Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Έλεγχος και αξιολόγηση της χρήσης των μη απλών λεξικών μονάδων κατά την παραγωγή γραπτού λόγου Ρουσουλιώτη Θωμαή Υποψήφια διδάκτορας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Έλεγχος και αξιολόγηση της χρήσης των μη απλών λεξικών μονάδων κατά την παραγωγή γραπτού λόγου Ρουσουλιώτη Θωμαή Υποψήφια διδάκτορας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Έλεγχος και αξιολόγηση της χρήσης των μη απλών λεξικών μονάδων κατά την παραγωγή γραπτού λόγου Ρουσουλιώτη Θωμαή Υποψήφια διδάκτορας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

2 Προσδιορισμός του όρου μη απλές λεξικές μονάδες Mη απλές λεξικές μονάδες Παράγωγες λ.μ Πολυλεκτικά σύνθετα Σύνθετες λ.μ

3 Ορισμός των παράγωγων λ.μ. Ως παράγωγες λ.μ χαρακτηρίζονται εκείνες οι μονολεκτικές λ.μ στις οποίες συνδυάζονται ένα λεξικό και ένα παραγωγικό μόρφημα (Αναστασιάδη- Συμεωνίδη, 2000: 129). π.χ παιδ-άκι ά-κακ(ος)

4 Ορισμός των σύνθετων λ.μ. Ως σύνθετη χαρακτηρίζεται η λεξική μονάδα που αποτελείται από δύο ή περισσότερα ελευθερώσιμα ή ελεύθερα λεξικά μορφήματα (Αναστασιάδη- Συμεωνίδη, 1996: 97). π.χ. πετρ-ο-πόλεμος (μονολεκτικό σύνθετο) παιδική χαρά (πολυλεκτικό σύνθετο) Τα πολυλεκτικά σύνθετα δε θα εξεταστούν στην παρούσα έρευνα.

5 Χρησιμότητα της έρευνας Αποτελεσματικότερη διδασκαλία των μη απλών λεξικών μονάδων στους διδασκόμενους τη νέα ελληνική ως δεύτερη/ξένη γλώσσα Δημιουργία ανάλογου διδακτικού υλικού Εγκυρότερη και περισσότερο αξιόπιστη αξιολόγηση

6 Mεθοδολογία της έρευνας Μελέτη των γραπτών δεξιοτήτων των εξεταζομένων κατά τις εξετάσεις πιστοποίησης επάρκειας της ελληνομάθειας (επίπεδα Β,Γ,Δ) – ανάλυση τεκμηρίων Πειραματική εφαρμογή της έρευνας στο 10% των γραπτών δοκιμασιών του έτους 2003 του Κ.Ε.Γ., ώστε να επιβεβαιωθεί η πληρότητα και η καταλληλότητα του προς εξέταση υλικού

7 Συνολικά μελέτη του 30% των γραπτών δοκιμασιών του έτους 2003 του Κ.Ε.Γ και καταγραφή των λαθών των εξεταζομένων στις μη απλές λ.μ

8 Οι γραπτές δεξιότητες στις εξετάσεις πιστοποίησης επάρκειας της ελληνομάθειας Παραγωγή γραπτού λόγου Κατανόηση γραπτού λόγου, η οποία πραγματοποιείται: 1. Mε δοκιμασίες αντιστοίχισης λέξεων με τον ορισμό τους 2. Με δοκιμασίες συμπλήρωσης ενός κειμένου με λέξεις (cloze test)

9 Πιλοτική- Α΄φάση της έρευνας στο ΚΕΓ Επίπεδο Β΄ ΠοσοστόΕπίπεδο Γ΄ ΠοσοστόΕπίπεδο Δ΄ Ποσοστό 15 Ν.Υόρκη 94%37 ΣΝΕΓ82%26 ΣΝΕΓ67% 1 Ρωσία6%8 Ε.Ι.Π12%3 Ρωσία3% 10 Ν.Υόρκη 26% ΣΥΝΟΛΟ 164539

10 Β΄φάση της έρευνας στο ΚΕΓ Επίπεδο Β΄ ΠοσοστόΕπίπεδο Γ΄ ΠοσοστόΕπίπεδο Δ΄ Ποσοστό 37 ΣΝΕΓ54%34 ΣΝΕΓ51%27 ΣΝΕΓ39% 31 ΕΛ.ΕΝ. 46%33 ΕΛ.ΕΝ. 49%42 ΕΛ.ΕΝ. 61% ΣΥΝΟΛΟ 686769

11 Κατανομή των λαθών στις μη απλές λ.μ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΛΑΘΟΥΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ % Π7819,9 ΠΛ26868,5 Σ256,4 ΣΥΜΦ205,1 ΣΥΝΟΛΟ391100

12 Απεικόνιση των λαθών στις μη απλές λ.μ

13 Χαρακτηρισμός της σημασιολογικής διαφάνειας των λ.μ Διαφανείς λ.μ π.χ δουλεύω Σχετικά διαφανείς λ.μ π.χ ζαχαροπλαστείο Αδιαφανείς λ.μ π.χ γενναιόδωρος

14 Σημασιολογική διαφάνεια των λ.μ ΒΑΘΜΟΣ ΣΗΜΑΣ. ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ% Α10025,6 ΣΔ12933 Δ16241,4 ΣΥΝΟΛΟ391100

15 Τα είδη των λαθών σε σχέση με το βαθμό σημασιολογικής διαφάνειας ΑΣ.ΔΔΣΥΝΟΛΟ Π6106278 ΠΛ949876268 Σ052025 ΣΥΜΦ016420 ΣΥΝΟΛΟ100129162391

16 Σχηματική απεικόνιση των λαθών σε συνάρτηση με το βαθμό σημασιολογικής διαφάνειας

17 Προτάσεις Συστηματική διδασκαλία των μη απλών λεξικών μονάδων από την πρώτο επίπεδο διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης με στόχο: 1.Την αποτελεσματικότερη επικοινωνία 2.Τη βελτίωση των επιδόσεων των εξεταζομένων στις εξετάσεις πιστοποίησης ελληνομάθειας του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας κατά την παραγωγή γραπτού λόγου 3.Τη γνώση σε βάθος της ελληνικής γλώσσας, της οποίας ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό είναι η συγχρονική ύπαρξη μη λόγιων και λόγιων λεξικών μονάδων.

18 Σας ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε rousouliotith@yahoo.gr


Κατέβασμα ppt "Έλεγχος και αξιολόγηση της χρήσης των μη απλών λεξικών μονάδων κατά την παραγωγή γραπτού λόγου Ρουσουλιώτη Θωμαή Υποψήφια διδάκτορας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google