Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Διαχείριση Έργων Πληροφορικής

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Διαχείριση Έργων Πληροφορικής"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Διαχείριση Έργων Πληροφορικής
Διάλεξη 7η Διαχείριση Πόρων

2 Διαχείριση Χρήσης Πόρων
Απαιτούμενοι πόροι: Ανθρώπινο δυναμικό Η/Υ, μηχανήματα, υλικό Εγκαταστάσεις Πρώτες ύλες Διαχείριση Έργων Πληροφορικής

3 Διαχείριση Έργων Πληροφορικής 2010-11
Είδη πόρων Αναλώσιμοι Επαναχρησιμοποιήσιμοι πόροι Διαχείριση Έργων Πληροφορικής

4 Διαχείριση Έργων Πληροφορικής 2010-11
Ανεξάρτητες δραστηριότητες Απαιτήσεις απασχόλησης πόρων Διαχείριση πόρων: ομοιόμορφη κατανομή της χρήσης των πόρων Διαχείριση Έργων Πληροφορικής

5 Βασικές έννοιες και συμβολισμοί
Α(i,j) : μέγεθος εργασίας της δραστηριότητας (i,j). Συνήθως μετράται σε ανθρωπομήνες, ανθρωποώρες κ.λπ. t(i,j) : χρονική διάρκεια της δραστηριότητας σε χρονικές μονάδες του έργου h: ώρες εργασίες ανά χρονική μονάδα Σ(i,j): αριθμός συντελεστών παραγωγής Διαχείριση Έργων Πληροφορικής

6 Διαχείριση Έργων Πληροφορικής 2010-11
Παράδειγμα Για την ολοκλήρωση της δραστηριότητας (i,j) η οποία διαρκεί 7 εβδομάδες απαιτούνται 1680 ανθρωποώρες. Εάν το ωράριο των εργαζόμενων είναι 40 ώρες/εβδομάδα, πόσοι εργαζόμενοι χρειάζονται για να ολοκληρωθεί η (i,j); Διαχείριση Έργων Πληροφορικής

7 Διαχείριση Έργων Πληροφορικής 2010-11
Άσκηση 8 Αφού κατασκευάσετε το δίκτυο δραστηριοτήτων και το Χρονικό Πίνακα, να καταρτίσετε Ημερολόγιο Εργασιών με βάση τους νωρίτερους χρόνους έναρξης. Δραστηριότητα Διάρκεια Πόροι (1,2) 2 4 (1,3) 5 (2,3) (2,5) 3 (3,4) (3,5) 1 (4,5) Διαχείριση Έργων Πληροφορικής

8 Διαχείριση Έργων Πληροφορικής 2010-11
Δίκτυο έργου Διαχείριση Έργων Πληροφορικής

9 Διαχείριση Έργων Πληροφορικής 2010-11
Χρονικός Πίνακας Δραστ Διάρκεια Πόροι/χ.μ ΕΧΕij EXΠ ij ΒΧΠ ij ΒΧΕ ij ΣΠ ij ΕΠ ij (1,2) 2 4 5 3 (1,3) (2,3) (2,5) 6 10 (3,4) 8 (3,5) 1 9 (4,5) Διαχείριση Έργων Πληροφορικής

10 Ημερολόγιο Εργασιών (νωρίτεροι χρόνοι)
Μήνες Δραστ. Διάρκεια Αναλυτές 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (1,2) (1,3) (2,3) - Ψευδο-δραστηριότητα (2,5) (3,4) (3,5) (4,5) Απαιτούμενοι πόροι: 54 Διαχείριση Έργων Πληροφορικής

11 Ημερολόγιο Εργασιών (βραδύτεροι χρόνοι)
Μήνες Δραστ. Διάρκεια Αναλυτές 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (1,2) (1,3) (2,3) - Ψευδο-δραστηριότητα (2,5) (3,4) (3,5) (4,5) Απαιτούμενοι πόροι: 54 Διαχείριση Έργων Πληροφορικής

12 Ιστόγραμμα κατανομής πόρων
Διαχείριση Έργων Πληροφορικής

13 Ανάθεση περιορισμένων πόρων
NP-hard πρόβλημα Ευρετικές μέθοδοι επίλυσης (αλγόριθμοι) Εναλλακτικές: 1η περίπτωση: Σταθερή ποσότητα πόρων →προσαρμόζεται η διάρκεια του έργου 2η περίπτωση: Σταθερή διάρκεια έργου → αναζητούμε τη βέλτιστη (ελάχιστη) ποσότητα πόρων για την ολοκλήρωση του έργου (εξομάλυνση αιχμών ιστογράμματος κατανομής). Διαχείριση Έργων Πληροφορικής

14 1η περίπτωση: Ανάθεση περιορισμένου αριθμού πόρων
Υποθέσεις: Αναθέτουμε πόρους σε μια δραστηριότητα μόνο όταν όλες οι αμέσως προηγούμενες δραστηριότητες έχουν ολοκληρωθεί Αναθέτουμε όλους τους πόρους που απαιτεί η δραστηριότητα για να ολοκληρωθεί (δηλ. δεν επιτρέπεται η διακοπή των δραστηριοτήτων ή η τμηματική υλοποίηση) Οι διαθέσιμοι πόροι είναι επαρκείς Διαχείριση Έργων Πληροφορικής

15 Προτεραιότητες ανάθεσης περιορισμένων πόρων
Στους περισσότερους ευρετικούς αλγόριθμους ανάθεσης πόρων, εφαρμόζουμε τους ακόλουθους κανόνες: Προηγούνται οι πλασματικές δραστηριότητες. Προηγούνται οι δραστηριότητες με το ελάχιστο Συνολικό Περιθώριο. Προηγούνται οι δραστηριότητες με το μεγαλύτερο γινόμενο πόροι x διάρκεια. Προηγούνται οι δραστηριότητες με τη μεγαλύτερη κατανομή μέσων πόρων ανά χρονική μονάδα. Προηγούνται οι δραστηριότητες με την καλύτερη διάταξη των γεγονότων έναρξης – πέρατος. Αλλάζοντας τη σειρά προτεραιότητας των κανόνων, έχουμε διαφορετικούς αλγορίθμους ανάθεσης. Διαχείριση Έργων Πληροφορικής

16 Σειριακή ανάθεση πόρων
Κατασκευή και χρονική επίλυση δικτύου.Υπολογίζουμε τους χρόνους έναρξης και πέρατος κάθε δραστηριότητας, τους πόρους, το γινόμενο (πόροι x διάρκεια) και τα συνολικά περιθώρια. Θέτουμε Τ=χρόνος έναρξης πρώτης κρίσιμης δραστηριότητας (=έναρξη έργου) Καθορίζουμε το Σύνολο των Δραστηριοτήτων για Ανάθεση (ΣΔΑ). Στο ΣΔΑ περιλαμβάνονται όλες οι δραστηριότητες με ΕΧΕ≤Τ των οποίων έχουν ολοκληρωθεί οι δραστηριότητες που προηγούνται. Καθορίζουμε την προτεραιότητα των δραστηριοτήτων του ΣΔΑ Εάν υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι, τους αναθέτουμε στην πρώτη σε σειρά δραστηριότητα. Υπολογίζουμε πότε θα είναι πάλι διαθέσιμοι οι πόροι που αναθέσαμε. Συνεχίζουμε με τις επόμενες δραστηριότητες όσο υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι. Υπολογίζουμε την επόμενη χρονική στιγμή ανάθεσης Τ, ανάλογα με τους διαθέσιμους πόρους. Αναθεωρούμε το δίκτυο θέτοντας dij=0 για τις δραστηριότητες στις οποίες έχουμε κάνει ανάθεση. Νέα επίλυση, επανυπολογισμός των ΕΧΕ, ΕΧΠ, ΒΧΕ και ΒΧΠ και ΣΠ Καθορίζουμε το νέο σύνολο ΣΔΑ και εφαρμόζουμε την ίδια διαδικασία. Διαχείριση Έργων Πληροφορικής

17 Διαχείριση Έργων Πληροφορικής 2010-11
Άσκηση 8 (συνέχεια) Εάν η εταιρεία που έχει αναλάβει το έργο διαθέτει 6 αναλυτές, πόσο θα πρέπει να παραταθεί η διάρκεια του έργου; Δραστ Διάρκ. Πόροι/χ.μ ΕΧΕ EXΠ ΒΧΠ ΒΧΕ ΣΠ ΕΠ (1,2) 2 4 5 3 (1,3) (2,3) (2,5) 6 10 (3,4) 8 (3,5) 1 9 (4,5) Διαχείριση Έργων Πληροφορικής

18 Διαχείριση Έργων Πληροφορικής 2010-11
Ημερολόγιο Εργασιών Μήνες Δραστ Διάρκ Αναλυτές 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 (1,2) (1,3) (2,3) - Ψευδοδραστηριότητα (2,5) (3,4) (3,5) (4,5) Απαιτούμενοι πόροι: 54 Διαχείριση Έργων Πληροφορικής

19 Ιστόγραμμα χρήσης πόρων
Διαχείριση Έργων Πληροφορικής

20 Παράλληλη ανάθεση πόρων
Εάν υποθέσουμε ότι κάθε δραστηριότητα μπορεί να διακοπεί, δηλ. να εκτελεστεί τμηματικά, τότε η ανάθεση πόρων μπορεί να γίνει ανά χρονική μονάδα, ακολουθώντας τους ακόλουθους κανόνες: Προηγούνται οι πλασματικές δραστηριότητες. Προηγούνται οι δραστηριότητες με το ελάχιστο Συνολικό Περιθώριο. Προηγούνται οι δραστηριότητες που είναι σε εξέλιξη Προηγούνται οι δραστηριότητες με το μεγαλύτερο γινόμενο πόροι x διάρκεια. Προηγούνται οι δραστηριότητες που απαιτούν περισσότερους πόρους ανά χρονική μονάδα. Προηγούνται οι δραστηριότητες με την καλύτερη διάταξη των γεγονότων έναρξης – πέρατος. Διαχείριση Έργων Πληροφορικής

21 Διαχείριση Έργων Πληροφορικής 2010-11
Άσκηση 8 (συνέχεια) Εάν οι δραστηριότητες του έργου μπορούν να διακοπούν, πόσο θα πρέπει να παραταθεί η διάρκεια του έργου ώστε να υλοποιηθεί με 6 αναλυτές; Δραστ Διάρκ. Πόροι/χ.μ ΕΧΕ EXΠ ΒΧΠ ΒΧΕ ΣΠ ΕΠ (1,2) 2 4 5 3 (1,3) (2,3) (2,5) 6 10 (3,4) 8 (3,5) 1 9 (4,5) Διαχείριση Έργων Πληροφορικής

22 Διαχείριση Έργων Πληροφορικής 2010-11
Ημερολόγιο έργου Μήνες Δραστ Διάρκ Αναλυτές 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 (1,2) (1,3) (2,3) - Ψευδοδραστηριότητα (2,5) (3,4) (3,5) (4,5) Απαιτούμενοι πόροι: 54 Διαχείριση Έργων Πληροφορικής

23 Διαχείριση Έργων Πληροφορικής 2010-11
Βέλτιστη χρήση πόρων r: το άθροισμα των απαιτούμενων πόρων d: η διάρκεια του έργου σε χρονικές μονάδες Διαχείριση Έργων Πληροφορικής

24 Διαχείριση Έργων Πληροφορικής 2010-11
Ανάθεση πολλών πόρων Μπορούμε να εφαρμόσουμε τους αλγόριθμους ανάθεσης πόρων για περισσότερες από μια κατηγορίες πόρων Αναθέτουμε κάθε φορά σε μια δραστηριότητα το σύνολο των πόρων που απαιτεί. Διαχείριση Έργων Πληροφορικής


Κατέβασμα ppt "Διαχείριση Έργων Πληροφορικής"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google