Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ασκηση 1η Εύρεση χημικού τύπου (τύπου δομής) ενός πυριτικού ορυκτού από την ανάλυσή του Εύρεση χημικού τύπου (τύπου δομής) ενός πυριτικού ορυκτού από την.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ασκηση 1η Εύρεση χημικού τύπου (τύπου δομής) ενός πυριτικού ορυκτού από την ανάλυσή του Εύρεση χημικού τύπου (τύπου δομής) ενός πυριτικού ορυκτού από την."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ασκηση 1η Εύρεση χημικού τύπου (τύπου δομής) ενός πυριτικού ορυκτού από την ανάλυσή του Εύρεση χημικού τύπου (τύπου δομής) ενός πυριτικού ορυκτού από την ανάλυσή του

2 Τύπος δομής κλινοπυροξένου Η χημική ανάλυση δίνεται σε οξείδια

3 M2 M1 T 2 O 6 Al, Fe, Mg, Mn Si, Al Ca, Na, K Τύπος δομής κλινοπυροξένου

4 (Ca,Na,K) 1 (Al,Fe,Mg,Mn) 1 (Si,Al) 2 O 6 Τύπος δομής κλινοπυροξένου M2M1T

5 Δομή κλινοπυροξένου

6

7 M1M1 Al, Fe, Mg, Mn ΤΤ Si, Al M2M2 Ca, Na, K

8 Τύπος δομής αυγίτη ΑνάλυσηΑνάλυση 51,3 0,3 1,4 12,7 0,2 9,8 23,6 0,4 0,1 99,7

9 (4) = (2) : (3) 51,3 0,3 1,4 12,7 0,2 9,8 23,6 0,4 0,1 99,7 :::::::::::::::::: 0,855 0,004 0,014 0,176 0,002 0,245 0,421 0,007 0,001 Μοριακές αναλογίες

10 (5) = (4) x m 51,3 0,3 1,4 12,7 0,2 9,8 23,6 0,4 0,1 99,7 0,855 0,004 0,014 0,176 0,002 0,245 0,421 0,007 0,001 x1x1x2x1x1x1x1x2x2x1x1x2x1x1x1x1x2x2 0,855 0,004 0,027 0,176 0,002 0,245 0,421 0,014 0,001 Κατιονικές αναλογίες

11 (6) = (4) x n 51,3 0,3 1,4 12,7 0,2 9,8 23,6 0,4 0,1 99,7 0,855 0,004 0,014 0,176 0,002 0,245 0,421 0,007 0,001 0,855 0,004 0,027 0,176 0,002 0,245 0,421 0,014 0,001 x2x2x3x1x1x1x1x1x1x2x2x3x1x1x1x1x1x1 1,710 0,008 0,041 0,176 0,002 0,245 0,421 0,007 0,001 Αριθμός οξυγόνων

12 ΣΟ = Σύνολο Ο 2,611 51,3 0,3 1,4 12,7 0,2 9,8 23,6 0,4 0,1 99,7 0,855 0,004 0,014 0,176 0,002 0,245 0,421 0,007 0,001 0,855 0,004 0,027 0,176 0,002 0,245 0,421 0,014 0,001 1,710 0,008 0,041 0,176 0,002 0,245 0,421 0,007 0,001 Σύνολο οξυγόνων

13 ΠΟ = 6/ΣΟ 2,298 51,3 0,3 1,4 12,7 0,2 9,8 23,6 0,4 0,1 99,7 0,855 0,004 0,014 0,176 0,002 0,245 0,421 0,007 0,001 0,855 0,004 0,027 0,176 0,002 0,245 0,421 0,014 0,001 1,710 0,008 0,041 0,176 0,002 0,245 0,421 0,007 0,001 2,611 Παράγοντας οξυγόνου M2 M1 T 2 O 6

14 (7) = (5) x ΠΟ 51,3 0,3 1,4 12,7 0,2 9,8 23,6 0,4 0,1 99,7 0,855 0,004 0,014 0,176 0,002 0,245 0,421 0,007 0,001 0,855 0,004 0,027 0,176 0,002 0,245 0,421 0,014 0,001 1,710 0,008 0,041 0,176 0,002 0,245 0,421 0,007 0,001 2,298 2,611 x ΠΟ 1,965 0,009 0,062 0,404 0,005 0,563 0,969 0,033 0,003 Κατιόντα ανά 6 Ο

15 51,3 0,3 1,4 12,7 0,2 9,8 23,6 0,4 0,1 99,7 0,855 0,004 0,014 0,176 0,002 0,245 0,421 0,007 0,001 0,855 0,004 0,027 0,176 0,002 0,245 0,421 0,014 0,001 1,710 0,008 0,041 0,176 0,002 0,245 0,421 0,007 0,001 2,298 2,611 Κατανόμη κατιόντων κατά θέση M2 M1 T 2 O 6 1,965 0,009 0,062 0,404 0,005 0,563 0,969 0,033 0,003

16 M2 M1 T 2 O 6 Al, Fe, Mg, Mn Si, Al Ca, Na, K Τύπος δομής κλινοπυροξένου

17 51,3 0,3 1,4 12,7 0,2 9,8 23,6 0,4 0,1 99,7 0,855 0,004 0,014 0,176 0,002 0,245 0,421 0,007 0,001 0,855 0,004 0,027 0,176 0,002 0,245 0,421 0,014 0,001 1,710 0,008 0,041 0,176 0,002 0,245 0,421 0,007 0,001 2,298 2,611 Κατανόμη κατιόντων κατά θέση M2 M1 T 2 O 6 1,965 0,009 0,062 0,404 0,005 0,563 0,969 0,033 0,003 2,000 Η θέση Τ (Si, Al) πρέπει να είναι 2

18 51,3 0,3 1,4 12,7 0,2 9,8 23,6 0,4 0,1 99,7 0,855 0,004 0,014 0,176 0,002 0,245 0,421 0,007 0,001 0,855 0,004 0,027 0,176 0,002 0,245 0,421 0,014 0,001 1,710 0,008 0,041 0,176 0,002 0,245 0,421 0,007 0,001 2,298 2,611 Κατανόμη κατιόντων κατά θέση M2 M1 T 2 O 6 1,965 2,000 Το Si είναι < 2 και μπαίνει όλο στη θέση Τ 1,965 0,009 0,062 0,404 0,005 0,563 0,969 0,033 0,003

19 51,3 0,3 1,4 12,7 0,2 9,8 23,6 0,4 0,1 99,7 0,855 0,004 0,014 0,176 0,002 0,245 0,421 0,007 0,001 0,855 0,004 0,027 0,176 0,002 0,245 0,421 0,014 0,001 1,710 0,008 0,041 0,176 0,002 0,245 0,421 0,007 0,001 2,298 2,611 Κατανόμη κατιόντων κατά θέση M2 M1 T 2 O 6 2,000 1,965 Στη θέση Τ πρέπει να μπεί Al = 2-1,965 = 0,035 Στη θέση Τ πρέπει να μπεί Al = 2-1,965 = 0,035 0,035 0,027 AlAl 1,965 0,009 0,062 0,404 0,005 0,563 0,969 0,033 0,003 Στη θέση M1 θα μπεί το υπόλοιπο Al 0,062-0,035 = 0,027 Στη θέση M1 θα μπεί το υπόλοιπο Al 0,062-0,035 = 0,027

20 51,3 0,3 1,4 12,7 0,2 9,8 23,6 0,4 0,1 99,7 0,855 0,004 0,014 0,176 0,002 0,245 0,421 0,007 0,001 0,855 0,004 0,027 0,176 0,002 0,245 0,421 0,014 0,001 1,710 0,008 0,041 0,176 0,002 0,245 0,421 0,007 0,001 2,298 2,611 Κατανόμη κατιόντων κατά θέση M2 M1 T 2 O 6 2,000 1,965 0,035 0,027TiTi 0,009FeFe MnMn MgMg 1,965 0,009 0,062 0,404 0,005 0,563 0,969 0,033 0,003 0,404 0,005 0,563 1,008 Θέση Μ1

21 51,3 0,3 1,4 12,7 0,2 9,8 23,6 0,4 0,1 99,7 0,855 0,004 0,014 0,176 0,002 0,245 0,421 0,007 0,001 0,855 0,004 0,027 0,176 0,002 0,245 0,421 0,014 0,001 1,710 0,008 0,041 0,176 0,002 0,245 0,421 0,007 0,001 2,298 2,611 Κατανόμη κατιόντων κατά θέση M2 M1 T 2 O 6 2,000 1,965 0,035 0,027CaCa 0,009 0,404 0,005 0,563 1,008 Θέση Μ2 NaNa KK 1,965 0,009 0,062 0,404 0,005 0,563 0,969 0,033 0,003 0,969 0,033 0,003 1,005

22 51,3 0,3 1,4 12,7 0,2 9,8 23,6 0,4 0,1 99,7 0,855 0,004 0,014 0,176 0,002 0,245 0,421 0,007 0,001 0,855 0,004 0,027 0,176 0,002 0,245 0,421 0,014 0,001 1,710 0,008 0,041 0,176 0,002 0,245 0,421 0,007 0,001 2,298 2,611 Δομικός τύπος M2 M1 T 2 O 6 2,000 1,965 0,035 0,027 0,009 0,404 0,005 0,563 1,008 1,965 0,009 0,062 0,404 0,005 0,563 0,969 0,033 0,003 0,969 0,033 0,003 1,005 (Ca,K,Na) 1 (Al,Ti,Fe,Mn,Mg) 1 (Si,Al) 2 O 6

23 51,3 0,3 1,4 12,7 0,2 9,8 23,6 0,4 0,1 99,7 0,855 0,004 0,014 0,176 0,002 0,245 0,421 0,007 0,001 0,855 0,004 0,027 0,176 0,002 0,245 0,421 0,014 0,001 1,710 0,008 0,041 0,176 0,002 0,245 0,421 0,007 0,001 2,298 2,611 Ατομικές αναλογίες (%) Fe, Mg, Ca 2,000 1,965 0,035 0,027 0,009 0,404 0,005 0,563 1,008 0,969 0,033 0,003 1,005 (Ca,K,Na) 1 (Al,Ti,Fe,Mn,Mg) 1 (Si,Al) 2 O 6FeFeMgMg CaCa 1,965 0,009 0,062 0,404 0,005 0,563 0,969 0,033 0,003

24 Ατομικές αναλογίες Ατομικές αναλογίες (%) Fe0,404 0,404/1,936 x 100 20,9 Mg0,563 0,563/1,936 x 100 29,1 Ca0,969 0,969/1,936 x 100 50,0 Σύν.1,936 100,0 Ατομικές αναλογίες (%) Fe, Mg, Ca

25 0,855 0,004 0,027 0,176 0,002 0,245 0,421 0,014 0,001 1,710 0,008 0,041 0,176 0,002 0,245 0,421 0,007 0,001 2,298 2,611 Μοριακές αναλογίες (%) FeΟ, MgΟ, CaΟ 2,000 1,965 0,035 0,027 0,009 0,404 0,005 0,563 1,008 0,969 0,033 0,003 1,005 (Ca,K,Na) 1 (Al,Ti,Fe,Mn,Mg) 1 (Si,Al) 2 O 6 1,965 0,009 0,062 0,404 0,005 0,563 0,969 0,033 0,003 51,3 0,3 1,4 12,7 0,2 9,8 23,6 0,4 0,1 99,7 FeΟ MgΟ CaΟ 0,855 0,004 0,014 0,176 0,002 0,245 0,421 0,007 0,001

26 Μοριακές αναλογίες Μοριακές αναλογίες (%) FeΟ0,176 0,176/0,842 x 100 20,9 MgΟ0,245 0,245/0,842 x 100 29,1 CaΟ0,421 0,421/0,842 x 100 50,0 Σύν.0,842 100,0 Μοριακές αναλογίες (%) FeΟ, MgΟ, CaΟ

27 51,3 0,3 1,4 12,7 0,2 9,8 23,6 0,4 0,1 99,7 0,855 0,004 0,014 0,176 0,002 0,245 0,421 0,007 0,001 0,855 0,004 0,027 0,176 0,002 0,245 0,421 0,014 0,001 1,710 0,008 0,041 0,176 0,002 0,245 0,421 0,007 0,001 2,298 2,611 Ατομικές αναλογίες (%) Fe, Mg, Ca 2,000 1,965 0,035 0,027 0,009 0,404 0,005 0,563 1,008 0,969 0,033 0,003 1,005 (Ca,K,Na) 1 (Al,Ti,Fe,Mn,Mg) 1 (Si,Al) 2 O 6 1,965 0,009 0,062 0,404 0,005 0,563 0,969 0,033 0,003 20,9 29,1 50,0 100,0 20,9 29,1 50,0 100,0

28 Προβολή στο τρίγωνο Ca, Mg, Fe Ca = 100 Ca = 0 Mg = 100 Mg = 0 Fe = 0 Fe = 100 Ca = 30 Fe = 20

29 Προβολή στο τρίγωνο Ca, Mg, Fe 20,9 29,1 50,0 100,0 20,9 29,1 50,0 100,0 10 00 20 30 40 50 Ca: 50,0

30 Προβολή στο τρίγωνο Ca, Mg, Fe 20,9 29,1 50,0 100,0 20,9 29,1 50,0 100,0 10 0 0 50 20 30 Ca: 50,0 Fe: 20,9

31 Προβολή στο τρίγωνο Ca, Mg, Fe 20,9 29,1 50,0 100,0 20,9 29,1 50,0 100,0 0 0 50 1020 10 20 30 Fe: 20,9 Mg: 29,1 Ca: 50,0

32 51,3 0,3 1,4 12,7 0,2 9,8 23,6 0,4 0,1 99,7 0,855 0,004 0,014 0,176 0,002 0,245 0,421 0,007 0,001 0,855 0,004 0,027 0,176 0,002 0,245 0,421 0,014 0,001 1,710 0,008 0,041 0,176 0,002 0,245 0,421 0,007 0,001 2,298 2,611 2,000 1,965 0,035 0,027 0,009 0,404 0,005 0,563 1,008 0,969 0,033 0,003 1,005 (Ca,K,Na) 1 (Al,Ti,Fe,Mn,Mg) 1 (Si,Al) 2 O 6 1,965 0,009 0,062 0,404 0,005 0,563 0,969 0,033 0,003 20,9 29,1 50,0 100,0 20,9 29,1 50,0 100,0 Προβολή στο τρίγωνο Ca, Mg, Fe


Κατέβασμα ppt "Ασκηση 1η Εύρεση χημικού τύπου (τύπου δομής) ενός πυριτικού ορυκτού από την ανάλυσή του Εύρεση χημικού τύπου (τύπου δομής) ενός πυριτικού ορυκτού από την."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google