Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Επιβλέπουσα καθηγήτρια:

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Επιβλέπουσα καθηγήτρια:"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Επιβλέπουσα καθηγήτρια:
Θέμα εργασίας: Marketing και συσκευασία Εργασία φοιτητριών: Έρλιχ Μαρίας Σέα (10040) Μούρτου Ελένης Σέα (10140) Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Καλλικαντζάρου Έλενα

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι σημερινοί υπεύθυνοι Marketing αντιλαμβάνονται πολύ καλά τη δύναμη της συσκευασίας. Συνειδητοποίησαν οτι ο καταναλωτής αποφασίζει για την αγορά ενός προϊόντος, επομένως η συσκευασία είναι αυτή που μπορεί να “πουλά” από μόνη της το προϊόν  η πώληση εξαρτάται από την εντύπωση που θα προκαλέσει η συσκευασία

3 1. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ-ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Τι είναι συσκευασία ; Βάσει του Νόμου 2939/01 ως συσκευασία νοείται κάθε προϊόν κατασκευασμένο από οποιουδήποτε είδους υλικό από πρώτες ύλες χρησιμοποιείται για να περιέχει αγαθά: για την προστασία τη διακίνηση τη διάθεση παρουσίαση αγαθών από τον παραγωγό μέχρι τον χρήστη ή τον καταναλωτή.

4 2.ΤΥποι προϊΟντων συσκευασΙΑΣ ανΑλογα με το υλικΟ κατασκευΗΣ
Μεταλλικά υλικά συσκευασίας Δοχεία open top Σωληνάρια ΦιάλεςΔοχεία απλής γενικής χρήσης Πώματα Τσέρκια Εύκαμπτη μεταλλική συσκευασία

5 ΤΥποι προϊΟντων συσκευασΙΑΣ ανΑλογα με το υλικΟ κατασκευΗΣ 2/1
ΤΥποι προϊΟντων συσκευασΙΑΣ ανΑλογα με το υλικΟ κατασκευΗΣ 2/1 Υλικά συσκευασίας από χαρτί Χαρτοκιβώτια Χαρτοκυτία Χάρτινες τσάντες Χαρτοσακούλες Χαρτόσακοι Χαρτί συσκευασίας

6 ΤΥποι προϊΟντων συσκευασΙΑΣ ανΑλογα με το υλικΟ κατασκευΗΣ 2/2
ΤΥποι προϊΟντων συσκευασΙΑΣ ανΑλογα με το υλικΟ κατασκευΗΣ 2/2 Πλαστικά προϊόντα συσκευασίας Τσέρκια Διχτυωτή συσκευασία Μεμβράνες (Films) συσκευασίας Δοχεία Βαρέλια Κιβώτια Μπιτόνια Τσάντες Σακούλες Σάκοι   Φιάλες

7 ΤΥποι προϊΟντων συσκευασΙΑΣ ανΑλογα με το υλικΟ κατασκευΗΣ 2/3
ΤΥποι προϊΟντων συσκευασΙΑΣ ανΑλογα με το υλικΟ κατασκευΗΣ 2/3 Γυάλινα προϊόντα συσκευασίας Φιάλες Βάζα Αμπούλες

8 ΤΥποι προϊΟντων συσκευασΙΑΣ ανΑλογα με το υλικΟ κατασκευΗΣ 2/3
ΤΥποι προϊΟντων συσκευασΙΑΣ ανΑλογα με το υλικΟ κατασκευΗΣ 2/3 Ξύλινα προϊόντα συσκευασίας Το ξύλο είναι ένα υλικό που χρησιμοποιείται για τη συσκευασία αγροτικών προϊόντων(φρούτων και λαχανικών). Τα πλεονεκτήματα είναι η μεγάλη ανθεκτικότητα η σωστή διατήρηση των προϊόντων Σύμμεικτα Οι βασικές ανάγκες που καλείται να καλύψει η συσκευασία αυτή, είναι η μέγιστη δυνατή προστασία του προϊόντος από τις συνθήκες περιβάλλοντος (οξυγόνο, υγρασία, ακτινοβολία, θερμοκρασιακές μεταβολές, κλπ)

9 3. Οι λειτουργIεΣ τηΣ συσκευασΙαΣ για Ενα προϊΟν
Η συσκευασία ενός προϊόντος εκτελεί πολλές λειτουργίες, για τις οποίες το μάρκετινγκ ενδιαφέρεται ιδιαίτερα. Ενδεικτικά: Η συσκευασία προστατεύει το προϊόν από τη φθορά, την καταστροφή ή την αλλοίωση των χαρακτηριστικών του. Διευκολύνει τη φυσική διανομή διαμέσου του δικτύου διανομής. Καθιστά εύκολη την τοποθέτησή του στα ράφια του καταστήματος όπου πωλείται. Προβάλλει το προϊόν στα σημεία πώλησής του. Συμβάλλει στη δημιουργία της εικόνας του προϊόντος. Είναι ένας σημαντικός παράγοντας διαφοροποίησης του προϊόντος

10 Oδηγεί και σε αξιοσημείωτα οικονομικά οφέλη για την επιχείρηση.
4. ΟικολογικΟ προϊΟν Προσφέρει πλεονεκτήματα για τη βιομηχανία και από περιβαλλοντική άποψή αλλά και από επιχειρηματική.  Oδηγεί και σε αξιοσημείωτα οικονομικά οφέλη για την επιχείρηση.  Στόχος: Είναι η βελτίωση των περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών των προϊόντων σε όλο τον κύκλο της ζωής τους προώθηση της ζήτησης παραγωγής πιο οικολογικών προϊόντων μέσω διαφόρων εργαλείων. 

11 4/1 ΟικολογικΟ προϊΟν Οι στρατηγικές που μπορούν χρησιμοποιηθούν για τον οικολογικό σχεδιασμό ενός προϊόντος περιλαμβάνουν: Επιλογή υλικών φιλικώ προς το περιβάλλον Μείωση της χρήσης των υλικών Βελτιστοποίηση των τεχνικών της παραγωγικής διαδικασίας. Βελτιστοποίηση του δικτύου διανομής του προϊόντος στην αγορά. Μείωση των επιπτώσεων κατά τη διάρκεια της χρήσης του προϊόντος Αύξηση του χρόνου ζωής του προϊόντος Βελτιστοποίηση του τέλους του κύκλου ζωής του προϊόντος. Δημιουργία νέων προϊόντων - καινοτομία (new concept development)

12 5. ΣΗμανση οικολογικΩν συσκευασιΩν
Τι είναι το Οικολογικό Σήμα; Τα οικολογικά σήματα είναι ετικέτες που υποδεικνύουν στους καταναλωτές ότι τα προϊόντα που τις φέρουν είναι φιλικά προς το περιβάλλον.

13 5/1 ΣΗμανση οικολογικΩν συσκευασιΩν
Ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (ISO) αναγνωρίζει τρεις τύπους οικολογικής σήμανσης: Τύπου Ι είναι αυτά που βασίζονται στα κριτήρια ελέγχου τρίτων οργανισμών με βάση την ανάλυση κύκλου ζωής ενός προϊόντος. Τύπου ΙΙ είναι αυτά που αναδεικνύουν τους ισχυρισμούς των κατασκευαστών τους. Τύπου ΙΙΙ είναι αυτά που παρουσιάζουν εύκολα συγκρίσιμες πληροφορίες βάσει του κύκλου ζωής ενός προϊόντος.

14 6.Τα πιο γνωστΑ οικολογιΚΑ σηματα

15 Ορισμός του marketing Το μάρκετινγκ (marketing), άλλιως αγοραλογία, συνίσταται στην οργανωμένη προσπάθεια μίας επιχείρησης ή ενός οργανισμού να ικανοποιήσει τις ανάγκες αλλά και τις επιθυμίες των καταναλωτών.

16 8. Μιγμα Μαρκετινγκ Προϊόν  Τιμή  Διανομή  Προώθηση 

17 9. Στρατηγικη Μαρκετινγκ
Η διαδικασία η οποία μπορεί να επιτρέψει σ’ έναν οργανισμό να προσηλώνεται στους περιορισμένους πόρους του με τις καλύτερες ευκαιρίες ώστε να αυξάνει τις μικτές απολαβές και να επιτυγχάνει παράταση στο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Μια στρατηγική μάρκετινγκ έχει ως κύριο σκοπό την ικανοποίηση του πελάτη.

18 10. Πρασινο marketing «Πράσινο μάρκετινγκ» είναι εκείνο το οποίο σχεδιάζει και δημιουργεί προιόντα να είναι περιβαλλοντικά ασφαλή. περιλαμβάνει μια σειρά ενεργειών οι οποίες φέρουν αλλαγή: στο σχεδιασμό την παραγωγική διαδικασία τη συσκευασία τη διαφήμιση

19 11.Νεεσ καινοτομιεσ και νεα στοιχεια στο πρασινο marketing
Ο ανταγωνισμός, η απαίτηση για διαφάνεια και η επιρροή των social media, έχουν παίξει σημαντικό ρόλο στην αλλαγή αυτή. Στην ελληνική αγορά ωστόσο, η υιοθέτηση του πράσινου marketing είναι ελλιπής. Ένας από τους βασικούς λόγους για αυτό είναι η ανεπαρκής γνώση γύρω από τον ευαισθητοποιημένο Έλληνα καταναλωτή.

20 11/1.Νεεσ καινοτομιεσ και νεα στοιχεια στο πρασινο marketing
Good Guide, που επιτρέπουν στους καταναλωτές να έχουν άμεση πρόσβαση στα δεδομένα μιας εταιρείας. Μέσω εφαρμογών όπως barcode ενός προϊόντος, οι καταναλωτές μπορούν να ενημερωθούν σχετικά με την βιωσιμότητα ενός brand και να πάρουν πιο ενημερωμένες καταναλωτικές αποφάσεις, σχετικά με τα αγαπημένα τους προϊόντα. Justmeans Insights, επιτρέπει να δει κάνεις με ξεκάθαρα διαγράμματα τα προφίλ βιωσιμότητας των εταιρειών leaders στην κοινωνική υπευθυνότητα, και να τις συγκρίνει, σε περιβαλλοντικό και κοινωνικό αντίκτυπο.

21 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η έρευνα με τίτλο «Πράσινο Μάρκετινγκ: Στάσεις, Αντιλήψεις & Συμπεριφορά των Ελλήνων Καταναλωτών» (η οποία πραγματοποιήθηκε από το εργαστήριο Μarketing του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ALARM σε συνεργασία με το Κέντρο Αειφορίας CSE σε πανελλαδικό)

22 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Δρ.Ν.Γ.Καρακασίδης, συσκευασία & περιβάλλον εκδόσεις ΙΩΝ
Δρ.Ν.Γ.Καρακασίδης, συσκευασία & περιβάλλον εκδόσεις ΙΩΝ Ιωάννης Κ.Καλδέλης , Κωνσταντίνος Ι.Χαλβατζής, περιβάλλον και βιομηχανικη ανάπτυξη εκδόσεις ΑΘ.Στανούλης Ελληνική Εταιρία Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΕΔΣΑ) Ελληνικός οργανισμός ανακύκλωσης (ε.ο.αν.) Planet management Η συσκευασία ως όπλο στη Στρατηγική του Μάρκετινγκ marketingk/ Συσκευασία: Σχεδιασμός & Σήμανση mid=26 ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ-ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑ 84%CE%B9%CE%BD%CE%B3%CE%BA Η ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ

23 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΣΑΣ


Κατέβασμα ppt "Επιβλέπουσα καθηγήτρια:"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google