Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εαρινο εξαμηνο η παραδοση ( )

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εαρινο εξαμηνο η παραδοση ( )"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εαρινο εξαμηνο 2013-14 12η παραδοση (10.6.2013)
Βακχυλίδης Εαρινο εξαμηνο 12η παραδοση ( )

2 Βακχυλίδης, 3η και 4η ωδή, σύνοψη
Ιέρων Α΄ Τύραννος των Συρακουσών ( ) Αρματοδρομική νίκη του Ιέρωνα στους Δελφούς (470 π.Χ.) Ιπποδρομικές νίκες στα Πύθια (482 και 478) Ιπποδρομικές νίκες στους Ολυμπιακούς αγώνες (476 και 472) Αρματοδρομική νίκη στην Ολυμπία (468)

3 Νίκη του Ιέρωνα στην Ολυμπία 468 π.Χ

4 Παυσανίας Ἱέρωνος δὲ ἀποθανόντος πρότερον πρὶν ἢ τῷ Ὀλυμπίῳ Διὶ ἀναθεῖναι τὰ ἀναθήματα ἃ εὔξατο ἐπὶ τῶν ἵππων ταῖς νίκαις, οὕτω Δεινομένης ὁ Ἱέρωνος  ἀπέδωκεν ὑπὲρ τοῦ πατρός. Ὀνάτα καὶ ταῦτα ποιήματα, καὶ ἐπιγράμματα ἐν Ὀλυμπίᾳ, τὸ μὲν ὑπὲρ τοῦ ἀναθήματός ἐστιν αὐτῶν,   

5 Παυσανίας 8. 42. 8-9 σόν ποτε νικήσας, Ζεῦ Ὀλύμπιε, σεμνὸν ἀγῶνα
    τεθρίππῳ μὲν ἅπαξ, μουνοκέλητι δὲ δίς,  (5)   δῶρα Ἱέρων τάδε σοι ἐχαρίσσατο· παῖς δ’ ἀνέθηκε     Δεινομένης πατρὸς μνῆμα Συρακοσίου·

6 Βακχυλίδης, 3 ωδή –μυθολογικά παραδείγματα
Το παράδειγμα του Κροίσου Το παράδειγμα του Άδμητου Οι σχέσεις των μυθολογικών παραδειγμάτων με άλλες λογοτεχνικές ή εικαστικές εκδοχές

7 Βακχυλίδης, 4η ωδή, για την αρματοδρομική νίκη του Ιέρωνα στους Δελφούς
Σύντομη ωδή χωρίς μυθολογικό παράδειγμα Σύνθεση για εκτέλεση στους Δελφούς αμέσως μετά τη νίκη Για την ίδια νίκη ο Πίνδαρος συνέθεσε τον 1ο Πυθιόνικο (εκτενής σύνθεση)

8 Κρίσσα

9 Ο ηνίοχος του Πολύζηλου
Αφιέρωμα του νεώτερου αδελφού του Ιέρωνα Πολύζηλου (Πολύζαλου) για κάποια αρματοδρομική νίκη στα Πύθια Πρβλ. το αφιέρωμα του Δεινομένη στην Ολυμπία (χάλκινο άγαλμα με ηνίοχο και τέσσερα άλογα

10 Ο ηνίοχος

11 Παυσανίας πλησίον δὲ ἅρμα τέ ἐστι χαλκοῦν καὶ ἀνὴρ ἀναβεβηκὼς ἐπ’ αὐτό, κέλητες δὲ ἵπποι παρὰ τὸ ἅρμα εἷς ἑκατέρωθεν ἕστηκε καὶ ἐπὶ τῶν ἵππων καθέζονται παῖδες· ὑπομνήματα δὲ ἐπὶ νίκαις Ὀλυμπικαῖς ἐστιν Ἱέρωνος τοῦ Δεινομένους τυραννήσαντος Συρακουσίων μετὰ τὸν ἀδελφὸν Γέλωνα. τὰ δὲ ἀναθήματα οὐχ Ἱέρων ἀπέστειλεν, ἀλλ’ ὁ μὲν ἀποδοὺς τῷ θεῷ Δεινομένης ἐστὶν ὁ Ἱέρωνος, ἔργα δὲ τὸ μὲν Ὀνάτα τοῦ Αἰγινήτου τὸ ἅρμα, Καλάμιδος δὲ οἱ ἵπποι τε οἱ ἑκατέρωθεν καὶ ἐπ’ αὐτῶν εἰσιν οἱ παῖδες. 

12 Επίνικος – τα χαρακτηριστικά του είδους
Μυθολογικά παραδείγματα και αναφορές (+/-) Έπαινος του νικητή, του οίκου, της πατρίδας – εξύμνηση και μνεία της συμπαράστασης των θεών (βλ. ωδή 3 Θεόν, θ[εό]ν τις/ ἀγλαϊζέθὠ γὰρ ἄριστος [ὄ]λβων) Νίκη: πόνος/κάματος, καιρὸς, θεϊκή εύνοια βλ. π.χ. ωδή 4, Ἔτι Συρακοσίαν φιλεῖ/πόλιν ὁ χρυσοκόμας Ἀπόλλων,/ ἀστύθεμίν θ’ Ἱέ[ρω]να γεραίρει·

13 Ο ρόλος του ποιητή – ωδή 4 Ε[….] ἁδυεπὴς ἀ[να-
Ε[….] ἁδυεπὴς ἀ[να-   ξιφόρ]μιγγος Οὐρ[αν]ίας ἀλέκτωρ [……]εν· ἀλλ’ ἑκ[όν]τι νόῳ [….. ο]υς ἐπέσεισ˻εν˼ ὕμνους. 

14 Ο ρόλος του ποιητή – ωδή 3 κάλλιστ’ ἐπεδ[είξ]αο θνα-
  τοῖς ἄνθεα· πράξα[ντι] δ’ εὖ οὐ φέρει κόσμ[ον σι]ωπά·  (95)   σὺν δ’ ἀλαθ[είᾳ] καλῶν καὶ μελιγλώσσου τις ὑμνήσει χάριν   Κηΐας ἀηδόνος. 

15 Κοιτώντας το μέλλον Αντώνης Αυγουστάκης
Πανεπιστήμιο Κρήτης ( ) Brown University ( ) University of Illinois at Urbana-Champaign (2009-


Κατέβασμα ppt "Εαρινο εξαμηνο η παραδοση ( )"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google