς πολιτικά δικαιώματα, δεν είναι ανεξάρτητη πολίτης Σημαντική η επιρροή του θεάτρου: γιορτή προς τιμήν του Διόνυσου, τραγωδίες (Αισχύλος, Σοφοκλής, Ευριπίδης) και κωμωδίες (Αριστοφάνης) Φιλοσοφία: αναζήτηση του νοήματος της ζωής, του καλού και του κακού, της αλήθειας Σωκράτης, Πλάτωνας, Αριστοτέλης

33 Ενότητα 5-Πόλεμος μεταξύ των πόλεων-κρατών
Ανταγωνισμός Αθήνας-Σπάρτης για την υπεροχή στην Ελλάδα Πελοποννησιακός πόλεμος Κατά τη διάρκεια του πολέμου οι δημαγωγοί είχαν μεγάλη επιρροή στην Αθήνα Νίκη Σπάρτης Ενότητα 6-Ελληνισμός-ο κόσμος γίνεται ελληνικός Αλέξανδρος-ένας παγκόσμιος ηγέτης Μία διαφορετική άποψη για τον Αλέξανδρο: «[…] Πουθενά δε σταματά η απανθρωπιά του, όπως στα άγρια ζώα που καταβροχθίζουν περισσότερο από όσο πεινούν. Ήδη έχει ενώσει πολλά βασίλεια σε ένα, ήδη έχουν για εκείνον τον ίδιο φόβο Έλληνες και Πέρσες, ήδη παίρνει υπό κατοχή του λαούς που ήταν ακόμη κι από τον Δαρείο ανεξάρτητοι. Κι όμως […] είναι εξοργισμένος που με τις νίκες του υστερεί του Ηρακλή και του Διονύσου και τα βάζει ο ίδιος με τη φύση.» Επιστολή του Ρωμαίου φιλόσοφου Seneca στο φίλο του Lucilius για τον Αλέξανδρο

34 Ελληνιστική εποχή: διαρκεί μέχρι την κατάκτηση από τους Ρωμαίους Η ελληνιστική εποχή σήμανε και το τέλος της πόλης-κράτους. Πολλοί Έλληνες μεταφέρθηκαν σε περιοχές που ο Αλέξανδρος είχε κατακτήσει. Παρατηρούνται ανταλλαγές πολιτισμικών στοιχείων Αλεξάνδρεια: κατασκευή του «Μουσείου», κέντρου συνάντησης επιστημόνων και φιλοσόφων απ’ όλο τον κόσμο Ίδρυση σε όλο τον ελληνικό κόσμο Γυμνασίων (μορφωτικά κέντρα) και βιβλιοθηκών.


Κατέβασμα ppt "ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤ’ ΤΑΞΗΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google