Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΗΜΕΡΑ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΗΜΕΡΑ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΗΜΕΡΑ
Τμήμα Μαθηματικών ΑΠΘ ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΗΜΕΡΑ Επιμέλεια: ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ Πολυχρόνης, Καθηγητής Πρόεδρος Τμήματος Μαθηματικών ΦΑΡΜΑΚΗΣ Νικόλαος, Αν. Καθηγητής Α.Π.Θ. Ιανουαριος 2012

2 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ
ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΕ ΜΟΡΦΗ .PDF ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ Ενημέρωση για το Πρόγραμμα στο Τμήμα Μαθηματικών ΑΠΘ 2/37

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ
Γενικές πληροφορίες για το Τμήμα : ΣΕΛΙΔΕΣ 7-28 Προπτυχιακές Σπουδές ΝΠΣ: ΣΕΛΙΔΕΣ Πρόγραμμα ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΣΕΛΙΔΕΣ Προπτυχιακές Σπουδές ΠΠΣ: ΣΕΛΙΔΕΣ Μεταπτυχιακές Σπουδές: ΣΕΛΙΔΕΣ Ενημέρωση για το Πρόγραμμα στο Τμήμα Μαθηματικών ΑΠΘ Ενημέρωση για το Πρόγραμμα στο Τμήμα Μαθηματικών ΑΠΘ 3/37

4 Τομείς και Γνωστικά Αντικείμενα
Τομέας Άλγεβρας, Θεωρίας Αριθμών και Μαθηματικής Λογικής, Τομέας Μαθηματικής Ανάλυσης, Τομέας Γεωμετρίας, Τομέας Επιστήμης Υπολογιστών και Αριθμητικής Ανάλυσης, και Τομέας Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας. Ενημέρωση για το Πρόγραμμα στο Τμήμα Μαθηματικών ΑΠΘ Ενημέρωση για το Πρόγραμμα στο Τμήμα Μαθηματικών ΑΠΘ 4/37

5 Σημερινή Κατάσταση ΜΕΛΗ ΔΕΠ : 31 ΑΛΛΟΙ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: 20
ΜΕΛΗ ΔΕΠ : 31 ΑΛΛΟΙ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: 20 ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ : ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ : ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ: ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ : ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ : 100 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ : 45 Ενημέρωση για το Πρόγραμμα στο Τμήμα Μαθηματικών ΑΠΘ Ενημέρωση για το Πρόγραμμα στο Τμήμα Μαθηματικών ΑΠΘ 5/37

6 Εξέλιξη πλήθους Φοιτητών
Ενημέρωση για το Πρόγραμμα στο Τμήμα Μαθηματικών ΑΠΘ Ενημέρωση για το Πρόγραμμα στο Τμήμα Μαθηματικών ΑΠΘ 6/37

7 Τρόπος Εισαγωγής Ενημέρωση για το Πρόγραμμα στο Τμήμα Μαθηματικών ΑΠΘ Ενημέρωση για το Πρόγραμμα στο Τμήμα Μαθηματικών ΑΠΘ 7/37

8 Φύλλο Φοιτητών Ενημέρωση για το Πρόγραμμα στο Τμήμα Μαθηματικών ΑΠΘ Ενημέρωση για το Πρόγραμμα στο Τμήμα Μαθηματικών ΑΠΘ 8/37

9 Εισαγωγικές 15271 18011 14492 13857 16829 16358 16541 14949 12586 19226 18973 16107 19704 19470 19793 2010 16097 Ενημέρωση για το Πρόγραμμα στο Τμήμα Μαθηματικών ΑΠΘ Ενημέρωση για το Πρόγραμμα στο Τμήμα Μαθηματικών ΑΠΘ 9/37

10 Δομή Προγράμματος + 25 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ (Υ) 15 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
1 ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Η/Υ (Γλώσσα Fortran ή C++) 4 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΥΕ) (από ομάδα 21 μαθημάτων διαφορετικών Τομέων ) ≤ 5 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΕΕ) ≥ 6 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (Ε) Ενημέρωση για το Πρόγραμμα στο Τμήμα Μαθηματικών ΑΠΘ Ενημέρωση για το Πρόγραμμα στο Τμήμα Μαθηματικών ΑΠΘ 10/37

11 Μαθήματα Υποχρεωτικά (Υ) (σ. 75-76)
Εισ. Άλγεβρα (Α/4/4) Γραμ. Άλγεβρα Ι (Α/4/4) Γραμ. Άλγεβρα ΙΙ (Β/4/4) Αλγεβρ. Δομές I (Γ/4/4) Αλγεβρ. Δομές II (Δ/4/4) Τομέας Άλγεβρας Λογισμός Ι (Α/5/4) Λογισμός ΙΙ (Β/5/4) Λογισμός ΙΙΙ (Γ/4/4) Τοπ. Μετρ. Χώρων (Γ/4/4) Λογισμός ΙV (Δ/4/4) Διαφ. Εξισώσεις (Δ/4/4) Εισ. Πραγμ. Ανάλ. (Ε/3/3) Μιγαδ. Ανάλυση (Στ/4/4) Μαθημ. Ανάλυσης Τομέας Αναλ. Γεωμετρία Ι (Β/4/4) Αναλ. Γεωμετρία ΙΙ (Γ/4/3) Κλασ. Διαφ. Γεωμ.Ι (Ε/5/4) Διαφορ. Πολ/τες I (Z/3/3) Τομέας Γεωμετρίας Εισ. στον Προγραμματισμό (F ή C) (A/3/-) Επιστ. Υπ.-Αρ. Αν. Τομέας Θεωρ. Πληρ/ική (Β/3/3) Αριθμ. Ανάλυση (Ε/3/3) Μαθημ. Προγραμ. (Β/3/3) Θεωρ. Πιθανοτ. Ι (Γ/4/4) Στατιστική (Δ/5/4) Μαθ. Μέθ. Ε.Ε. (Δ/3/3) Θεωρ. Πιθανοτ. ΙΙ (Ε/3/3) Στοχ. Στρατηγικές (Ε/3/3) Στατιστικής & ΕΕ Τομέας Ενημέρωση για το Πρόγραμμα στο Τμήμα Μαθηματικών ΑΠΘ Ενημέρωση για το Πρόγραμμα στο Τμήμα Μαθηματικών ΑΠΘ 11/37

12 Μαθήματα Υποχρεωτικά Επιλογής (ΥΕ) (σ. 77-78)
Μαθήματα Υποχρεωτικά Επιλογής (ΥΕ) (σ ) ΑΛΓΕΒΡΑΣ (Τ1) Θεωρία Ομάδων (Στ) Θεωρία Συνόλων Ι (Ζ) Μαθημ. Λογική Ι (Ζ) Θεωρία Αριθμών (Η) Θεωρία Galois (Ζ) ΑΝΑΛΥΣΗΣ (Τ2) Θεωρία Μέτρου (Στ) Στοιχεία Συναρτη- σιακής Ανάλ.. (Στ) Διαφ. Εξισ. με μερικές παραγ. (Ζ) Ανάλυση Fourier (Η) ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ (Τ3) Γραμμ. Γεωμετρία Ι (Στ) Κλασ. Διαφορική Γεωμετρία ΙΙ (Στ) Διαφορίσιμες Πολλα- πλότητες ΙΙ (Η) Ενημέρωση για το Πρόγραμμα στο Τμήμα Μαθηματικών ΑΠΘ Ενημέρωση για το Πρόγραμμα στο Τμήμα Μαθηματικών ΑΠΘ 12/37

13 Μαθήματα Υποχρεωτικά Επιλογής (ΥΕ) (συν.)
Μαθήματα Υποχρεωτικά Επιλογής (ΥΕ) (συν.) ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ(Τ4) Υπολογιστικά Μαθηματικά (Στ) Γλώσσες – Μηχανές - Γραμματικές (Στ) Κώδικες Διορθωτές Λαθών (Η) ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (Τ5) Εφ. Ανάλ. Παλινδρ. και Διασπ. (Στ) Θεωρία Πινάκων (Στ) Προσδ. Μέθοδοι Βελτιστοπ. (Στ) Μαθημ. Στατιστική (Ζ) 4 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΕ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΑΝΑ 1 ΑΠΟ 4 ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΟΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (ΥΕ) ΔΕΝ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΑ 4 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (Ε) Ενημέρωση για το Πρόγραμμα στο Τμήμα Μαθηματικών ΑΠΘ Ενημέρωση για το Πρόγραμμα στο Τμήμα Μαθηματικών ΑΠΘ 13/37

14 Μαθήματα Επιλογής Περιλαμβάνουν ένα πλήθος μαθημάτων από όλους τους Τομείς. Σ’ αυτά προστίθενται και τα 15 από τα επιλογής υποχρεωτικά μαθήματα που δεν έχουν επιλεγεί. Στόχος του φοιτητή ΠΡΕΠΕΙ να είναι: να συμπληρώσει το απαιτούμενο για την αποφοίτηση πλήθος διδακτικών μονάδων και να αποκτήσει το δικό του προσανατολισμό, με τα μαθήματα που τον ενδιαφέρουν περισσότερο και που θα του είναι ιδιαίτερα χρήσιμα για τη συνέχιση των σπουδών του σε κάποιο μεταπτυχιακό Τμήμα, αν κάτι τέτοιο τον ενδιαφέρει. Ενημέρωση για το Πρόγραμμα στο Τμήμα Μαθηματικών ΑΠΘ Ενημέρωση για το Πρόγραμμα στο Τμήμα Μαθηματικών ΑΠΘ 14/37

15 Μαθήματα Επιλογής (Ε) (σ. 79-80)
Μαθήματα Επιλογής (Ε) (σ ) Τομέας Επ.Υπ.-Αρ.Αν. Συμβ.Γλώσ. Προγρ. (Β) Δομές Δεδομένων (Η) Θεωρία Ασαφών Συνόλων (Στ) Θεωρία Συνόλων ΙΙ (Η) Μαθηματική Λογική ΙΙ (Η) Τομέας Άλγεβρας ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Α και Β Αρμονική Ανάλυση (Ζ) Θεωρία Τελεστών (Η) Μαθ. Ανάλυσης Τομέας Στοχ. Διαδ. Με Ολοκλ Διασ.-Θεωρ. Μάθησης (Ε) Στοχαστ. Διαδικασίες (Στ) Στοχαστ. Μέθ. στα Χρηματοοικονομικά (Ζ) Συνδυαστική (Η) Χρονικές Σειρές (Η) Δειγματοληψία (Η) Στατιστική Συμπερασματολ.(Η) Στατ. Ανάλ. Πληροφορ. (Η) Στατιστικής & ΕΕ Τομέας Διαφορικές Μορφές (ΣΤ) Μαθηματική Θεωρία της Γενικής Σχετικότητας (Η) Τομέας Γεωμετρίας Ενημέρωση για το Πρόγραμμα στο Τμήμα Μαθηματικών ΑΠΘ Ενημέρωση για το Πρόγραμμα στο Τμήμα Μαθηματικών ΑΠΘ 15/37

16 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Α ή Β Έχουν ως περιεχόµενο γνωστικό αντικείµενο οποιουδήποτε από τους πέντε Τοµείς του Τµήµατος. Στόχος τους είναι η εξοικείωση του φοιτητή µε συγκεκριµένα θέματα επιστηµονικά και η απόκτηση εµπειρίας στον τρόπο συγγραφής μιας επιστηµονικής εργασίας. Ενημέρωση για το Πρόγραμμα στο Τμήμα Μαθηματικών ΑΠΘ Ενημέρωση για το Πρόγραμμα στο Τμήμα Μαθηματικών ΑΠΘ 16/37

17 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Α ή Β (κανονιστικές διατάξεις) σ. 49
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Α ή Β (κανονιστικές διατάξεις) σ. 49 Ένας φοιτητής δεν μπορεί να δηλώσει περισσότερα από δύο Ειδικά Θέματα σε όλη τη διάρκεια των σπουδών του (αυτά μπορούν να αφορούν τον ίδιο Τομέα αλλά όχι και τον ίδιο διδάσκοντα) και περισσότερα από ένα στο ίδιο εξάμηνο. Απαραίτητη προϋπόθεση για την δήλωση του μαθήματος αυτού από τον φοιτητή είναι να έχει περάσει το 80% των υποχρεωτικών μαθημάτων των τεσσάρων (4) πρώτων εξαμήνων. Οι διδάσκοντες δεν υποχρεούνται να αναλάβουν την επίβλεψη Ειδικών Θεμάτων, ενώ υπάρχει και περιορισμός του αριθμού φοιτητών ανά διδάσκοντα: το πολύ 5 φοιτητές ανά έτος, Ο τίτλος και το περιεχόμενο του Ειδικού Θέματος θα πρέπει να ανακοινώνεται στον αντίστοιχο Τομέα και να εγκρίνεται. Κάθε εξάμηνο, ο Τομέας έχει την υποχρέωση αποστολής στη Γραμματεία του Τμήματος κατάλογο των Ειδικών Θεμάτων που ενέκρινε με τα αντίστοιχα ονόματα διδασκόντων και φοιτητών Στο τέλος κάθε εξαμήνου γίνεται δημόσια παρουσίαση των εργασιών σε ακροατήριο με ανοικτή διαδικασία προσβάσιμη σε όλους. Το κείμενο της εργασίας, ύστερα από απόφαση του αρμόδιου Τομέα, θα κρατείται στον Τομέα ή θα αποστέλλεται στη Βιβλιοθήκη του Τμήματος. Ενημέρωση για το Πρόγραμμα στο Τμήμα Μαθηματικών ΑΠΘ Ενημέρωση για το Πρόγραμμα στο Τμήμα Μαθηματικών ΑΠΘ 17/37

18 Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ) (σελ. 81)
Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ) (σελ. 81) ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Εισαγωγή στη Μετεωρ./Κλιματ. (Γ) Γενική και Δυναμ. Μετεωρολ. (Δ) Θεωρητική Μηχανική (Ε) Σεισμολογία (Ε) Μάθημα από άλλο Τμήμα του Α.Π.Θ. (Ε) (με έγκριση του ΔΣ) Μάθημα από άλλο Τμήμα του Α.Π.Θ. (Στ) (με έγκριση του ΔΣ) Μηχανική Συνεχών Μέσων (Στ) Παρατηρ. Αστρον./Αστροφυσική (Ζ) Θεωρητική Αστροφ./Κοσμολογία (Η) ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Οικ. Υποδ. στο διαδίκτυο και η γλώσσα MathML (Β) Ιστορία Μαθηματικής Παιδείας (Δ) Ιστορία Μαθηματικών (Στ) Διδακτ. Μαθηματικών (Στ) Ενημέρωση για το Πρόγραμμα στο Τμήμα Μαθηματικών ΑΠΘ Ενημέρωση για το Πρόγραμμα στο Τμήμα Μαθηματικών ΑΠΘ 18/37

19 Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ) (συν.)
Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ) (συν.) ΤΟ ΠΟΛΥ 5 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΘΕ ΦΟΙΤΗΤΗ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΤΜΗΜΑ ΔΟΘΗΚΕ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΝΑ ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Ή ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 6ο ΕΞΑΜΗΝΟ Ο ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΗΛΩΣΕΙ ΜΕΧΡΙ 1 ΜΑΘΗΜΑ (ΕΕ) ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΞΑΜΗΝΟ Ενημέρωση για το Πρόγραμμα στο Τμήμα Μαθηματικών ΑΠΘ Ενημέρωση για το Πρόγραμμα στο Τμήμα Μαθηματικών ΑΠΘ 19/37

20 Διδακτική και Παιδαγωγική Επάρκεια (ΔΠΕ)
Σε περίπου 5 χρόνια από τώρα θα απαιτείται Πιστοποιητικό Διδακτικής και Παιδαγωγικής Επάρκειας για συμμετοχή εξετάσεων στο ΑΣΕΠ. Στο πλαίσιο της Σχολής Θετικ. Επιστ. του Α.Π.Θ. γίνεται προσπάθεια ίδρυσης ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΠΕ, που θα χορηγεί το πιστοποιητικό μετά από παρακολούθηση σχετικών μαθημάτων Ενημέρωση για το Πρόγραμμα στο Τμήμα Μαθηματικών ΑΠΘ Ενημέρωση για το Πρόγραμμα στο Τμήμα Μαθηματικών ΑΠΘ 20/37

21 “Δήλωση Παρακολούθησης και Εξέτασης Μαθημάτων”.
Δήλωση Μαθημάτων Οι φοιτητές έχουν υποχρέωση να υποβάλουν στην αρχή κάθε εξαμήνου, μέσα σε ορισμένη προθεσμία που ανακοινώνεται από τη Γραμματεία, “Δήλωση Παρακολούθησης και Εξέτασης Μαθημάτων”. Τα μαθήματα που δηλώνονται μέχρι και το 7ο εξάμηνο σπουδών είναι το πολύ 9, ενώ στο 8ο είναι το πολύ 14. Οι δηλώσεις των μαθημάτων ισχύουν μόνο για το εξάμηνο που γίνονται και κατ’ επέκταση για μία και μόνο ακαδημαϊκή χρονιά. Μέχρι και το 4ο εξάμηνο τα μαθήματα που δηλώνονται ανήκουν στο τρέχον εξάμηνο και στα προηγούμενα. Από το 5ο εξάμηνο και μετά μπορούν να ανήκουν και σε μεγαλύτερα εξάμηνα. Από το 9ο εξάμηνο και μετά δεν υπάρχει υποχρέωση δήλωσης για τα μαθήματα που είχαν δηλωθεί στο παρελθόν. Υπάρχει μόνο υποχρέωση δήλωσης εξέτασης στον αντίστοιχο τομέα, πριν την εξεταστική περίοδο. Ενημέρωση για το Πρόγραμμα στο Τμήμα Μαθηματικών ΑΠΘ Ενημέρωση για το Πρόγραμμα στο Τμήμα Μαθηματικών ΑΠΘ 21/37

22 Επιλογή Συγγραμμάτων Για κάθε μάθημα έχουν προταθεί δύο ή/και περισσότερα συγγράμματα, που περιέχουν όλη ή σχεδόν όλη τη διδασκόμενη ύλη του μαθήματος. Οι τίτλοι των συγγραμμάτων αναγράφονται μετά την ύλη των σχετικών μαθημάτων και οι φοιτητές μπορούν να δηλώσουν και να πάρουν δωρεάν ένα από αυτά. Η επιλογή γίνεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση μετά τη δήλωση των μαθημάτων που γίνεται επίσης ηλεκτρο-νικά. Για το λόγο αυτό απαιτείται να έχετε από το ΑΠΘ. ΠΡΟΣΟΧΗ:Το πλήθος των βιβλίων που δικαιούται κάθε φοιτητής υπόκειται σε περιορισμούς και δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το πλήθος των μαθημάτων που απαιτούνται για την αποφοίτηση. Ενημέρωση για το Πρόγραμμα στο Τμήμα Μαθηματικών ΑΠΘ Ενημέρωση για το Πρόγραμμα στο Τμήμα Μαθηματικών ΑΠΘ 22/37 22

23 Μαθήματα με πολλά τμήματα
Ισχύουν τα εξής: αν ο φοιτητής βρίσκεται στο κανονικό εξάμηνο, σύμφωνα με τον οδηγό σπουδών, κατανέμεται στα δύο ή τρία τμήματα των μαθημάτων του εξαμήνου αυτού με το πρώτο γράμμα του επωνύμου του, δηλ. σύμφωνα με το σχήμα αν ο φοιτητής βρίσκεται σε μεγαλύτερο εξάμηνο, δηλώνει για τα μαθήματα των μικρότερων εξαμήνων όποιο από τα τμήματα θέλει. Η επιλογή του οφείλει να λαμβάνει υπόψη το ωρολόγιο πρόγραμμα που θα έχει κοινοποιηθεί, ώστε να του δίνει τη μεγαλύτερη ευχέρεια παρακολούθησης των μαθημάτων. Όσοι δεν δηλώνουν ακροατήριο θα εντάσσονται στα τμήματα με το πρώτο γράμμα του επωνύμου τους. Ενημέρωση για το Πρόγραμμα στο Τμήμα Μαθηματικών ΑΠΘ Ενημέρωση για το Πρόγραμμα στο Τμήμα Μαθηματικών ΑΠΘ 23/37

24 Εργαστήριο Υπολογιστών
Λειτουργεί σε δύο μεγάλες αίθουσες, η μία για το Προπτυχιακό Πρόγραμμα και η δεύτερη για το Μεταπτυχιακό. Περιέχει περίπου 60 (=35+25) σταθμούς εργασίας (τελευταίας τεχνολογίας) λειτουργικού Windows. Υποστηρίζει εκπαιδευτικές λειτουργίες Είναι δικτυωμένο με το διαδίκτυο Παρέχει στους φοιτητές Ενημέρωση για το Πρόγραμμα στο Τμήμα Μαθηματικών ΑΠΘ Ενημέρωση για το Πρόγραμμα στο Τμήμα Μαθηματικών ΑΠΘ 24/37

25 Μαθήματα που διδάσκονται στο εργαστήριο
Μαθήματα που διδάσκονται στο εργαστήριο Εισαγωγή στον Προγραμματισμό (γλώσσες Fortran ή C++) (καθ’ ολοκληρίαν) Συμβολικές Γλώσσες Προγραμματισμού (καθ’ ολοκληρίαν) (Mathematica, Maple, κλπ) Στατιστική (2 ώρες την εβδομάδα) Εφαρμοσμένη Ανάλυση Παλινδρόμησης και Διασποράς (2 ώρες την εβδομάδα) Χρονικές Σειρές (1 ώρα την εβδομάδα) Σεμινάρια S-Plus, SPSS, Excel, Γραμμικής Άλγεβρας , κλπ. Ενημέρωση για το Πρόγραμμα στο Τμήμα Μαθηματικών ΑΠΘ Ενημέρωση για το Πρόγραμμα στο Τμήμα Μαθηματικών ΑΠΘ 25/37

26 Προαιρετικά Μαθήματα Ανάλυση Μαθηματικών Κειμένων σε Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά) Προχωρημένη Ανάλυση Μαθηματικών Κειμένων σε Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά) Φροντιστήριο Πιθανοτήτων Ι Σεμινάρια χρήσης λογισμικού Εργαστήριο Γραμμικής Άλγεβρας Ενημέρωση για το Πρόγραμμα στο Τμήμα Μαθηματικών ΑΠΘ Ενημέρωση για το Πρόγραμμα στο Τμήμα Μαθηματικών ΑΠΘ 26/37

27 Βραβείο ΔΑΝΙΚΑ Το βραβείο αυτό απονέμεται κάθε χρόνο στη μνήμη του καθηγητή Ν. Δανίκα, με χορηγία της οικογένειας Δανίκα, σε φοιτητές του Τμήματος Μαθηματικών. Το βραβείο συνίσταται στο χρηματικό ποσό 600 €. Η πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων από τούς φοιτητές ανακοινώνεται κάθε Οκτώβριο. Οι αιτήσεις κατατίθενται στην γραμματεία του Τομέα Μαθηματικής Ανάλυσης. Κριτήριο για την επιλογή είναι ο μέσος όρος βαθμολογίας στα υποχρεωτικά μαθήματα του Τομέα Ανάλυσης, δηλαδή στα μαθήματα: Λογισμός Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, και IV, Τοπολογία Μετρικών Χώρων, Διαφορικές Εξισώσεις, Εισαγ. στην Πραγματική Ανάλυση, Μιγαδική Ανάλυση. Το βραβείο τελεί υπό την αιγίδα του Τομέα Μαθηματικής Ανάλυσης και της Επ. Ερευνών τού Α.Π.Θ. με επιστημoνικό υπεύθυνο τον αναπληρωτή Ι. Γάσπαρη. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα: Ενημέρωση για το Πρόγραμμα στο Τμήμα Μαθηματικών ΑΠΘ Ενημέρωση για το Πρόγραμμα στο Τμήμα Μαθηματικών ΑΠΘ 27/37

28 Ηλεκτρονικά Βοηθήματα στο διαδίκτυο
και σε CD έχουν δομή hyper-text περιέχουν στοιχεία θεωρίας και ασκήσεις Ενημέρωση για το Πρόγραμμα στο Τμήμα Μαθηματικών ΑΠΘ Ενημέρωση για το Πρόγραμμα στο Τμήμα Μαθηματικών ΑΠΘ 28/37

29 Εξετασθέντες/Δηλωσάντες Επιτυχόντες/Εξετασθέντες
Εξετάσεις/εξάμηνο Εξάμηνο σπουδών Επιτυ-χόντες Εξετα-σθέντες Δηλώ-σαντες Εξετασθέντες/Δηλωσάντες Επιτυχόντες/Εξετασθέντες 1 721 1334 2618 50,95% 54,05% 2 951 1979 3637 54,41% 48,05% 3 691 1778 4102 43,34% 38,86% 4 662 1425 3406 41,84% 46,46% 5 845 1560 3148 49,56% 54,17% 6 1110 1633 3408 47,92% 67,97% 7 876 1628 3483 46,74% 53,81% 8 466 777 1723 45,10% 59,97% Σύνολο 6322 12114 25525 47,46% 52,19% Ενημέρωση για το Πρόγραμμα στο Τμήμα Μαθηματικών ΑΠΘ Ενημέρωση για το Πρόγραμμα στο Τμήμα Μαθηματικών ΑΠΘ 29/37

30 Κατανομή Βαθμών Έτος Αποφοίτησης Κατανομή Βαθμών (%αποφοίτων)
Έτος Αποφοίτησης Κατανομή Βαθμών (%αποφοίτων) Μέσος όρος Βαθμολογίας (Σύνολο αποφοίτων) 5,0-5,9 6,0-6.9 7,0-8,4 8,5-10,0 11,63% 54,65% 29,65% 4,07% 6,82 10,12% 54,17% 32,14% 3,57% 6,85 12,71% 63,54% 19,89% 3,87% 6,67 17,65% 63,24% 14,71% 4,41% 6,58 17,05% 57,36% 22,48% 3,10% 6,65 28,80% 54,74% 15,79% 2,63% 6,40 26,84% 6,43 Σύνολο ,53% ,21% ,32% 44 3,93% Ενημέρωση για το Πρόγραμμα στο Τμήμα Μαθηματικών ΑΠΘ Ενημέρωση για το Πρόγραμμα στο Τμήμα Μαθηματικών ΑΠΘ 30/37

31 Διάρκεια σπουδών (έτη)
Διάρκεια Σπουδών Έτος εισαγωγής Διάρκεια σπουδών (έτη) (αριθμός αποφοίτων) 4 5 6 7 8 Δεν έχουν αποφοιτήσει Σύνολο 33 56 21 18 67 228 34 38 32 26 109 239 24 51 121 229 23 45 141 209 28 223 251 142 172 116 47 661 1156 Ενημέρωση για το Πρόγραμμα στο Τμήμα Μαθηματικών ΑΠΘ Ενημέρωση για το Πρόγραμμα στο Τμήμα Μαθηματικών ΑΠΘ 31/37

32 ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΕΠΑΨΕ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ. ΟΛΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΧΟΥΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ. ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΙΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ. ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΠΣ ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ ΣΤΟ ΝΠΣ (ΣΕΛ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ) Ενημέρωση για το Πρόγραμμα στο Τμήμα Μαθηματικών ΑΠΘ Ενημέρωση για το Πρόγραμμα στο Τμήμα Μαθηματικών ΑΠΘ 32/37

33 Μεταπτυχιακές Σπουδές σελ. 98-133
Μεταπτυχιακές Σπουδές σελ Λειτουργούν 2 ΠΜΣ στο Τμήμα. Το Α με 3 ειδικεύσεις Το Β με 1 ειδίκευση Εισάγονται μέχρι 45+25=70 μεταπτυχιακοί φοιτητές το χρόνο Ενημέρωση για το Πρόγραμμα στο Τμήμα Μαθηματικών ΑΠΘ Ενημέρωση για το Πρόγραμμα στο Τμήμα Μαθηματικών ΑΠΘ 33/37

34 Μεταπτυχιακοί Τίτλοι Στα Θεωρητικά Μαθηματικά Μεταπτυχιακό Δίπλωμα
Ειδίκευσης (ΜΔΕ) Στη Στατιστική και Μοντελοποίηση Στη Θεωρητική Πληροφορική και Θεωρία Συστημάτων & Ελέγχου ΜΔΕ στην Επιστήμη του Διαδικτύου στη Βέροια Διδακτορικό Δίπλωμα στα Μαθηματικά Ενημέρωση για το Πρόγραμμα στο Τμήμα Μαθηματικών ΑΠΘ Ενημέρωση για το Πρόγραμμα στο Τμήμα Μαθηματικών ΑΠΘ 34/37

35 Εισαγωγή στο Μεταπτυχιακό
Πτυχιούχοι Μαθηματικών, Στατιστικής, Πληροφορικής ή Τμημάτων Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών κλπ. Επιλέγονται με το βαθμό Πτυχίου, αν ο βαθμός πτυχίου είναι ≥ 7 ή 7.5 Εάν δεν καλυφθούν οι θέσεις (15 ανά ειδίκευση) επιλέγονται και με μικρότερο βαθμό συνεκτιμώντας την επίδοση σε Μαθήματα Ειδικότητας, δημοσιεύσεις, συστατικές επιστολές, επίδοση σε συνέντευξη και άλλες δραστηριότητες. Διάρκεια 2 εξάμηνα, και εκπόνηση μεταπτυχιακής εργασίας Ενημέρωση για το Πρόγραμμα στο Τμήμα Μαθηματικών ΑΠΘ Ενημέρωση για το Πρόγραμμα στο Τμήμα Μαθηματικών ΑΠΘ 35/37

36 Αναφορές Οδηγός Σπουδών Τμήματος Μαθηματικών
Ετήσια Απογραφή Τμήματος 2009 Ενημέρωση για το Πρόγραμμα στο Τμήμα Μαθηματικών ΑΠΘ Ενημέρωση για το Πρόγραμμα στο Τμήμα Μαθηματικών ΑΠΘ 36/37

37 META το ΠΤΥΧΙΟ ΤΙ; ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Χωρίς μεταπτυχιακές σπουδές Μετά από μεταπτυχιακές σπουδές Ακαδημαϊκή Σταδιοδρομία Ο ιδιωτικός τομέας Ενημέρωση για το Πρόγραμμα στο Τμήμα Μαθηματικών ΑΠΘ

38 ΕΛΠΙΖΟΥΜΕ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΑΝ ΣΑΦΕΙΣ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ; ΕΛΠΙΖΟΥΜΕ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΑΝ ΣΑΦΕΙΣ Ενημέρωση για το Πρόγραμμα στο Τμήμα Μαθηματικών ΑΠΘ Ενημέρωση για το Πρόγραμμα στο Τμήμα Μαθηματικών ΑΠΘ 38/37

39 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ
Ενημέρωση για το Πρόγραμμα στο Τμήμα Μαθηματικών ΑΠΘ


Κατέβασμα ppt "ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΗΜΕΡΑ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google