Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

© 2007 Εκδόσεις Κριτική Εισαγωγή στην Οικονομική ΤΟΜΟΣ Α΄ David Begg S. Fischer, R. Dornbusch.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "© 2007 Εκδόσεις Κριτική Εισαγωγή στην Οικονομική ΤΟΜΟΣ Α΄ David Begg S. Fischer, R. Dornbusch."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 © 2007 Εκδόσεις Κριτική Εισαγωγή στην Οικονομική ΤΟΜΟΣ Α΄ David Begg S. Fischer, R. Dornbusch

2 © 2007 Εκδόσεις Κριτική Κίνδυνος και Πληροφορία 13

3 © 2007 Εκδόσεις Κριτική Ατομικές συμπεριφορές έναντι του κινδύνου  Κάποιος που είναι ουδέτερος έναντι του κινδύνου - ενδιαφέρεται μόνο για το αν οι πιθανότητες οδηγούν κατά μέσο όρο σε κέρδος.  Κάποιος που αποφεύγει τον κίνδυνο - θα αρνηθεί να συμμετάσχει σε ένα δίκαιο παιχνίδι  Κάποιος που είναι ριψοκίνδυνος - θα στοιχηματίσει ακόμη και αν ένας αυστηρός μαθηματικός υπολογισμός αποδεικνύει ότι οι πιθανότητες δεν είναι ευνοϊκές.

4 © 2007 Εκδόσεις Κριτική Κίνδυνος και ασφάλεια  Η συνένωση κινδύνων - λειτουργεί μέσω της συνάθροισης ανεξάρτητων κινδύνων με σκοπό να καταστήσει το σύνολο περισσότερο βέβαιο.  Η διασπορά του κινδύνου - λειτουργεί μέσω της μείωσης των ποσών.  Συνενώνοντας και διασπείροντας τους κινδύνους, η ασφάλιση επιτρέπει στα άτομα να αντιμετωπίζουν πολλούς κινδύνους με σχετικά χαμηλά ασφάλιστρα.

5 © 2007 Εκδόσεις Κριτική Ηθικός κίνδυνος και δυσμενής επιλογή  Ηθικός κίνδυνος - είναι η χρήση εσωτερικής πληροφόρησης με σκοπό να εκμεταλλευτεί κάποιος τον αντισυμβαλλόμενο σε ένα συμβόλαιο. - π.χ. όταν κάποιος δεν φροντίζει αρκετά την περιουσία του επειδή γνωρίζει ότι είναι ασφαλισμένη.  Δυσμενής επιλογή - λαμβάνει χώρα όταν τα άτομα χρησιμοποιούν την εσωτερική τους πληροφόρηση για να αποδεχτούν ή να απορρίψουν ένα συμβόλαιο, με αποτέλεσμα εκείνοι που το αποδέχονται να μην αποτελούν ένα μέσο δείγμα του πληθυσμού. - π.χ. η περίπτωση των καπνιστών που κάνουν ασφάλεια ζωής.

6 © 2007 Εκδόσεις Κριτική Επιλογή χαρτοφυλακίου  Ο καταναλωτής που αποφεύγει τον κίνδυνο προτιμάει την υψηλότερη μέση απόδοση σε ένα χαρτοφυλάκιο περιουσιακών στοιχείων, - αλλά δεν του αρέσει ο υψηλότερος κίνδυνος.  Η διαφοροποίηση χαρτοφυλακίου - είναι η στρατηγική περιορισμού του κινδύνου με τη συνένωση των κινδύνων διαφόρων περιουσιακών στοιχείων, των οποίων οι ατομικές αποδόσεις συμπεριφέρονται διαφορετικά η μία από την άλλη.  Ο συντελεστής beta - είναι ένα μέτρο του βαθμού στον οποίο η απόδοση μιας συγκεκριμένης μετοχής κινείται στην ίδια κατεύθυνση με την απόδοση όλου του χρηματιστηρίου.

7 © 2007 Εκδόσεις Κριτική Αποτελεσματικές αγορές περιουσιακών στοιχείων  Η θεωρία των αποτελεσματικών αγορών - λέει ότι το χρηματιστήριο είναι ένας ευαίσθητος επεξεργαστής πληροφοριών, - που αντιδρά άμεσα στις νέες πληροφορίες για να προσαρμόσει σωστά τις τιμές των μετοχών.  Μια αποτελεσματική αγορά περιουσιακών στοιχείων ήδη ενσωματώνει τις υπάρχουσες πληροφορίες στις τιμές των αγαθών με ορθό τρόπο.

8 © 2007 Εκδόσεις Κριτική Περισσότερα για τον κίνδυνο  Μια ημερήσια αγορά - λειτουργεί με συμβόλαια άμεσης παράδοσης και πληρωμής.  Μια προθεσμιακή αγορά - λειτουργεί με συμβόλαια που συνάπτονται σήμερα και ρυθμίζουν την παράδοση αγαθών σε μια συγκεκριμένη μελλοντική ημερομηνία σε τιμή που συμφωνείται σήμερα.  Η αντιστάθμιση - είναι η χρήση των προθεσμιακών αγορών για τη μετατόπιση του κινδύνου σε κάποιο άλλο άτομο.  Ο κερδοσκόπος - διατηρεί προσωρινά στην κατοχή του ένα περιουσιακό στοιχείο με την ελπίδα ότι θα αποκομίσει ένα κέρδος κεφαλαίου.


Κατέβασμα ppt "© 2007 Εκδόσεις Κριτική Εισαγωγή στην Οικονομική ΤΟΜΟΣ Α΄ David Begg S. Fischer, R. Dornbusch."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google