Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Πολιτικός Μηχανικός, Δρ Παν. Πατρών

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Πολιτικός Μηχανικός, Δρ Παν. Πατρών"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Πολιτικός Μηχανικός, Δρ Παν. Πατρών
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας Σεμινάριο : «Ο ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ» Έλεγχοι Ασφάλειας Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, Δρ Παν. Πατρών Ειδ. Δομοστατικός, ΕΜΠ

2 p υπέρβασης σεισμ. δράσης εντός του
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας Σεμινάριο : «Ο ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ» p υπέρβασης σεισμ. δράσης εντός του συμβ. t ζωής Άμεση Χρήση μετά τον σεισμό Προστασία Ζωής Οιονεί Κατάρρευση 10% Α1 Β1 Γ1 50% Α2 Β2 Γ2 Στάθμες Επιτελεστικότητας Άμεση Χρήση («Damage Limitation») Προστασία Ζωής («Significant Damage») Οιονεί Κατάρρευση («Near Collapse») Σεισμός Σχεδιασμού «ενδεχόμενος», περιόδου 225 ετών (20% πιθανότητα στα 50 έτη) «σπάνιος», περιόδου 475 ετών (10% πιθανότητα στα 50 έτη) «εξαιρετικά σπάνιος», περιόδου 2475 ετών (2% πιθανότητα στα 50 έτη) • Κτήρια σπουδαιότητας διάφορης της συνήθους: πολλαπλασιασμός σεισμικής δράσης επί συντελεστή σπουδαιότητας

3 Διάκριση Δομικών Στοιχείων
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας Σεμινάριο : «Ο ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ» Διάκριση Δομικών Στοιχείων «κύρια» («πρωτεύοντα») : κρίσιμα για την αντίσταση έναντι σεισμού «δευτερεύοντα» : συνεισφορά στις κατακόρυφες δράσεις, συνεισφορά έναντι σεισμικών δράσεων ασήμαντη ή αναξιόπιστη δυσκαμψία και η αντοχή τους αγνοείται στην (ελαστική) ανάλυση για σεισμικές δράσεις (όριο 25% μή-προσομοίωση μόνο για επέμβαση) Βασική συνέπεια του χαρακτηρισμού «δευτερεύοντος» είναι οτι για τέτοια στοιχεία ισχύουν διαφορετικά κριτήρια επιτελεστικότητας ( => μεγαλύτερες βλάβες)

4 Ελαστική Ανάλυση (q) Sd ≤ Rd ψαθυρή αστοχία Vcd ≤ VRd,cyc(μθ)
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας Σεμινάριο : «Ο ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ» Ελαστική Ανάλυση (q) Sd ≤ Rd ψαθυρή αστοχία Vcd ≤ VRd,cyc(μθ) (έλεγχος σε όρους δυνάμεων, ικανοτικά μεγέθη) oιονεί - πλάστιμη αστοχία (έλεγχος σε όρους δυνάμεων) MSd ≤ MRd τοιχοπληρώσεις FSd ≤ FRd

5 Ελαστική Ανάλυση (m) Sd ≤ Rd ψαθυρή αστοχία Vcd ≤ VRd,cyc(μθ)
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας Σεμινάριο : «Ο ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ» Ελαστική Ανάλυση (m) Sd ≤ Rd πρωτεύοντα στοιχεία ΑΧ: m ≈ 1 ΠΖ: m = (θu + θy ) / ( 2∙γRd ∙ θy ) ψαθυρή αστοχία Vcd ≤ VRd,cyc(μθ) (έλεγχος σε όρους δυνάμεων, ικανοτικά μεγέθη) ΑΚ: m = θu / (γRd∙ θy ) δευτερεύοντα (κατακόρυφα) στοιχεία ΑΧ: m ≈ 1 (ΠΖ: m = θu / (γRd∙ θy) ) (ΑΚ: m = θu / θy ) oιονεί - πλάστιμη αστοχία (έλεγχος σε όρους δυνάμεων) MSd ≤ MRd τοιχοπληρώσεις FSd ≤ FRd ΑΧ: m ≈ 1 ΠΖ: m= δu / (γRd ∙ δy) ΑΚ: m= δu / δy

6 Ανελαστική Ανάλυση (Στατική ή Δυναμική)
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας Σεμινάριο : «Ο ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ» Ανελαστική Ανάλυση (Στατική ή Δυναμική) Sd ≤ Rd πρωτεύοντα στοιχεία ΑΧ: θRd = θy ΠΖ: θRd = (θu + θy ) / (2∙γRd ) ψαθυρή αστοχία (έλεγχος σε όρους δυνάμεων) Vsd ≤ VRd,cyc(μθ) ΑΚ: θRd = θu / γRd δευτερεύοντα (κατακόρυφα) στοιχεία ΑΧ: θRd = θy (ΠΖ: θRd = θu / γRd) (ΑΚ: θRd = θu ) oιονεί - πλάστιμη αστοχία (έλεγχος σε όρους παραμορφώσεων) θSd ≤ θRd τοιχοπληρώσεις (έλεγχος σε όρους παραμορφώσεων) δSd ≤ δRd = δu / γRd ΑΧ: δRd = δy ΠΖ: δRd = δu / γRd ΑΚ: δRd = δu

7 Επεξεργασία αποτελεσμάτων
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας Σεμινάριο : «Ο ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ» Επεξεργασία αποτελεσμάτων Μελών Ο/Σ: θy=φy·(Ls+av·z)/3 + θsh + θsl Τοιχοπληρώσεων:

8 Δείκτες Βλάβης (Αποτίμησης)
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας Σεμινάριο : «Ο ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ» Δείκτες Βλάβης (Αποτίμησης) ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΚΑΝΕΠΕ Κτήριο Τεχ. Υπηρεσιών Δ. Πατρεών λ = max (λV, λθ.ΠΖ) δοκών στύλων Λογισμικό : ANSRuop

9 Σεισμική Ενίσχυση & Προσθήκη Μεταλλικού Ορόφου
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας Σεμινάριο : «Ο ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ» Δείκτες Βλάβης (Επέμβασης) «ΑΤΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ» Σεισμική Ενίσχυση & Προσθήκη Μεταλλικού Ορόφου λ = max (λV, λθ.ΠΖ) Στύλων

10 Σεισμική Ενίσχυση & Προσθήκη Μεταλλικού Ορόφου
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας Σεμινάριο : «Ο ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ» Δείκτες Βλάβης (Επέμβασης) λ = max (λV, λθ.ΠΖ) «ΑΤΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ» Σεισμική Ενίσχυση & Προσθήκη Μεταλλικού Ορόφου Δοκών

11 Καμπύλη Αντίστασης (Αποτίμησης)
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας Σεμινάριο : «Ο ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ» Καμπύλη Αντίστασης (Αποτίμησης) ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΚΑΝΕΠΕ Κτήριο Τεχ. Υπηρεσιών Δ. Πατρεών

12 Καπναποθήκες Παπαστράτου (Αγρίνιο)
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας Σεμινάριο : «Ο ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ» Καμπύλη Αντίστασης (Επέμβασης) Καπναποθήκες Παπαστράτου (Αγρίνιο) Σεισμική Ενίσχυση & Αλλαγή Χρήσης


Κατέβασμα ppt "Πολιτικός Μηχανικός, Δρ Παν. Πατρών"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google