Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

29, Μαρτίου 2012 Σύνδεσμος Εταιρειών Φαρμάκων Ευρείας Χρήσεως.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "29, Μαρτίου 2012 Σύνδεσμος Εταιρειών Φαρμάκων Ευρείας Χρήσεως."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 29, Μαρτίου 2012 Σύνδεσμος Εταιρειών Φαρμάκων Ευρείας Χρήσεως

2 18:00 – 18:15 Προσέλευση 18:15 – 18:20 Εκλογή Προέδρου και Γενικού Γραμματέα Γενικής Συνέλευσης. 18:20 – 18:50 Απολογισμός 2011, Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής, Απαλλαγή Δ.Σ. 18:50 – 19:30 Στόχοι και Στρατηγική 19:30 - Συζήτηση

3 I. Ενδυνάμωση του ΕΦΕΧ με προβολή της πάγιας θέσης μας. II. Αυξήσεις τιμών και όχι μειώσεις. III. Επαναφορά εκπτώσεων. IV. Βελτίωση των όρων διαφήμισης. V. «Προστιθέμενη Αξία» για τα Μέλη μας.

4 Ένταξη των ΜΗΣΥΦΑ στη κατηγορία «ελεγχόμενα για υπερβολικό κέρδος» από τη κατηγορία «διατιμημένα ή ελεγχόμενου κέρδους.»

5 ΕΣΟΔΑ Ταμείο Προηγούμενης Διαχείρησης (υπόλοιπο 31-12-2010) 1.118,26 Λογαριασμός Όψεως (υπόλοιπο 31-12-2010) 18.523,27 Τακτικές Ετήσιες Συνδρομές Μελών 75.000,00 Τόκοι Καταθέσεων 113,51 Σύνολο94.755,04 11A/10A ΕΞΟΔΑ % + (-) Α. Γραμματεία 13.316,00 (50.0) Β. Έξοδα Γραφείου 20.191,00 (27.4) 1. Ενοίκιο 6.234,00 (51.6) 2. Κοινόχρηστα, συντήρηση, Parking 9.088,00 7.9 3. ΟΤΕ, Κούριερ, Γραφική Ύλη, Γενική Συνέλευση, Διάφορα, Καντίνα 3.219,00 (39.4) 4. Λογιστής 1.650,00 37,5 Γ. Διάφορα 42.830,00 47.4 1. Συνδρομές 6.272,00 0.3 2. Συμμετοχή σε Meetings 10.817,00 (42.2) 3. Δημόσιες Σχέσεις 3.005,00 (26.8) 4. Δραστηριότητες 22.736,00 n/a Δ. Σύνολο (Α+Β+Γ) 76.337,00 (8.5) ΕΣΟΔΑ Μείον ΕΞΟΔΑ 18.417,00

6 Ανάλυση Διαθεσίμων με 31/12/2011 Μετρητά 382,13 Καταθέσεις Όψεως 18.035,51 Σύνολο Διαθεσίμων 18.417,64 12Β/11Α ΕΞΟΔΑ % + (-) Α. Γραμματεία 15.590,00 17.0 Β. Έξοδα Γραφείου 21.000,00 4.0 1. Ενοίκιο 6.500,004.2 2. Κοινόχρηστα, συντήρηση, Parking 9.200,001.2 3. ΟΤΕ, Κούριερ, Γραφική Ύλη, Γενική Συνέλευση, Διάφορα, Καντίνα 3.450,007.1 4. Λογιστής 1.850,009.0 Γ. Διάφορα 58.000,00 38.2 1. Συνδρομές 6.500,003.6 2. Συμμετοχή σε Meetings 12.000,0010.9 3. Δημόσιες Σχέσεις 4.500,0033.1 4. Δραστηριότητες 35.000,0059.3 Δ. Σύνολο (Α+Β+Γ) 94.590,00 24.8 Αναμενόμενα Έσοδα 1. Συνδρομές 85.000,00 2. Έκτκατη Οικονομική Ενίσχυση 30.000,00 Σύμολο Αναμενόμενων Εσόδων 115.000,00


Κατέβασμα ppt "29, Μαρτίου 2012 Σύνδεσμος Εταιρειών Φαρμάκων Ευρείας Χρήσεως."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google