Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ Η ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΕΡΟΣ 1 Οι κατευθύνσεις της αναπτυξιακής και οικονομικής πολιτικής στην Ελλάδα ΜΕΡΟΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ Η ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΕΡΟΣ 1 Οι κατευθύνσεις της αναπτυξιακής και οικονομικής πολιτικής στην Ελλάδα ΜΕΡΟΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ Η ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΕΡΟΣ 1 Οι κατευθύνσεις της αναπτυξιακής και οικονομικής πολιτικής στην Ελλάδα ΜΕΡΟΣ 2 Η ελληνική οικονομία κατά το 2007-2008 ΜΕΡΟΣ 3 Σύγχρονες εξελίξεις και πολιτικές ανταγωνιστικότητας στην ελληνική οικονομία ΜΕΡΟΣ 4 Προοπτικές και πραγματικότητα της Στρατηγικής της Λισσαβόνας ΜΕΡΟΣ 5 Η απασχόληση και η ανεργία ΜΕΡΟΣ 6 Αξιολόγηση των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης ΜΕΡΟΣ 7 Οι μισθοί στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση ΜΕΡΟΣ 8 Φτώχεια και εισοδηματικές ανισότητες στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση ΜΕΡΟΣ 9 Σύγχρονες εξελίξεις στις εργασιακές σχέσεις στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση ΜΕΡΟΣ 10 Οι δαπάνες υγείας στην Ελλάδα ΜΕΡΟΣ 11 Σαφείς κίνδυνοι ανατροπής του διεθνούς Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης

3 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ Η ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Οι νέες προβλέψεις που θα πραγματοποιηθούν από τους διεθνείς φορείς και από τους φορείς άσκησης της οικονομικής πολιτικής στην Ελλάδα θα αναθεωρήσουν σημαντικά προς τα κάτω (από το 3,4% ή 3,6%) την αναμενόμενη εκατοστιαία αύξηση του ΑΕΠ για το 2008 και το 2009.

4 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ Η ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Το 2008, ο στόχος της πραγματικής σύγκλισης προβλέπεται να υποχωρήσει στο 98% του Ευρωπαϊκού μέσου όρου των 27 κρατών – μελών από 98,6% (2007).

5 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ Η ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Παρά την αύξηση που αναμένεται και για το 2008, η παραγωγικότητα της εργασίας στην Ελλάδα το 2008 σε σχέση με το 2007 θα αντιστοιχεί στο 71,9% του ευρωπαϊκού μέσου όρου από 73,7%.

6 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ Η ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Οι εξωτερικές ανταλλαγές της χώρας είχαν αρνητική συμβολή στο ΑΕΠ για τρίτο συνεχές έτος και αναμένεται ότι το εξωτερικό εμπόριο θα έχει εκ νέου αρνητική (-1%) συμβολή στο ΑΕΠ το 2008.

7 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ Η ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Η αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης κατά το 2008, εκτιμάται ότι θα συμβάλλει στην αύξηση του ΑΕΠ κατά 2,3 εκατοστιαίες μονάδες, ενώ η συμβολή της δημόσιας κατανάλωσης αναμένεται να περιοριστεί στην μισή εκατοστιαία μονάδα.

8 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ Η ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ H απόκλιση μεταξύ των δύο μεγεθών: περιγράφει το γεγονός ότι η εγχώρια ζήτηση στην Ελλάδα απευθύνεται στις εισαγωγές περισσότερο από ότι στις άλλες ανεπτυγμένες χώρες. υποδηλώνει την εξαιρετικά μειωμένη ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας.

9 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ Η ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Το ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών στην Ελλάδα ως ποσοστό του ΑΕΠ, ανέρχεται σε –14,1% (2007) και αποτελεί την χειρότερη επίδοση της ελληνικής οικονομίας μεταξύ των κρατών – μελών της Ε.Ε. των 15.

10 20062004 Μισθωτοί & Συνταξιούχοι50,1%44,0% Επιχειρήσεις36,3%43,0% Πηγή: ΥΠΕΘΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΦΟΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (άμεση φορολογία) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ Η ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

11 Επιδείνωση των διεθνών συνθηκών, Αποκάλυψη της αδυναμίας της ελληνικής οικονομίας. Οι πολιτικές για την Ανταγωνιστικότητα

12 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ Η ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Αποτυπώνουν την αντιφατική συνύπαρξη: Στρατηγικής προοπτικής που περιλαμβάνει τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης, Επιδιώξεις αποδόμησης της συγκεκριμένης στρατηγικής προοπτικής. Οι ασκούμενες πολιτικές για τη επίτευξη των στόχων της Στρατηγικής της Λισσαβόνας

13 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ Η ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Για να διατηρηθεί κατά το 2008 η σταθερότητα στην διανομή του προϊόντος θα πρέπει οι τελικές αυξήσεις των ονομαστικών αποδοχών να ισούνται με το άθροισμα πληθωρισμού και παραγωγικότητας εργασίας. Δηλαδή 4,2%+ 2,2%= 6,4%.

14 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ Η ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Στον ιδιωτικό τομέα η αύξηση της μέσης πραγματικής αμοιβής σε επίπεδα βραδύτερα από την μέση παραγωγικότητα της εργασίας είχε ως αποτέλεσμα για τις επιχειρήσεις σε πραγματικούς όρους ένα όφελος περίπου 7% στο κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος.

15 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ Η ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Το μηνιαίο κόστος εργασίας (σε Μ.Α.Δ) ανέρχεται (2007) στο 83% του μέσου αντίστοιχου κόστους στην Ε.Ε.-15 και η παραγωγικότητα της εργασίας ανέρχεται σε 91% του μέσου ευρωπαϊκού όρου.

16 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ Η ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Η αγοραστική δύναμη του μέσου ακαθάριστου μισθού στην Ελλάδα το 2007 ανερχόταν στο 83% του μέσου όρου της Ε.Ε.-15.

17 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ Η ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Η Ελλάδα διακρίνεται για τις οικονομικές της ανισότητες. Το εισόδημα των 20% περισσότερο εύπορων ελλήνων που κατέχει το 40,4% του εισοδήματος, είναι συστηματικά περίπου το εξαπλάσιο από το εισόδημα των 20% λιγότερο εύπορων ελλήνων που κατέχει το 7% του εισοδήματος.

18 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ Η ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Μόνο η Πορτογαλία, η Λιθουανία και κυρίως η Λετονία παρουσιάζουν υψηλότερους δείκτες εισοδηματικής ανισότητας.

19 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ Η ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Το όριο για τους χαμηλόμισθους ήταν 766 ευρώ. Το ποσοστό των χαμηλόμισθων μεταξύ των εργαζομένων στον δημόσιο τομέα ήταν 10% έναντι 22% στον ιδιωτικό τομέα.

20 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ Η ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Ο κατώτατος μισθός σε ευρώ στην Ελλάδα συνεχίζει να υστερεί σημαντικά έναντι των κατώτατων μισθών των πλουσιοτέρων χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

21 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ Η ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Η απασχόληση σε σχέση με το έτος 2006 αυξήθηκε σε 9 κλάδους και μειώθηκε στους υπόλοιπους 8 κλάδους της οικονομίας.

22 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ Η ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Η Ελλάδα με ποσοστό 21% του πληθυσμού να βρίσκεται κάτω από τα όρια της φτώχειας συγκαταλέγεται μεταξύ των χωρών με τα μεγαλύτερα ποσοστά φτώχειας στην Ε.Ε. – 27.

23 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ Η ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Τα ποσοστά της φτώχειας είναι εξαιρετικά υψηλότερα στην Ελλάδα από ότι στην Ε.Ε. – 15 σε όλους σχεδόν τους τύπους συμβάσεων εργασίας και την διάρκεια απασχόλησης μέσα στο έτος.

24 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ Η ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Λειτουργούν ως πολιτικές ενίσχυσης της προσφοράς εργασίας, Συμβάλλουν στην διαχείριση της ανεργίας, Χωρίς να οδηγούν: στην αύξηση της απασχόλησης ή στην μείωση των συνολικών επιπέδων ανεργίας. Οι ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης στην Ελλάδα

25 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ Η ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ αποτελούν παράγοντα περαιτέρω απορύθμισης των εργασιακών σχέσεων, των όρων κοινωνικής συνοχής. Η απόπειρα μεταφοράς πρακτικών ευελιξίας και ασφάλειας (flexicurity)

26 Ευρύτερος Δημόσιος τομέας2007 ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ 1.018.000 36,2% Εισροές26.760 MONIMH ΕΡΓΑΣΙΑ 9.388 35% ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 17.372 65% Διάρκεια σύμβασης 7 μέχρι 12 μήνες 9.200 53% Πηγή: Γ.Γ. ΕΣΥΕ, Β΄ τρίμηνο ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ Η ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

27 Ο στρατηγικός στόχος της δωρεάν παροχής υπηρεσιών υγείας στους πολίτες σταδιακά απαξιώνεται. Οι υπηρεσίες υγείας τείνουν να μετατραπούν από δημόσιες σε ιδιωτικές.

28 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ Η ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Προωθεί την αναθεώρηση των Διεθνών Συμβάσεων Εργασίας που αναφέρονται στην κοινωνική ασφάλιση, Προτείνεται η ιδιωτικοποίηση μεγάλου εύρους κοινωνικών υπηρεσιών (ΔΟΕ, Bertozzi 2006), Αναπτύσσει τη θεωρία των αποκαλούμενων Microfinance Institutions που είναι θεσμός υποκατάστασης της κοινωνικής ασφάλισης (κυρίως στο χώρο της υγείας, ILO 2006). Η υπαναχώρηση της ΔΟΕ

29 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ Η ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Επιμέλεια παρουσίασης: Γ. Κρητικίδης Στην εκπόνηση της Έκθεσης για την ελληνική οικονομία και την απασχόληση του έτους 2008  τον συντονισμό, την επιμέλεια της έκδοσης και την επιστημονική ευθύνη είχε ο Επιστημονικός Διευθυντής του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ – ΑΔΕΔΥ, Σάββας Ρομπόλης,  εκτός από τη βασική συμμετοχή του Η. Ιωακείμογλου,  συμμετείχαν και οι : Κ. Δημουλάς, Απ. Καψάλης, Γ. Κουζής, Γ. Κρητικίδης, Π. Λινάρδος - Ρυλμόν, Γ. Ρωμανιάς, Α. Σταμάτη, Θ. Τζανετάκη και Χ. Τριανταφύλλου.

30


Κατέβασμα ppt "ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ Η ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΕΡΟΣ 1 Οι κατευθύνσεις της αναπτυξιακής και οικονομικής πολιτικής στην Ελλάδα ΜΕΡΟΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google