Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Το copyright στο ψηφιακό περιβάλλον : διαθεσιμότητα, ιδιωτικότητα-εμπιστευτικότητα, διατήρηση και διαδανεισμός των ψηφιακών τεκμηρίων Εργασία στο μάθημα.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Το copyright στο ψηφιακό περιβάλλον : διαθεσιμότητα, ιδιωτικότητα-εμπιστευτικότητα, διατήρηση και διαδανεισμός των ψηφιακών τεκμηρίων Εργασία στο μάθημα."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Το copyright στο ψηφιακό περιβάλλον : διαθεσιμότητα, ιδιωτικότητα-εμπιστευτικότητα, διατήρηση και διαδανεισμός των ψηφιακών τεκμηρίων Εργασία στο μάθημα «Ψηφιακές Βιβλιοθήκες» Μίνα Σταθοπούλου Κέρκυρα2004

2 20ος αιώνας : Διαδίκτυο ως δίαυλος επικοινωνίας 20ος αιώνας : Διαδίκτυο ως δίαυλος επικοινωνίας  πέρασμα σε μια νέα εποχή, με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά (μορφότυπος) και απαιτήσεις διαχείρισης => Βιβλιοθήκη: φορέας διαχείρισης πληροφοριών = Δημιουργία ενός νέου περιβάλλοντος με νέα προβλήματα, ένα από τα οποία και το COPYRIGHT = Δημιουργία ενός νέου περιβάλλοντος με νέα προβλήματα, ένα από τα οποία και το COPYRIGHT

3 «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ» : ΟΡΙΣΜΟΙ « Πνευματική ιδιοκτησία ονομάζεται το δικαίωμα που η έννομη τάξη απονέμει στο δημιουργό ενός πνευματικού έργου πάνω στο έργο αυτό. Πνευματική ιδιοκτησία ονομάζεται και ολόκληρος ο σχετικός θεσμός, δηλαδή το σύνολο των κανόνων που ρυθμίζουν αυτό το δικαίωμα » Άννα Φράγκου « Πνευματική ιδιοκτησία ονομάζεται το δικαίωμα που η έννομη τάξη απονέμει στο δημιουργό ενός πνευματικού έργου πάνω στο έργο αυτό. Πνευματική ιδιοκτησία ονομάζεται και ολόκληρος ο σχετικός θεσμός, δηλαδή το σύνολο των κανόνων που ρυθμίζουν αυτό το δικαίωμα » Άννα Φράγκου «Οι πνευματικοί δημιουργοί, με τη δημιουργία του έργου, αποκτούν πάνω σ’ αυτό πνευματική ιδιοκτησία, που περιλαμβάνει ως αποκλειστικά και απόλυτα δικαιώματα, το δικαίωμα της εκμετάλλευσης του έργου (περιουσιακό δικαίωμα) και το δικαίωμα της προστασίας του προσωπικού τους δεσμού προς αυτό (ηθικό δικαίωμα)» Ν. 2121/1993 «Οι πνευματικοί δημιουργοί, με τη δημιουργία του έργου, αποκτούν πάνω σ’ αυτό πνευματική ιδιοκτησία, που περιλαμβάνει ως αποκλειστικά και απόλυτα δικαιώματα, το δικαίωμα της εκμετάλλευσης του έργου (περιουσιακό δικαίωμα) και το δικαίωμα της προστασίας του προσωπικού τους δεσμού προς αυτό (ηθικό δικαίωμα)» Ν. 2121/1993

4 COPYRIGHT : ΟΡΙΣΜΟΙ «sole right to produce or reproduce the work or any substantial part thereof in any material form whatever, to perform, or in the case of a lecture to deliver, the work or any substantial part thereof in public, or if the work is unpublished, to publish the work or any substantial part thereof…» Ernie Howe & Karen Adams «sole right to produce or reproduce the work or any substantial part thereof in any material form whatever, to perform, or in the case of a lecture to deliver, the work or any substantial part thereof in public, or if the work is unpublished, to publish the work or any substantial part thereof…» Ernie Howe & Karen Adams «A copyright provides its holder several exclusive rights to control the reproduction, import and export of a work of authorship (e.g., literary work, movie, music, painting, software, mask work, etc.)» Wikipedia «A copyright provides its holder several exclusive rights to control the reproduction, import and export of a work of authorship (e.g., literary work, movie, music, painting, software, mask work, etc.)» Wikipedia «Intellectual property or IP refers to certain kinds of exclusive rights to intellectual capital, some forms of which can expire after a set period of time, and other forms of which can last indefinitely» Wikipedia «Intellectual property or IP refers to certain kinds of exclusive rights to intellectual capital, some forms of which can expire after a set period of time, and other forms of which can last indefinitely» Wikipedia

5 ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ: ΕΛΛΑΔΑ Ισχύουσα Νομική πραγματικότητα: Ισχύουσα Νομική πραγματικότητα: Ν.2121/1993 Ν.2121/1993 Ν.2435/1996 (άρθρο 3 και 10) Ν.2435/1996 (άρθρο 3 και 10) Ν.2557/1997 (άρθρο 8) Ν.2557/1997 (άρθρο 8) Ν.2819/2000 (άρθρο 7) Ν.2819/2000 (άρθρο 7) Νόμοι περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας : σκοπός τους είναι να προστατέψουν αποκλειστικά και μόνο τα δικαιώματα των πνευματικών δημιουργών Νόμοι περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας : σκοπός τους είναι να προστατέψουν αποκλειστικά και μόνο τα δικαιώματα των πνευματικών δημιουργών Ν.2121/1993: ο δημιουργός μπορεί να απαγορέψει το δημόσιο δανεισμό! Ν.2121/1993: ο δημιουργός μπορεί να απαγορέψει το δημόσιο δανεισμό! Άρθρο 8 παρ.5 Ν.2557/1997: διάρκεια προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας όλη τη ζωή του δημιουργού + 70 χρόνια μετά το θάνατό του Άρθρο 8 παρ.5 Ν.2557/1997: διάρκεια προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας όλη τη ζωή του δημιουργού + 70 χρόνια μετά το θάνατό του

6 ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ: ΕΛΛΑΔΑ Ψηφιακά Τεκμήρια: Βάσεις Δεδομένων «η συλλογή έργων, δεδομένων ή άλλων ανεξάρτητων στοιχείων, διευθετημένων κατά συστηματικό ή μεθοδικό τρόπο και ατομικών προσιτών με ηλεκτρονικά μέσα ή με άλλο τρόπο» Ν.2121/1993 Ψηφιακά Τεκμήρια: Βάσεις Δεδομένων «η συλλογή έργων, δεδομένων ή άλλων ανεξάρτητων στοιχείων, διευθετημένων κατά συστηματικό ή μεθοδικό τρόπο και ατομικών προσιτών με ηλεκτρονικά μέσα ή με άλλο τρόπο» Ν.2121/1993 Απόλυτο δικαίωμα δημιουργού να επιτρέπει ή να απαγορεύει την προσωρινή ή διαρκή αναπαραγωγή της βάσης, με κάθε μέσο και μορφή. Απαγορεύει ακόμα τη μετάφραση, προσαρμογή και διευθέτηση της βάσης Απόλυτο δικαίωμα δημιουργού να επιτρέπει ή να απαγορεύει την προσωρινή ή διαρκή αναπαραγωγή της βάσης, με κάθε μέσο και μορφή. Απαγορεύει ακόμα τη μετάφραση, προσαρμογή και διευθέτηση της βάσης

7 ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ-ΗΠΑ 1998: «Sonny Bono Copyright Extension Act»: παρέτεινε το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας από τα 50 στα 70 χρόνια 1998: «Sonny Bono Copyright Extension Act»: παρέτεινε το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας από τα 50 στα 70 χρόνια 1998: «Digital Millenium Copyright Act» 1998: «Digital Millenium Copyright Act» Εκτενής αναφορά στο ζήτημα της πνευματικής ιδιοκτησίας των ψηφιακών τεκμηρίων Εκτενής αναφορά στο ζήτημα της πνευματικής ιδιοκτησίας των ψηφιακών τεκμηρίων Εδραιώνει την ύπαρξη DRM: τεχνολογίες ελέγχου πρόσβασης στα τεκμήρια αποδυναμώνοντας το δόγμα του fair use (θεμιτή χρήση), της ιδιωτικότητας-εμπιστευτικότητας, των προσωπικών δεδομένων Εδραιώνει την ύπαρξη DRM: τεχνολογίες ελέγχου πρόσβασης στα τεκμήρια αποδυναμώνοντας το δόγμα του fair use (θεμιτή χρήση), της ιδιωτικότητας-εμπιστευτικότητας, των προσωπικών δεδομένων Εγκαθιδρύει license/purchase agreements (συμφωνίες παραχώρησης ή αγοράς αδειών χρήσης) ως μέσο πρόσβασης σε δεδομένα ψηφιακής μορφής με αυστηρότατες κυρώσεις για τους παραβάτες Εγκαθιδρύει license/purchase agreements (συμφωνίες παραχώρησης ή αγοράς αδειών χρήσης) ως μέσο πρόσβασης σε δεδομένα ψηφιακής μορφής με αυστηρότατες κυρώσεις για τους παραβάτες => Ανασταλτικοί παράγοντες σύνδεσης με ιστοτόπους

8 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Νομοθεσίες: =πολύπλοκο συνονθύλευμα γενικών αρχών, λεπτών διακρίσεων ανάμεσα σε έννοιες, και πολυάριθμων εξαιρέσεων που τις καθιστούν δύσκολες στη κατανόηση και δύσκαμπτες στην εφαρμογή τόσο από τους βιβλιοθηκονόμους όσο και από χρήστες Νομοθεσίες: =πολύπλοκο συνονθύλευμα γενικών αρχών, λεπτών διακρίσεων ανάμεσα σε έννοιες, και πολυάριθμων εξαιρέσεων που τις καθιστούν δύσκολες στη κατανόηση και δύσκαμπτες στην εφαρμογή τόσο από τους βιβλιοθηκονόμους όσο και από χρήστες Παρέκκλιση από αρχικό στόχο τους (προστασία της διαδικασίας πληροφόρησης) και προάσπιση άλλου είδους συμφερόντων Παρέκκλιση από αρχικό στόχο τους (προστασία της διαδικασίας πληροφόρησης) και προάσπιση άλλου είδους συμφερόντων

9 ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ Διαθεσιμότητα = πρόσβαση, χρήση Διαθεσιμότητα = πρόσβαση, χρήση Έλεγχος πρόσβασης μέσω DRM (Digital Rights Management): τεχνολογίες που έχουν σαν σκοπό να ελέγξουν το πώς χρησιμοποιείται το περιεχόμενο ενός ψηφιακού τεκμηρίου Έλεγχος πρόσβασης μέσω DRM (Digital Rights Management): τεχνολογίες που έχουν σαν σκοπό να ελέγξουν το πώς χρησιμοποιείται το περιεχόμενο ενός ψηφιακού τεκμηρίου Πιο συγκεκριμένα: 1η γενιά Προστατεύουν το περιεχόμενο από μη εξουσιοδοτημένες αντιγραφές (μέσω της κρυπτογράφησης) Προστατεύουν το περιεχόμενο από μη εξουσιοδοτημένες αντιγραφές (μέσω της κρυπτογράφησης) Ελέγχουν συγκεκριμένες λειτουργίες, όπως εκτύπωση, αντιγραφή και αποθήκευση Ελέγχουν συγκεκριμένες λειτουργίες, όπως εκτύπωση, αντιγραφή και αποθήκευση Περιορίζουν τις φορές που μια λειτουργία μπορεί να εφαρμοστεί π.χ. ανάγνωση μόνο 3 φορές Περιορίζουν τις φορές που μια λειτουργία μπορεί να εφαρμοστεί π.χ. ανάγνωση μόνο 3 φορές

10 ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ Πιο συγκεκριμένα: 2η γενιά Πιο συγκεκριμένα: 2η γενιά Περιγραφή } Περιγραφή } Διακίνηση } όλων των μορφών χρήσης του υλικού Διακίνηση } όλων των μορφών χρήσης του υλικού Παρακολούθηση } Παρακολούθηση } Εντοπισμός } Εντοπισμός } Παράδειγμα (1): netLibrary διανομέας e-book content Παράδειγμα (1): netLibrary διανομέας e-book content Γρήγορη διαδοχή της θέασης του περιεχομένου Γρήγορη διαδοχή της θέασης του περιεχομένου Εμφάνιση μηνύματος προειδοποίησης copyright Εμφάνιση μηνύματος προειδοποίησης copyright Εξακολούθηση εκτέλεσης λανθασμένης ενέργειας Εξακολούθηση εκτέλεσης λανθασμένης ενέργειας Απώλεια δικαιώματος πρόσβασης στην υπηρεσία Απώλεια δικαιώματος πρόσβασης στην υπηρεσία Το συμβάν καταγράφεται Το συμβάν καταγράφεται Αποφασίζεται αν ο χρήστης θα ξαναέχει πρόσβαση στην υπηρεσία Αποφασίζεται αν ο χρήστης θα ξαναέχει πρόσβαση στην υπηρεσία

11 ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ Παράδειγμα (2) Παράδειγμα (2) Ένας διανομέας e-content λόγω περιέργων μεθόδων χρήσης (= υπερβολικό αριθμό αναζητήσεων από ένα άτομο, downloads) απενεργοποίησε τη σύνδεση με το εν λόγω πανεπιστήμιο ως επιβολή κύρωσης (νόμιμη πρακτική) Ένας διανομέας e-content λόγω περιέργων μεθόδων χρήσης (= υπερβολικό αριθμό αναζητήσεων από ένα άτομο, downloads) απενεργοποίησε τη σύνδεση με το εν λόγω πανεπιστήμιο ως επιβολή κύρωσης (νόμιμη πρακτική)

12 ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ DRM (Digital Rights Management): καταστρατήγηση της ιδιωτικότητας και της εμπιστευτικότητας του χρήστη = καταστρατήγηση του δόγματος του απορρήτου μεταξύ ιδρύματος-χρήστη DRM (Digital Rights Management): καταστρατήγηση της ιδιωτικότητας και της εμπιστευτικότητας του χρήστη = καταστρατήγηση του δόγματος του απορρήτου μεταξύ ιδρύματος-χρήστη «Ιδιωτικότητα»: προστασία της ταυτότητας του χρήστη «Ιδιωτικότητα»: προστασία της ταυτότητας του χρήστη «Εμπιστευτικότητα»: ο χρήστης να έχει πρόσβαση στην πληροφορία χωρίς αυτή να καταγράφεται «Εμπιστευτικότητα»: ο χρήστης να έχει πρόσβαση στην πληροφορία χωρίς αυτή να καταγράφεται DRM, DOI κ.ά.: εντοπίζουν το τεκμήριο, «διαβάζουν» τις προτιμήσεις του χρήστη => εμπιστευτικότητα DRM, DOI κ.ά.: εντοπίζουν το τεκμήριο, «διαβάζουν» τις προτιμήσεις του χρήστη => εμπιστευτικότητα DRM: αυθεντικοποίηση της ταυτότητας του χρήστη δίνοντας κάποια επιπλέον στοιχεία => ιδιωτικότητα DRM: αυθεντικοποίηση της ταυτότητας του χρήστη δίνοντας κάποια επιπλέον στοιχεία => ιδιωτικότητα

13 ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ Η.Π.Α.: «USA Patriot Act» 2001 άρθρο 215 Η.Π.Α.: «USA Patriot Act» 2001 άρθρο 215 Επιτρέπει τη χωρίς περιορισμούς πρόσβαση των Κυβερνητικών Αρχών (π.χ. FBI) στις πληροφορίες μιας βιβλιοθήκης, όπως το ιστορικό δανεισμού ενός χρήστη ή και την έρευνά του στο Διαδίκτυο Επιτρέπει τη χωρίς περιορισμούς πρόσβαση των Κυβερνητικών Αρχών (π.χ. FBI) στις πληροφορίες μιας βιβλιοθήκης, όπως το ιστορικό δανεισμού ενός χρήστη ή και την έρευνά του στο Διαδίκτυο => Θύελλα αντιδράσεων από βιβλιοθηκονομικές οργανώσεις όπως η American Library Association (ALA)

14 ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Εξέλιξη της τεχνολογίας: υλικό εξοπλισμό (hardware) Εξέλιξη της τεχνολογίας: υλικό εξοπλισμό (hardware) λογισμικό (software) λογισμικό (software) σε σύντομο χρονικό διάστημα θεωρούνται ξεπερασμένα Βιβλιοθήκες + Αρχεία: Παραδοσιακή ενασχόληση με τη διατήρηση τεκμηρίων Βιβλιοθήκες + Αρχεία: Παραδοσιακή ενασχόληση με τη διατήρηση τεκμηρίων Τεκμήρια: α. Νόμιμη κατοχή της βιβλιοθήκης Τεκμήρια: α. Νόμιμη κατοχή της βιβλιοθήκης β. Αποθετήρια άλλων φορέων β. Αποθετήρια άλλων φορέων α. Η DMCA επιτρέπει τη μεθόδευση αντιγράφων για διατήρηση όταν ο μορφότυπος ή το λογισμικό αποθήκευσης θεωρηθούν απαρχαιωμένα, χωρίς την άδεια του δημιουργού α. Η DMCA επιτρέπει τη μεθόδευση αντιγράφων για διατήρηση όταν ο μορφότυπος ή το λογισμικό αποθήκευσης θεωρηθούν απαρχαιωμένα, χωρίς την άδεια του δημιουργού β. On-line δημοσιεύματα, περιοδικά, εγκυκλοπαίδειες κ.ά. = υψηλού ενδιαφέροντος τεκμήρια β. On-line δημοσιεύματα, περιοδικά, εγκυκλοπαίδειες κ.ά. = υψηλού ενδιαφέροντος τεκμήρια

15 ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Προβλήματα: Προβλήματα: Κατοχή δικαιωμάτων από διαφορετικά άτομα ή φορείς Κατοχή δικαιωμάτων από διαφορετικά άτομα ή φορείς DRM DRM Αντικείμενο διαφθοράς από τρίτα μέλη Αντικείμενο διαφθοράς από τρίτα μέλη Επιλεκτική διατήρηση Επιλεκτική διατήρηση Συγχωνεύσεις => διαγραφή αρχείων από τα αποθετήρια Συγχωνεύσεις => διαγραφή αρχείων από τα αποθετήρια ΝΟΡΒΗΓΙΑ: Εθνική Βιβλιοθήκη δρομολόγησε ένα project για τη διερεύνηση νομικών θεμάτων που προκύπτουν από τη συλλογή υλικού από το INTERNET ΝΟΡΒΗΓΙΑ: Εθνική Βιβλιοθήκη δρομολόγησε ένα project για τη διερεύνηση νομικών θεμάτων που προκύπτουν από τη συλλογή υλικού από το INTERNET ΣΟΥΗΔΙΑ: διάταγμα που επιτρέπει στην Εθνική Βιβλιοθήκη τη συλλογή ιστοσελίδων για διατήρηση, και στους χρήστες δικαίωμα πρόσβασης μέσω αυτής ΣΟΥΗΔΙΑ: διάταγμα που επιτρέπει στην Εθνική Βιβλιοθήκη τη συλλογή ιστοσελίδων για διατήρηση, και στους χρήστες δικαίωμα πρόσβασης μέσω αυτής

16 ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΑΛΛΙΑ: νόμος για αυτοαρχειοθέτηση κάθε δικτυακού τόπου και έπειτα η συλλογή των παραχθέντων αρχείων από τις αρμόδιες οργανώσεις ΓΑΛΛΙΑ: νόμος για αυτοαρχειοθέτηση κάθε δικτυακού τόπου και έπειτα η συλλογή των παραχθέντων αρχείων από τις αρμόδιες οργανώσεις ΕΛΛΑΔΑ: αβεβαιότητα της νομοθεσίας ΕΛΛΑΔΑ: αβεβαιότητα της νομοθεσίας

17 ΔΙΑΔΑΝΕΙΣΜΟΣ - (ILL) Ψηφιακό περιβάλλον: εύκολη και γρήγορη αναπαραγωγή δημοσιευμάτων άρα οποιαδήποτε παρέκκλιση και μη διασφάλιση δικαιωμάτων =>απώλεια χρημάτων => license agreements Ψηφιακό περιβάλλον: εύκολη και γρήγορη αναπαραγωγή δημοσιευμάτων άρα οποιαδήποτε παρέκκλιση και μη διασφάλιση δικαιωμάτων =>απώλεια χρημάτων => license agreements Κόστος πρόσβασης σε ηλεκτρονικές συλλογές =>διαδανεισμός επιτακτική ανάγκη Κόστος πρόσβασης σε ηλεκτρονικές συλλογές =>διαδανεισμός επιτακτική ανάγκη Παλαιότερα license agreements: ρητή απαγόρευση Παλαιότερα license agreements: ρητή απαγόρευση Σήμερα: πιο διαλλακτικά Σήμερα: πιο διαλλακτικά Νομοθεσία: Νομοθεσία: CONTU (National Commission on Networked Technological Uses of Copyright Works ): έως και 5 άρθρα το χρόνο από τα τεύχη των 5 τελευταίων ετών της έκδοσης ενός περιοδικού CONTU (National Commission on Networked Technological Uses of Copyright Works ): έως και 5 άρθρα το χρόνο από τα τεύχη των 5 τελευταίων ετών της έκδοσης ενός περιοδικού DMCA: άρθρο να συνοδεύεται από τη σελίδα τίτλου DMCA: άρθρο να συνοδεύεται από τη σελίδα τίτλου

18 ΔΙΑΔΑΝΕΙΣΜΟΣ - (ILL) … ή να υπάρχει προειδοποίηση ότι το δημοσίευμα μπορεί να βρίσκεται υπό καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας … ή να υπάρχει προειδοποίηση ότι το δημοσίευμα μπορεί να βρίσκεται υπό καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας IFLA: (άρθρα 29 και 30) 2001 «Αρχές περί αδειών Πρόσβασης» IFLA: (άρθρα 29 και 30) 2001 «Αρχές περί αδειών Πρόσβασης» = οι βιβλιοθήκες που δεν είναι συνδρομητές θα πρέπει να μπορούν να διανείμουν αποσπάσματα του υλικού, σε λογική έκταση, σε ιδρύματα που δεν έχουν συνάψει τέτοια συμβόλαια = οι βιβλιοθήκες που δεν είναι συνδρομητές θα πρέπει να μπορούν να διανείμουν αποσπάσματα του υλικού, σε λογική έκταση, σε ιδρύματα που δεν έχουν συνάψει τέτοια συμβόλαια

19 ΔΙΑΔΑΝΕΙΣΜΟΣ - (ILL) ΕΡΕΥΝΑ Ταυτότητα: Ταυτότητα: 1997, Yale University 1997, Yale University 10% από τους επισκέπτες του ιστοτόπου (137 άτομα) 10% από τους επισκέπτες του ιστοτόπου (137 άτομα) Απάντηση 1: Ο διαδανεισμός δεν θα μπορέσει να μεταφερθεί επιτυχώς στο ψηφιακό περιβάλλον Απάντηση 1: Ο διαδανεισμός δεν θα μπορέσει να μεταφερθεί επιτυχώς στο ψηφιακό περιβάλλον Απάντηση 2: Ο διαδανεισμός θα μπορέσει να μεταφερθεί επιτυχώς στο ψηφιακό περιβάλλον Απάντηση 2: Ο διαδανεισμός θα μπορέσει να μεταφερθεί επιτυχώς στο ψηφιακό περιβάλλον Απάντηση 3: Δεν γνωρίζω Απάντηση 3: Δεν γνωρίζω

20 ΔΙΑΔΑΝΕΙΣΜΟΣ - (ILL) ΕΡΕΥΝΑ Respondents: Reply 1 Reply 2 Reply 3 Librarians, US 3876 Librarians, other 219-- Copyright Holder 631 Attorney--1-- Vendor--2-- Scholar/Reader--2-- Other--41 Totals111188

21 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Delivery Access/Use Print Media Dependent Upon Copyright Act Electronic Media Dependent Upon License and Technology Availability to Patron Purchased, Copy On Shelves Dedicated Computer Server Making a Copy Photocopier Synergy of Technology/ May Not Be Possible Redistribution ILL, Fair Use No Copies Distributed Outside University UsersAnyone Authorized Users, i.e., Faculty, Students, Staff Storage Library Shelves, Microfilm Bit storage?Technology? Storage Site? Subscription Price Uniform Varies/Concurrent Use Fee/Pay Per Look

22 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Αποτελεσματικότεροι και όχι μονόπλευροι νόμοι Αποτελεσματικότεροι και όχι μονόπλευροι νόμοι Ελλάδα: πιο συντονισμένη προσπάθεια Ελλάδα: πιο συντονισμένη προσπάθεια


Κατέβασμα ppt "Το copyright στο ψηφιακό περιβάλλον : διαθεσιμότητα, ιδιωτικότητα-εμπιστευτικότητα, διατήρηση και διαδανεισμός των ψηφιακών τεκμηρίων Εργασία στο μάθημα."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google