Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΑΚΕΔιάλεξη 3: Πρότυπα Χ. Καραγιαννίδης1/75 Πρότυπα Μαθησιακών Τεχνολογιών learning technologies specifications and standards Χαράλαμπος Καραγιαννίδης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΑΚΕΔιάλεξη 3: Πρότυπα Χ. Καραγιαννίδης1/75 Πρότυπα Μαθησιακών Τεχνολογιών learning technologies specifications and standards Χαράλαμπος Καραγιαννίδης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΑΚΕΔιάλεξη 3: Πρότυπα Χ. Καραγιαννίδης1/75 Πρότυπα Μαθησιακών Τεχνολογιών learning technologies specifications and standards Χαράλαμπος Καραγιαννίδης

2 ΠΑΚΕΔιάλεξη 3: Πρότυπα Χ. Καραγιαννίδης2/75 θέματα 1.εισαγωγή 2.web-based learning environments, LMS, LCMS 3.learning technologies specifications and standards 4.web usability, web accessibility 5.adaptive learning environments, mobile learning, ubiquitous computing and ambient intelligence 6.future…

3 ΠΑΚΕΔιάλεξη 3: Πρότυπα Χ. Καραγιαννίδης3/75 η σημασία της προτυποποίησης η επαναχρησιμοποίηση (reusability) είναι απαραίτητη για την εξάπλωση της βιομηχανίας (της εκπαιδευτικής τεχνολογίας)  οικονομίες κλίμακας τι μπορούμε να επαναχρησιμοποιήσουμε?  εκπαιδευτικό υλικό (είτε ατομικά, είτε συνολικά), δραστηριότητες, κλπ  πληροφορίες για τους εκπαιδευόμενους  πληροφορίες για τους οργανισμούς  κλπ

4 ΠΑΚΕΔιάλεξη 3: Πρότυπα Χ. Καραγιαννίδης4/75 παράδειγμα αναπτύσσουμε μαθησιακό περιεχόμενο για την ιστορία της τέχνης, π.χ. art.ppt το αποθηκεύουμε στο server του πανεπιστημίου, ώστε να είναι διαθέσιμο μέσω του eClass ένας συνάδελφος θέλει να αναπτύξει περιεχόμενο για την ιστορία της τέχνης, και αναζητά υπάρχον περιεχόμενο πώς θα βρει το περιεχόμενο που έχουμε ήδη αναπτύξει?

5 ΠΑΚΕΔιάλεξη 3: Πρότυπα Χ. Καραγιαννίδης5/75 πιθανές λύσεις περίπτωση 1  ψάχνει (ο ίδιος, ή μια μηχανή αναζήτησης) όλα τα αρχεία του server, για να βρει ποια από αυτά αναφέρονται στην ιστορία της τέχνης  ??? περίπτωση 2  αντί να αποθηκεύσουμε το περιεχόμενο αυτό καθ’ αυτό (το αρχείο art.ppt), αποθηκεύουμε την περιγραφή του, με βάση μια κοινή γλώσσα που καταλαβαίνουμε όλοι  ???

6 ΠΑΚΕΔιάλεξη 3: Πρότυπα Χ. Καραγιαννίδης6/75 ερώτηση πόσο κοστίζει η ανάπτυξη ποιοτικού μαθησιακού περιεχομένου???  έχετε σκεφτεί ποτέ πόσο κοστίζουν οι διαφάνειες που βλέπετε?

7 ΠΑΚΕΔιάλεξη 3: Πρότυπα Χ. Καραγιαννίδης7/75 διεθνείς οργανισμοί προτυποποίησης ISO – International Standardisation Organisation IMS Instructional Management Systems Global Learning Consortium IEEE LTSC – Learning Technologies Standards Committee CEN/ISSS – European Committee for Standardisation, Information Society Standardisation System ADLnet – Advanced Distributed Learning AICC – Aviation Industry CBT (Computer-Based Training) Committee

8 ΠΑΚΕΔιάλεξη 3: Πρότυπα Χ. Καραγιαννίδης8/75 roadmap to standardisation

9 ΠΑΚΕΔιάλεξη 3: Πρότυπα Χ. Καραγιαννίδης9/75 IMS ιδρύθηκε το 1997 συμμετοχή  contributing member  developer network  Europe συνεργάζεται με όλους τους άλλους οργανισμούς

10 ΠΑΚΕΔιάλεξη 3: Πρότυπα Χ. Καραγιαννίδης10/75 πρότυπα IMS (1/2) 1.Accessibility 2.Competency Definitions 3.Content Packaging 4.Digital Repositories 5.Enterprise 6.Enterprise Services 7.ePortfolio 8.General Web Services 9.Learner Information 10.Learning Design 11.Meta-data 12.Question and Test Interoperability 13.Resource List Interoperability 14.Shareable State Persistence 15.Simple Sequencing 16.Vocabulary Definition Exchange

11 ΠΑΚΕΔιάλεξη 3: Πρότυπα Χ. Καραγιαννίδης11/75 πρότυπα IMS (2/2) Abstract Framework Specification Maintenance Implementation Handbooks Resource Description Framework Bindings (RDF) Toolkits Vocabularies XML Bindings XML Schemas WSDL Files

12 ΠΑΚΕΔιάλεξη 3: Πρότυπα Χ. Καραγιαννίδης12/75 learning resource meta-data specification

13 ΠΑΚΕΔιάλεξη 3: Πρότυπα Χ. Καραγιαννίδης13/75 introduction (1/3) designers and developers of online learning materials have an enormous variety of software tools at their disposal for creating learning resources these tools range from simple presentation software packages to more complex authoring environments they can be very useful in allowing developers the opportunity to create learning resources that might otherwise require extensive programming skills unfortunately, the wide variety of software tools available from a wide variety of vendors produce instructional materials that do not share a common mechanism for finding and using these resources

14 ΠΑΚΕΔιάλεξη 3: Πρότυπα Χ. Καραγιαννίδης14/75 introduction (2/3) descriptive labels can be used to index learning resources to make them easier to find and use such labels are "data about data" and are referred to as "meta-data" an example of meta-data is the label on a can of soup, which describes the can's ingredients, weight, cost, and so forth another example is a card in a library's card catalog, which describes a book, its author, subject, location within the library, and so forth

15 ΠΑΚΕΔιάλεξη 3: Πρότυπα Χ. Καραγιαννίδης15/75 introduction (3/3) a meta-data specification makes the process of finding and using a resource more efficient by providing a structure of defined elements that describe, or catalogue the learning resource, along with requirements about how the elements are to be used and represented

16 ΠΑΚΕΔιάλεξη 3: Πρότυπα Χ. Καραγιαννίδης16/75 scope (1/2) the specification defines a set of meta-data elements that can be used to describe learning resources this includes the element names, definitions, data types, and field lengths it also defines a conceptual structure for the meta-data it includes conformance statements for how meta-data documents must be organized and how applications must behave in order to be considered conforming

17 ΠΑΚΕΔιάλεξη 3: Πρότυπα Χ. Καραγιαννίδης17/75 scope (2/2) the specification is intended to support consistent definition of meta-data elements across multiple implementations, but does not (at the time of this writing) include information on how to represent meta-data in a machine-readable format, necessary for exchanging meta- data IMS developed a representation of the meta-data in XML (eXensible Markup Language)

18 ΠΑΚΕΔιάλεξη 3: Πρότυπα Χ. Καραγιαννίδης18/75

19 ΠΑΚΕΔιάλεξη 3: Πρότυπα Χ. Καραγιαννίδης19/75 elements 6.rights 7.relation 8.annotation 9.classification 1.general 2.lifecycle 3.meta-metadata 4.technical 5.educational

20 ΠΑΚΕΔιάλεξη 3: Πρότυπα Χ. Καραγιαννίδης20/75

21 ΠΑΚΕΔιάλεξη 3: Πρότυπα Χ. Καραγιαννίδης21/75 1. general 1.identifier 2.title 3.catalog entry 4.language 5.description 6.keyword 7.coverage 8.structure 9.aggregation level

22 ΠΑΚΕΔιάλεξη 3: Πρότυπα Χ. Καραγιαννίδης22/75 2. lifecycle 1.version 2.status 3.contribute

23 ΠΑΚΕΔιάλεξη 3: Πρότυπα Χ. Καραγιαννίδης23/75 3. meta-metadata 1.identifier 2.catalog entry 3.contribute 4.metadata scheme 5.language

24 ΠΑΚΕΔιάλεξη 3: Πρότυπα Χ. Καραγιαννίδης24/75 4. technical 1.format 2.size 3.location 4.requirement 5.installation remarks 6.other platform requirements 7.duration

25 ΠΑΚΕΔιάλεξη 3: Πρότυπα Χ. Καραγιαννίδης25/75 5. educational 1.interactivity type 2.learning resource type 3.interactivity level 4.semantic density 5.intended end user role 6.context 7.typical age range 8.difficulty 9.typical learning time 10.description 11.language

26 ΠΑΚΕΔιάλεξη 3: Πρότυπα Χ. Καραγιαννίδης26/75 6. rights 1.cost 2.copyright and other restrictions 3.description

27 ΠΑΚΕΔιάλεξη 3: Πρότυπα Χ. Καραγιαννίδης27/75 7. relation 1.kind 2.resource

28 ΠΑΚΕΔιάλεξη 3: Πρότυπα Χ. Καραγιαννίδης28/75 8. annotation 1.person 2.date 3.description

29 ΠΑΚΕΔιάλεξη 3: Πρότυπα Χ. Καραγιαννίδης29/75 9. classification 1.purpose 2.taxon path 3.description 4.keyword

30 ΠΑΚΕΔιάλεξη 3: Πρότυπα Χ. Καραγιαννίδης30/75 εργαλεία ARIADNE ADL SCORM metadata generator Reggie ImseVimse LOM Editor EM 2 XML editors

31 ΠΑΚΕΔιάλεξη 3: Πρότυπα Χ. Καραγιαννίδης31/75 παράδειγμα ( ImseVimse )

32 ΠΑΚΕΔιάλεξη 3: Πρότυπα Χ. Καραγιαννίδης32/75 παράδειγμα (EM2)

33 ΠΑΚΕΔιάλεξη 3: Πρότυπα Χ. Καραγιαννίδης33/75 the Dublin core meta-data initiative title creator subject description publisher contributor date type format identifier source language relation coverage rights

34 ΠΑΚΕΔιάλεξη 3: Πρότυπα Χ. Καραγιαννίδης34/75 meta-data and e-learning

35 ΠΑΚΕΔιάλεξη 3: Πρότυπα Χ. Καραγιαννίδης35/75 συμπεράσματα μπορούμε να περιγράψουμε με μεγάλη λεπτομέρεια το εκπαιδευτικό υλικό μερικά ανοικτά θέματα  pedagogically neutral – learning objects vs. content objects  κόστος περιγραφής – αυτοματοποίηση περιγραφής

36 ΠΑΚΕΔιάλεξη 3: Πρότυπα Χ. Καραγιαννίδης36/75 learner information profile

37 ΠΑΚΕΔιάλεξη 3: Πρότυπα Χ. Καραγιαννίδης37/75 overview LIP is based on a data model that describes those characteristics of a learner needed for the general purposes of  recording and managing learning-related history, goals, and accomplishments  engaging a learner in a learning experience  discovering learning opportunities for learners it supports the exchange of learner information among  learning management systems, human resource systems, student information systems, enterprise e-learning systems, knowledge management systems, resume repositories, and other systems used in the learning process

38 ΠΑΚΕΔιάλεξη 3: Πρότυπα Χ. Καραγιαννίδης38/75 requirements (1/2) distributed information  a learner information system may in fact consist of multiple distributed systems that share learner information or that store learner information in a distributed fashion  this necessitates the inclusion of adequate indexing and time stamping of learner information data as it is packaged scalability  to support large-scale systems it is necessary to exchange and reassemble chunks of arbitrary granularity as well as bulk transfer  packaging of multiple LIPs will use the IMS Content Packaging specification

39 ΠΑΚΕΔιάλεξη 3: Πρότυπα Χ. Καραγιαννίδης39/75 requirements (2/2) privacy and data protection  learner information systems must be able to implement privacy and data protection policies and insure the integrity of data flexibility and external references  learner information includes many constructs, such as learning objectives and learning history, which are in practice represented by different structures in different contexts  learner information data models must be flexible enough to accommodate this need

40 ΠΑΚΕΔιάλεξη 3: Πρότυπα Χ. Καραγιαννίδης40/75 scenarios of use (1/2) individual perspective  the process that would be undertaken for an individual who is applying for a job and wishes to include their appropriate educational/work history in their application vendor perspective  the processes that may be supported by vendor products that wish to supply human resource management systems and student administration systems UK Higher Education (inter-organisational)  learner information that must be exchanged between organisations, i.e. via the Internet

41 ΠΑΚΕΔιάλεξη 3: Πρότυπα Χ. Καραγιαννίδης41/75 scenarios of use (2/2) career management  a record of career achievements, and associated planning and monitoring of career goals and objectives training group management  the management of groups undergoing training, e.g. a group of employees who are undergoing induction training

42 ΠΑΚΕΔιάλεξη 3: Πρότυπα Χ. Καραγιαννίδης42/75

43 ΠΑΚΕΔιάλεξη 3: Πρότυπα Χ. Καραγιαννίδης43/75 elements 1.identification 2.goal 3.QCL – qualifications, certifications, licenses 4.activity 5.transcript 6.interest 7.competency 8.affiliation 9.accessibility 10.security key 11.relationship

44 ΠΑΚΕΔιάλεξη 3: Πρότυπα Χ. Καραγιαννίδης44/75 1. identification 1.comment 2.content type 3.form name 4.name 5.address 6.contact info 7.demographics 8.agent 9.extension

45 ΠΑΚΕΔιάλεξη 3: Πρότυπα Χ. Καραγιαννίδης45/75 2. accessibility 1.comment 2.content type 3.language 4.preference 5.eligibility 6.disability 7.extension

46 ΠΑΚΕΔιάλεξη 3: Πρότυπα Χ. Καραγιαννίδης46/75 3. goal 1.type name 2.comment 3.content type 4.date 5.priority 6.status 7.description 8.goal 9.extension

47 ΠΑΚΕΔιάλεξη 3: Πρότυπα Χ. Καραγιαννίδης47/75 4. QCL 1.type name 2.comment 3.content type 4.title 5.organisation 6.registration no 7.level 8.date 9.description 10.extension

48 ΠΑΚΕΔιάλεξη 3: Πρότυπα Χ. Καραγιαννίδης48/75 5. activity 1.type name 2.comment 3.content type 4.date 5.status 6.units 7.learning activity ref 8.definition 9.product 10.testimonial 11.evaluation 12.description 13.activity 14.extension

49 ΠΑΚΕΔιάλεξη 3: Πρότυπα Χ. Καραγιαννίδης49/75 6. competency 1.comment 2.content type 3.ex ref record 4.description 5.extension

50 ΠΑΚΕΔιάλεξη 3: Πρότυπα Χ. Καραγιαννίδης50/75 7. interest 1.type name 2.comment 3.content type 4.product 5.description 6.extension

51 ΠΑΚΕΔιάλεξη 3: Πρότυπα Χ. Καραγιαννίδης51/75 8. affiliation 1.type name 2.comment 3.content type 4.classification 5.affiliation id 6.role 7.organization 8.date 9.status 10.description 11.affiliation 12.extension

52 ΠΑΚΕΔιάλεξη 3: Πρότυπα Χ. Καραγιαννίδης52/75 9. transcript 1.type name 2.comment 3.content type 4.ex ref record 5.description 6.extension

53 ΠΑΚΕΔιάλεξη 3: Πρότυπα Χ. Καραγιαννίδης53/75 10. security key 1.type name 2.comment 3.content type 4.key fields 5.description 6.extension

54 ΠΑΚΕΔιάλεξη 3: Πρότυπα Χ. Καραγιαννίδης54/75 11. relationship 1.type name 2.comment 3.content type 4.tuple 5.description 6.extension

55 ΠΑΚΕΔιάλεξη 3: Πρότυπα Χ. Καραγιαννίδης55/75 συμπεράσματα μπορούμε να περιγράψουμε με λεπτομέρεια τα χαρακτηριστικά του εκπαιδευομένου  ή του χρήστη???  που είναι η "εκπαιδευτική" πληροφορία? αλλά  κόστος?  privacy and security?

56 ΠΑΚΕΔιάλεξη 3: Πρότυπα Χ. Καραγιαννίδης56/75 accessibility – LIP

57 ΠΑΚΕΔιάλεξη 3: Πρότυπα Χ. Καραγιαννίδης57/75 terminology (1/2) the term disability has been re-defined as a mismatch between the needs of the learner and the education offered it is therefore not a personal trait but an artifact of the relationship between the learner and the learning environment or education delivery accessibility, given this re-definition, is the ability of the learning environment to adjust to the needs of all learners accessibility is determined by the flexibility of the education environment (with respect to presentation, control methods, access modality, and learner supports) and the availability of adequate alternative-but-equivalent content and activities

58 ΠΑΚΕΔιάλεξη 3: Πρότυπα Χ. Καραγιαννίδης58/75 terminology (2/2) the needs and preferences of a user may arise from the context or environment the user is in, the tools available (e.g. mobile devices, assistive technologies such as Braille devices, voice recognition systems, or alternative keyboards, etc), their background, or a disability in the traditional sense accessible systems adjust the user interface of the learning environment, locate needed resources and adjust the properties of the resources to match the needs and preferences of the user

59 ΠΑΚΕΔιάλεξη 3: Πρότυπα Χ. Καραγιαννίδης59/75 scenarios of use discovery and retrieval of alternate training content customisation of information about a prescription extreme instructional environments

60 ΠΑΚΕΔιάλεξη 3: Πρότυπα Χ. Καραγιαννίδης60/75 overview the specification does not describe disabilities, but rather preferences of the  display – how the user interface and content should be presented  control – alternative ways of controlling a device  selection of learning content – specification of auxiliary, alternative or equivalent content requirements

61 ΠΑΚΕΔιάλεξη 3: Πρότυπα Χ. Καραγιαννίδης61/75 preferences disabilities  visual (e.g. blind, low- vision, color blindness)  hearing (e.g. deaf or hard-of-hearing)  physical  cognitive (e.g. learning disabilities) preferences  low bandwidth  older/slower hardware  lack of hardware (e.g. no speakers)  users of PDAs or other mobile devices  people in noisy environments  multi-tasking

62 ΠΑΚΕΔιάλεξη 3: Πρότυπα Χ. Καραγιαννίδης62/75 display elements screen reader screen enhance text reading highlight braille tactile visual alert structural presentation future technology

63 ΠΑΚΕΔιάλεξη 3: Πρότυπα Χ. Καραγιαννίδης63/75 control elements keyboard enhanced on-screen keyboard alternative keyboard mouse emulation alternative pointing voice recognition coded input prediction structural navigation future technology

64 ΠΑΚΕΔιάλεξη 3: Πρότυπα Χ. Καραγιαννίδης64/75 content elements alternatives to visual alternatives to text alternatives to auditory learner scaffold personal style sheet extra time param

65 ΠΑΚΕΔιάλεξη 3: Πρότυπα Χ. Καραγιαννίδης65/75 accessibility – accessForAll

66 ΠΑΚΕΔιάλεξη 3: Πρότυπα Χ. Καραγιαννίδης66/75 introduction is intended to make it possible to identify resources that match a user's stated preferences or needs these preferences or needs would be declared using the IMS Learner Information Package Accessibility for LIP specification the needs and preferences addressed include the need or preference for alternative presentations of resources, alternative methods of controlling resources, alternative equivalents to the resources themselves and enhancements or supports required by the user the specification provides a common language for identifying and describing the primary or default resource and equivalent alternatives for that resource

67 ΠΑΚΕΔιάλεξη 3: Πρότυπα Χ. Καραγιαννίδης67/75

68 ΠΑΚΕΔιάλεξη 3: Πρότυπα Χ. Καραγιαννίδης68/75 elements 1.resource description 1.1primary 1.2equivalent

69 ΠΑΚΕΔιάλεξη 3: Πρότυπα Χ. Καραγιαννίδης69/75 1.1primary hasVisual hasAuditory hasText hasTactile

70 ΠΑΚΕΔιάλεξη 3: Πρότυπα Χ. Καραγιαννίδης70/75 1.2equivalent content alternativesToVisual alternativesToText alternativesToAuditory alternativesToTactile learnerScaffold

71 ΠΑΚΕΔιάλεξη 3: Πρότυπα Χ. Καραγιαννίδης71/75 alternativeToVisual audioDescription colorAvoidance  avoidRed  avoidBlue ...  useMaximumContrastMonochrome

72 ΠΑΚΕΔιάλεξη 3: Πρότυπα Χ. Καραγιαννίδης72/75 alternativesToText graphicAlternative signLanguage

73 ΠΑΚΕΔιάλεξη 3: Πρότυπα Χ. Καραγιαννίδης73/75 alternativeToAuditory captionType reducedReadingLevel reducedSpeed signLanguage

74 ΠΑΚΕΔιάλεξη 3: Πρότυπα Χ. Καραγιαννίδης74/75 άλλα πρότυπα IMS 1.Accessibility 2.Competency Definitions 3.Content Packaging 4.Digital Repositories 5.Enterprise 6.Enterprise Services 7.ePortfolio 8.General Web Services 9.Learner Information 10.Learning Design 11.Meta-data 12.Question and Test Interoperability 13.Resource List Interoperability 14.Shareable State Persistence 15.Simple Sequencing 16.Vocabulary Definition Exchange

75 ΠΑΚΕΔιάλεξη 3: Πρότυπα Χ. Καραγιαννίδης75/75 καλή συνέχεια για οτιδήποτε χρειαστεί karagian@uth.gr


Κατέβασμα ppt "ΠΑΚΕΔιάλεξη 3: Πρότυπα Χ. Καραγιαννίδης1/75 Πρότυπα Μαθησιακών Τεχνολογιών learning technologies specifications and standards Χαράλαμπος Καραγιαννίδης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google