Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εφαρμογή της Θεωρίας Ανάλυσης Χαρτοφυλακίου για την επιλογή των τύπων των πλοίων που συνθέτουν ένα στόλο ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τμήμα Ναυπηγών Μηχανολόγων.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εφαρμογή της Θεωρίας Ανάλυσης Χαρτοφυλακίου για την επιλογή των τύπων των πλοίων που συνθέτουν ένα στόλο ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τμήμα Ναυπηγών Μηχανολόγων."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εφαρμογή της Θεωρίας Ανάλυσης Χαρτοφυλακίου για την επιλογή των τύπων των πλοίων που συνθέτουν ένα στόλο ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τμήμα Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών Περιοχή Θαλασσίων Μεταφορών

2 Δομή παρουσίασης 1.Σκοπός & λόγοι 2.Κατηγορίες επενδύσεων, προβλήματα αποφάσεων 3.Παρουσίαση της Θεωρίας Ανάλυσης Χαρτοφυλακίου 4.Μεθοδολογία & εφαρμογή (προσαρμογή) Θ.Α.Χ. στη ναυτιλία παραδοχές υποψήφιες επενδύσεις στοιχεία ναυλαγοράς διαγράμματα σχολιασμός αποτελεσματικό μέτωπο επενδυτικές προτάσεις 5.Παρατηρήσεις 6.Τελικά Συμπεράσματα 7.Προτάσεις

3 Σκοπός & λόγοι θέσπιση αυστηρότερων κανονισμών περιορισμός του ρόλου της «διαίσθησης» Ανάγκη εφαρμογής επιστημονικών μεθόδων για τον περιορισμό του επενδυτικού κινδύνου Λόγοι: αλλαγή στη συμπεριφορά των τραπεζών αύξηση κόστους διαχείρισης «ποιότητα», «επαγγελματισμός» Σκοπός:- ορθότερη κατανομή κεφαλαίου για την αγορά πλοίων - τύποι πλοίων: bulk carriers & tankers - ναυλαγορά: charter σε χρονοναύλωση - τελικός στόχος: στόλος ⇒ min ρίσκο ⇒ std απόδοση

4 1.Παραγωγικές (εμπόριο) 2.Κερδοσκοπικές (μετοχές χρηματιστηρίου) 3.Μεικτές (επενδύσεις στη ναυτιλία): Ο πλοιοκτήτης αποσκοπεί σε κέρδος και από χρονοναύλωση και από μεταπώληση του πλοίου Κατηγορίες επενδύσεων ⇒ Κυρίαρχο στοιχείο: αβεβαιότητα Προβλήματα μείωσης επενδυτικού κινδύνου 1.Κατάλληλου ποσοστού χρηματοδότησης στις αγορές πλοίων 2.Ποια πρέπει να είναι η ρευστότητα μιας ναυτιλιακής εταιρείας (liquidity) 3.Επιλογής των τύπων των πλοίων που θα αγοραστούν 4.Υπολογισμού του ποσοστού του στόλου που θα απασχολείται σε χρονοναύλωση ή ναύλωση μονού ταξιδιού

5 Θεωρία Ανάλυσης Χαρτοφυλακίου (7 βήματα) 1.Γενικός σκοπός, θεωρητική βάση, προϋποθέσεις εφαρμογής & παραδοχές για την προσαρμογή στη ναυτιλία 2.Καθορισμός των υποψήφιων επενδύσεων (τύπων πλοίων) 3.Ανάπτυξη σεναρίου υπολογισμού οικονομικής απόδοσης 4.Συλλογή στοιχείων ναυλαγοράς 5.Υπολογισμός αναμενόμενων αποδόσεων και στατιστικών μεταβλητών 6.Χάραξη αποτελεσματικού μετώπου (συνόλου προτεινόμενων στόλων) 7.Υπολογισμός εφαπτόμενου χαρτοφυλακίου (σύνθεση στόλου)

6 Βήμα 1: Σκοπός & προϋποθέσεις εφαρμογής Θ.Α.Χ. Γενικός σκοπός:Η ποσοτική διαπραγμάτευση του επενδυτικού κινδύνου Προϋπόθεση:Συνθήκες τέλειας αγοράς -Τέλειος ανταγωνισμός -Κινητικότητα -Ευκολία εισόδου -Έλλειψη συγκέντρωσης -Ομοιογένεια Χαρακτηριστικά ναυλαγοράς charter επαλήθευση συνθηκών τέλειας αγοράς Επισήμανση:Εγγυήσεις από τράπεζες, ναυτιλιακούς οργανισμούς, διατάξεις ασφαλείας ⇒ «κλονίζουν» την παραδοχή της τέλειας αγοράς

7 Βήμα 2: Καθορισμός υποψήφιων επενδύσεων ΝοΤύποςΚατηγορίαDWTΗλικία 1.Bulk CarrierHandysize30.0005 2.Bulk CarrierPanamax70.0005 3.Bulk CarrierCapesize120.0005 4.TankerHandysize30.0008 5.TankerAframax100.0008 6.TankerVLCC250.00015

8 Βήμα 3: Ανάπτυξη σεναρίου Προσέγγιση Markowitz:t=0: κεφάλαιο W 0 σε Ν αβέβαιες επενδύσεις (χαρτοφυλάκιο) t=1: απόσυρση χρημάτων (κεφάλαιο W 1 ) Απόδοση: Πρόβλημα:Κατανομή ποσοστών (%) στις επενδύσεις (optimal portfolio) Σενάριο:1/1/Χ: αγορά πλοίου & χρονοναύλωση για 1 έτος 1/1/Χ+1: πώληση πλοίου Απόδοση: Προσαρμογή στη ναυτιλία ⇒ Πρόβλημα:Υπολογισμός Αποτελεσματικού Μετώπου

9 Βήμα 4: Συλλογή στοιχείων ναυλαγοράς Χρονική περίοδος εξέτασης: 1980-2003 ⇒ αντιπροσωπευτική, διότι περιλαμβάνει περιόδους ανόδου και ύφεσης 1. Τιμές χρονοναύλωσης (time charter rates) 2. Τιμές λειτουργικού κόστους (operating costs) ⇒ μέση-φθηνή διαχείριση - έξοδα πληρώματος (manning, crew costs) - έξοδα διοίκησης (administration, management costs) - τεχνικά έξοδα (repair & maintenance, dry-docking) - έξοδα προμηθειών (stores, supplies & lubricants) - ασφάλιση (insurance) 3. Τιμές πλοίων δεύτερο-χέρι (second hand prices)

10 Διάγραμμα τιμών χρονοναύλωσης (T/C Rates)

11 Σχολιασμός της πορείας των ναύλων -Έντονη συνδιακύμανση -Ναυτιλιακή κρίση της δεκαετίας του ’80 (έτη 1982-87) -Απότομες διακυμάνσεις, εναλλαγές & αβεβαιότητα της δεκαετίας του ’90 -Μερική επιβεβαίωση της άποψης περί «κύκλων» της αγοράς διαρκείας 5-7 ετών -Η ηλικία του πλοίου δεν επηρεάζει δραστικά το ύψος του ναύλου

12 Διάγραμμα λειτουργικού κόστους

13 Σχολιασμός εξέλιξης του λειτουργικού κόστους -Πτώση των ναύλων ⇒ προσπάθεια «συγκράτησης» του κόστους. 1980-1987: ρυθμός αύξησης του κόστους ιδιαίτερα χαμηλός -Σημαντική αύξηση του κόστους τη δεκαετία του ’90, λόγω αύξησης του τεχνικού και του κόστους ασφάλισης -Άνοιγμα της «ψαλίδας» στις αρχές των 90ς -Ασφαλιστικές εταιρείες, νηογνώμονες, οργανισμοί ⇒ αυστηρούς κανονισμούς ⇒ όχι περιθώρια για περικοπές ⇒ άτυπη επιβολή λειτουργικού κόστους

14 Ετήσιο καθαρό κέρδος από την χρονοναύλωση

15 Διάγραμμα τιμών πλοίων δεύτερο-χέρι

16 Σχολιασμός της πορείας των τιμών πλοίων δεύτερο-χέρι -Έντονη συνδιακύμανση -Ακολουθούν την πορεία των τιμών χρονοναύλωσης -Την δεκαετία του ’80 ⇒ εντονότατο το φαινόμενο της συνδιακύμανσης. Αντίθετα, την δεκαετία του ’90 οι εναλλαγές είναι απότομες -Απότομες διακυμάνσεις δεκαετίας ’90 ⇒ πλοιοκτήτες δραστηριοποιούνται ιδιαίτερα στην αγοραπωλησία πλοίων δεύτερο-χέρι

17 Βήμα 5: Διάγραμμα αναμενόμενων αποδόσεων

18 Σχολιασμός αποδόσεων 1.Η έντονη συνδιακύμανση ⇒ αντίστοιχη πορεία που ακολουθούν οι ναύλοι και οι τιμές των πλοίων δεύτερο-χέρι. 2. Θεωρητικός χαρακτήρας σεναρίου ⇒ σχετικά υψηλές τιμές των αποδόσεων. Μέσες τιμές: 15,6% ως 29,7%, ενώ σε μεμονωμένα έτη: άνω του 100% ή στο –37,6% ( ⇒ πολύ χαμηλότερη ή υψηλότερη τιμή μεταπώλησης). ⇒ Παραδοχές: Νο1.HBC2.PBC3.CBC4.HTK5.ATK6.VLCC 1.HBC 10,8500,7570,4380,2890,380 2.PBC 0,85010,8990,4980,3270,300 3.CBC 0,7570,89910,4470,1820,401 4.HTK 0,4380,4980,44710,4010,323 5.ATK 0,2890,3270,1820,40110,169 6.VLCC 0,3800,3000,4010,3230,1691 1.Η ηλικία του πλοίου δε μεταβάλλεται στο διάστημα της επένδυσης (1 χρόνος) 2.Το πλοίο βρίσκει πάντοτε ναύλο

19 Διάγραμμα κινδύνου (τυπικής απόκλισης) – αναμενόμενης απόδοσης Νο Τύπος Κατηγορί α DWTΗλικίαΑπόδοση Ρίσκο 1.Bulk Carrier Handysize 30.0005 0,1560,229 2.Bulk Carrier Panamax 70.0005 0,2030,276 3.Bulk Carrier Capesize120.000 5 0,1950,297 4.TankerHandy30.0008 0,2310,279 5.TankerAframax 100.000 8 0,2490,302 6.TankerVLCC 250.000 10-15 0,2970,373

20 Συμπεράσματα από το διάγραμμα κινδύνου – απόδοσης 1.Σχέση αναλογίας μεταξύ κινδύνου και αναμενόμενης απόδοσης: Η επίτευξη υψηλών αποδόσεων ⇔ ανάληψη υψηλού ρίσκου 2.Σχέση επενδυτικού κινδύνου και μεγέθους (DWT) πλοίου: Αύξηση μεγέθους πλοίου ⇒ μεγαλώνει το ρίσκο, όμως και η απόδοση. Σε περιόδους κρίσης της αγοράς τα μεγάλα πλοία παρουσιάζονται λιγότερο ευέλικτα στην ανεύρεση ναύλου. Ωστόσο, σε περιόδους ακμής θα αποφέρουν σαφώς μεγαλύτερα κέρδη.

21 Βήμα 6: Αποτελεσματικό Μέτωπο (Efficient Set) 1.max αναμενόμενη απόδοση για δεδομένη τυπική απόκλιση 2.min απόκλιση για δεδομένη απόδοση Το σύνολο των χαρτοφυλακίων: Μέθοδος υπολογισμού αποτελεσματικού μετώπου: Αντικειμενική συνάρτηση: Περιορισμοί:1. 2. 3. Πρόβλημα τετραγωνικού προγραμματισμού με αγνώστους τα X i, X j ⇒ MATLAB ⇒ Κάθε διαφορετικό σημείο αντιστοιχεί σε μια διαφορετική κατανομή των ποσοστών

22 Σημεία αποτελεσματικού μετώπου Χ 1 (%)Χ 2 (%)Χ 3 (%)Χ 4 (%)Χ 5 (%)Χ 6 (%)rprp σpσp 91.77008.23000.1620 0,1975 82.410017.59000.1690 0,1984 73.060026.94000.1761 0,2013 63.700036.30000.1832 0,2058 54.890044.4800.630.1903 0,2117 44.574.53049.4001.500.1974 0,2183 33.789.78054.2902.160.2044 0,2248 22.9915.03059.1702.810.2115 0,2314 12.2120.28064.0503.460.2186 0,2379 1.4225.53068.9404.110.2257 0,2443 018.75062.77018.4818.480.2379 0,2603 017.58061.70020.720.2399 0,2617 012.96057.49029.560.2469 0,2734 08.33053.27038.400.2540 0,2862 03.71049.05047.230.2611 0,2998 00041.76058.240.2689 0,3151 00032.64067.360.2753 0,3282 00021.76078.240.2824 0,3430 00010.88089.120.2894 0,3579 00000100.00.2965 0,3728

23 Καμπύλη Αποτελεσματικού Μετώπου

24 Συμπεράσματα από την καμπύλη του Αποτελεσματικού Μετώπου 1.Διαφοροποιημένοι στόλοι: Αυτό αντιτίθεται στην αντίληψη περί ειδικευμένων στόλων ή ειδικευμένων ναυτιλιακών εταιρειών. 2.Το ποσοστό κάθε τύπου πλοίων αυξάνει ή μειώνεται μονότονα κατά μήκος του Μετώπου. 3.Διαφοροποίηση Markowitz: Κάθε σημείο του Μετώπου έχει καλύτερα χαρακτηριστικά απόδοσης και ρίσκου από κάθε ένα μεμονωμένο τύπο πλοίων. 4.Πρώτη εκτίμηση-επενδυτική πρόταση: Ο συντηρητικός πλοιοκτήτης ⇒ τιμές απόδοσης από 0,162 έως 0,190 (HBC,HTK), ο μέσος μέχρι και 0,230 (HBC,PBC,HTK,VLCC) και ο ριψοκίνδυνος ακόμα πιο «βορειοανατολικά».

25 Βήμα 7: Υπολογισμός Εφαπτόμενου Χαρτοφυλακίου 1. Καμπύλες Ίσης Χρησιμότητας ή Αδιαφορίας (Indifference Curves) -Αποτελούν το σύνολο των καμπυλών χρησιμότητας (utility function) και εκφράζουν την επενδυτική συμπεριφορά -Σε κάθε επενδυτή αντιστοιχούν άπειρες (προτίμηση στην «βορειοδυτικότερη») -Προκύπτουν μετά από συνεντεύξεις 2. Χρήση της δυνατότητας Βέβαιης Επένδυσης ( ⇒ σίγουρη δεδομένη απόδοση για μηδενικό ρίσκο) -αποφυγή εισαγωγής καμπυλών αδιαφορίας -Μέσω του εφαπτόμενου χαρτοφυλακίου (tangency portfolio) ⇒ συγκεκριμένη πρόταση

26 Αποτελεσματικό Μέτωπο με δυνατότητα βέβαιης επένδυσης

27 Σύνθεση εφαπτόμενου χαρτοφυλακίου 18,75% Panamax Bulk Carriers 62,77% Handy Tankers 18,48% VLCCs Απόδοση: 0,2379 Κίνδυνος: 0,2603 Προτεινόμενη σύνθεση στόλου: Παρατηρήσεις:- Σύμφωνα με την Θ.Α.Χ. πάντοτε συμμετέχει το αξιόγραφο (τύπος πλοίων) με τη μεγαλύτερη αναμενόμενη απόδοση (VLCC). → Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον ⇒ μεγάλο ποσοστό «ριψοκίνδυνων» τύπων υψηλές αποδόσεις στόλος προκύπτει από πλοία με χαμηλό συντελεστή συσχέτισης

28 Παρατηρήσεις εν τω συνόλω της μελέτης 1.Σύνθεση στόλου στη Θ.Α.Χ. ⇒ χρηματικές μονάδες: Το ποσοστό κάθε τύπου πλοίων δεν αντιπροσωπεύει αριθμό πλοίων ή τόνων χωρητικότητας, αλλά ποσοστό του κεφαλαίου. 2.Δεν έχει οριστεί διαθέσιμο αρχικό κεφάλαιο. 3.Στο σενάριο δεν εμπεριέχεται η δυνατότητα της χρηματοδότησης: Όροι, όπως επιτόκιο, δόσεις, χρόνος αποπληρωμής θα περιέπλεκαν επικίνδυνα το πρόβλημα. 4.Διάρκεια επένδυσης = 1 χρόνος: κάπως περιοριστική, όχι όμως ανεδαφική. «buy low-sell high» ⇒ ακόμα μικρότερη διάρκεια. 5.Χορηγήσεις δανείων ⇒ απεριόριστες ⇒ στόχος η εφαρμογή της Θ.Α.Χ. στη ναυτιλία 6.Έλεγχος στασιμότητας (ADF Test) ⇒ διάστημα εμπιστοσύνης 90%

29 1.Απόδοση: Παρά τις απλουστεύσεις ⇒ ωφελιμότητα του κάθε τύπου πλοίων. Ακόμη και με μορφή δείκτη ⇒ πορεία του ενός τύπου σε σχέση με έναν άλλο. 2.Η εφαρμογή της Θ.Α.Χ. στη ναυτιλία ⇒ Μειονέκτημα: δυσκολία μετάβασης στην πραγματικότητα. Πλεονέκτημα: διαπραγματεύεται επιστημονικά τον κίνδυνο και καταλήγει σε συγκεκριμένες προτάσεις επενδυτικής στρατηγικής. 3.Οι προτάσεις για τη σύνθεση στόλου ⇒ όχι δεσμευτικό χαρακτήρα. Αποτελούν κατευθυντήριες γραμμές ⇒ οι μαθηματικές τεχνικές δεν αποσκοπούν στην απόρριψη του παραδοσιακού μάνατζμεντ, αλλά την ενδυνάμωσή του. 4.Το τελικό συμπέρασμα ⇒ η Θ.Α.Χ. μπορεί να αποτελέσει χρησιμότατο συμβουλευτικό εργαλείο στη λήψη αποφάσεων επενδυτικής πολιτικής στη ναυτιλία. Τελικά Συμπεράσματα

30 Προτάσεις για επέκταση της μελέτης 1.Εμπλουτισμός των υποψήφιων επενδύσεων. 2.Ως προτεινόμενη επένδυση μπορεί να εξεταστεί και μια συγκεκριμένη ναύλωση. 3.Συνδυασμός επενδύσεων χρηματιστηρίου και επενδύσεων στη ναυτιλία. 4.Μοντέλα μελλοντικής πρόβλεψης (τεχνητά νευρωνικά δίκτυα). 5.Εισαγωγή πραγματικών καμπυλών αδιαφορίας. 6.Γενικά, η άρση παραδοχών και η εισαγωγή και άλλων δεδομένων (χρηματοδότηση) ⇒ μοντέλο πιο κοντά στην πραγματικότητα ⇒ εμπορική εφαρμογή.


Κατέβασμα ppt "Εφαρμογή της Θεωρίας Ανάλυσης Χαρτοφυλακίου για την επιλογή των τύπων των πλοίων που συνθέτουν ένα στόλο ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τμήμα Ναυπηγών Μηχανολόγων."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google