Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

2 Όργανα Αρμόδια Για Την Προστασία Του Ανταγωνισμού Επίτροπος για θέματα ανταγωνισμού Dr Μario Monti Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού Philip Lowe

3 Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού Αρμοδιότητες: επιβολή των κανόνων ανταγωνισμού που επιβάλλονται από τη συνθήκη της Ένωσης για την ομαλή και επί ίσοις όροις λειτουργία της εσωτερικής αγοράς Αρμοδιότητες: επιβολή των κανόνων ανταγωνισμού που επιβάλλονται από τη συνθήκη της Ένωσης για την ομαλή και επί ίσοις όροις λειτουργία της εσωτερικής αγοράς

4 Γενικη Διεύθυνση Ανταγωνισμού Εντάσσεται στο γενικότερο στόχο της Ευρωπαικής Επιτροπής να υποστηρίξει τη διατήρηση του θεμιτού ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων ώστε οι καταναλωτές να μπορούν να τυγχάνουν καλύτερων τιμών και μεγαλύτερων επιλογών όσον αφορά τα προιόντα και τις υπηρεσίες Εντάσσεται στο γενικότερο στόχο της Ευρωπαικής Επιτροπής να υποστηρίξει τη διατήρηση του θεμιτού ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων ώστε οι καταναλωτές να μπορούν να τυγχάνουν καλύτερων τιμών και μεγαλύτερων επιλογών όσον αφορά τα προιόντα και τις υπηρεσίες

5 Γενικη διεύθυνση ανταγωνισμού Πως επιτυγχάνεται αυτό; Πως επιτυγχάνεται αυτό; Όταν οι ανταγωνιστικές δυνάμεις ενεργοποιούνται, οι παραγωγοί καταβάλλουν περισσότερες προσπάθειες να προσελκύσουν καταναλωτές με συνέπεια να: Όταν οι ανταγωνιστικές δυνάμεις ενεργοποιούνται, οι παραγωγοί καταβάλλουν περισσότερες προσπάθειες να προσελκύσουν καταναλωτές με συνέπεια να: α. προσφέρουν χαμηλότερες τιμές α. προσφέρουν χαμηλότερες τιμές β. καλύτερη ποιότητα β. καλύτερη ποιότητα γ. βοήθεια στις επιλογές τους γ. βοήθεια στις επιλογές τους

6 Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού - Δημιουργία ευνοικού κλίματος - - Δημιουργία ευνοικού κλίματος - Προωθείται η οικονομική αποτελεσματικότητα Προωθείται η οικονομική αποτελεσματικότητα Αναπτύσσεται η παραγωγικότητα Αναπτύσσεται η παραγωγικότητα Δημιουργείται έδαφος για καινοτομίες Δημιουργείται έδαφος για καινοτομίες Ενισχύεται η ανταγωνιστικότητα Ενισχύεται η ανταγωνιστικότητα Συνθήκες Υγιούς Ανταγωνισμού

7 Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού Αποφυγή μονοπώλησης ορισμένων αγαθών, εμποδίζοντας την κατανομή της αγοράς μέσω συμπράξεων ή συγκεντρώσεων επιχειρήσεων Αποφυγή μονοπώλησης ορισμένων αγαθών, εμποδίζοντας την κατανομή της αγοράς μέσω συμπράξεων ή συγκεντρώσεων επιχειρήσεων Εμποδίζονται οι κυβερνήσεις των κρατών μελών να νοθεύουν τους κανόνες του ανταγωνισμού μέσω διακριτικής μεταχέιρισης υπέρ των δημοσίων επιχειρήσεων ή ενισχύσεων στις επιχειρήσεις του δημοσίου τομέα Εμποδίζονται οι κυβερνήσεις των κρατών μελών να νοθεύουν τους κανόνες του ανταγωνισμού μέσω διακριτικής μεταχέιρισης υπέρ των δημοσίων επιχειρήσεων ή ενισχύσεων στις επιχειρήσεις του δημοσίου τομέα Καταπολεμάται κάθε προσπάθεια διάσπασης της ενότητας της εσωτερικής αγοράς Καταπολεμάται κάθε προσπάθεια διάσπασης της ενότητας της εσωτερικής αγοράς

8 Συνθήκη Άμστερνταμ Άρθρο 81Άρθρο 82 συμπράξεις και εναρμονισμένες πρακτικές κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης

9 Άρθρο 81 Παράγραφος 1 Απαγορεύει τις συμπράξεις και τις εναρμονισμένες πρακτικές μεταξύ των επιχειρήσεων οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν το εμπόριο μεταξύ κρατών μελών και που έχουν ως αποτέλεσμα την παρεμπόδιση ή τον περιορισμό του ανταγωνισμού εντός της κοινής αγοράς Απαγορεύει τις συμπράξεις και τις εναρμονισμένες πρακτικές μεταξύ των επιχειρήσεων οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν το εμπόριο μεταξύ κρατών μελών και που έχουν ως αποτέλεσμα την παρεμπόδιση ή τον περιορισμό του ανταγωνισμού εντός της κοινής αγοράς

10 Άρθρο 81 Σύμπραξη: συμφωνία μεταξύ δύο ή περισσοτέρων επιχειρήσεων που υποχρεώνει τους εταίρους σε σαφώς καθορισμένη συμπεριφορά Σύμπραξη: συμφωνία μεταξύ δύο ή περισσοτέρων επιχειρήσεων που υποχρεώνει τους εταίρους σε σαφώς καθορισμένη συμπεριφορά Εναρμονισμένη πρακτική: επίπεδο κατώτερο της σύμπραξης.Πρόκειται για συντονισμό μεταξύ επιχειρήσεων που δεν φτάνει μέχρι την επίτευξη συμφωνίας Εναρμονισμένη πρακτική: επίπεδο κατώτερο της σύμπραξης.Πρόκειται για συντονισμό μεταξύ επιχειρήσεων που δεν φτάνει μέχρι την επίτευξη συμφωνίας Ε φαρμογή στις οριζόντιες συμφωνίες (ίδιο στάδιο παραγωγης) και στις κάθετες συμφωνίες (διαφορετικά στάδια διαδικασιάς) Ε φαρμογή στις οριζόντιες συμφωνίες (ίδιο στάδιο παραγωγης) και στις κάθετες συμφωνίες (διαφορετικά στάδια διαδικασιάς)

11 Άρθρο 81 Αντιτίθενται στο άρθρο: Αντιτίθενται στο άρθρο: οριζόντιες ή κάθετες συμπράξεις που καθορίζουν άμεσα ή έμμεσα τις τιμές οριζόντιες ή κάθετες συμπράξεις που καθορίζουν άμεσα ή έμμεσα τις τιμές συμφωνίες για όρους πώλησης συμφωνίες για όρους πώλησης συμπράξεις για κατανομή της αγοράς συμπράξεις για κατανομή της αγοράς συλλογικός αποκλεισμός συλλογικός αποκλεισμός συμφωνίες αυτοπεριορισμού συμφωνίες αυτοπεριορισμού συμφωνίες που τείνουν να απομονώσουν τμήματα της αγοράς συμφωνίες που τείνουν να απομονώσουν τμήματα της αγοράς

12 Άρθρο 81 Στο πλαίσιο της πολιτικής αυτής της Ευρωπαικης Επιτροπής εντάσσεται και η απόφασή του 1998 για την υπόθεση “Volkswagen”. H Eπιτροπή επέβαλε πρόστιμο 102.000 Ευρώ για παρεμπόδιση διασυνοριακών πωλήσεων αυτοκινήτων.Υπήρξε παράβαση του άρθρου 81 της Συνθήκης διότι είχε συνάψει με τους Ιταλούς αντιπροσώπους του δικτύου διανομής της συμφωνίες που απέβλεπαν στην απαγόρευση ή τον περιορισμό κάθε πώλησης προς τελικούς χρήστες σε άλλο κράτος ή μέλος Στο πλαίσιο της πολιτικής αυτής της Ευρωπαικης Επιτροπής εντάσσεται και η απόφασή του 1998 για την υπόθεση “Volkswagen”. H Eπιτροπή επέβαλε πρόστιμο 102.000 Ευρώ για παρεμπόδιση διασυνοριακών πωλήσεων αυτοκινήτων.Υπήρξε παράβαση του άρθρου 81 της Συνθήκης διότι είχε συνάψει με τους Ιταλούς αντιπροσώπους του δικτύου διανομής της συμφωνίες που απέβλεπαν στην απαγόρευση ή τον περιορισμό κάθε πώλησης προς τελικούς χρήστες σε άλλο κράτος ή μέλος

13 Ρόλος της Επιτροπής στον έλεγχο συμφωνιών που περιορίζουν τον ανταγωνισμό Η Επιτροπή ερευνά με δική της πρωτοβουλία τη συμπεριφορά επιχειρήσεων ή παραγόντων αγορών Η Επιτροπή ερευνά με δική της πρωτοβουλία τη συμπεριφορά επιχειρήσεων ή παραγόντων αγορών Έχει τη δυνατότητα να επιβάλει πρόστιμα σε εταιρίες που παρανομούν μέχρι και 10% των ετησίων εισπράξεων της προηγούμενης χρονιάς της απόφασης Έχει τη δυνατότητα να επιβάλει πρόστιμα σε εταιρίες που παρανομούν μέχρι και 10% των ετησίων εισπράξεων της προηγούμενης χρονιάς της απόφασης

14 Ρόλος της Επιτροπής στον έλεγχο συμφωνιών που περιορίζουν τον ανταγωνισμό Πιστοποιεί συμφωνίες που της είχαν γνωστοποιηθεί ότι δεν έρχονται σε αντίθεση με τους νόμους για τον ανταγωνισμό Πιστοποιεί συμφωνίες που της είχαν γνωστοποιηθεί ότι δεν έρχονται σε αντίθεση με τους νόμους για τον ανταγωνισμό Σε περιορισμένες περιστάσεις εξαιρεί κάποιες παράνομες συμφωνίες μόνο εάν τα συνολίκά οφέλη αυτής ξεπερνούν τις πλευρές όπου θίγεται ο ανταγωνισμός Σε περιορισμένες περιστάσεις εξαιρεί κάποιες παράνομες συμφωνίες μόνο εάν τα συνολίκά οφέλη αυτής ξεπερνούν τις πλευρές όπου θίγεται ο ανταγωνισμός

15 Άρθρο 81 Παράγραφος 3 « Ορισμένα είδη που κρίνονται θετικά όπως οι συμφωνίες που συμβάλλουν στη βελτίωση της παραγωγής ή της διανομής καθώς και και στην οικονομική ή τεχνολογική πρόοδο εξαιρούνται Παράδειγμα συμφωνίας αποκλειστικής συνέργασιας της Banque Nationale De Paris και της Dresner Bank στον τραπεζικό τομέα, η άδεια όμως περιορίστηκε σε 10 χρόνια Παράδειγμα συμφωνίας αποκλειστικής συνέργασιας της Banque Nationale De Paris και της Dresner Bank στον τραπεζικό τομέα, η άδεια όμως περιορίστηκε σε 10 χρόνια

16 Άρθρο 82 Ορίζει ότι είναι «ασυμβίβαστη με την κοινή αγορά και απαγορεύεται η καταχρηστική εκμετάλλευση από μια ή περισσότερες επιχειρήσεις της δεσπόζουσας θέσης» Ορίζει ότι είναι «ασυμβίβαστη με την κοινή αγορά και απαγορεύεται η καταχρηστική εκμετάλλευση από μια ή περισσότερες επιχειρήσεις της δεσπόζουσας θέσης»

17 Άρθρο 82 Δεσπόζουσα θέση : έγκειται στην οικονομική ισχύ που έχει μια επιχείρηση, γεγονός που της δίνει την εξουσία να παρεμποδίζει τη διατήρηση αποτελεσματικού ανταγωνισμου στην εν λόγω αγορα. Δεσπόζουσα θέση : έγκειται στην οικονομική ισχύ που έχει μια επιχείρηση, γεγονός που της δίνει την εξουσία να παρεμποδίζει τη διατήρηση αποτελεσματικού ανταγωνισμου στην εν λόγω αγορα. Πότε υπάρχει κατάχρηση; Πότε υπάρχει κατάχρηση; Όταν η συμπεριφορά της επιχείρησης μπορεί να επηρεάσει τη δομή και τον βαθμό ανταγωνισμού της σχετικής αγοράς.Η πράξη αυτή είναι παράνομη και συνιστά επέμβαση της αγοράς Όταν η συμπεριφορά της επιχείρησης μπορεί να επηρεάσει τη δομή και τον βαθμό ανταγωνισμού της σχετικής αγοράς.Η πράξη αυτή είναι παράνομη και συνιστά επέμβαση της αγοράς

18 Άρθρο 82 Θεωρούνται καταχρήσεις ιδίως: Θεωρούνται καταχρήσεις ιδίως: Ο περιορισμός της παραγωγής ή της τεχνολογικής ανάπτυξης καθώς είναι επιζήμιος για τους καταναλωτές Ο περιορισμός της παραγωγής ή της τεχνολογικής ανάπτυξης καθώς είναι επιζήμιος για τους καταναλωτές Η εφαρμογή άνισων ορών σε περιπτώσεις ισοδύναμων παροχών έναντι των συναλλασομένων Η εφαρμογή άνισων ορών σε περιπτώσεις ισοδύναμων παροχών έναντι των συναλλασομένων Η άμεση ή έμμεση επιβολή μη δικαίων τιμών ή άλλων ορών συναλλαγής Η άμεση ή έμμεση επιβολή μη δικαίων τιμών ή άλλων ορών συναλλαγής

19 Άρθρο 82 Ρόλος της Επιτροπής Ρόλος της Επιτροπής  Η Επιτροπή μπορεί να ερευνήσει από μόνη της ή ύστερα από καταγγελίες το της επιχείρησης και παράγοντες όπως:  Η Επιτροπή μπορεί να ερευνήσει από μόνη της ή ύστερα από καταγγελίες το μερίδιο αγοράς της επιχείρησης και παράγοντες όπως: -Εάν υπάρχουν, εάν η εταιρία έχει δίκτυο διανομής,εάν έχει σε ακατέργαστες ύλες κ.λ.π -Εάν υπάρχουν ικανοί ανταγωνιστές, εάν η εταιρία έχει δικό της δίκτυο διανομής,εάν έχει ευνοική πρόσβαση σε ακατέργαστες ύλες κ.λ.π

20 Άρθρο 82 Ρόλος της Επιτροπής Ρόλος της Επιτροπής  Μπορεί να επέμβει ορίζοντας πρόστιμο μεχρι και 10% των ετησίων εισπράξεων της προηγούμενης χρονιάς της απόφασης  Το άρθρο 82 δεν ορίζει εξαιρέσεις σε αυτή την περίπτωση, όπως στα καρτέλ

21 Συγκεντρώσεις Ο κανονισμός (ΕΟΚ) 4064/89 για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων ορίζει « οι πράξεις συγκέντρωσης κοινοτικών διαστάσεων που δημιουργούν ή ενισχύουν θέση με αποτέλεσμα να παρακωλύεται ο ανταγωνισμός στην κοινή αγορά ή σε μεγάλο τμήμα της πρέπει να κηρύσσονται ασυμβίβαστες με την κοινή αγορά» Συγκέντρωση :όταν μια επιχείρηση αποκτά τον έλεγχο άλλης επιχείρησης ή επιχείρησης που ήλεγχε από κοινού με άλλη ή όταν περισσότερες αναλαμβάνουν είτε τον έλεγχο άλλης είτε δημιουργούν νέα επιχείρηση Συγκέντρωση :όταν μια επιχείρηση αποκτά τον έλεγχο άλλης επιχείρησης ή επιχείρησης που ήλεγχε από κοινού με άλλη ή όταν περισσότερες αναλαμβάνουν είτε τον έλεγχο άλλης είτε δημιουργούν νέα επιχείρηση

22 Συγκεντρώσεις Ρόλος Επιτρόπης Ρόλος Επιτρόπης Η Επιτροπή έχει την εξουσία να εξετάσει τις συγκεντρώσεις πριν την υλοποίηση τους για να καθορίσει τη συμβατότητά τους με την εσωτερική αγορά. Αυτό απαιτεί: -καθορισμό της αγοράς των εν λόγω προιόντων -καθορισμό της αγοράς των εν λόγω προιόντων -καθορισμό της εν λόγω γεωγραφικής αγοράς -καθορισμό της εν λόγω γεωγραφικής αγοράς -εκτίμηση της συμβατότητας της συγκέντρωσης με την εσωτερική αγορά σύμφωνα με το κριτήριο της δεσπόζουσας θέσης -εκτίμηση της συμβατότητας της συγκέντρωσης με την εσωτερική αγορά σύμφωνα με το κριτήριο της δεσπόζουσας θέσης

23 Κρατικές Ενισχύσεις Άρθρο 87: ορίζει ότι «είναι ασυμβίβαστες με την κοινή αγορά οι ενισχύσεις που χορηγούνται υπό οποιαδήποτε μορφή από τα κράτη ή με κρατικούς πόρους και που απειλούν τον ανταγωνισμό διά της ευνοικής μεταχείρισης ορισμένων επιχειρήσεων ή κλάδων παραγωγής» Άρθρο 87: ορίζει ότι «είναι ασυμβίβαστες με την κοινή αγορά οι ενισχύσεις που χορηγούνται υπό οποιαδήποτε μορφή από τα κράτη ή με κρατικούς πόρους και που απειλούν τον ανταγωνισμό διά της ευνοικής μεταχείρισης ορισμένων επιχειρήσεων ή κλάδων παραγωγής»

24 Κρατικές Ενισχύσεις Κρατική Ενίσχυση: κάθε πλεονέκτημα που χορηγείται από το κράτος ή με κρατικούς πόρους όταν Κρατική Ενίσχυση: κάθε πλεονέκτημα που χορηγείται από το κράτος ή με κρατικούς πόρους όταν παρέχει οικονομικό πλεονέκτημα στον δικαιούχο παρέχει οικονομικό πλεονέκτημα στον δικαιούχο χορηγεί με επιλεκτικό τρόπο σε ορισμένες επιχειρήσεις ή κλάδους παραγωγής χορηγεί με επιλεκτικό τρόπο σε ορισμένες επιχειρήσεις ή κλάδους παραγωγής επηρεάζει τις συναλλαγές μεταξύ των κρατών μελών επηρεάζει τις συναλλαγές μεταξύ των κρατών μελών Ενισχύσεις θεωρούνται όχι μόνο οι θετικές παροχές όπως οι επιχορηγήσεις αλλά και κάθε μέτρο που ελαφρύνει τα οικονομικά βάρη μιας επιχείρησης Ενισχύσεις θεωρούνται όχι μόνο οι θετικές παροχές όπως οι επιχορηγήσεις αλλά και κάθε μέτρο που ελαφρύνει τα οικονομικά βάρη μιας επιχείρησης

25 Κρατικές Ενισχύσεις Εξαιρέσεις για τις ενισχύσεις: που έχουν κοινωνικό χαρακτήρα προς μεμονωμένους καταναλωτές όταν χορηγούνται χωρίς διάκριση προέλευσης των προιόντων που έχουν κοινωνικό χαρακτήρα προς μεμονωμένους καταναλωτές όταν χορηγούνται χωρίς διάκριση προέλευσης των προιόντων που προορίζονται για την επανόρθωση ζημιών που προκαλούνται από ακραία καιρικά ή άλλα έκτακτα γεγονότα που προορίζονται για την επανόρθωση ζημιών που προκαλούνται από ακραία καιρικά ή άλλα έκτακτα γεγονότα που προωθούν τον πολιτισμό και την διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς που προωθούν τον πολιτισμό και την διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς που έχουν σκοπό την άρση σοβαρής διαταραχής της οικονομίας κράτους μέλους που έχουν σκοπό την άρση σοβαρής διαταραχής της οικονομίας κράτους μέλους

26 Κρατικές Ενισχύσεις Ρόλος Επιτροπής Η συνθήκη προβλέπει στο άρθρο 88 ότι κάθε επιχορήγηση πρέπει να κοινοποιείται στην Επιτροπή και να εγκρίνεται πριν εφαρμοσθεί Η συνθήκη προβλέπει στο άρθρο 88 ότι κάθε επιχορήγηση πρέπει να κοινοποιείται στην Επιτροπή και να εγκρίνεται πριν εφαρμοσθεί

27 Τομεις που απελευθερώνονται ύστερα απο πρόταση της Επιτροπής: παραγωγής και διανομης αερίου και ηλεκτρισμού παραγωγής και διανομης αερίου και ηλεκτρισμού τηλεπικοινωνιών τηλεπικοινωνιών ταχυδρομικών υπηρεσιών ταχυδρομικών υπηρεσιών μεταφορών μεταφορών

28 ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ


Κατέβασμα ppt "ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google