Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

KAINOTOMO ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΦΥΛΛΑ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΕΝΑΝΤΙ ΚΑΜΨΗΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "KAINOTOMO ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΦΥΛΛΑ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΕΝΑΝΤΙ ΚΑΜΨΗΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 KAINOTOMO ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΦΥΛΛΑ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΕΝΑΝΤΙ ΚΑΜΨΗΣ / ΔΙΑΤΜΗΣΗΣ Καινοτόμο σύστημα αγκύρωσης FRP για επισκευή / ενίσχυση δομικών στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος 10 ΔΟΚΟΙ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΗΚΟΥΣ 3m Οπλισμός διάτμησης λωρίδες FRP / SRP Αποφυγή διατμητικής ψαθυρής αστοχίας. Αποφυγή αποκόλλησης των λωρίδων CFRP / SRP Αύξηση της αντοχής. Κρίσιμη η μη αστοχία της αγκύρωσης Αύξηση της Αντοχής > 100% Εργαστήριο Πειραματικής Αντοχής των Υλικών και Των Κατασκευών Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Διευθυντής Γεώργιος Χ. Μάνος, καθηγητής, Κ. Κατάκαλος, Υποψ. Διδάκτωρ, Β. Κουρτίδης, Θ. Κουκουφτόπουλος Επ. Συνεργάτες ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ - Konstantinos Katakalos, C.G. Papakonstantinou, G.C.Manos, Comparison between carbon and steel fiber reinforced polymer with or without anchorage, 6th CICE, Rome 2012 - C.G. Papakonstantinou, Konstantinos Katakalos, G.C.Manos, Reinforced concrete T-beams strengthened in shear with steel fiber reinforced polymers, 6th CICE, Rome 2012 -G.C.Manos, Konstantinos Katakalos, C.G. Papakonstantinou, Enhanced Repair and Strengthening of Reinforced Concrete (R/C) T-Beams Utilizing External Reinforcement of Fiber Polymer Sheets and Novel Anchoring Devices, 15WCEE, Lisboa 2012 -G.C.Manos, Konstantinos Katakalos, V. Kourtides, ‘The influence of concrete surface preparation when fiber reinforced polymers with different anchoring devices are being applied for strengthening R/C structural members’, Applied Mechanics and Materials (Trans Tech Publications) Vol. 82 (2011) pp 600-605 - G.C.Manos, Konstantinos Katakalos, C.G. Papakonstantinou, “Shear behavior of rectangular beams strengthened with either carbon or steel fiber reinforced polymers”, Applied Mechanics and Materials (Trans Tech Publications) Vol. 82 (2011) pp 571-576. - G. C. Manos, Κ. Katakalοs, G. Koidis, C. G. Papakonstantinou “Shear Strengthening of R/C Beams with FRP Strips and Novel Anchoring”, Journal of Civil Engineering Research 2012, 2(6): 73-83, DOI: 10.5923/j.jce.20120206.04. -G. C. Manos, K. Katakalos, V. Kourtides, “Cyclic Behaviour of a Hybrid Anchoring Device Enhancing the Flexural Capacity and Ductility of an R/C Bridge-Type Pier Strengthened with CFRP Sheets”, Journal of Civil Engineering Research, December, 2012, -George Manos and K. Katakalos chapter “The Use of Fiber Reinforced Plastic for the Repair and Strenghtening of Existing Reinforced Concrete Structural Elements Damaged by Earthquakes” published in the book “Fiber Reinforced Polymers - The Technology Applied for Concrete Repair”. INTECH, January 2013, ISBN 980-953-307-309-0. Πιστοποίηση μέσω πειραμάτων σε δοκίμια κλίμακας 1:1 Η αποτελεσματικότητα του καινοτόμου συστήματος αγκύρωσης λωρίδων CFRP / SFRP πιστοποιήθηκε πειραματικά μέσω δοκιμών κλίμακας 1:1 Χρησιμοποιήθηκαν στην εν λόγω πιστοποίηση: 20 δοκίμια δοκών οπλισμένου σκυροδέματος (Ο/Σ) ορθογωνικής διατομής μήκους 3m και 16 δοκίμια πλακοδοκών Ο/Σ μήκους 1.8m που υποβλήθηκαν σε σεισμικού-τύπου ανακυκλιζόμενη φόρτιση. Αποδείχθηκε με τον τρόπο αυτό η εφαρμοσιμότητα του καινοτόμου συστήματος αγκύρωσης σε πραγματικές πρωτότυπες συνθήκες και η αποτελεσματικότητά του στην αύξηση της αντοχής και στην αποφυγή ανεπιθύμητων μορφών αστοχίας


Κατέβασμα ppt "KAINOTOMO ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΦΥΛΛΑ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΕΝΑΝΤΙ ΚΑΜΨΗΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google