Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εσωτερική Διασφάλιση Ποιότητας: η καλλιέργεια της κουλτούρας της ποιότητας Ε. Κεραυνού-Παπαηλιού Απρίλιος 2006.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εσωτερική Διασφάλιση Ποιότητας: η καλλιέργεια της κουλτούρας της ποιότητας Ε. Κεραυνού-Παπαηλιού Απρίλιος 2006."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εσωτερική Διασφάλιση Ποιότητας: η καλλιέργεια της κουλτούρας της ποιότητας Ε. Κεραυνού-Παπαηλιού Απρίλιος 2006

2 Berlin Communique By 2005 national quality assurance systems should include: A definition of the responsibilities of the bodies and institutions involved A definition of the responsibilities of the bodies and institutions involved Evaluation of programmes or institutions, including internal assessment, external review, participation of students and the publication of results Evaluation of programmes or institutions, including internal assessment, external review, participation of students and the publication of results A system of accreditation, certification or comparable procedures A system of accreditation, certification or comparable procedures International participation, co-operation and networking. International participation, co-operation and networking.

3 Standards and Guidelines for QA in the EHEA In Berlin, Ministers called upon ENQA through its members, in cooperation with EUA, EURASHE and ESIB to develop by 2005 an agreed set of standards, procedures and guidelines on QA & to explore ways of ensuring an adequate peer review system for QA and/or accreditation agencies or bodies

4 QA - Bergen Ministerial Conference The Ministers observed that much had been done in QA but there is still progress to be made The Ministers observed that much had been done in QA but there is still progress to be made Institutes are urged to enhance the quality of their activities through the systematic introduction of internal mechanisms and their direct correlation to external QA Institutes are urged to enhance the quality of their activities through the systematic introduction of internal mechanisms and their direct correlation to external QA

5 Bologna Process Stocktaking Presented at the Bergen Ministerial Conference Quality assurance Quality assurance Two-cycle system Two-cycle system Recognition of degrees and periods of studies Recognition of degrees and periods of studies

6 Quality Assurance Scoring Criteria Stage of development of QA system Stage of development of QA system Key elements of evaluation systems Key elements of evaluation systems Level of participation of students Level of participation of students Level of international participation, co- operation and networking Level of international participation, co- operation and networking

7 Bologna Scorecard Green Excellent Performance Light Green Very Good Performance Yellow Good Performance Orange Some Progress has been made Red Little Progress has been made yet

8 Development Evaluation Syst. Student Particip. Internat, Part. Score QA Implementation Student Enrol. Access Score 2-cycle Diploma Sup. Lisbon Rec. Con. ECTS Score Recog. Total Score CyprusScore All countries score Quality Assurance2-cycleRecognition

9 Bergen (2005) Καθορίστηκαν τα Ευρωπαϊκά πρότυπα για Την εσωτερική διασφάλιση ποιότητας από μέρους των ιδρυμάτων Την εσωτερική διασφάλιση ποιότητας από μέρους των ιδρυμάτων Την εξωτερική διασφάλιση ποιότητας μέσω ανεξάρτητων φορέων Την εξωτερική διασφάλιση ποιότητας μέσω ανεξάρτητων φορέων Τον έλεγχο ποιότητας των εξωτερικών φορέων Τον έλεγχο ποιότητας των εξωτερικών φορέων

10 Παράλληλα αποφασίστηκε η δημιουργία Ευρωπαϊκού Μητρώου Φορέων Διασφάλισης Ποιότητας

11 Η ΔΠ ως Στρατηγικός Στόχος ενός Ιδρύματος: Πολιτική για την Εσωτερική ΔΠ Σχέση που αποδίδει το ίδρυμα ανάμεσα σε διδασκαλία και έρευνα Σχέση που αποδίδει το ίδρυμα ανάμεσα σε διδασκαλία και έρευνα Στρατηγική ιδρύματος για ποιότητα και επίπεδα Στρατηγική ιδρύματος για ποιότητα και επίπεδα Οργάνωση συστήματος ΔΠ Οργάνωση συστήματος ΔΠ Ευθύνες Σχολών, Τμημάτων, ακαδημαϊκού προσωπικού κλπ για τη ΔΠ Ευθύνες Σχολών, Τμημάτων, ακαδημαϊκού προσωπικού κλπ για τη ΔΠ Συμμετοχή φοιτητών στη ΔΠ Συμμετοχή φοιτητών στη ΔΠ Τρόπους υλοποίησης, παρακολούθησης και αναθεώρησης της Πολιτικής ΔΠ Τρόπους υλοποίησης, παρακολούθησης και αναθεώρησης της Πολιτικής ΔΠ

12 Υψηλού επιπέδου αντίληψη της παροχής εκπαίδευσης και της διεξαγωγής έρευνας «Είσοδος» «Έξοδος» Διεργασία (εκπαίδευσης/ Έρευνας) Φοιτητές Πόροι Μαθησιακά αποτελέσματα Αποτελέσματα έρευνας Κοινωνική απήχηση Διαδραστικότητα με κοινωνικό περιβάλλον ΚΟΙΝΩΝΙΑ

13 Ευρωπαϊκά Πρότυπα για την Εσωτερική ΔΠ Πολιτική και διαδικασίες για ΔΠ Πολιτική και διαδικασίες για ΔΠ Έγκριση, παρακολούθηση και περιοδικές αναθεωρήσεις των προγραμμάτων σπουδών και τίτλων που απονέμουν awards Έγκριση, παρακολούθηση και περιοδικές αναθεωρήσεις των προγραμμάτων σπουδών και τίτλων που απονέμουν awards Αξιολόγηση φοιτητών Αξιολόγηση φοιτητών ΔΠ διδακτικού προσωπικού ΔΠ διδακτικού προσωπικού Μαθησιακοί πόροι και στήριξη φοιτητών Μαθησιακοί πόροι και στήριξη φοιτητών Πληροφοριακά συστήματα Πληροφοριακά συστήματα Δημόσια πληροφόρηση Δημόσια πληροφόρηση

14 Βασικοί Δείκτες Ποιότητας Εξέλιξη φοιτητών και ποσοστά επιτυχίας Εξέλιξη φοιτητών και ποσοστά επιτυχίας Απασχολησιμότητα αποφοίτων Απασχολησιμότητα αποφοίτων Βαθμός ικανοποίησης φοιτητών από προγράμματα σπουδών Βαθμός ικανοποίησης φοιτητών από προγράμματα σπουδών Αποτελεσματικότητα διδασκόντων Αποτελεσματικότητα διδασκόντων Προφίλ φοιτητικού πληθυσμού Προφίλ φοιτητικού πληθυσμού Διαθέσιμοι μαθησιακοί πόροι και το κόστος τους Διαθέσιμοι μαθησιακοί πόροι και το κόστος τους Βασικοί δείκτες απόδοσης ιδρύματος Βασικοί δείκτες απόδοσης ιδρύματος

15 Στοιχεία Ποιότητας Αυτογνωσία (Διάγνωση Προβλημάτων/ Αδυναμιών) Βελτίωση Συνεχής Ενίσχυση της Ποιότητας

16 Η Διαχείριση ή Διασφάλιση Ποιότητας απαιτεί τη δημιουργία και συντήρηση μίας ενημερωμένης και περιεκτικής βάσης δεδομένων με όλα τα στοιχεία ποιότητας

17 Δείκτες Ποιότητας για Προγράμματα Σπουδών Ποιότητα φοιτητών κατά την εισδοχή τους Ποιότητα φοιτητών κατά την εισδοχή τους Επίδοση φοιτητών Επίδοση φοιτητών Διδακτικοί πόροι Διδακτικοί πόροι Πρακτικές διοίκησης Πρακτικές διοίκησης

18 Ποιότητα Φοιτητών κατά την Εισδοχή τους Βαθμολογίες κατά την εισαγωγή Βαθμολογίες κατά την εισαγωγή Κοινωνική προέλευση φοιτητών Κοινωνική προέλευση φοιτητών Ποσοστό φοιτητών εκτός φυσικής περιοχής εισροής Ποσοστό φοιτητών εκτός φυσικής περιοχής εισροής Ποσοστά εισδοχής Ποσοστά εισδοχής Ποσοστά εγγραφής Ποσοστά εγγραφής

19 Επίδοση Φοιτητών Ποσοστό παραμονής μετά τον πρώτο χρόνο Ποσοστό παραμονής μετά τον πρώτο χρόνο Μέτρα για την ένταξη και εποπτεία νέων φοιτητών Μέτρα για την ένταξη και εποπτεία νέων φοιτητών Ποσοστό αποφοίτησης Ποσοστό αποφοίτησης Μέσος χρόνος ολοκλήρωσης ενός προγράμματος Μέσος χρόνος ολοκλήρωσης ενός προγράμματος Ποσοστό απασχολησιμότητας μετά την αποφοίτηση Ποσοστό απασχολησιμότητας μετά την αποφοίτηση

20 Διδακτικοί Πόροι Λόγος φοιτητών/διδασκόντων Λόγος φοιτητών/διδασκόντων Λόγος φοιτητών/βοηθητικού διδακτικού προσωπικού Λόγος φοιτητών/βοηθητικού διδακτικού προσωπικού Λόγος τεχνικού και άλλου προσωπικού υποστήριξης/διδασκόντων Λόγος τεχνικού και άλλου προσωπικού υποστήριξης/διδασκόντων Λόγος κονδυλίου λειτουργικών εξόδων/φοιτητών Λόγος κονδυλίου λειτουργικών εξόδων/φοιτητών Λόγος υλικών πόρων/φοιτητών Λόγος υλικών πόρων/φοιτητών

21 Πρακτικές Διοίκησης Σύνθεση σωμάτων λήψεως αποφάσεων Σύνθεση σωμάτων λήψεως αποφάσεων Μηχανισμοί αναγνώρισης της συμμετοχής των φοιτητών Μηχανισμοί αναγνώρισης της συμμετοχής των φοιτητών Μηχανισμοί ανάπτυξης διεπιστημονικών προγραμμάτων Μηχανισμοί ανάπτυξης διεπιστημονικών προγραμμάτων Ικανότητα ιδρύματος για προσαρμογή Ικανότητα ιδρύματος για προσαρμογή Ποιότητα της διδασκαλίας και πολιτική αξιολόγησης Ποιότητα της διδασκαλίας και πολιτική αξιολόγησης Πόσο ανοικτό είναι ένα πανεπιστήμιο στον έξω κόσμο Πόσο ανοικτό είναι ένα πανεπιστήμιο στον έξω κόσμο

22 Δείκτες Ποιότητας για Έρευνα Επίπεδο ερευνητικής δραστηριότητας Επίπεδο ερευνητικής δραστηριότητας Παραγωγικότητα ερευνητικής δραστηριότητας Παραγωγικότητα ερευνητικής δραστηριότητας Ερευνητικό έργο και πρακτικές διοίκησης Ερευνητικό έργο και πρακτικές διοίκησης

23 Εσωτερική Διαχείριση Ποιότητας και Εξωτερική Διασφάλιση Ποιότητας θα πρέπει να είναι στενά συνδεδεμένες διεργασίες Επαρκής Εσωτερική Διαχείριση Ποιότητας Θετικά Αποτελέσματα Εξωτερικής Αξιολόγησης

24 Εξωτερική Διασφάλιση Ποιότητας

25 Ευρωπαϊκά Πρότυπα για την Εξωτερική Διασφάλιση Ποιότητας Χρήση εσωτερικών διαδικασιών ΔΠ Χρήση εσωτερικών διαδικασιών ΔΠ Ανάπτυξη διεργασιών εξωτερικής ΔΠ Ανάπτυξη διεργασιών εξωτερικής ΔΠ Κριτήρια αποφάσεων Κριτήρια αποφάσεων Διεργασίες κατάλληλες για το σκοπό τους Διεργασίες κατάλληλες για το σκοπό τους Ανατροφοδότηση - Εκθέσεις Ανατροφοδότηση - Εκθέσεις Διαδικασίες επαναξιολόγησης (follow up) Διαδικασίες επαναξιολόγησης (follow up) Περιοδικές αξιολογήσεις Περιοδικές αξιολογήσεις Εκθέσεις ανασκόπησης Εκθέσεις ανασκόπησης

26 Ευρωπαϊκά Πρότυπα για Φορείς Διασφάλισης Ποιότητας Χρήση εξωτερικών διαδικασιών ΔΠ Χρήση εξωτερικών διαδικασιών ΔΠ Νομική υπόσταση Νομική υπόσταση Διεργασίες σε σταθερή βάση Διεργασίες σε σταθερή βάση Επαρκείς πόρους Επαρκείς πόρους Ορισμός αποστολής (Mission statement) Ορισμός αποστολής (Mission statement) Ανεξαρτησία κρίσεως Ανεξαρτησία κρίσεως Κριτήρια και διαδικασίες σαφώς ορισμένα και δημοσίως διαθέσιμα Κριτήρια και διαδικασίες σαφώς ορισμένα και δημοσίως διαθέσιμα Διαδικασίες λογοδότησης – οι ίδιοι οι φορείς αξιολογούνται και πιστοποιούνται (Ευρωπαϊκό Μητρώο) Διαδικασίες λογοδότησης – οι ίδιοι οι φορείς αξιολογούνται και πιστοποιούνται (Ευρωπαϊκό Μητρώο)


Κατέβασμα ppt "Εσωτερική Διασφάλιση Ποιότητας: η καλλιέργεια της κουλτούρας της ποιότητας Ε. Κεραυνού-Παπαηλιού Απρίλιος 2006."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google