Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Διαχείριση Έργων Πληροφορικής

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Διαχείριση Έργων Πληροφορικής"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Διαχείριση Έργων Πληροφορικής
Διάλεξη 5η Κομβικά Δίκτυα: Χρονική επίλυση και κρίσιμη διαδρομή

2 Άσκηση 5: Πολλές σχέσεις στον ίδιο κόμβο
Να κατασκευάσετε το δίκτυο και να υπολογίσετε τους νωρίτερους χρόνους των δραστηριοτήτων, όταν ισχύουν τα ακόλουθα: (ΕΧΕ101=0) Δραστηριότητα Διάρκεια 101 4 102 8 103 12 104 7 105 Σχέσεις δραστηριοτήτων FS (101, 102) = 0 FS (102, 103) = 6 FF (102, 104) = 6 SS (102, 104) = 5 SS (102, 105) = 5 Διαχείριση Έργων Πληροφορικής,

3 Διαχείριση Έργων Πληροφορικής, 2010-11
Λύση Διαχείριση Έργων Πληροφορικής,

4 Χρονική επίλυση κομβικού δικτύου
Για τον υπολογισμό των οριακών χρόνων (νωρίτεροι και βραδύτεροι χρόνοι έναρξης και πέρατος) χρησιμοποιούμε την τεχνική της Κρίσιμης Διαδρομής (Critical Path Method, CPM) όπως και στα τοξωτά δίκτυα. Υπολογίζουμε τους νωρίτερους χρόνους από τα αριστερά προς τα δεξιά και τους βραδύτερους αντίστροφα, ανάλογα με την υφιστάμενη σχέση αλληλεπίδρασης, και υπό την προϋπόθεση ότι οι δραστηριότητες δε διακόπτονται μετά την έναρξή τους. Διαχείριση Έργων Πληροφορικής,

5 Βήμα 1: Προσδιορισμός νωρίτερου χρόνου έναρξης δραστηριότητας
Βήμα 1: Προσδιορισμός νωρίτερου χρόνου έναρξης δραστηριότητας ΕΧΕj= Max { Νωρίτερος Χρόνος Έναρξης Έργου Περιορισμός Τj ΕΧΕi + SS(i,j) Max ΕΧΠi+ FS(i,j) ΕΧΕi + SF(i,j) – dj ΕΧΠi + FF(i,j) – dj } Για όλα τα πιθανά i Διαχείριση Έργων Πληροφορικής,

6 Βήμα 2: Προσδιορισμός νωρίτερου χρόνου πέρατος δραστηριότητας
Βήμα 2: Προσδιορισμός νωρίτερου χρόνου πέρατος δραστηριότητας ΕΧΠj = ΕΧΕj + dj για όλα τα j Διαχείριση Έργων Πληροφορικής,

7 Διαχείριση Έργων Πληροφορικής, 2010-11
Βήμα 3: Προσδιορισμός βραδύτερου χρόνου πέρατος δραστηριότητας ΒΧΠj= Min { Βραδ. Χρόν. Πέρατος Έργου Τεχνολογικός Περιορισμός Τj BΧΕk - FS(j,k) BΧΠk - FF(j,k) BΧΕk - SS(j,k) + dj BΧΠk - SF(j,k) + dj } Για όλα τα πιθανά k Διαχείριση Έργων Πληροφορικής,

8 Βήμα 4: Προσδιορισμός βραδύτερου χρόνου έναρξης δραστηριότητας
Βήμα 4: Προσδιορισμός βραδύτερου χρόνου έναρξης δραστηριότητας ΒΧΕj = ΕΧΠj - dj για όλα τα j Διαχείριση Έργων Πληροφορικής,

9 Βήμα 5: Προσδιορισμός κρίσιμων δραστηριοτήτων
Βήμα 5: Προσδιορισμός κρίσιμων δραστηριοτήτων ΣΠi = BXΠi – ΕΧΠi = BXEi – ΕΧΕi = 0 για τις κρίσιμες δραστηριότητες για κάθε i Διαχείριση Έργων Πληροφορικής,

10 Κρίσιμη δραστηριότητα & κρίσιμη διαδρομή
Μια δραστηριότητα i θεωρείται κρίσιμη όταν: ΕXΕi = ΒXEi και ΕXΠi = ΒXΠi και ΣΠi = 0 Εάν ισχύει μόνο ΕXΕi = ΒXEi τότε η δραστηριότητα θεωρείται κρίσιμη ως προς την έναρξή της. Εάν ισχύει μόνο ΕXΠi = ΒXΠi τότε η δραστηριότητα θεωρείται κρίσιμη ως προς τη λήξη της. Κρίσιμη διαδρομή: συνεχής αλυσίδα κρίσιμων δραστηριοτήτων Διαχείριση Έργων Πληροφορικής,

11 Άσκηση 6: Να επιλύσετε το κομβικό δίκτυο
Κωδικός Δραστ. Διάρκεια Συνδέεται με Σχέση 101 24 102, 105 SS(101,102)=6, FF(101,102)=10 SS(101,105)=6 102 20 103,107 SF(102,103)=24, FS(102,107)=14 103 104, 105, 106 FS(103,104)=0, SF(103,105)=42 FS(103,106)=0 104 18 106 FF(104,106)=14 105 36 106,107 FF(105,106)=10, FF(105,107)=6 22 108,109 SS(106,108)=16, FF(106,109)=16 107 109 FF(107,109)=6 108 - 14 Διαχείριση Έργων Πληροφορικής,

12 Λύση Κρίσιμη διαδρομή: , Διάρκεια Έργου: 86 χ.μ. Προσοχή: οποιαδήποτε μεταβολή σε μια κρίσιμη δραστηριότητα επηρεάζει τη διάρκεια του έργου! Διαχείριση Έργων Πληροφορικής,

13 Χρονική επίλυση κομβικού δικτύου
Εάν επιτρέπεται η διακοπή μιας δραστηριότητας μετά την έναρξή της, τότε για να βρούμε τους νωρίτερους χρόνους σαρώνουμε το δίκτυο από τα αριστερά προς τα δεξιά: ΕΧΕj = max {ΕΧΕj + SS (i,j), ΕΧΠj + FS (i,j)} Εάν δεν υπάρχουν σχέσεις SS ή FS τότε θεωρούμε ως ΕΧΕj το νωρίτερο χρόνο έναρξης του έργου ΕΧΠj = max {ΕΧΠj + FF (i,j), ΕΧEj + SF (i,j), ΕΧEj + dj} Διαχείριση Έργων Πληροφορικής,

14 Χρονική επίλυση κομβικού δικτύου
Εάν επιτρέπεται η διακοπή μιας δραστηριότητας μετά την έναρξή της, τότε για να βρούμε τους βραδύτερους χρόνους σαρώνουμε το δίκτυο από τα δεξιά προς τα αριστερά: ΒΧΠj = min {BΧΠk – FF (j,k), BΧEk - FS (j,k)} Εάν δεν υπάρχουν σχέσεις FF ή FS τότε θεωρούμε ως BΧΠj το βραδύτερο χρόνο πέρατος του έργου ΒΧΕj = min {BΧEk - SS (j,k), BΧΠκ - SF (j,k), BΧΠj - dj} Διαχείριση Έργων Πληροφορικής,

15 Χρονική επίλυση κομβικού δικτύου
Όταν οι δραστηριότητες του δικτύου διακόπτονται, τότε ΣΠi = BXΠi – ΕΧΠi - di ΣΠi = 0 για τις κρίσιμες δραστηριότητες Διαχείριση Έργων Πληροφορικής,


Κατέβασμα ppt "Διαχείριση Έργων Πληροφορικής"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google