Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 AD – HOC ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 AD – HOC ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 AD – HOC ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

2 Απόψεις για τις αγορές καταναλωτικών προϊόντων ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 AD – HOC ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

3 ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 AD – HOC ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

4 ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 AD – HOC ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

5 ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 AD – HOC ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

6 ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 AD – HOC ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

7 ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 AD – HOC ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

8 ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 AD – HOC ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

9 ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 AD – HOC ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

10 ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 AD – HOC ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

11 ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 AD – HOC ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

12 Ερωτήσεις για: • Μείωση των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών • Ανάγκες Επιχειρήσεων σε Ρευστότητα • Χρηματοδότηση από τράπεζες • Ληξιπρόθεσμες Οφειλές • Επιστροφή Φόρου ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 AD – HOC ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

13 ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 AD – HOC ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

14 ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 AD – HOC ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Μέσος Όρος Αναγκών σε Ρευστότητα για Κεφάλαιο Κίνησης : 285.769 €

15 ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 AD – HOC ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Μέσος Όρος Αναγκών σε Ρευστότητα για Επενδύσεις / Πάγια : 207.865 €

16 ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 AD – HOC ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Μέσος Όρος Αναγκών σε Ρευστότητα για Εγγυητικές Επιστολές : 197.361 €

17 ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 AD – HOC ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

18 ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 AD – HOC ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

19 ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 AD – HOC ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

20 ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 AD – HOC ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

21 ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 AD – HOC ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

22 ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 AD – HOC ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Ερωτήσεις για: • Μείωση των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών • Ανάγκες Επιχειρήσεων σε Ρευστότητα • Χρηματοδότηση από τράπεζες • Ληξιπρόθεσμες Οφειλές • Επιστροφή Φόρου

23 ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 AD – HOC ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

24 ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 AD – HOC ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μέσος Όρος Αναγκών σε Ρευστότητα για Κεφάλαιο Κίνησης : 77.986 €

25 ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 AD – HOC ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μέσος Όρος Αναγκών σε Ρευστότητα για Επενδύσεις / Πάγια : 50.245 €

26 ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 AD – HOC ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μέσος Όρος Αναγκών σε Ρευστότητα για Εγγυητικές Επιστολές : 72.592 €

27 ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 AD – HOC ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

28 ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 AD – HOC ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

29 ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 AD – HOC ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

30 ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 AD – HOC ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

31 ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 AD – HOC ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

32 ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 AD – HOC ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ερωτήσεις για: • Μείωση των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών • Ανάγκες Επιχειρήσεων σε Ρευστότητα • Χρηματοδότηση από τράπεζες • Ληξιπρόθεσμες Οφειλές • Επιστροφή Φόρου

33 ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 AD – HOC ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

34 ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 AD – HOC ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μέσος Όρος Αναγκών σε Ρευστότητα για Κεφάλαιο Κίνησης : 25.437 €

35 ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 AD – HOC ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μέσος Όρος Αναγκών σε Ρευστότητα για Επενδύσεις / Πάγια : 30.428 €

36 ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 AD – HOC ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μέσος Όρος Αναγκών σε Ρευστότητα για Εγγυητικές Επιστολές : 50.882 €

37 ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 AD – HOC ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

38 ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 AD – HOC ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

39 ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 AD – HOC ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

40 ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 AD – HOC ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

41 ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 AD – HOC ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

42 ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 AD – HOC ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ Ερωτήσεις για: • Μείωση των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών • Ανάγκες Επιχειρήσεων σε Ρευστότητα • Χρηματοδότηση από τράπεζες • Ληξιπρόθεσμες Οφειλές • Επιστροφή Φόρου

43 ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 AD – HOC ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ

44 ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 AD – HOC ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ Μέσος Όρος Αναγκών σε Ρευστότητα για Κεφάλαιο Κίνησης : 118.285 €

45 ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 AD – HOC ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ Μέσος Όρος Αναγκών σε Ρευστότητα για Επενδύσεις / Πάγια : 72.500 €

46 ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 AD – HOC ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ Μέσος Όρος Αναγκών σε Ρευστότητα για Εγγυητικές Επιστολές : 243.928 €

47 ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 AD – HOC ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ

48 ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 AD – HOC ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ

49 ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 AD – HOC ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ

50 ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 AD – HOC ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ

51 ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 AD – HOC ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ

52 ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 AD – HOC ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ερωτήσεις για: • Ανασφάλιστη εργασία – εισφοροδιαφυγή • Επαγγελματικές μισθώσεις • Χρηματοδότηση από τράπεζες • Προγράμματα ΕΣΠΑ για την ενίσχυση της ρευστότητας

53 ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 AD – HOC ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

54 ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 AD – HOC ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μέσος Όρος Αναγκών σε Ρευστότητα για Κεφάλαιο Κίνησης : 124.557 €

55 ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 AD – HOC ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μέσος Όρος Αναγκών σε Ρευστότητα για Επενδύσεις / Πάγια : 85.750 €

56 ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 AD – HOC ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μέσος Όρος Αναγκών σε Ρευστότητα για Εγγυητικές Επιστολές : 141.968 €

57 ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 AD – HOC ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

58 ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 AD – HOC ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

59 ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 AD – HOC ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μέσος Όρος Ποσοστού Κάλυψης Δανείων για Κεφάλαιο Κίνησης : 85%

60 ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 AD – HOC ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

61 ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 AD – HOC ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μέσος Όρος Ποσοστού Κάλυψης Δανείων για Επενδύσεις / Πάγια : 70%

62 ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 AD – HOC ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

63 ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 AD – HOC ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μέσος Όρος Ποσοστού Κάλυψης Δανείων για Εγγυητικές Επιστολές : 100%

64 ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 AD – HOC ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

65 ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 AD – HOC ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

66 ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 AD – HOC ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

67 ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 AD – HOC ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

68 ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 AD – HOC ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ


Κατέβασμα ppt "ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 AD – HOC ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google