Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ClearSupport, Chania-Crete 18-04-20071 Μιχ. Κτενιαδάκης Μηχ/γος - Ηλ/γος Μηχανικός ΤΕΙ Κρήτης, Τμήμα Μηχανολογίας Σταυρωμένος 71500, Ηράκλειο Ε-mail:

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ClearSupport, Chania-Crete 18-04-20071 Μιχ. Κτενιαδάκης Μηχ/γος - Ηλ/γος Μηχανικός ΤΕΙ Κρήτης, Τμήμα Μηχανολογίας Σταυρωμένος 71500, Ηράκλειο Ε-mail:"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ClearSupport, Chania-Crete 18-04-20071 Μιχ. Κτενιαδάκης Μηχ/γος - Ηλ/γος Μηχανικός ΤΕΙ Κρήτης, Τμήμα Μηχανολογίας Σταυρωμένος 71500, Ηράκλειο Ε-mail: mkten@stef.teiher.gr ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ClearSupport ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

2 ClearSupport, Chania-Crete 18-04-20072 ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ του ClearSupport Η δημιουργία υποστηρικτικής δομής (Project Service Facility - PSF) στην Κρήτη, για την προώθηση δράσεων σχετικών με την ορθολογική χρήση και εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια.

3 ClearSupport, Chania-Crete 18-04-20073 ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ του ClearSupport Ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία δύο Γραφείων (Χανιά - Ηράκλειο) για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα εξ. εν. στα κτίρια που θα αφορούν : - Θεσμικό / νομοθετικό πλαίσιο - Τεχνολογίες εξ. εν. - Δυνατότητες χρηματοδότησης Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες θα παρέχονται ΔΩΡΕΑΝ την περίοδο : Μάιος 2007 (εκτιμούμενη έναρξη) - Δεκέμβριος 2009 (λήξη).

4 ClearSupport, Chania-Crete 18-04-20074 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΔΡΑΣΕΙΣ 1.ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο, σχετικά με τις υπάρχουσες νομοθετικές-τεχνολογικές-χρηματοδοτικές δυνατότητες ορθολογικής χρήσης και εξοικονόμησης ενέργειας. με :  Παραγωγή - διάθεση - διανομή ενημερωτικού και βοηθητικού υλικού (έντυπου ή ηλεκτρονικού), σχετικού με τα παραπάνω.  Συνεργασία με άλλους εμπλεκόμενους φορείς, μέσω της Συμβουλευτικής Επιτροπής, για συντονισμό και κοινή δράση, ώστε να επιτευχθεί η κατά το δυνατόν πληρέστερη και ταχύτερη ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

5 ClearSupport, Chania-Crete 18-04-20075 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΔΡΑΣΕΙΣ 2. ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ σε υποψήφιους επενδυτές του ευρύτερου δημόσιου ή και ιδιωτικού τομέα, για συγκεκριμένα κτίρια, ως προς τον εντοπισμό, την τεκμηρίωση και την αξιολόγηση μέτρων εξ. εν. και γενικά ως προς τον χειρισμό της όλης επένδυσης με :  Επί τόπου επίσκεψη και διεξαγωγή προκαταρκτικής ενεργειακής επιθεώρησης.  Παράδοση στον ενδιαφερόμενο σύντομης έκθεσης σχετικά με τις πιθανές ή και συνιστώμενες επεμβάσεις εξ. εν. (εξειδικευμένες στην περίπτωση). (Στόχος είναι να γίνουν 30 εν. επ. σε διάφορα κτίρια).

6 ClearSupport, Chania-Crete 18-04-20076 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΔΡΑΣΕΙΣ 3. ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ με :  Πραγματοποίηση τριών σεμιναρίων σε ομάδες - στόχους όπως : μηχανικούς μελετητές, κατασκευαστές, στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ιδιοκτήτες ή στελέχη ξενοδοχείων, εμπόρους κ.α. (στα Χανιά και το Ηράκλειο, την περίοδο 2007-09).  Ομιλίες - άρθρα κλπ (σε έντυπα και ηλεκτρονικά ΜΜΕ)  Δημιουργία ειδικής ιστοσελίδας στο δικτυακό τόπο του ΤΕΙ Κρήτης.  Έκδοση εξειδικευμένων φυλλαδίων, για τις αποδοτικά ενεργειακές τεχνολογίες στα κτίρια.

7 ClearSupport, Chania-Crete 18-04-20077 ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ Επί τόπου επίσκεψη και αυτοψία για : - - Καταγραφή-συλλογή κατασκευαστικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών του κτιρίου που επηρεάζουν την κατανάλωση ενέργειας. Οι προτεραιότητες του φορέα / χρήστη, η πληρότητα και η αξιοπιστία των στοιχείων που θα δοθούν και εκείνων που θα ληφθούν από τον ενεργειακό επιθεωρητή είναι ΚΕΦΑΛΑΙΩΔΟΥΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ για την εξαγωγή σωστών συμπερασμάτων.

8 ClearSupport, Chania-Crete 18-04-20078 ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ Μελέτη - ενεργειακή ανάλυση με : - Επεξεργασία των στοιχείων, χρησιμοποιώντας δόκιμες μεθόδους υπολογισμού ή/και εκτιμήσεις, ώστε να προκύψει ο ενεργειακός επιμερισμός, η ειδική κατανάλωση ενέργειας κλπ. Στην προκαταρκτική εν. επ. αναγκαστικά οι εκτιμήσεις είναι χονδρικές και προσεγγιστικές, αλλά έτσι ώστε τα αποτελέσματα να είναι σε σημαντικό βαθμό ασφαλή. Η εμπειρία των εμπλεκομένων και η ευρύτητα γνώσης του αντικειμένου παίζουν ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΟ ΡΟΛΟ.

9 ClearSupport, Chania-Crete 18-04-20079 ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ Παράδοση σύντομης έκθεσης αποτελεσμάτων: - Προσδιορισμός και αξιολόγηση των δυνατοτήτων εξοικονόμησης και ορθολογικής χρήσης της ενέργειας. Παραθέτονται τα προτεινόμενα μέτρα, τα αναμενόμενα ενεργειακά και οικονομικά οφέλη, τα αντίστοιχα προσεγγιστικά κόστη και μια πρώτη αξιολογική κατάταξή τους (με βάση το κριτήριο της απλής περιόδου αποπληρωμής). Η περιγραφή του κάθε μέτρου γίνεται ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ. Αναφέρονται τυχόν δυνατότητες που απαιτούν λεπτομερέστερη εξέταση και μελέτη.

10 ClearSupport, Chania-Crete 18-04-200710 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000 50000 ΙΑΝΦΕΒΜΑΡΑΠΡ ΜΑΙΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥΛΑΥΓΣΕΠΟΚΤΝΟΕΔΕΚ ΜΗΝΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (kWh) 0

11 ClearSupport, Chania-Crete 18-04-200711 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ (Lt)

12 ClearSupport, Chania-Crete 18-04-200712 ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ (παράδειγμα : Υποκ/μα Τράπεζας)

13 ClearSupport, Chania-Crete 18-04-200713 ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

14 ClearSupport, Chania-Crete 18-04-200714 ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (παράδειγμα : Ξενοδοχείο)

15 ClearSupport, Chania-Crete 18-04-200715 ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

16


Κατέβασμα ppt "ClearSupport, Chania-Crete 18-04-20071 Μιχ. Κτενιαδάκης Μηχ/γος - Ηλ/γος Μηχανικός ΤΕΙ Κρήτης, Τμήμα Μηχανολογίας Σταυρωμένος 71500, Ηράκλειο Ε-mail:"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google