Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η μάζα ενός φορτηγού μετριέται σε τόνους

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η μάζα ενός φορτηγού μετριέται σε τόνους"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η μάζα ενός φορτηγού μετριέται σε τόνους

2 Μια τσάντα πορτοκάλια ζυγίζει κάποια κιλά…

3 Ένα πακέτο καρφίτσες ζυγίζει μερικά γραμμάρια

4 Ένας κόκκος αλατιού ζυγίζει 1 mg (χιλιοστό του γραμμαρίου)

5 Ποιες μονάδες είναι βολικό να χρησιμοποιήσουμε για να μετρήσουμε την μάζα ατόμων/μορίων;
1 amu= atomic mass unit= 1/12 της μάζας του ατόμου του 12C Προφανώς η μάζα του ατόμου του 12C είναι 12 amu…. και mνετρονίου≈ mπρωτονίου ≈ 1 amu

6 Ατομικό βάρος(ΑΒ) ή σχετική ατομική μάζα (Ar)
mατόμου 1/12 mατόμου12 C στοιχείο Αr O 16 F 19 Cl 35.5 Cu 63.5 κλπ, κλπ Γιατί πολλά στοιχεία έχουν δεκαδικές τιμές Αr; μέση τιμή Αr (Cl)= Οι σχετικές ατομικές μάζες υπολογίζονται με φασματογράφο μάζας. Ο πρώτος φασματογράφος μάζας κατασκευάστηκε το από τον Βρεττανό φυσικό Francis William Aston.

7 Μοριακό βάρος(ΜΒ) ή σχετική μοριακή μάζα (Μr)
mμορίου 1/12 mατόμου12 C Παράδειγμα: εύρεση Μr του H2SO4. (Δίνονται Η:1, S:32, O:16) Εφαρμογή Να βρείτε τα Μr των παρακάτω ενώσεων: Ασκήσεις 12,13 σελ 159 σχολικού

8 Ορισμός του mol Μονάδα ποσότητας ουσίας στο SI.(από το 1971)
1 mol ποσότητας μιας ουσίας περιέχει τόσα στοιχειώδη σωμάτια, όσα περιέχονται σε 12 g του 12C. Ο αριθμός ατόμων που περιέχονται σε 12 g του 12C υπολογίστηκε πειραματικά και βρέθηκε ότι ισούται περίπου με: ή 6, άτομα. Ο αριθμός αυτός ονομάσθηκε αριθμός του Avogadro (NA) Έτσι : 1mol ατόμων περιέχει ΝΑ άτομα 1mol μορίων περιέχει ΝΑ μόρια 1mol ιόντων περιέχει ΝΑ ιόντα 1mol πορτοκάλια περιέχει ΝΑ πορτοκάλια 1mol ανθρώπων περιέχει ΝΑ ανθρώπους, κλπ…..

9 mol και αριθμός Αvogadro
12g C ( Ar C=12) περιέχουν ΝΑ άτομα C και αποτελούν 1mol ατόμων C. 16g Ο ( Ar Ο=16) περιέχουν ΝΑ άτομα O και αποτελούν 1mol ατόμων O. 1g H ( Ar H=1) περιέχουν ΝΑ άτομα H και αποτελούν 1mol ατόμων H. 35.5g Cl(Ar Cl=35.5)περιέχουν ΝΑ άτομα Cl και αποτελούν 1mol ατόμων Cl. ……………………………………………………, Συμπέρασμα 1 mol ατόμων περιέχει ΝΑ άτομα και ζυγίζει Αr g 1 mol μορίων περιέχει ΝΑ μόρια και ζυγίζει Μr g

10 Μετατροπές mol σε γραμμάρια και αντίστροφα
Πόσα g είναι ένα mol NaOH;( δίνονται Na:23, O:16, H:1) 1 mol NaOH = Mr g = ( )g=40g 2 mol NaOH=2 . 40=80g ; mol NaOH= 120g 5 mol NaOH=5 . 40=200g n mol NaOH =n . 40 g, δηλαδή: Γενικά για οποιαδήποτε ουσία: ή Πόσα g είναι 2mol H2, 1mol O2 και 2 mol Η2Ο;

11 Τι τα θέλουμε τα mol; 2 Η2 + Ο2 2 Η2Ο
2 Η Ο Η2Ο 2 μόρια αντιδρούν με μόριο μόρια 4 μόρια αντιδρούν με μόρια μόρια 2ΝΑ μόρια αντιδρούν με ΝΑ μόρια ΝΑ μόρια 2mol αντιδρούν με mol mol 4g αντιδρούν με g g Αναλογίες μορίων  αναλογίες mol  αναλογίες μαζών σε g Πόσα mol O2 απαιτούνται για να αντιδράσουν πλήρως με 6 mol H2; Πόσα g H2O θα παραχθούν τότε;

12 Αr(N)=14, Ar(H)=1 Mr(NH3)=17
Ένα άλλο παράδειγμα Αr(N)=14, Ar(H)=1 Mr(NH3)=17 1 μόριο NH3 αποτελείται από 1 άτομο Ν και 3 άτομα Η ΝΑ μόρια ΝΗ3 περιέχουν ΝΑ άτομα Ν και 3ΝΑ άτομα Η 1 mol μορίων ΝΗ3 αποτελείται από 1 mol ατόμων Ν και 3 mol ατόμων Η 17g ΝΗ περιέχουν 14g N και g H

13 Ασκήσεις Nα υπολογίσετε πόσο ζυγίζουν: α)4mol H2O, β) 0,5 mol H2SO4, γ) 2 mol Mg, δ) 0,25 mol NaOH, ε) 2 mol μορίων οξυγόνου, στ) 2 mol ατόμων οξυγόνου Να υπολογίσετε πόσα mol είναι: α)22,4g Fe, β) 0,8g H2, γ) 102g NH3 , δ) 40g Br2, ε) 9Kg H2O Ασκήσεις 16,17, 19(1,2) και 27 (1,2) σχολικού σελ.160

14 Υπόθεση Avogadro He: 4 Ne: 20 Ar: 40 P,T P,T P,T Το ο Ιταλός Amendeus Avogadro ( ) διατύπωσε την υπόθεση του, ότι δηλαδή: Ίσοι όγκοι αερίων ή ατμών στις ίδιες συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας περιέχουν τον ίδιο αριθμό μορίων. Ίσοι αριθμοί μορίων αερίων ή ατμών στις ίδιες συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας καταλαμβάνουν τον ίδιο όγκο. Ένα mol οποιουδήποτε αερίου Χ περιέχει ΝΑ μόρια αερίου και καταλαμβάνει σε ορισμένες συνθήκες θερμοκρασίας και πίεσης τον ίδιο πάντα όγκο. γραμμομοριακός όγκος ή Vmol

15 Γραμμομοριακός όγκος (Vmol)
O γραμμομοριακός όγκος υπολογίστηκε σε θερμοκρασία 0οC(273K) και πίεση 1atm (πρότυπες συνθήκες ή stp) και βρέθηκε ίσος με 22,4 L. Ήλιο Νέον Αργό Όγκος(L) : , , ,4 Μάζα(g) : Ποσότητα(mol) Πίεση(atm): Θερμοκρασία(Κ)


Κατέβασμα ppt "Η μάζα ενός φορτηγού μετριέται σε τόνους"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google