Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

«ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. ΒΙΟΜΑΖΑ- ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ»

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "«ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. ΒΙΟΜΑΖΑ- ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ»"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 «ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. ΒΙΟΜΑΖΑ- ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ»
Ειδική Θεματική Δραστηριότητα της Α τάξης του ΕΠΑΛ Μεγαλοπόλεως Από τους Μαθητές: Χασάλα ¨Αντελα Σεράνι Ερισίλντα Μπίλα Διονής Μπιλίσης Χρήστος Σταθούρος Προκόπιος Καλογερόπουλος Μιχαήλ Χαραλαμποπούλου Μαρία Συντέτου Ιωάννα Παπαδοπούλου Αθανασία Θεοδωρόπουλος Αντώνης Δημητρόπουλος Κών/νος Δάρρας Μιχαήλ Κωστόπουλος Φώτιος Πολίτσι Φατμίρ- Μίρη Ζέρβας Ιωάννης Βέστι Φλοράιντ

2 ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. ΒΙΟΜΑΖΑ- ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ
Σκοπός του σχεδίου εργασίας είναι να εμπλακούν οι μαθητές/τριες στη διαδικασία να διακρίνουν τις βασικές μορφές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, να ερευνήσουν και να κατανοήσουν τη σημασία και την προσφορά των ΑΠΕ στο περιβάλλον. Πιο συγκεκριμένα για τη βιομάζα και τα βιοκαύσιμα. και να κατανοήσουν το ρόλο και τη σημασία τους στη σύγχρονη εποχή. Στόχοι του σχεδίου εργασίας είναι οι μαθητές να: Να ορίσουν τις ΑΠΕ και τον τρόπο μετατροπής τους σε μορφές ενέργειας προς χρήση. Να απαριθμούν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των ΑΠΕ. Να ορίζουν τι είναι βιομάζα και ποια η προέλευσή της. Να προσδιορίζουν το ενεργειακό δυναμικό της βιομάζας, εγχώριο και παγκόσμιο. Να απαριθμούν τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της βιομάζας. Να περιγράφουν τους τρόπους αξιοποίησης της βιομάζας σε οικιακό και βιομηχανικό επίπεδο. Να απαριθμούν τις ενεργειακές καλλιέργειες. Να ορίζουν τι είναι βιοαέριο και τι βιοκαύσιμα γενικότερα. Να περιγράφουν τον τρόπο παραγωγής βιοκαυσίμου. Να ταξινομούν τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα από τη χρήση βιοκαυσίμου. Να εργάζονται ομαδικά για την αξιολόγηση και αξιοποίηση των πληροφοριών – πηγών.

3 Είδη Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
Αιολική Υδροηλεκτρική Γεωθερμική Ηλιακή Βιομάζα και βιοενέργεια (φωτοσύνθεση, ενεργειακά φυτά, βιοκαύσιμα)

4 ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Η αιολική ενέργεια δημιουργείται έμμεσα από την ηλιακή ακτινοβολία, γιατί η ανομοιόμορφη θέρμανση της επιφάνειας της γης προκαλεί τη μετακίνηση μεγάλων μαζών αέρα από τη μια περιοχή στην άλλη, δημιουργώντας έτσι τους ανέμους. Είναι μια ήπια μορφή ενέργειας, φιλική προς το περιβάλλον, πρακτικά ανεξάντλητη, γι' αυτό και είναι ανανεώσιμη.

5 ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Η συστηματική εκμετάλλευση του αιολικού δυναμικού συμβάλει: Στην αύξηση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με ταυτόχρονη εξοικονόμηση σημαντικών ποσοτήτων συμβατικών καυσίμων, που συνεπάγεται συναλλαγματικά οφέλη. Σε σημαντικό περιορισμό της ρύπανσης του περιβάλλοντος.

6 ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Η μετατροπή της ενέργειας των υδατοπτώσεων με τη χρήση υδροηλεκτρικών έργων (υδατοταμιευτήρας,φράγμα,κλειστόςαγωγός πτώσεως, υδροστρόβιλος, ηλεκτρογεννήτρια, διώρυγα φυγής) παράγει την υδροηλεκτρική ενέργεια. Η λειτουργία των υδροηλεκτρικών μονάδων βασίζεται στην κίνηση του νερού λόγω διαφοράς μανομετρικού ύψους μεταξύ των σημείων εισόδου και εξόδου. Για το σκοπό αυτό κατασκευάζεται ένα φράγμα που συγκρατεί την απαιτούμενη ποσότητα νερού στον δημιουργούμενο ταμιευτήρα. Κατά τη διέλευσή του από τον αγωγό πτώσεως κινεί έναν στρόβιλο ο οποίος θέτει σε λειτουργία τη γεννήτρια.

7 ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Τα κύρια πλεονεκτήματα της υδροηλεκτρικής ενέργειας είναι: Είναι μία "καθαρή" και ανανεώσιμη πηγή ενέργειας, με τα προαναφερθέντα συνακόλουθα οφέλη (εξοικονόμηση συναλλάγματος, φυσικών πόρων, προστασία περιβάλλοντος), Οι υδροηλεκτρικοί σταθμοί είναι δυνατό να τεθούν σε λειτουργία αμέσως μόλις απαιτηθεί, σε αντίθεση με τους θερμικούς σταθμούς που απαιτούν σημαντικό χρόνο προετοιμασίας, Μέσω των υδατοταμιευτήρων δίνεται η δυνατότητα να ικανοποιηθούν και άλλες ανάγκες, όπως ύδρευση, άρδευση, ανάσχεση χειμάρρων, δημιουργία υγροτόπων, περιοχών αναψυχής και αθλητισμού. Ως μειονεκτήματα είναι: Το μεγάλο κόστος κατασκευής φραγμάτων και εγκατάστασης εξοπλισμού, καθώς και ο συνήθως μεγάλος χρόνος που απαιτείται για την αποπεράτωση του έργου, Η έντονη περιβαλλοντική αλλοίωση της περιοχής του έργου, καθώς και η ενδεχόμενη μετακίνηση πληθυσμών, η υποβάθμιση περιοχών, οι απαιτούμενες αλλαγές χρήσης γης. Επιπλέον, σε περιοχές δημιουργίας μεγάλων έργων παρατηρήθηκαν αλλαγές του μικροκλίματος, αλλά και αύξηση της σεισμικής επικινδυνότητας τους.

8 ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Γεωθερμία ή Γεωθερμική ενέργεια ονομάζουμε τη φυσική θερμική ενέργεια της Γης που διαρρέει από το θερμό εσωτερικό του πλανήτη προς την επιφάνεια.

9 ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Τα περιβαλλοντικά οφέλη της γεωθερμίας:
Συνεχής παροχή ενέργειας Μικρό λειτουργικό κόστος Μηδενικές ή μικρές εκπομπές αερίων στο περιβάλλον. Μικρή απαίτηση γης. Αποτελεί τοπική μορφή ενέργειας με συνέπεια την οικονομική ανάπτυξη της γεωθερμικής περιοχής. Συμβολή στην μείωση της ενεργειακής εξάρτησης μιας χώρας, με τον περιορισμό των εισαγωγών ορυκτών καυσίμων.

10 ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Με τον γενικό όρο φωτοβολταϊκά χαρακτηρίζονται οι βιομηχανικές διατάξεις μετατροπής της ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική. Στην ουσία πρόκειται για ηλεκτρογενήτριες που συγκροτούνται από πολλά φωτοβολταϊκά στοιχεία σε επίπεδη διάταξη που έχουν ως βάση λειτουργίας το φωτοβολταϊκό φαινόμενο. Πρόκειται για την απορρόφηση της ενέργειας του φωτός από τα ηλεκτρόνια των ατόμων του Φ/Β στοιχείου και την απόδραση των ηλεκτρονίων αυτών από τις κανονικές τους θέσεις με αποτέλεσμα την δημιουργία ρεύματος.

11 ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Πλεονεκτήματα Μηδενική ρύπανση Αθόρυβη λειτουργία
Αξιοπιστία και μεγάλη διάρκεια ζωής Απεξάρτηση από τροφοδοσία καυσίμων της ενέργειας Δυνατότητα επέκτασης Μηδενικό κόστος παραγωγής ενέργειας - ελάχιστη συντήρηση Μειονεκτήματα Υψηλό κόστος κατασκευής Αραιή μορφή ενέργειας Διακοπτόμενη (παρουσιάζει χρονική μεταβλητότητα)

12 ΒΙΟΜΑΖΑ Βιομάζα είναι κάθε οργανική ύλη (οτιδήποτε ήταν κάποτε ζωντανό) και αποτελεί το πιο υποσχόμενο απόθεμα της γης. Ξύλα, υπολείμματα καλλιέργειας, υπολείμματα δασικών εκτάσεων, ενεργειακές καλλιέργειες και ζωικά απόβλητα αποτελούν παραδείγματα βιομάζας που δύναται να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή ενέργειας.

13 ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ Με τη διαδικασία της φωτοσύνθεσης, τα φυτά μετασχηματίζουν την ηλιακή ενέργεια σε βιομάζα. Οι ζωικοί οργανισμοί αυτή την ενέργεια την προσλαμβάνουν με την τροφή τους και αποθηκεύουν ένα μέρος της. Αυτή την ενέργεια αποδίδει τελικά η βιομάζα, μετά την επεξεργασία και τη χρήση της.

14 3 2 4 1 Αυτή η λειτουργία 5 των φυτών λέγεται φωτοσύνθεση
με τη βοήθεια του φωτός … 2 ΧΛΩΡΟΦΥΛΛΗ που δεσμεύει η χλωροφύλλη… 3 παράγουν γλυκόζη 4 Το νερό και το διοξείδιο του άνθρακα 1 ΓΛΥΚΟΖΗ και οξυγόνο, που ελευθερώνεται στην ατμόσφαιρα 5 νερό Αυτή η λειτουργία των φυτών λέγεται φωτοσύνθεση

15 ΠΕΛΛΕΤΣ – PELLETS Τα πέλλετς (pellets) συσσωματώματα, έχουν την μορφή μικρής μακρό-στρογγυλής κάψουλας μήκους περίπου 2-3 εκατοστών και διαμέτρου χιλιοστών, τα οποία προκύπτουν από τη μηχανική συμπίεση χωρίς την προσθήκη χημικών ή συγκολλητικών ουσιών. Μπορούν  να κατασκευασθούν από οργανικά υλικά όπως: υπολείμματα βιομηχανίας ξύλου, υπολείμματα υλοτομίας & δεντροκαλλιεργειών,  υπολείμματα εκκοκκιστηρίων βάμβακος, άχυρα, ελαιοπυρήνα, απόβλητα μονάδων εκτροφής βοοειδών, χαρτί & χαρτόνι καθώς επίσης και  από τα ενεργειακά φυτά.

16 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΦΥΤΑ Οι ενεργειακές καλλιέργειες είναι καλλιεργούμενα ή αυτοφυή είδη, παραδοσιακά ή νέα, τα οποία παράγουν βιομάζα, ως κύριο προϊόν, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διάφορους ενεργειακούς σκοπούς όπως παραγωγή θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας, παραγωγή υγρών βιοκαυσίμων κ.ά. Ενεργειακά φυτά είναι: η ελαιοκράμβη το καλάμι , ο ηλίανθος, ο σόργος, το καλαμπόκι, ή αγριαγκινάρα κ.ά.

17 ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ Τα βιοκαύσιμα προέρχονται από οργανικά προϊόντα και θεωρούνται ανανεώσιμα καύσιμα. Ως ανανεώσιμα καύσιμα έχουν το χαρακτηριστικό των χαμηλότερων εκπομπών CO2 στο συνολικό κύκλο ζωής τους σε σχέση με τα συμβατικά ορυκτά καύσιμα, στοιχείο που εξαρτάται άμεσα από την προέλευση τους, τη χρήση τους αλλά και τον τρόπο παραγωγής και διανομής τους. Κατά την καύση τους τα καύσιμα αυτά εκπέμπουν περίπου ίσες ποσότητες CO2 με τα αντίστοιχα πετρελαϊκής προέλευσης. Επειδή όμως είναι οργανικής προέλευσης ο άνθρακας τον οποίο περιέχουν έχει δεσμευτεί κατά την ανάπτυξη της οργανικής ύλης από την ατμόσφαιρα στην οποία επανέρχεται μετά την καύση κι έτσι το ισοζύγιο εκπομπών σε όλο τον κύκλο ζωής του βιοκαυσίμου είναι θεωρητικά μηδενικό.

18 ΒΙΟΑΕΡΙΟ Το βιοαέριο, που αποτελεί μια ανανεώσιμη πηγή ενέργειας, παράγεται από την αναερόβια χώνευση κτηνοτροφικών κυρίως αποβλήτων (λύματα από χοιροστάσια, βουστάσια), βιομηχανικών αποβλήτων και λυμάτων καθώς και από αστικά οργανικά απορρίμματα.

19


Κατέβασμα ppt "«ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. ΒΙΟΜΑΖΑ- ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ»"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google