Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Βασικοί Άξονες Ανάπτυξης του ΚΠΓ ΥΠ.Ε.Π.Θ.  Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Εκπαιδευτικών Θεμάτων  Διεύθυνση Πιστοποίησης της Γνώσης Ξένων Γλωσσών.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Βασικοί Άξονες Ανάπτυξης του ΚΠΓ ΥΠ.Ε.Π.Θ.  Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Εκπαιδευτικών Θεμάτων  Διεύθυνση Πιστοποίησης της Γνώσης Ξένων Γλωσσών."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Βασικοί Άξονες Ανάπτυξης του ΚΠΓ ΥΠ.Ε.Π.Θ.  Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Εκπαιδευτικών Θεμάτων  Διεύθυνση Πιστοποίησης της Γνώσης Ξένων Γλωσσών ( www.ypepth.gr/kpg ) Hyatt Regency, Θεσσαλονίκη, 10/12/2006

2 Περιεχόμενα της παρουσίασης 1. Χαρακτηριστικά του ΚΠΓ που το διαφοροποιούν από άλλα συστήματα πιστοποίησης της γλωσσομάθειας 2. Οι μέχρι τώρα δραστηριότητες του ΚΠΓ 3. Προοπτικές ανάπτυξης μέσα στην επόμενη πενταετία 4. «Κάθετοι» άξονες ανάπτυξης του ΚΠΓ 5. «Οριζόντιοι» άξονες ανάπτυξης του ΚΠΓ 10/12/2006Νο: 2 / 17

3 1. Χαρακτηριστικά του ΚΠΓ Το ΚΠΓ θεσμοθετήθηκε το 1999 με το νόμο 2740 (ΦΕΚ 186, Τ. Α', 16 Σεπτ. 1999). Είναι ένα σύστημα αξιολόγησης και πιστοποίησης της γλωσσομάθειας των πολιτών που το επιθυμούν, αδιάφορα με τον τόπο και τρόπο εκμάθησης της γλώσσας. Πρόκειται, δηλαδή, για πιστοποίηση που προϋποθέτει «εξωτερική» αξιολόγηση και δε συνδέεται με την εκπαιδευτική διαδικασία. 10/12/2006Νο: 3 / 17

4 1. Χαρακτηριστικά του ΚΠΓ (συνέχεια) Σε αντίθεση με τα περισσότερα άλλα συστήματα που δραστηριοποιούνται στη χώρα, ο πιστοποιών φορέας και ο φορέας διεξαγωγής των εξετάσεων του ΚΠΓ είναι ο ίδιος: το ΥΠΕΠΘ. Στα Πανεπιστήμια Αθήνας και Θεσσαλονίκης το ΥΠΕΠΘ έχει αναθέσει ερευνητικά έργα, υποστηρικτικά του συστήματος. 10/12/2006Νο: 4 / 17

5 1. Χαρακτηριστικά του ΚΠΓ (συνέχεια) Το ΚΠΓ στοχεύει στην ισότιμη αξιολόγηση της γνώσης διαφόρων γλωσσών. Εξυπηρετεί επικοινωνιακές, κοινωνικές, εργα- σιακές και εκπαιδευτικές ανάγκες των πολιτών. Δεν έχει εμπορικό ενδιαφέρον και δεν συνεπάγεται υλικά οφέλη. Προϋποθέτει γνώση της ελληνικής γλώσσας από τους υποψήφιους, γεγονός που επιτρέπει τον έλεγχο της ικανότητας διαμεσολάβησης. 10/12/2006Νο: 5 / 17

6 1. Χαρακτηριστικά του ΚΠΓ (συνέχεια) Σε αντίθεση με τα άλλα συστήματα πιστοποίησης, το ΚΠΓ παρέχει πιστοποιητικό συνταγμένο σε δύο γλώσσες: την ελληνική και τη γλώσσα στην οποία πιστοποιήθηκε ο κάτοχός του. Το ΚΠΓ οργανώνει εξεταστικά κέντρα σε όλους τους νομούς της χώρας. Το ΚΠΓ, τέλος, εξασφαλίζει στα άτομα με ειδικές ανάγκες διευκολύνσεις ή/και τη δυνατότητα να μην εξεταστούν σε κάποια από τις 4 ενότητες της εξέτασης. 10/12/2006Νο: 6 / 17

7 2. Οι μέχρι τώρα δραστηριότητες του ΚΠΓ Μετά τη δημοσιοποίηση των «προδιαγραφών» του επιπέδου Β2, το Μάιο του 2003 έγιναν οι πρώτες εξετάσεις. Από τότε γίνονται εξετάσεις δύο φορές το χρόνο, εντός του πρώτου 20ημέρου του Μαΐου και του Νοεμβρίου. Το 2005 έγιναν οι πρώτες εξετάσεις επιπέδου Γ1. Στις 12 και 13 Μαΐου 2007 θα γίνουν οι πρώτες εξετάσεις επιπέδου Β1, με προδιαγραφές που θα είναι προσβάσιμες μέσω της ιστοσελίδας του ΚΠΓ πριν από τις γιορτές των Χριστουγέννων. 10/12/2006Νο: 7 / 17

8 2. Οι μέχρι τώρα δραστηριότητες του ΚΠΓ (συνέχεια) 10/12/2006Νο: 8 / 17 Επίπεδο Γλώσσα Β2Β2 Γ1Γ1 ΣΥΝΟΛΟ Αγγλική96.39715.649112.046 Γαλλική7.3338458.178 Γερμανική12.0971.88313.980 Ιταλική13.3431.28714.630 ΣΥΝΟΛΟ129.17019.664148.834 Κατανομή υποψηφίων ανά γλώσσα και επίπεδο

9 2. Οι μέχρι τώρα δραστηριότητες του ΚΠΓ (συνέχεια) Παράλληλα με τις εξετάσεις, το ΚΠΓ έχει διοργανώ- σει έναν μικρό, για την ώρα, αριθμό από σεμινάρια και ενημερωτικές συναντήσεις. Ο πιστοποιών φορέας έχει, επίσης, κάνει τις πρώτες απαιτούμενες ενέργειες για διεθνή προβολή και αναγνώριση του συστήματος πιστοποίησης. Τέλος, οι ερευνητικές ομάδες των Τμημάτων Αγγλι- κής και Γερμανικής του Πανεπιστημίου της Αθήνας καθώς και Γαλλικής και Ιταλικής του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης έχουν οργανώσει ένα σημαντικό αριθμό ερευνών με αντικείμενο το ΚΠΓ. 10/12/2006Νο: 9 / 17

10 3. Προοπτικές ανάπτυξης μέσα στην επόμενη πενταετία Το ΚΠΓ είναι σύστημα πιστοποίησης που έχει αναπτυχθεί μόνο κατά 15 – 20%. Προβλέπεται η πλήρης ανάπτυξη του συστήματος μέσα στα επόμενα 5 έως 7 χρόνια. Βασικός μοχλός ανάπτυξης του συστήματος θα είναι το ΕΠΕΑΕΚ. Η ανάπτυξη έχει σχεδιαστεί να γίνει επί διαφόρων αξόνων, που αποτελούν δύο ομάδες: τους κάθετους και τους οριζόντιους. 10/12/2006Νο: 10 / 17

11 4. «Κάθετοι» άξονες ανάπτυξης Κάθετοι χαρακτηρίζονται οι άξονες που αφορούν σε: α) κάθε μία από τις γλώσσες των οποίων πιστο- ποιείται η ικανότητα χρήσης ή β) κάθε ένα από τα έξι επίπεδα γλωσσομάθειας που έχει ορίσει το Συμβούλιο της Ευρώπης και που έχει υιοθετήσει το ΚΠΓ πριν από όλα τα άλλα συστήματα πιστοποίησης. 10/12/2006Νο: 11 / 17

12 4. «Κάθετοι» άξονες ανάπτυξης (συνέχεια) Ως προς τις γλώσσες, το ΚΠΓ θα αναπτυχθεί οργανώνοντας, σε πρώτη φάση, εξετάσεις στην ισπανική γλώσσα. Επόμενη γλώσσα που θα ενσωματωθεί στο σύστημα εντός της επόμενης πενταετίας προβλέπεται να είναι η ρωσική. Άλλες γλώσσες θα ενταχθούν μετά την 5ετία και αφού γίνει σχετική έρευνα ανίχνευσης κοινωνικών αναγκών σε πιστοποίηση. 10/12/2006Νο: 12 / 17

13 4. «Κάθετοι» άξονες ανάπτυξης (συνέχεια) Ως προς τα επίπεδα, όπως ήδη αναφέρθηκε, το ΚΠΓ θα αναπτυχθεί αμέσως προς το Β1. Επόμενο επίπεδο θα είναι είτε το Γ2 είτε το Α2, ανάλογα με i) τις ανάγκες του κοινωνικού συνόλου και ii) την πολιτική βούληση της ηγεσίας του ΥΠΕΠΘ. Σε κάθε περίπτωση, το αναπτυξιακό πλάνο του συστήματος προβλέπει πιστοποίηση και στα 6 επίπεδα εντός της επόμενης 5ετίας. 10/12/2006Νο: 13 / 17

14 5. «Οριζόντιοι» άξονες ανάπτυξης 10/12/2006Νο: 14 / 17 Οριζόντιοι χαρακτηρίζονται οι άξονες που αφορούν σε όλες τις γλώσσες και σε όλα τα επίπεδα. Ένα πρώτο μέτρο διαφοροποίησης και βελτίωσης του συστήματος σχετίζεται με τη διαβάθμιση των οργάνων μέτρησης που χρησιμοποιεί. Το δεύτερο, χρονικά, μέτρο που σχεδιάζεται να υλοποιηθεί είναι η σύνδεση του συστήματος πιστοποίησης με το εκπαιδευτικό σύστημα, χωρίς, ωστόσο, να υποταχθεί το ένα στο άλλο.

15 5. «Οριζόντιοι» άξονες ανάπτυξης (συνέχεια) 10/12/2006Νο: 15 / 17 Ένας άλλος άξονας ανάπτυξης αφορά στην ετοιμασία οργάνων μέτρησης (γλωσσικών τεστ) σε ψηφιακή/ηλεκτρονική μορφή. Τα όργανα σε αυτή τη μορφή θα είναι αυτονόητα διαβαθμισμένα και, ενδεχόμενα, προσαρμοστικά και ως προς άλλη παράμετρο πέραν του επιπέδου. Το ΚΠΓ θα βελτιώσει και θα αυξήσει το σώμα εξεταστών με το οποίο συνεργάζεται, μέσω σεμιναρίων και οργανωμένης αξιολόγησής τους.

16 5. «Οριζόντιοι» άξονες ανάπτυξης (συνέχεια) 10/12/2006Νο: 16 / 17 Με βάση τα πορίσματα δειγματοληπτικής περιγραφικής έρευνας, μελετάται η θεσμοθέτηση πιστοποίησης της ικανότητας των ατόμων να χρησιμοποιούν μια ξένη γλώσσα για ειδικούς σκοπούς, σε ένα τουλάχιστον επιπέδο. Το ΚΠΓ, τέλος, προγραμματίζει λεπτομερέστερο έλεγχο της ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρει στο κοινωνικό σύνολο, καθώς και εξασφάλιση ανάδρασης για τις επιμέρους λειτουργίες του συστήματος πιστοποίησης.

17 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ 10/12/2006Νο: 17 / 17


Κατέβασμα ppt "Βασικοί Άξονες Ανάπτυξης του ΚΠΓ ΥΠ.Ε.Π.Θ.  Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Εκπαιδευτικών Θεμάτων  Διεύθυνση Πιστοποίησης της Γνώσης Ξένων Γλωσσών."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google