Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 AD – HOC ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 AD – HOC ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 AD – HOC ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

2 Απόψεις για τις αγορές καταναλωτικών προϊόντων ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 AD – HOC ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

3 ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 AD – HOC ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

4 ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 AD – HOC ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

5 ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 AD – HOC ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

6 ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 AD – HOC ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

7 ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 AD – HOC ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

8 ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 AD – HOC ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

9 ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 AD – HOC ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

10 ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 AD – HOC ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

11 ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 AD – HOC ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

12 Ερωτήσεις για: Μείωση των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών Μείωση των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών Ανάγκες Επιχειρήσεων σε Ρευστότητα Ανάγκες Επιχειρήσεων σε Ρευστότητα Χρηματοδότηση από τράπεζες Χρηματοδότηση από τράπεζες Ληξιπρόθεσμες Οφειλές Ληξιπρόθεσμες Οφειλές Επιστροφή Φόρου Επιστροφή Φόρου ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 AD – HOC ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

13 ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 AD – HOC ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

14 ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 AD – HOC ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Μέσος Όρος Αναγκών σε Ρευστότητα για Κεφάλαιο Κίνησης : 285.769 €

15 ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 AD – HOC ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Μέσος Όρος Αναγκών σε Ρευστότητα για Επενδύσεις / Πάγια : 207.865 €

16 ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 AD – HOC ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Μέσος Όρος Αναγκών σε Ρευστότητα για Εγγυητικές Επιστολές : 197.361 €

17 ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 AD – HOC ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

18 ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 AD – HOC ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

19 ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 AD – HOC ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

20 ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 AD – HOC ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

21 ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 AD – HOC ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

22 ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 AD – HOC ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Ερωτήσεις για: Μείωση των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών Μείωση των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών Ανάγκες Επιχειρήσεων σε Ρευστότητα Ανάγκες Επιχειρήσεων σε Ρευστότητα Χρηματοδότηση από τράπεζες Χρηματοδότηση από τράπεζες Ληξιπρόθεσμες Οφειλές Ληξιπρόθεσμες Οφειλές Επιστροφή Φόρου Επιστροφή Φόρου

23 ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 AD – HOC ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

24 ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 AD – HOC ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μέσος Όρος Αναγκών σε Ρευστότητα για Κεφάλαιο Κίνησης : 77.986 €

25 ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 AD – HOC ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μέσος Όρος Αναγκών σε Ρευστότητα για Επενδύσεις / Πάγια : 50.245 €

26 ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 AD – HOC ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μέσος Όρος Αναγκών σε Ρευστότητα για Εγγυητικές Επιστολές : 72.592 €

27 ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 AD – HOC ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

28 ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 AD – HOC ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

29 ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 AD – HOC ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

30 ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 AD – HOC ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

31 ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 AD – HOC ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

32 ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 AD – HOC ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ερωτήσεις για: Μείωση των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών Μείωση των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών Ανάγκες Επιχειρήσεων σε Ρευστότητα Ανάγκες Επιχειρήσεων σε Ρευστότητα Χρηματοδότηση από τράπεζες Χρηματοδότηση από τράπεζες Ληξιπρόθεσμες Οφειλές Ληξιπρόθεσμες Οφειλές Επιστροφή Φόρου Επιστροφή Φόρου

33 ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 AD – HOC ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

34 ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 AD – HOC ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μέσος Όρος Αναγκών σε Ρευστότητα για Κεφάλαιο Κίνησης : 25.437 €

35 ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 AD – HOC ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μέσος Όρος Αναγκών σε Ρευστότητα για Επενδύσεις / Πάγια : 30.428 €

36 ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 AD – HOC ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μέσος Όρος Αναγκών σε Ρευστότητα για Εγγυητικές Επιστολές : 50.882 €

37 ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 AD – HOC ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

38 ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 AD – HOC ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

39 ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 AD – HOC ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

40 ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 AD – HOC ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

41 ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 AD – HOC ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

42 ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 AD – HOC ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ Ερωτήσεις για: Μείωση των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών Μείωση των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών Ανάγκες Επιχειρήσεων σε Ρευστότητα Ανάγκες Επιχειρήσεων σε Ρευστότητα Χρηματοδότηση από τράπεζες Χρηματοδότηση από τράπεζες Ληξιπρόθεσμες Οφειλές Ληξιπρόθεσμες Οφειλές Επιστροφή Φόρου Επιστροφή Φόρου

43 ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 AD – HOC ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ

44 ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 AD – HOC ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ Μέσος Όρος Αναγκών σε Ρευστότητα για Κεφάλαιο Κίνησης : 118.285 €

45 ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 AD – HOC ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ Μέσος Όρος Αναγκών σε Ρευστότητα για Επενδύσεις / Πάγια : 72.500 €

46 ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 AD – HOC ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ Μέσος Όρος Αναγκών σε Ρευστότητα για Εγγυητικές Επιστολές : 243.928 €

47 ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 AD – HOC ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ

48 ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 AD – HOC ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ

49 ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 AD – HOC ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ

50 ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 AD – HOC ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ

51 ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 AD – HOC ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ

52 ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 AD – HOC ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ερωτήσεις για: Ανασφάλιστη εργασία – εισφοροδιαφυγή Ανασφάλιστη εργασία – εισφοροδιαφυγή Επαγγελματικές μισθώσεις Επαγγελματικές μισθώσεις Χρηματοδότηση από τράπεζες Χρηματοδότηση από τράπεζες Προγράμματα ΕΣΠΑ για την ενίσχυση της ρευστότητας Προγράμματα ΕΣΠΑ για την ενίσχυση της ρευστότητας

53 ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 AD – HOC ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

54 ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 AD – HOC ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μέσος Όρος Αναγκών σε Ρευστότητα για Κεφάλαιο Κίνησης : 124.557 €

55 ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 AD – HOC ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μέσος Όρος Αναγκών σε Ρευστότητα για Επενδύσεις / Πάγια : 85.750 €

56 ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 AD – HOC ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μέσος Όρος Αναγκών σε Ρευστότητα για Εγγυητικές Επιστολές : 141.968 €

57 ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 AD – HOC ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

58 ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 AD – HOC ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

59 ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 AD – HOC ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μέσος Όρος Ποσοστού Κάλυψης Δανείων για Κεφάλαιο Κίνησης : 85%

60 ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 AD – HOC ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

61 ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 AD – HOC ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μέσος Όρος Ποσοστού Κάλυψης Δανείων για Επενδύσεις / Πάγια : 70%

62 ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 AD – HOC ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

63 ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 AD – HOC ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μέσος Όρος Ποσοστού Κάλυψης Δανείων για Εγγυητικές Επιστολές : 100%

64 ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 AD – HOC ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

65 ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 AD – HOC ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

66 ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 AD – HOC ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

67 ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 AD – HOC ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

68 ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 AD – HOC ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ


Κατέβασμα ppt "ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 AD – HOC ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google