Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

What is the definition of differentiation?. Differentiation is an approach to teaching that attempts to ensure that all students learn well, despite their.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "What is the definition of differentiation?. Differentiation is an approach to teaching that attempts to ensure that all students learn well, despite their."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 What is the definition of differentiation?

2 Differentiation is an approach to teaching that attempts to ensure that all students learn well, despite their many differences.

3 There are a number of common misconceptions about differentiation. Some believe that it is something ‘added on’ to normal teaching and that it just requires a few discrete extra activities in the lesson. In fact, differentiation permeates everything a good teacher does and it is often impossible to ‘point’ to a discrete event that achieves it. It is not what is done often, but the way it is done that achieves differentiation. For this reason differentiation may not show up on a lesson plan or in the Scheme of Work.

4 T ODAY ’ S S ESSION 1. What is differentiation? 2. Supporting students with Dyslexia 3. Supporting students with ASD 4. Supporting students with ADHD 5. Differentiation in five minutes

5 S UPPORTING S TUDENTS WITH D YSLEXIA Hobbies Task – no e’s or a’s allowed!

6 S UPPORTING S TUDENTS WITH D YSLEXIA “5 minutes to copy down in your exercise books” Οι δραστηριότητες αυτές σας επιτρέπουν να εξερευνήσετε το τι σημαίνει διαφοροποίηση και να εξετάσει μερικά από τα εμπόδια για την επίτευξή του. Οι τρεις δραστηριότητες που δίνονται παρακάτω. Αυτές είναι εναλλακτικές λύσεις, έτσι παρακαλούμε να επιλέξετε το πιο κατάλληλο για τους συμμετέχοντες που θα εκπαιδεύσει. Οι δύο πρώτες αναλάβει κάποια γνώση της διαφοροποίησης και σε παράγοντες που μπορεί να αποτρέψει το που λαμβάνουν χώρα. Η τρίτη δράση αναλαμβάνει καμία γνώση του αντικειμένου.

7 S UPPORTING S TUDENTS WITH D YSLEXIA How can you help: 1. Consider alternative methods of recording information 2. Always give the context for the topic being learnt 3. All lessons should be multi sensory – just auditory is no good 4. Use overlearning 5. Repetition of new words in several contexts 6. Never force to read aloud 7. Grade work on content not spelling 8. Reduce copying tasks 9. Avoid essays 10. Always have a review lesson before a test

8 S UPPORTING S TUDENTS WITH ASD Video Clip

9 S UPPORTING S TUDENTS WITH ASD There is no one effective measure, a variety of approaches is best

10 S UPPORTING S TUDENTS WITH ASD How you can help:  Support verbal instructions with visual images  Design tasks where they can work independently or with others  Small group activities are good  Small and short activities (for long tasks, break into sections)  Use technology where possible  Try to tailor tasks to their area of special interest  Alternative means of assessment  Extra processing time

11 S UPPORTING S TUDENTS WITH ADHD What are the difficult behaviours that students with ADHD present?

12 S UPPORTING S TUDENTS WITH ADHD How can you help: 1. Organise a behaviour plan with the student 2. Distractibility – seat away from windows and doors (ideally at the front), alternate seated activities, small manageable tasks 3. Interrupting – secret language 4. Immediate consequences 5. Have a clear schedule of the lesson 6. Fidgeting – give errands to do or give a stress ball 7. Ideally do more difficult work earlier in the day 8. Outlines for note taking 9. Eye contact 10. Variety of activities 11. Allow breaks

13 D IFFERENTIATION IN F IVE M INUTES Following these should cater for the vast majority (and will tick the Ofsted box):  Small manageable tasks  Variety of tasks in a lesson (multi- sensory)  Minimal writing from the board  Simple and clear instructions (that are also written down), not too much speech  Lots of visual presentation along side all tasks

14 Thank you for coming along!


Κατέβασμα ppt "What is the definition of differentiation?. Differentiation is an approach to teaching that attempts to ensure that all students learn well, despite their."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google