Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Πολιτική Ανταγωνισμού στο τομέα της ενέργειας

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Πολιτική Ανταγωνισμού στο τομέα της ενέργειας"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Πολιτική Ανταγωνισμού στο τομέα της ενέργειας
Θ. Πανάγος Αντιπρόεδρος ΡΑΕ, Δικηγόρος

2 Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΩΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΑΓΗ
Οδηγία 2003/55/ΕΚ για το φυσικό αέριο Οδηγίες 96/92/ΕΚ, 2003/54/ΕΚ για τον ηλεκτρισμό Η μετάβαση από τη μονοπωλιακή οργάνωση στην ελεύθερη αγορά, συνίσταται καταρχάς σε: 1. Διαχωρισμό Δραστηριοτήτων, 2. Συμμετοχή πλείονων παικτών, 3. Ελευθερία επιλογής προμηθευτή Πράσινη Βίβλος απρόσκοπτος εφοδιασμός αιεφόρος ανάπτυξη προστασία καταναλωτών

3 Δίκτυα: Φυσικό Μονοπώλιο
Επιτακτική Ανάγκη: Η ελεύθερη, επί ίσοις όροις και σε λογικές τιμές πρόσβαση σε αυτά Τεχνική αξιοπιστία του Συστήματος Μέτρα: Διαχωρισμός Μεταφοράς και Διανομής από Παραγωγή και Προμήθεια Νομικός Διαχωρισμός Λειτουργικός Διαχωρισμός ΔΕΗ Α.Ε.: Κυρία του Συστήματος ΔΕΣΜΗΕ ΑΕ: Διαχειριστής του Συστήματος

4 Προμήθεια Παραγωγή Μεταφορά Εν δυνάμει Ανταγωνιστικά Τμήματα Ηλεκτρισμού: Μέτρα για την επικράτηση συνθηκών ανταγωνισμού Οργάνωση Ημερήσιας Αγοράς Ενέργειας (ΗΕΠ) Έγκριση μεθοδολογίας τιμολόγησης δραστηριοτήτων Χορήγηση αδειών Παραγωγής και προμήθειας με κριτήρια διαφανή, αντικειμενικά, μη εισάγοντα διακρίσεις Διεξαγωγή διαγωνισμών: Δικαιώματα μεταφοράς μέσω διασυνοριακών διασυνδέσεων Δέσμευση διαθεσιμότητας επάρκειας ισχύος Επιβολή υποχρέωσης για τήρηση διαχωρισμένων λογαριασμών

5 Εν δυνάμει ανταγωνιστικά τμήματα στην αγορά του φυσικού αερίου
Προμήθεια Διανομή Δίκτυα Μέτρα για την επικράτηση συνθηκών ανταγωνισμού Έγκριση μεθοδολογίας τιμολόγησης δραστηριοτήτων Διαχωρισμός Ε.Σ.Φ.Α – Α.Σ.Φ.Α. Χορήγηση αδειών προμήθειας και διανομής με κριτήρια διαφανή, αντικειμενικά, μη εισάγοντα διακρίσεις Υποχρέωση τήρησης διαχωρισμένων λογαριασμών Δυνατότητα κατασκευής Α.Σ.Φ.Α. από τρίτους Λειτουργία ενιαίας αγοράς φυσικού αερίου (Ε.Α.Φ.Α.)

6 Ρυθμιστική Παρέμβαση: σύσταση ΡΑΕ με το ν. 2773/1999
Γνωμοδοτική αρμοδιότητα κατά τη θέσπιση κανόνων δικαίου (κώδικες, κανονισμοί, όροι αδειών) και κατά τη διαδικασίας χορήγησης αδειών Α. Προληπτική Ρύθμιση Αποφασιστική αρμοδιότητα κατά την έγκριση της τιμολόγησης των δραστηριοτήτων, των εγχειριδίων και των λεπτομερειών εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας

7 Πρόταση για λήψη μέτρων για την προστασία του ανταγωνισμού και των καταναλωτών
Β. Παρακολούθηση και εποπτεία αγοράς Συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς, π.χ. Επιτροπή Ανταγωνισμού, Συμβούλιο Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών Υποβολή εκθέσεων στην Κοινότητα Επιβολή διοικητικών κυρώσεων ένεκα παραβίασης νομοθεσίας ή όρων άδειας: πρόστιμα, ανάκληση αδειών Γ. Κυρωτική αρμοδιότητα

8 Τελικώς επικρατούν συνθήκες ανταγωνισμού στην αγορά ενέργειας?
Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο: Εγγενείς τάσεις υπερσυγκέντρωσης Αυξήσεις τιμών ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου Καταγγελίες για φραγμούς εισόδου στην αγορά Ανάγκη για ενίσχυση ρόλου ρυθμιστών Ανάγκη για συστηματικό διαχωρισμό δραστηριοτήτων Αύξηση συμμετεχόντων στην αγορά Λειτουργία ελεύθερης αγοράς Ελληνική νομοθεσία και Ρυθμιστική παρέμβαση


Κατέβασμα ppt "Πολιτική Ανταγωνισμού στο τομέα της ενέργειας"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google