Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Koptides et al., ΕΡΥΑΝ0205/13 Διερεύνηση γονιδίων εμπλεκομένων στην ανάπτυξη Διαβητικής Νεφροπάθειας Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Τμήμα Επιστημών Ζωής και Υγείας.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Koptides et al., ΕΡΥΑΝ0205/13 Διερεύνηση γονιδίων εμπλεκομένων στην ανάπτυξη Διαβητικής Νεφροπάθειας Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Τμήμα Επιστημών Ζωής και Υγείας."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Koptides et al., ΕΡΥΑΝ0205/13 Διερεύνηση γονιδίων εμπλεκομένων στην ανάπτυξη Διαβητικής Νεφροπάθειας Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Τμήμα Επιστημών Ζωής και Υγείας Μάρτιος 2010

2 Koptides et al., ΕΡΥΑΝ0205/13 Διαβήτης Τύπου ΙΙ Ο διαβήτης είναι πλειοτροπική ασθένεια (επηρεάζει πολλά όργανα) και οι επιπλοκές του περιλαμβάνουν Αμφιβληστριδιοπάθεια, Διαβητική Νεφροπάθεια και καρδιοαγγειακά νοσήματα. 15-30% των ασθενών με διαβήτη τύπου ΙΙ διατρέχουν το κίνδυνο ανάπτυξης ΔΝ.

3 Koptides et al., ΕΡΥΑΝ0205/13 Διαβητική Νεφροπάθεια Η ΔΝ είναι μια από τις κύριες αιτίες της έλευσης του Τελικού Σταδίου Χρόνιας Νεφρικής Ανεπάρκειας (ΤΣΧΝΑ). Η παθογένεια της δεν είναι εντελώς κατανοητή. Είναι πολυπαραγοντική ασθένεια: τόσο γενετικοί όσο και περιβαλλοντικοί παράγοντες εμπλέκονται στην ανάπτυξη και εξέλιξη της ΔΝ.

4 Koptides et al., ΕΡΥΑΝ0205/13 Διαβητική Νεφροπάθεια Το γονίδιο του Μετατρεπτικού Ενζύμου της Αγγειοτασίνης Ι (ACEI). Είναι αγγείο-συσταλτικός παράγοντας. Αυξάνει την ενδοσπειραματική πίεση στον νεφρό και πιθανό να εμπλέκεται στη ανάπτυξη της σπειραματοσκλήρυνσης που παρατηρείται στην ΔΝ. Το γονίδιο της Ενδοθηλιακής Συνθετάσης του NO (eNOS). Είναι αγγείο-διασταλτικός παράγοντας. Ελαττώνει την πίεση στα αγγεία και έχει αγγείο- προστατευτική λειτουργία. Δυσλειτουργία του γονιδίου εμπλέκεται στην ανάπτυξη αγγειακών νοσημάτων π.χ ΔΝ. Γενετικοί παράγοντες εμπλεκόμενοι στη ανάπτυξη ΔΝ

5 Koptides et al., ΕΡΥΑΝ0205/13 Στόχοι Προγράμματος Διερεύνηση: των πολυμορφισμών (εκδοχών) του γονιδίου της eNOS 1.T-786C στον προαγωγέα, 2.27VNTR 4b/a στο ιντρόνιο 4, 3.T894G(Glu298Asp) στο εξόνιο 7, Πιθανής εμπλοκής των πιο πάνω πολυμορφισμών στην ανάπτυξη της ΔΝ σε ασθενείς με διαβήτη τύπου ΙΙ.

6 Koptides et al., ΕΡΥΑΝ0205/13 Κλινικά χαρακτηριστικά των διαβητικών ασθενών που έλαβαν μέρος στην έρευνα Type II Diabetes Patients W/O antihypertensive treatment > 5Yrs n =36 With DN <15Yrs n=30 P Age59.176±1.14360.423±1.2680.5456 Males/Females13/1923/7 Mean duration of diabetes 13.758±1.1914,577±1.0060.4776 Mean arterial S.B.P (mmHg) 127.5±2.656151.46±4.5140.0001 Mean arterial D.B.P (mmHg) 77.353±1.66575.519±2.2250.48 Blood sugar155.5±8470151.19±12.3940.5614 HbA1c(%)7.335±0.20186.6±0.31170.0283 Total Cholesterol205.06±6.845161.36±152730.0015 HDL47.141±1.7338.7±4.75550.0001 LDL126.16±6.272101.8±11.3470.0382 Triglycerides150.91±12.644207.5±25.2220.081

7 Koptides et al., ΕΡΥΑΝ0205/13 Ανάλυση του πολυμορφισμού της eNOS, T-786C Ο πολυμορφισμός της eNOS -786C έχει μεγαλύτερη συχνότητα στους διαβητικούς ασθενείς με ΔΝ εν συγκρίσει με του ασθενείς χωρίς ΔΝ. Πιθανόν ο εν λόγω πολυμορφισμός να εμπλέκεται στην ανάπτυξη της ΔΝ. Allele C Allele T Diabetes and DN0.470.53 Diabetes 0.35 0.65

8 Koptides et al., ΕΡΥΑΝ0205/13 Γονοτύποι της eNOS Κάθε άτομο φέρει δυο αντίτυπα του ιδίου γονιδίου: ένα από τον πατέρα και ένα από την μητέρα. Εάν ένα γονίδιο έχει δύο διαφορετικές εκδοχές τότε σε ένα άτομο θα υπάρχει ένας από τους τρεις πιθανούς συνδυασμούς αυτών το αντίτυπων του γονιδίου (TT ή TC ή CC). Κάθε άτομο έχει τον δικό του Γονότυπο. Διερεύνηση των πιθανών γονότυπων της eNOS που πιθανό να εμπλέκονται στην ανάπτυξη της ΔΝ.

9 Koptides et al., ΕΡΥΑΝ0205/13 Αποτελέσματα της ανάλυσης των γονότυπων της eNOS T-786C Η ανάλυση των αποτελεσμάτων μας παρουσιάζει στατιστικά σημαντική διαφορά (P=0.0409) στην συχνότητα των γονότυπων TC και CC της eNOS στους ασθενείς με ΔΝ εν συγκρίσει με τους ασθενείς χωρίς ΔΝ. Diabetes and DN DiabetesP value TT0.230.5 TC+CC0.770.5 0.0409

10 Koptides et al., ΕΡΥΑΝ0205/13 Αποτελέσματα της ανάλυσης των γονότυπων της eNOS T-786C 61% των ασθενών με ΔΝ φέρουν τον γονότυπο TC ή CC εν συγκρίσει με το 39% που φέρει ένα από τους δυο γονότυπους και ΔΕΝ έχει ΔΝ. Από τους ασθενείς που φέρουν τον γονότυπο ΤΤ, 31% έχει ΔΝ ενώ το 69% δεν έχει ΔΝ. Φορείς του γονότυπου TC ή CC έχουν 1.6-2 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα να αναπτύξουν ΔΝ εν συγκρίσει με τους ασθενείς που έχουν το γονότυπο ΤΤ.

11 Koptides et al., ΕΡΥΑΝ0205/13 Σημαντικότητα του πολυμορφισμού Τ-786C της eNOS στην ανάπτυξη της ΔΝ Η μετάλλαξη T -786 C μειώνει την λειτουργία του προαγωγέα κατά 50% και ελαττώνει την παραγωγή του ενδοθηλιακού ΝΟ (Nakayama et al., 1999). Εάν στον προαγωγέα του γονιδίου υπάρχει ο πολυμορφισμός -786C, τότε παράγωγα του καπνού του τσιγάρου ελαττώνουν την λειτουργία του κατά 10% -15% (Wang et al., 2002). Μειωμένη παραγωγή ενδοθηλιακού ΝΟ  Υπέρταση  Σπειραματοσκλήρυνση  ΔΝ

12 Koptides et al., ΕΡΥΑΝ0205/13 Πως επιβραδύνεται η έλευση του ΤΣΧΝΑ; Έγκαιρη Διάγνωση του Διαβήτη. Τακτικός έλεγχος σακχάρου σε άτομα με οικογενειακό ιστορικό Διαβήτη και άτομα άνω των 40 ετών. ΔΙΑΚΟΠΗ του Καπνίσματος (εάν καπνίζουν) Λήψη της κατάλληλης Φαρμακευτικής αγωγής που εισηγείται ο Κλινικός Ιατρός.

13 Koptides et al., ΕΡΥΑΝ0205/13 Συνεργάτες Ιατροί Δρ Θ. Θεοφάνους Δρ Σ. Σταύρου Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Κα Α. Παύλου Κον N. Mintchev Ευχαριστίες: Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Μεσογειακό Κέντρο Ερευνών του Καρκίνου Δρ Π. Φαραζή


Κατέβασμα ppt "Koptides et al., ΕΡΥΑΝ0205/13 Διερεύνηση γονιδίων εμπλεκομένων στην ανάπτυξη Διαβητικής Νεφροπάθειας Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Τμήμα Επιστημών Ζωής και Υγείας."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google