Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 Οργάνωση και Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Πρόγραμμα Αναβάθμισης Προγράμματος Σπουδών Τμήματος Πληροφορικής Τ.Ε.Ι Θεσσαλονίκης Μάθημα Οργάνωση και Αρχιτεκτονική.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 Οργάνωση και Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Πρόγραμμα Αναβάθμισης Προγράμματος Σπουδών Τμήματος Πληροφορικής Τ.Ε.Ι Θεσσαλονίκης Μάθημα Οργάνωση και Αρχιτεκτονική."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 Οργάνωση και Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Πρόγραμμα Αναβάθμισης Προγράμματος Σπουδών Τμήματος Πληροφορικής Τ.Ε.Ι Θεσσαλονίκης Μάθημα Οργάνωση και Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Κεφαλαίο Έκτο Ο προγραμματισμός στη συμβολική γλώσσα μηχανής του ΜΙΧ 1009 Κλήση κώδικα Μέρος Δεύτερο Καθηγητής: Α. Βαφειάδης 2005

2 2 Οργάνωση και Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Καλούμενοι κώδικες (routines) Μια ρουτίνα είναι ένας κώδικας που καλείται από έναν άλλο κώδικαΜια ρουτίνα είναι ένας κώδικας που καλείται από έναν άλλο κώδικα  Τύποι ρουτινών  Κλειστές ρουτίνες (εκτελέσιμος κώδικας)  Καλούνται στο επίπεδο εκτέλεσης  Μετά το τέλος της κλίσης επιστρέφουν στον κώδικα από τον οποίο κλήθηκαν  Ο κώδικας υπάρχει μόνο μια φορά στην μνήμη  Ανοικτές ρουτίνες (πηγαίος κώδικας)  Καλούνται στο επίπεδο μετάφρασης (macros) από τον μεταφραστή  Ενσωματώνονται στον πηγαίο κώδικα

3 3 Οργάνωση και Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Κλήσεις κλειστών ρουτινών

4 4 Οργάνωση και Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Τα γεγονότα μιας κλήσης  Ο Μηχανισμός κλήσης και επιστροφής  Η Διάσωση και αποκατάσταση των καταχωρητών  Το Πέρασμα των παραμέτρων

5 5 Οργάνωση και Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Μηχανισμός Κλήσης  Εντολή κλήσης  JMP  JMP  Όνομα ρουτίνας  Η ετικέτα (label) της πρώτης εκτελέσιμης εντολής  Μέθοδοι κλήσεις  Μέθοδος καθαρού κώδικά  Η διεύθυνση επιστροφής αποθηκεύεται σε μια θέση μνήμης που ορίζεται από τον προγραμματιστή  Μέθοδος μη καθαρού κώδικα  Η διεύθυνση επιστροφής αποθηκεύεται στην τελευταία εντολή της ρουτίνας, δηλαδή στην εντολή που οδηγεί τη ροή του προγράμματος πίσω στην ρουτίνα κλήσης

6 6 Οργάνωση και Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Η μέθοδος καθαρού κώδικα MINIMUM STJ SAVE(0:2)........... Κώδικας ρουτίνας........... JMP SAVE,7 SAVE CON 0

7 7 Οργάνωση και Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Μέθοδος μη καθαρού κώδικα MINIMUM STJ EXITMIN(0:2)........... Κώδικας ρουτίνας........... EXITMIN JMP *

8 8 Οργάνωση και Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Μη καθαρός κώδικας (παράδειγμα) * ΚΥΡΙΑ ΡΟΥΤΙΝΑ ORIG 8 ARRAY ORIG *+100 ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΔΕΔΟΜΕΝΑ MIN CON 0 ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΠΙΝΑΚΑ BEGIN........ * ΕΝΤΟΛΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ARRAY JMP MINIMUM ΚΛΗΣΗ ΡΟΥΤΙΝΑΣ MINIMUM STA MIN ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΛΑΧ. ΤΙΜΗΣ........ HLT * ΡΟΥΤΙΝΑ ΕΥΡΕΣΗΣ ΕΛΑΧ. ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕ 100 ΘΕΣΕΙΣ * MINIMUM STJ EXITMIN(0:2) ΔΙΑΣΩΣΗ ΔΙΕΥΘ. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΕΝΤ2 100 ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΙΝΑΚΑ (ΑΡΧΙΚΗ ΤΙΜΗ=100) LDA ARRAY-1,2 ΠΡΩΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ LOOP CMPA ARRAY-1,2 ΒΡΟΓΧΟΣ ΑΠΟ 100 ΩΣ 1 ΜΕ ΒΗΜΑ -1 JLE *+2 LDA ARRAY-1,2 ΒΡΕΘΗΚΕ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ DEC2 1 ΕΠΟΜΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ J2P LOOP ΤΕΛΟΣ ΒΡΟΓΧΟΥ EXITMIN JMP * ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤH ΡΟΥΤΙΝΑ ΚΛΗΣΗΣ END BEGIN

9 9 Οργάνωση και Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Μη καθαρός κώδικας (παράδειγμα) m I F C m I F C m I F C m I F C 1000 + 10 10 00 02 40 + 10 10 00 02 40 1001 + 01 44 00 02 62 + 01 44 00 02 62 1001 + 01 44 00 02 62 + 01 44 00 02 62 1002 + 00 07 02 05 10 + 00 07 02 05 10 1003 + 00 07 02 05 70 + 00 07 02 05 70 1003 + 00 07 02 05 70 + 00 07 02 05 70 1004 + 10 06 00 11 47 + 10 06 00 11 47 1005 + 00 07 02 05 70 + 00 07 02 05 70 1005 + 00 07 02 05 70 + 00 07 02 05 70 1006 + 00 01 00 01 62 + 00 01 00 01 62 1006 + 00 01 00 01 62 + 00 01 00 01 62 1007 + 10 03 00 02 53 + 10 03 00 02 53 1007 + 10 03 00 02 53 + 10 03 00 02 53 1010 + 10 10 00 00 47 + 02 01 00 00 47 1010 + 10 10 00 00 47 + 02 01 00 00 47 Κώδικας μετά την μετάφραση Κώδικας μετά την εκτέλεση Κώδικας μετά την μετάφραση Κώδικας μετά την εκτέλεση

10 10 Οργάνωση και Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Φύλαξη-αποκατάσταση καταχωρητών  Στην ρουτίνα κλήσης  Στην καλούμενη ρουτίνα  Μέθοδος καθαρού κώδικα  Μέθοδος μη καθαρού κώδικα

11 11 Οργάνωση και Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Φ-Α στην ρουτίνα κλήσης * * ΚΥΡΙΑ ΡΟΥΤΙΝΑ ORIG 8 ARRAY ORIG *+100 ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΔΕΔΟΜΕΝΑ MIN CON 0 ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΠΙΝΑΚΑ SAVE ORIG *+8 ΧΩΡΟΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΧ. BEGIN....... *ΕΝΤΟΛΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ARRAY STA SAVE STX SAVE+1 ST1 SAVE+2 ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΩΝ....... ST6 SAVE+7 JMP MINIMUM ΚΛΗΣΗ ΡΟΥΤΙΝΑΣ MINIMUM STA MIN ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΛΑΧ. ΤΙΜΗΣ LDA SAVE LDX SAVE+1 LD1 SAVE+2 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΩΝ....... LD6 SAVE+ HLT END BEGIN

12 12 Οργάνωση και Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Φ-Α στην καλούμενη ρουτίνα (καθαρός) MINIMUM STJ EXITMIN(0:2)ΔΙΑΣΩΣΗ ΔΙΕΥΘ. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ST2 TEMP2 ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΟΥ rI2 * ΕΝΤ2 100 LDA ARRAY-1,2 LOOP CMPA ARRAY-1,2 JLE *+2 LDA ARRAY-1,2 DEC2 1 J2P LOOP * LD2 TEMP2 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΟΥ rΙ2 EXITMIN JMP * ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤH ΡΟΥΤΙΝΑ ΚΛΗΣΗΣ * TEMP2 ORIG *+1 OΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΛ. TEMP2

13 13 Οργάνωση και Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Φ-Α στην καλούμενη ρουτίνα (μη καθαρή μέθοδος ή αυτοτροποποίησης) MINIMUM STJ EXITMIN(0:2) ΔΙΑΣΩΣΗ ΔΙΕΥΘ. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ST2 TEMP2(0:2) ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΟΥ rI2 * ΕΝΤ2 100 LDA ARRAY-1,2 LOOP CMPA ARRAY-1,2 JLE *+2 LDA ARRAY-1,2 DEC2 1 J2P LOOP * TEMP2 ENT2 * ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΟΥ rI2 EXITMIN JMP * ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤH ΡΟΥΤΙΝΑ ΚΛΗΣΗΣ

14 14 Οργάνωση και Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Παράδειγμα παρουσίασης ρουτίνας *ΥΠΟΡΟΥΤΙNΑ ΜΙΝΙΜUM * Η ΡΟΥΤΙΝΑ ΜΙΝΙΜUM ΒΡΙΣΚΕΙ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑ * ΜΕ 100 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΕΙ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΗ Α * * ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΕΙΣΟΔΟΥ : ΠΙΝΑΚΑΣ ARRAY (ΟΛΙΚΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ) * Η ΟΠΟΙΑ ΔΗΛΩΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΡΟΥΤΙΝΑ ΚΛΗΣΗ * ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΕΞΟΔΟΥ : ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΗΣ Α * ΤΟΠΙΚΟΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ: rΙ2. Η ΑΡΧΙΚΗ ΤΙΜΗ ΔΙΑΣΩΖΕΤΑΙ * ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1988 * ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ : ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ * MINIMUM STJ EXITMIN(0:2) ΔΙΑΣΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ST2 TEMP2(0:2) ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΟΥ rI2 ΕΝΤ2 100 LDA ARRAY-1,2 LOOP CMPA ARRAY-1,2 JLE *+2 LDA ARRAY-1,2 DEC2 1 J2P LOOP TEMP2 ENT2 * ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΟΥ rI2 EXITMIN JMP * ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤH ΡΟΥΤΙΝΑ ΚΛΗΣΗΣ

15 15 Οργάνωση και Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Πέρασμα Παραμέτρων  Μέθοδος μέσω καταχωρητών  Μέθοδος μέσω μεταβλητών  Μικτή μέθοδος

16 16 Οργάνωση και Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Πέρασμα παραμέτρων μέσω καταχωρητών

17 17 Οργάνωση και Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Πέρασμα παραμέτρων (καταχωρητές) *ΡΟΥΤΙΝΑ ΚΛΗΣΗΣ Ν EQU 100 ΜΗΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑ MIN ORIG *+1 ΕΛΑΧ. ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ARRAY ORIG *+N ΠΙΝΑΚΑΣ ARRAY BEGIN........................................ * *ΕΝΤΟΛΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ * * ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΡΟΥΤΙΝΑΣ ΜΙΝΙMUM (ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ) ENT1 ARRAY ΑΡΧΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ARRAY ENT2 N ΜΗΚΟΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ * ΚΛΗΣΗ ΡΟΥΤΙΝΑΣ JMP MINIMUM * ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΑΡΑΜΈΤΡΟΥ ΕΞΟΔΟΥ STA MIN ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ HLT END BEGIN

18 18 Οργάνωση και Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Πέρασμα παραμέτρων (καταχωρητές) * ΡΟΥΤΙΝΑ ΠΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΙ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΠΙΝΑΚΑ * Ο rΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ * Ο rΙ1 ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΠΡΩΤΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ * Ο rΙ2 ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΟ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ * MINIMUM STJ EXITMIN(0:2) ΦΥΛΑΞΗ ΔΙΕΥΘ. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ST3 TEMP3(0:2) ΦΥΛΑΞΗ ΤΟΥ rI3 ST4TEMP4(0:2) ΦΥΛΑΞΗ ΤΟΥ rI4 ENT30,1Ι3  Ι1 ENT40,2Ι4  Ι2 LDA 0,3 LOOP CMPA 0,3 JLE *+2 LDA 0,3 INC31 DEC4 1 J4P LOOP TEMP3 ENT3 * ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ rI3 TEMP4 ENT4 * ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ rI4 ΚΛΗΣΗΣ EXITMIN JMP * ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤH ΡΟΥΤΙΝΑ ΚΛΗΣΗΣ

19 19 Οργάνωση και Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Χειρισμός πίνακα ΡΟΥΤΙΝΑ ΚΛΗΣΗΣ ΕΝΤ1 <- Αρχή πίνακα ΕΝΤ2 <- Μήκος πίνακα ΚΑΛΟΥΜΕΝΗ ΡΟΥΤΙΝΑ REG[3] <- Αρχή πίνακα LDA 0,3 V=0+REG(3) REG[A] <- πρώτο στοιχείο

20 20 Οργάνωση και Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Πέρασμα παραμέτρων (μεταβλητές)

21 21 Οργάνωση και Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Πέρασμα παραμέτρων (μεταβλητές) * ΡΟΥΤΙΝΑ ΚΛΗΣΗΣ Ν EQU 100ΜΗΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑ ARRAY ORIG *+NΠΙΝΑΚΑΣ MIN ORIG *+1ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ BEGIN * ΕΝΤΟΛΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ * * ΕΝΤΟΛΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΚΛΗΣΗΣ ENT1 ARRAY ST1 ADDARR ENT2 N ST2 LENGTH JMP MINIMUM *ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΛΗΣΗ LDAELAXISTO STAMIN HLT ENDBEGIN


Κατέβασμα ppt "1 Οργάνωση και Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Πρόγραμμα Αναβάθμισης Προγράμματος Σπουδών Τμήματος Πληροφορικής Τ.Ε.Ι Θεσσαλονίκης Μάθημα Οργάνωση και Αρχιτεκτονική."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google