Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

«Η Έκθεση Brundtland» ή «Το κοινό μας Μέλλον»

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "«Η Έκθεση Brundtland» ή «Το κοινό μας Μέλλον»"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 «Η Έκθεση Brundtland» ή «Το κοινό μας Μέλλον»
Δρ. Καρβούνης Κ. Γεώργιος Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχ. & Μηχ. Η/Υ Μ.Δ.Ε : Οργάνωση και Διοίκηση Τεχνικών Συστημάτων Αθήνα, 13/03/2014

2 Η Έκθεση Brundtland - Το κοινό μας μέλλον – Εισαγωγή (1)
Η Έκθεση που έγινε από την παγκόσμια Επιτροπή σχετικά με το περιβάλλον και την ανάπτυξη το 1987 Καλείται συχνά Έκθεση Brundtland από το πρόεδρο της επιτροπής, την τότε πρωθυπουργό της Νορβηγίας, Gro Harlem Brundtland Η Έκθεση αποτελεί μια από τις πιο δημιουργικές περιβαλλοντικές αναφορές του 20ου αιώνα Αντιπροσωπεύει μια συλλογική πρόσκληση στη δράση, που περιλαμβάνει όλα τα έθνη ως συμμετέχοντες στην εύρεση λύσεων στη «τραγωδία των αστικών τάξεων»

3 Η Έκθεση Brundtland - Το κοινό μας μέλλον – Εισαγωγή (2)
Ήταν μια επείγουσα κλήση από τη γενική συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών : για να προτείνει τις μακροπρόθεσμες περιβαλλοντικές στρατηγικές για τη βιώσιμη ανάπτυξη μέχρι το έτος 2000 και μετέπειτα για να συστήσει ορισμένες αρχές, για διαφορετικά στάδια οικονομικής, κοινωνικής για να εξετάσει μέσα αποτελεσματικότερα με τις ανησυχίες του περιβάλλοντος να βοηθήσει και να καθορίσει αρχές υπερνικώντας πάγιες αντιλήψεις καταβάλλοντας προσπάθειες για μέτρα δράσης για το περιβάλλον

4 Η δομή της Έκθεσης Brundtland (1)
Το Μέρος Ι Κοινές ανησυχίες υποδιαιρείται στα κεφάλαια ένα έως τρία To 1ο Κεφάλαιο Το μέλλον απειλείται : Ι. Συμπτώματα και αιτίες, ΙΙ. Νέες προσεγγίσεις στο περιβάλλον και την ανάπτυξη To 2ο Κεφάλαιο Προς τη βιώσιμη ανάπτυξη : Ι. Η έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης, ΙΙ. Δικαιοσύνη και το κοινό ενδιαφέρον, ΙΙΙ. Προστακτικές στρατηγικές , IV. Συμπέρασμα Το 3ο Κεφάλαιο Ο ρόλος της διεθνούς οικονομίας : Ι. Η διεθνής οικονομία, το περιβάλλον και ανάπτυξη, ΙΙ. Η πτώση στη δεκαετία του '80, ΙΙΙ. Η διευκόλυνση της βιώσιμης ανάπτυξης, IV. Μια βιώσιμη παγκόσμια οικονομία

5 Η δομή της Έκθεσης Brundtland (2)
Το Μέρος ΙΙ. Κοινές προκλήσεις υποδιαιρείται στα κεφάλαια τέσσερα έως εννέα. Το 4ο Κεφάλαιο Πληθυσμός και ανθρώπινο δυναμικό : Ι. Οι συνδέσεις με το περιβάλλον και την ανάπτυξη , II. Η προοπτική του πληθυσμού , ΙΙΙ. Ένα πολιτικό πλαίσιο Το 5ο Κεφάλαιο Ασφάλεια τροφίμων: Ι. Επιτεύγματα, ΙΙ. Σημάδια της κρίσης, ΙΙΙ. Η πρόκληση, IV. Στρατηγικές για τη βιώσιμη ασφάλεια τροφίμων, V. Τρόφιμα για το μέλλον Το 6ο Κεφάλαιο Είδη και οικοσυστήματα: Ι. Το πρόβλημα: Χαρακτήρας και επέκταση ,ΙΙ. Σχέδια και τάσεις εξάλειψης, ΙΙΙ. Μερικές αιτίες της εξάλειψης. IV. Οι τιμές της οικονομίας σε κίνδυνο, V. Νέα προσέγγιση: Προσδοκία και αποτροπή , VI. Διεθνής δράση για τα εθνικά είδη, VII. Πεδίο για εθνική δράση.VIII. Η ανάγκη για δράση

6 Η δομή της Έκθεσης Brundtland (3)
Το 7ο Κεφάλαιο Ενέργεια: Επιλογές για το περιβάλλον και την ανάπτυξη: Ι. Ενέργεια, οικονομία, και περιβάλλον, ΙΙ. Τα ορυκτά καύσιμα: Το συνεχόμενο δίλημμα, ΙΙΙ. Η πυρηνική ενέργεια: Άλυτα προβλήματα, IV. Τα καύσιμα από ξύλο: Η ‘‘εξαφανισμένη’’ πηγή , V. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας : Η αναξιοποίητη δυνατότητα , VI. Η ενεργειακή αποδοτικότητα: H διατήρηση της ορμής, VII. Μέτρα για τη διατήρηση της ενέργειας, VIII. Συμπέρασμα Το 8ο Κεφάλαιο Βιομηχανία: Παραγωγή περισσότερων με λιγότερους : Ι. Ο αντίκτυπος της βιομηχανικής αύξησης , ΙΙ. Η βιώσιμη βιομηχανική ανάπτυξη σε διεθνές επίπεδο, ΙΙΙ. Στρατηγικές για τη βιώσιμη βιομηχανική ανάπτυξη Το 9ο Κεφάλαιο Η αστική πρόκληση : Ι. Η αύξηση των πόλεων, ΙΙ. Η αστική πρόκληση στις αναπτυσσόμενες χώρες, ΙΙΙ. Η διεθνής συνεργασία

7 Η δομή της Έκθεσης Brundtland (4)
Το Μέρος ΙΙΙ. Κοινές προσπάθειες υποδιαιρείται στα κεφάλαια δέκα έως δώδεκα. Το 10ο Κεφάλαιο Διαχείριση των αστικών τάξεων : Ι. Ωκεανοί: Η ισορροπία της ζωής , ΙΙ. Διάστημα: Ένα κλειδί για την πλανητική διαχείριση, ΙΙΙ. Ανταρκτική: Προς τη σφαιρική συνεργασία Το 11ο Κεφάλαιο Ειρήνη, ασφάλεια, ανάπτυξη και το περιβάλλον: Ι. Η περιβαλλοντική πίεση ως πηγή σύγκρουσης, ΙΙ. Η σύγκρουση ως αιτία της μη αποδεκτής ανάπτυξης, ΙΙΙ. Προς την ασφάλεια και τη βιώσιμη ανάπτυξη Το 12ο Κεφάλαιο Προς την κοινή δράση: Προτάσεις για θεσμική και νομική αλλαγή : Ι. Η πρόκληση για τη θεσμική και νομική αλλαγή, ΙΙ. Προτάσεις για τη θεσμική και νομική αλλαγή, ΙΙΙ. Πρόσκληση για δράση

8 Άξονες Παρουσίασης Έκθεσης Brundtland (1)
Ι. Η παγκόσμια πρόκληση 1. Επιτυχίες και αποτυχίες 2. Οι διασυνδεδεμένες κρίσεις 3. Βιώσιμη ανάπτυξη 4. Τα θεσμικά κενά ΙΙ. Οι πολιτικές κατευθύνσεις 1. Πληθυσμός και ανθρώπινο δυναμικό 2. Ασφάλεια τροφίμων: διατηρώντας τις πιθανότητες 3. Είδη και οικοσυστήματα: Πόροι για ανάπτυξη 4. Ενέργεια: Επιλογές για τον περιβάλλον και την ανάπτυξη 5. Βιομηχανία: Παράγοντας περισσότερα με λιγότερα 6. Η Αστική πρόκληση

9 Άξονες Παρουσίασης Έκθεσης Brundtland (2)
ΙΙΙ. Διεθνής συνεργασία και θεσμικές μεταρρυθμίσεις 1. Ο ρόλος της παγκόσμιας οικονομίας 2. Διαχειρίζοντας τα κοινά 3. Η ειρήνη, η ασφάλεια, η ανάπτυξη και το περιβάλλον 4. Θεσμικές και νομικές αλλαγές 4.1 Φτάνοντας στις πηγές 4.2 Αντιμετωπίζοντας τις επιπτώσεις 4.3 Αξιολογώντας παγκόσμιους κινδύνους 4.4 Κάνοντας επιλογές μετά από ενημέρωση 4.5 Παρέχοντας τα νομικά μέσα 4.6 Επενδύοντας στο μέλλον μας IV. Μια έκκληση για δράση

10 Άξονας Ι: Η Παγκόσμια Πρόκληση
Η Επιτροπή πιστεύει ότι οι άνθρωποι μπορούν να οικοδομήσουν ένα μέλλον ευήμερο, πιο δίκαιο και πιο ασφαλές Η έκθεσή - Το Κοινό μας Μέλλον, δεν είναι μια πρόβλεψη της ολοένα αυξανόμενης περιβαλλοντικής παρακμής, φτώχειας και κακουχιών σε έναν όλο και πιο μολυσμένο κόσμο Αντίθετα εστιάζεται στη δυνατότητα για μια νέα εποχή οικονομικής ανάπτυξης, στηρίζοντας πολιτικές που επεκτείνουν τη βάση περιβαλλοντικών πόρων Η Έκθεση προβλέπει ότι μια ανάπτυξη θα είναι απολύτως απαραίτητη για την ανακούφιση από τη μεγάλη φτώχεια που βαθαίνει σε μεγάλο μέρος του αναπτυσσόμενου κόσμου

11 BΡΕΦΙΚΗ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ

12 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΦΤΩΧΕΙΑ Απολυτή φτώχεια είναι το ποσοστό του πληθυσμού που ζει με λιγότερο από Χ ευρώ (ή δολάρια) την ημέρα. Η δημοφιλέστερη στατιστική του είδους, είναι το ποσοστό του πληθυσμού που ζει με λιγότερο από ένα δολάριο την ημέρα, σε τιμές του Είναι βεβαία προφανές ότι αυτό το όριο είναι αυθαίρετο, αλλά ας το δεχτούμε σαν ένα μέτρο σύγκρισης. Είναι πάντως σίγουρο, σε κάθε περίπτωση και για όλους τους ερευνητές ότι το ιδανικό ποσοστό απόλυτης φτώχειας είναι 0%. Ούτε 2%, ούτε 5%, αλλά 0!

13 1. Επιτυχίες και Αποτυχίες (1)
Η βρεφική θνησιμότητα μειώνεται Το ανθρώπινο προσδόκιμο ζωής αυξάνεται Το ποσοστό των ενηλίκων του κόσμου που μπορούν να διαβάσουν και να γράψουν ανεβαίνει Η παγκόσμια παραγωγή τροφίμων αυξάνεται ταχύτερα από ότι ο πληθυσμός μεγαλώνει Οι διαδικασίες παραγωγής κερδών οδήγησαν σε τάσεις που ο πλανήτης και οι άνθρωποί του δεν μπορούν να ανεχτούν άλλο Αυτές έχουν παραδοσιακά χωριστεί σε αποτυχίες της «ανάπτυξης» και σε αποτυχίες της διαχείρισης του ανθρώπινου περιβάλλοντός Υπάρχουν περισσότεροι πεινασμένοι άνθρωποι στον κόσμο και οι αριθμοί τους αυξάνονται Το χάσμα μεταξύ πλούσιων και φτωχών χωρών διευρύνεται - δεν συρρικνώνεται - και υπάρχουν ελάχιστες προοπτικές άμβλυνσης

14 ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ (1)

15 ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ (2)
Στον πίνακα εμφανίζονται τα αέρια πού συμμετέχουν ενεργά στο Φαινόμενο Θερμοκηπίου, οι συγκεντρώσεις τους στην ατμόσφαιρα σε μέρη ανά εκατομμύριο (ppm) ή μέρη ανά δισεκατομμύριο (ppb) κατά το έτος 1750 και σήμερα (2010), καθώς και η προέλευσή τους, φυσική ή ανθρωπογενής

16 ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ (3)

17 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
H διακεκομμένη γραμμή αντιπροσωπεύει τη μέση θερμοκρασία της γης από το 1961 έως το 1990

18 1. Επιτυχίες και Αποτυχίες (2)
Περιβαλλοντικές τάσεις απειλούν να αλλάξουν ριζικά τον πλανήτη, τις ζωές πολλών ειδών ακόμη και του ανθρώπινου είδους Κάθε χρόνο, ακόμα έξι εκατομμύρια εκτάρια παραγωγικής ξηράς μετατρέπονται σε έρημο άνευ αξίας. Περισσότεροι από έντεκα εκατομμύρια εκτάρια δασών καταστρέφονται Στην Ευρώπη, η οξεία καθίζηση σκοτώνει τα δάση και τις λίμνες. Έχει καταστήσει όξινες μεγάλες εκτάσεις του εδάφους ,χωρίς ελπίδα για ανάκαμψη Η καύση των ορυκτών καυσίμων εκλύει στην ατμόσφαιρα διοξείδιο του άνθρακα, το οποίο προκαλεί σταδιακή υπερθέρμανση του πλανήτη Το «φαινόμενο του θερμοκηπίου» οδηγεί στην αύξηση της μέσης θερμοκρασίας Άλλα βιομηχανικά αέρια απειλούν να καταστρέψουν την προστατευτική ασπίδα του όζοντος - ο αριθμός των ανθρώπων και ζώων που πάσχουν από καρκίνο να αυξάνεται

19 1. Επιτυχίες και Αποτυχίες (3)
Διαταράσσεται η τροφική αλυσίδα των ωκεανών. Η βιομηχανία και η γεωργία απελευθερώνουν τοξικές ουσίες στην ανθρώπινη τροφική αλυσίδα και σε υπόγειους υδροφόρους ορίζοντες πέρα από τα επιτρεπτά όρια καθαρισμού Η φτώχεια είναι αιτία και αποτέλεσμα των παγκόσμιων περιβαλλοντικών προβλημάτων. Μάταιο η ενασχόληση με περιβαλλοντικά προβλήματα χωρίς την άμβλυνση της παγκόσμιας φτώχειας και των διεθνών ανισοτήτων Η Επιτροπή -ανεξάρτητο όργανο- συνδέεται μεν αλλά έξω από τον έλεγχο των κυβερνήσεων και του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών. Έθεσε τρεις στόχους: 1. Να επανεξετάσει το κρίσιμο περιβάλλον, τα θέματα ανάπτυξης και να διατυπώσει ρεαλιστικές προτάσεις για την αντιμετώπισή τους 2. Να προτείνει νέες μορφές διεθνούς συνεργασίας που θα επηρεάσουν τις πολιτικές κα γεγονότα για αλλαγές που απαιτούνται 3.Να αυξήσει τα επίπεδα της κατανόησης και της δέσμευσης για την ατομική δράση, τις εθελοντικές οργανώσεις, επιχειρήσεις, ιδρύματα και κυβερνήσεις

20 2. Οι Διασυνδεδεμένες Κρίσεις (1)
Η βιομηχανική παραγωγή έχει αυξηθεί πάνω από πενήντα φορές τον τελευταίο αιώνα  Η Παγκόσμια Επιτροπή για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη συναντήθηκε για πρώτη φορά τον Οκτώβριο του 1984 και δημοσίευσε την Έκθεσή της εννιακόσιες μέρες αργότερα, τον Απρίλιο του Κατά τις λίγες αυτές μέρες: Η προκεκλημένη από την ξηρασία κρίση περιβαλλοντικής ανάπτυξης στην Αφρική κορυφώθηκε, βάζοντας τριάντα έξι εκατομμύρια άτομα σε κίνδυνο, σκοτώνοντας ίσως ένα εκατομμύριο Μια διαρροή από ένα εργοστάσιο φυτοφαρμάκων στο Μποπάλ, στην Ινδία, σκότωσε περισσότερους από δυο χιλιάδες ανθρώπους και τύφλωσε και τραυμάτισε περισσότερούς από διακόσιες χιλιάδες Δεξαμενές υγρού φυσικού αερίου εξερράγησαν στην πόλη του Μεξικού, προκαλώντας το θάνατο χιλίων ατόμων, αφήνοντας χιλιάδες ακόμα άστεγους

21 2. Οι Διασυνδεδεμένες Κρίσεις (2)
Η πυρηνική έκρηξη του αντιδραστήρα του Τσερνομπίλ έστειλε πυρηνικό νέφος σε όλη την Ευρώπη, αυξάνοντας τους κινδύνους των μελλοντικών ανθρώπινων καρκίνων Αγροτικές χημικές ουσίες, διαλύτες έχουν ως αποτέλεσμα τον αφανισμό εκατομμύρια ψάρια και απειλώντας το πόσιμο νερό. Υπολογίζεται ότι εξήντα εκατομμύρια άνθρωποι πέθαναν από διαρροϊκές ασθένειες που σχετίζονται με μη ασφαλές πόσιμο νερό και υποσίτιση. Τα περισσότερα από τα θύματα ήταν παιδιά Η υποβάθμιση της ξηράς στέλνει εκατομμύρια περιβαλλοντικούς πρόσφυγες πέραν των εθνικών συνόρων Η όξινη βροχόπτωση και το πυρηνικό νέφος έχουν εξαπλωθεί πέρα από τα σύνορα της Ευρώπης Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών, απειλητικές για τη ζωή περιβαλλοντικές ανησυχίες έχουν ανακύψει στον αναπτυσσόμενο κόσμο

22 2. Οι Διασυνδεδεμένες Κρίσεις (3)
Οι πόλεις γεμίζουν με ανθρώπους, αυτοκίνητα και εργοστάσια Η γεωργία, η δασοκομία, η παραγωγή ενέργειας και εξόρυξης παράγουν τουλάχιστον το μισό του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος πολλών αναπτυσσόμενων χωρών και ευθύνονται για ακόμη μεγαλύτερα μερίδια της επιβίωσης και της απασχόλησης Οι εξαγωγές των φυσικών πόρων παραμένει ένας μεγάλος παράγοντας στις οικονομίες τους, ειδικά για τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες Η πλειοψηφία των αναπτυσσόμενων χωρών έχουν τώρα χαμηλότερο κατά κεφαλήν εισόδημα από ότι στην αρχή της δεκαετίας. Η αύξηση της φτώχειας και της ανεργίας έχουν αυξήσει την πίεση στους περιβαλλοντικούς πόρους Πολλές κυβερνήσεις έχουν περικόψει τις προσπάθειες για την προστασία του περιβάλλοντος και των οικολογικών ανησυχιών στον προγραμματισμό της ανάπτυξης

23 2.Οι Διασυνδεδεμένες Κρίσεις (4)
Οι περισσότερες κυβερνήσεις εξακολουθούν να δαπανούν πολύ περισσότερα για να προστατεύσουν τους ανθρώπους τους από στρατούς εισβολής από ότι από την εισβολή της ερήμου Σε πολλές χώρες, οι στρατιωτικές δαπάνες καταναλώνουν ένα τόσο υψηλό ποσοστό του ΑΕΠ που αυτό από μόνο του προκαλεί ζημιά στις προσπάθειες ανάπτυξης αυτών των κοινωνιών Η κούρσα των εξοπλισμών προκαταλαμβάνει πόρους που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν πιο παραγωγικά για να μειωθούν οι απειλές για την ασφάλεια που δημιουργείται από περιβαλλοντικές συγκρούσεις και δυσαρέσκειες που τροφοδοτούνται από την εκτεταμένη φτώχεια

24 3. Βιώσιμη Ανάπτυξη (1) Στην Έκθεση Brundtland η βιώσιμη ανάπτυξη ορίζεται ως: «η ανάπτυξη που ικανοποιεί τις ανάγκες της παρούσας γενιάς χωρίς να θέτει σε κίνδυνο την ικανότητα των μελλοντικών γενεών να ικανοποιούν τις δικές τους ανάγκες» Η ανθρωπότητα έχει τη δυνατότητα να κάνει την ανάπτυξη βιώσιμη για να εξασφαλίσει ότι πληροί τις ανάγκες του παρόντος χωρίς να διακυβεύεται η ικανότητα των μελλοντικών γενεών να καλύψουν τις δικές τους ανάγκες Η έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης συνεπάγεται όρια - όχι απόλυτα όρια, αλλά περιορισμούς που επιβάλλονται από την παρούσα κατάσταση της τεχνολογίας και της κοινωνικής οργάνωσης πάνω σε περιβαλλοντικούς πόρους και από την ικανότητα της βιόσφαιρας να απορροφά τις συνέπειες των ανθρώπινων δραστηριοτήτων

25 3. Βιώσιμη Ανάπτυξη (2) Αλλά η τεχνολογία και η κοινωνική οργάνωση μπορούν να διαχειριστούν και να βελτιωθούν ώστε να ανοίξουν τον δρόμο για μια νέα εποχή της οικονομικής ανάπτυξης Η Επιτροπή πιστεύει ότι η εκτεταμένη φτώχεια δεν είναι πλέον αναπόφευκτη Η φτώχεια δεν είναι μόνο ένα κακό από μόνο του, αλλά η βιώσιμη ανάπτυξη απαιτεί την κάλυψη των βασικών αναγκών όλων και την επέκταση της ευκαιρίας σε όλους να ικανοποιήσουν τις προσδοκίες τους για μια καλύτερη ζωή. Ένας κόσμος όπου η φτώχεια είναι ενδημική θα είναι πάντα επιρρεπής σε οικολογικές και άλλες καταστροφές

26 3. Βιώσιμη Ανάπτυξη (3) Η παγκόσμια βιώσιμη ανάπτυξη απαιτεί ότι εκείνοι που είναι πιο εύποροι θα υιοθετήσουν τρόπους ζωής εντός των οικολογικών μέσων του πλανήτη - ως προς τη χρήση της ενέργειας, για παράδειγμα Οι πληθυσμοί που μεγαλώνουν γρήγορα μπορούν να αυξήσουν την πίεση στους πόρους και να μειώσουν οποιαδήποτε αύξηση στα βιοτικά πρότυπα. Έτσι η βιώσιμη ανάπτυξη μπορεί να συνεχιστεί εάν το μέγεθος του πληθυσμού και η ανάπτυξη βρίσκονται σε αρμονία με την αλλαγή του παραγωγικού δυναμικού του οικοσυστήματος Η βιώσιμη ανάπτυξη δεν είναι μια σταθερή κατάσταση αρμονίας, αλλά μάλλον μια διαδικασία αλλαγής στην οποία η εκμετάλλευση των πόρων, η κατεύθυνση των επενδύσεων, ο προσανατολισμός της τεχνολογικής ανάπτυξης, καθώς και οι θεσμικές αλλαγές γίνονται σύμφωνα με το μέλλον καθώς και με τις σημερινές ανάγκες

27 4. Τα θεσμικά Κενά (1) Η γενική απάντηση των κυβερνήσεων στην ταχύτητα και το εύρος των παγκόσμιων αλλαγών έχει αποτελέσει μια απροθυμία για αλλαγή Οι προκλήσεις είναι αλληλεξαρτώμενες και ενοποιημένες και απαιτούν ολοκληρωμένες απαιτήσεις και λαϊκή συμμετοχή Τα θεσμικά όργανα που αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις αυτές τείνουν να είναι ανεξάρτητα, κατακερματισμένα και να εργάζονται με σχετικά λειψές εντολές και κλειστές διαδικασίες λήψης αποφάσεων Ο πραγματικός κόσμος των εμπλεκόμενων οικονομικών και οικολογικών συστημάτων δεν θα αλλάξει. Οι πολιτικές και τα θεσμικά όργανα όμως πρέπει Υπάρχει μια αυξανόμενη ανάγκη για αποτελεσματική διεθνή συνεργασία για τη διαχείριση της οικολογικής και οικονομικής αλληλεξάρτησης

28 4. Τα θεσμικά Κενά (2) Διασφάλιση θεσμικών οργάνων για πολιτικές που θα εμποδίσουν την οικολογική καταστροφή Οι κυβερνήσεις, πιεζόμενες από τους πολίτες, είδαν την ανάγκη να καθαρίσουν το χάος και θέσπισαν περιβαλλοντικά υπουργεία και οργανισμούς για να γίνει αυτό Πολλές βιομηχανικές και οι περισσότερες από τις αναπτυσσόμενες χώρες κουβαλούν τεράστιες οικονομικές επιβαρύνσεις από κληρονομημένα προβλήματα όπως η ρύπανση του αέρα και των υδάτων, η εξάντληση των υπόγειων υδάτων και η εξάπλωση των τοξικών χημικών ουσιών και των επικίνδυνων αποβλήτων Σε αυτά έχουν προστεθεί πιο πρόσφατα προβλήματα - διάβρωσης, απερήμωσης, οξίνισης, νέων χημικών ουσιών, και νέων μορφών αποβλήτων – που συνδέονται άμεσα με τις γεωργικές, τις βιομηχανικές, τις ενεργειακές, τις δασοκομικές και τις μεταφορικές πολιτικές και πρακτικές

29 4. Τα θεσμικά Κενά (3) Να δοθεί στα κεντρικά οικονομικά και τομεακά υπουργεία ευθύνες για την ποιότητα του ανθρώπινου περιβάλλοντος, για να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις της μη βιώσιμης ανάπτυξης Θέσπιση διεθνών οργανισμών που ασχολούνται με τον δανεισμό για ανάπτυξη, τη ρύθμιση του εμπορίου και τη γεωργική ανάπτυξη Ο αναπροσανατολισμός είναι μία από τις κυριότερες θεσμικές προκλήσεις της δεκαετίας του 1990 και ύστερα. Η επιτυχία του θα απαιτήσει σημαντική θεσμική ανάπτυξη και μεταρρύθμιση Πολλές χώρες που είναι πολύ φτωχές ή μικρές ή έχουν περιορισμένη διαχειριστική ικανότητα θα είναι δύσκολο να τα καταφέρουν χωρίς βοήθεια Θα χρειαστεί χρηματοδοτική, τεχνική βοήθεια και κατάρτιση. Οι αλλαγές όμως που απαιτούνται περιλαμβάνουν όλες τις χώρες, μικρές και μεγάλες, πλούσιες και φτωχές

30 Άξονας ΙI: Η Παγκόσμια Πρόκληση
Η Επιτροπή έχει εστιάσει την προσοχή της στους τομείς : του πληθυσμού της επισιτιστικής ασφάλειας της απώλειας ειδών και γενετικών πόρων της ενέργειας της βιομηχανίας και των ανθρώπινων οικισμών συνειδητοποιώντας ότι όλα αυτά συνδέονται και δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται μεμονωμένα

31 ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

32 1. Πληθυσμός και Ανθρώπινο Δυναμικό (1)
1. Πληθυσμός και Ανθρώπινο Δυναμικό (1) Ο πληθυσμός αυξάνεται με ρυθμούς που δεν μπορεί να συντηρηθεί από τους διαθέσιμους περιβαλλοντικούς πόρους, με ρυθμούς που ξεπερνούν κάθε λογικές προσδοκίες Το «πρόβλημα του πληθυσμού», πρέπει να αντιμετωπιστεί εν μέρει με τις προσπάθειες για την εξάλειψη της μαζικής φτώχειας, προκειμένου να διασφαλιστεί η πιο δίκαιη πρόσβαση σε πόρους, και με την εκπαίδευση, για βελτίωση της ανθρώπινης ικανότητας διαχείρισης αυτών των πόρων Είναι απαραίτητα επείγοντα μέτρα για να περιοριστούν τα ακραία ποσοστά αύξησης του πληθυσμού

33 1. Πληθυσμός και Ανθρώπινο Δυναμικό (2)
1. Πληθυσμός και Ανθρώπινο Δυναμικό (2) Οι κυβερνήσεις πρέπει να αναπτύξουν μακροπρόθεσμες, πολύπλευρες πληθυσμιακές πολιτικές και μια εκστρατεία για να επιδιώξουν ευρείς δημογραφικούς στόχους: να ενισχυθούν τα κοινωνικά, πολιτιστικά, και οικονομικά κίνητρα για τον οικογενειακό προγραμματισμό Οι φυλετικοί και ιθαγενείς πληθυσμοί θα χρειαστούν ιδιαίτερη προσοχή, καθώς οι δυνάμεις της οικονομικής ανάπτυξη διαταράσσουν τον παραδοσιακό τρόπο ζωής τους

34 2. Ασφάλεια Τροφίμων (1) Η παγκόσμια γεωργία έχει τη δυνατότητα να παράγει αρκετά τρόφιμα για όλους, αλλά τα τρόφιμα δεν είναι συχνά διαθέσιμα όπου αυτό είναι αναγκαίο Η παραγωγή σε βιομηχανικές χώρες είναι συνήθως υψηλά επιδοτούμενες και προστατευόμενες από το διεθνή ανταγωνισμό. Οι επιδοτήσεις αυτές έχουν ενθαρρύνει την υπερβολική χρήση του εδάφους και των χημικών ουσιών, τη ρύπανση και των υδάτινων πόρων και των τροφίμων με αυτές τις χημικές ουσίες, και την υποβάθμιση της υπαίθρου Σε πολλές αναπτυσσόμενες χώρες οι αγρότες δεν υποστηρίζονται επαρκώς και έχουν παραμεληθεί Αντιμέτωποι με συχνά ανεπαρκή τεχνολογία και λίγα οικονομικά κίνητρα, πολλοί ωθούνται σε περιθωριακά εδάφη: πάρα πολύ ξηρά, πολύ απότομα, με έλλειψη σε θρεπτικά συστατικά

35 2. Ασφάλεια Τροφίμων (2) Τα δάση έχουν εκκαθαριστεί και άνυδρες περιοχές έχουν καταστεί άγονες «οι όροι του εμπορίου», είναι απαραίτητο να προσανατολιστούν προς όφελος του μικρού αγρότη Οι περισσότερες βιομηχανικές χώρες πρέπει να αλλάξουν τα σημερινά συστήματα προκειμένου να εξαλειφθούν τα πλεονάσματα, να μειωθεί ο αθέμιτος ανταγωνισμός με χώρες που μπορεί να έχουν πραγματικό συγκριτικό πλεονεκτήματα, και να προωθηθούν οι φιλικές προς το περιβάλλον γεωργικές πρακτικές Η ασφάλεια των τροφίμων απαιτεί προσοχή σε θέματα διανομής, δεδομένου ότι η πείνα οφείλεται συχνά στην έλλειψη της αγοραστικής δύναμης και όχι στην έλλειψη των διαθέσιμων τροφίμων Μπορεί να ενισχυθεί μέσω της αναμόρφωσης της γης, και μέσω πολιτικών για την προστασία της ευάλωτης διαβίωσης των αγροτών, των κτηνοτρόφων και των ακτημόνων

36 3. Είδη και Οικοσυστήματα: Πόροι για Ανάπτυξη (1)
Υπάρχει μια αυξανόμενη επιστημονική συναίνεση για το ότι τα είδη εξαφανίζονται με ρυθμό που ποτέ πριν δεν παρατηρήθηκε στον πλανήτη Ωστόσο, υπάρχει ακόμη χρόνος για να σταματήσει αυτή η διαδικασία Η ποικιλότητα των ειδών είναι αναγκαία για την ομαλή λειτουργία των οικοσυστημάτων και της βιόσφαιρας ως σύνολο Ο επαναπροσδιορισμός των συστημάτων των δασικών εσόδων και των όρων παραχώρησης, να προωθήσει την πιο αποτελεσματική και μακροχρόνια χρήση των πόρων των δασών, και να περιορίσει την αποψίλωση

37 3. Είδη και Οικοσυστήματα: Πόροι για Ανάπτυξη (2)
Να εδραιωθεί το πρόβλημα της εξαφάνισης των ειδών και των απειλούμενων οικοσυστημάτων σε πολιτικές ατζέντες, ως ένα μεγάλο ζήτημα οικονομίας και πόρων Οι διεθνείς οργανισμοί ανάπτυξης πρέπει, συνεπώς, να δώσουν πλήρη και συστηματική προσοχή στα προβλήματα και τις ευκαιρίες για τη διατήρηση των ειδών Οι κυβερνήσεις θα πρέπει να εξετάσουν την προοπτική να συμφωνήσουν σε μια «σύμβαση Ειδών», παρόμοια στο πνεύμα και το πεδίο εφαρμογής με άλλες διεθνείς συμβάσεις που αντικατοπτρίζουν τις αρχές των “καθολικών πόρων” Θα πρέπει επίσης να εξετάσουν τις διεθνείς οικονομικές ρυθμίσεις για τη στήριξη της εφαρμογής μιας τέτοιας σύμβασης

38 4. Ενέργεια : Επιλογές για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη (1)
4. Ενέργεια : Επιλογές για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη (1) Η εκβιομηχάνιση, η γεωργική ανάπτυξη και ο ταχύς αυξανόμενος πληθυσμός των αναπτυσσομένων κρατών θα χρειαστεί πολύ περισσότερη ενέργεια Σήμερα, ο μέσος άνθρωπος σε μια βιομηχανική αγορά χρησιμοποιεί 80 φορές περισσότερη ενέργεια, από ότι κάποιος στην Αφρική Κάθε σενάριο παγκόσμιας ενέργειας θα πρέπει να φροντίσει για χρήση σημαντικά αυξημένης πρωτογενούς ενέργειας από τις αναπτυσσόμενες χώρες Οι απειλές υπερθέρμανσης του πλανήτη και αύξησης της οξύτητας του περιβάλλοντος πιθανότατα αποκλείουν ακόμη και το διπλασιασμό της χρήσης απογυμνωμένης από τα σημερινά μίγματα πρωτογενών πηγών ενέργειας Οι πολιτικές ενεργειακής απόδοσης πρέπει να είναι η αιχμή του δόρατος των εθνικών ενεργειακών στρατηγικών για τη βιώσιμη ανάπτυξη

39 ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

40 ΤΕΛΙΚΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΤΕΛΙΚΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

41 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΑΥΞΗΣΗΣ CO2
Οι εκπομπές CO2 από τα ορυκτά καύσιμα (πορτοκαλί) αυξήθηκε σε περισσότερα από 3% ετησίως. Η αύξηση εκπομπών ήταν 5,9 %. Οι παρατηρήσεις των συνολικών εκπομπών CO2 (από την καύση ορυκτών καυσίμων και την αλλαγή χρήσης γης - γκρι) που παρακολουθείτε κατά μήκος του άνω άκρο των προβλεπόμενων εκπομπών.

42 4. Ενέργεια : Επιλογές για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη (2)
4. Ενέργεια : Επιλογές για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη (2) Σύγχρονες συσκευές μπορούν να επανασχεδιαστούν για εξοικονόμηση ενέργειας. Οι λύσεις για την ενεργειακή αποδοτικότητα είναι συχνά αποδοτικές Η πυρηνική ενέργεια χρησιμοποιείται ευρέως. Κατά την περίοδο αυτή, ωστόσο, η φύση των δαπανών, των κινδύνων και των οφελών έχουν γίνει περισσότερο εμφανείς και αντικείμενο έντονης διαμάχης Διάφορες χώρες σε όλο τον κόσμο λαμβάνουν διαφορετικές θέσεις σχετικά με τη χρήση της πυρηνικής ενέργειας Η συζήτηση στην Επιτροπή κατόπτρισε αυτές τις διαφορετικές απόψεις και θέσεις. Ωστόσο, όλοι συμφώνησαν ότι η παραγωγή πυρηνικής ενέργειας είναι δικαιολογημένη μόνο αν υπάρχουν πραγματικές λύσεις στα άλυτα προβλήματα που δημιουργεί Υψηλότερη προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην έρευνα και την ανάπτυξη οικολογικά αξιόπιστων εναλλακτικών λύσεων, καθώς και στα μέσα ενίσχυσης της ασφάλειας της πυρηνικής ενέργειας

43 4. Ενέργεια : Επιλογές για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη (3)
4. Ενέργεια : Επιλογές για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη (3) Η ενεργειακή αποδοτικότητα μπορεί να αγοράσει μόνο χρόνο, ώστε ο κόσμος να αναπτύξει “διαδρομές χαμηλής ενέργειας” με βάση ανανεώσιμες πηγές, οι οποίες θα πρέπει να αποτελέσουν τα θεμέλια της παγκόσμιας δομής της ενέργειας κατά τη διάρκεια του 21ου αιώνα Δημιουργία ενός προγράμματος συντονισμένης έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και επιδείξεις που θα καταστήσουν σαφή την ανάγκη για χρηματοδότηση ώστε να διασφαλιστεί η ταχεία ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας Οι αναπτυσσόμενες χώρες θα χρειασθούν βοήθεια για να αλλάξουν τις συνήθειες χρήσης της ενέργειας τους προς αυτήν την κατεύθυνση Οι φτωχές σε ξύλο χώρες πρέπει να οργανώνουν γεωργικούς τομείς για να παράγουν μεγάλες ποσότητες ξύλου και άλλων φυτικών καυσίμων

44 4. Ενέργεια : Επιλογές για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη (4)
4. Ενέργεια : Επιλογές για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη (4) Οι Τιμές που απαιτούνται για την ενθάρρυνση της υιοθέτησης μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας μπορούν να επιτευχθούν με διάφορα μέσα Η Επιτροπή δεν εκφράζει κάποια προτίμηση, η “διατήρηση των τιμών” προϋποθέτει ότι οι κυβερνήσεις θα κοιτάξουν μακροπρόθεσμα στη στάθμιση του κόστους και του οφέλους των διαφόρων μέτρων Δεδομένης της σημασίας των τιμών του πετρελαίου στη διεθνή ενεργειακή πολιτική, νέοι μηχανισμοί για την ενθάρρυνση του διαλόγου μεταξύ καταναλωτών και παραγωγών θα πρέπει να διερευνηθούν Μια ασφαλής, περιβαλλοντικά ορθή και οικονομικά βιώσιμη ενεργειακή πορεία που θα διατηρήσει την ανθρώπινη πρόοδο στο μακρινό μέλλον είναι σαφώς επιτακτική ανάγκη Θα απαιτηθούν νέες διαστάσεις πολιτικής βούλησης και θεσμικής συνεργασίας για την επίτευξή μιας ορθής ενεργειακής πορείας

45 5. Βιομηχανία : Παράγοντας Περισσότερα με Λιγότερα (1)
5. Βιομηχανία : Παράγοντας Περισσότερα με Λιγότερα (1) Ο κόσμος παράγει επτά φορές περισσότερα αγαθά σήμερα από ότι έκανε μόλις το 1950 Λαμβάνοντας υπόψη τα ποσοστά αύξησης του πληθυσμού, πενταπλάσια με δεκαπλάσια αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής θα χρειαστεί μόνο για να ανυψώσει την αυξανόμενη παγκόσμια κατανάλωση βιομηχανικών προϊόντων Η αντιρρυπαντική τεχνολογία ήταν αποδοτική από την άποψη της υγείας, της περιουσίας και της αποφυγής περιβαλλοντικών ζημιών Ενώ η οικονομική ανάπτυξη συνεχίστηκε, η κατανάλωση πρώτων υλών διατηρήθηκε σταθερή ή ακόμα και μειώθηκε και οι νέες τεχνολογίες προσφέρουν περαιτέρω αποδοτικότητες

46 5. Βιομηχανία : Παράγοντας Περισσότερα με Λιγότερα (2)
5. Βιομηχανία : Παράγοντας Περισσότερα με Λιγότερα (2) Πολλές αναπτυσσόμενες χώρες συνειδητοποιούν ότι δεν έχουν ούτε τους πόρους ούτε – με δεδομένη την ταχεία τεχνολογική αλλαγή - τον χρόνο να βλάψουν το περιβάλλον τους τώρα και να το καθαρίσουν αργότερα Χρειάζονται επίσης βοήθεια και πληροφόρηση από τις βιομηχανικές χώρες για να κάνουν καλύτερη χρήση της τεχνολογίας Οι πολυεθνικές εταιρίες έχουν την ιδιαίτερη ευθύνη να εξομαλύνουν την πορεία της εκβιομηχάνιση στα έθνη στα οποία δραστηριοποιούνται Υπάρχει επείγουσα ανάγκη για αυστηρότερο έλεγχο στην εξαγωγή επικίνδυνων βιομηχανιών και γεωργικών χημικών. Έλεγχοι για την απόρριψη επικίνδυνων αποβλήτων πρέπει να ενισχυθούν

47 6. Η Αστική Πρόκληση (1) Ο κόσμος του 21ου αιώνα θα είναι σε μεγάλο βαθμό αστικός Κατά τη διάρκεια μόνο 65 ετών, ο αστικός πληθυσμός των αναπτυσσόμενων χωρών έχει δεκαπλασιαστεί Ο αναπτυσσόμενος κόσμος θα πρέπει, κατά τη διάρκεια των επόμενων χρόνων, να αυξήσει κατά 65 τοις εκατό την ικανότητά του να παράγει και να διαχειρίζεται την αστική υποδομή, τις υπηρεσίες, και τη στέγαση Λίγες αστικές κυβερνήσεις στις αναπτυσσόμενες χώρες έχουν τη δύναμη, τους πόρους, και το εκπαιδευμένο προσωπικό για να παρέχουν στους ταχέως αυξανόμενους πληθυσμούς τους τη γη, τις υπηρεσίες και τις εγκαταστάσεις που απαιτούνται για μια επαρκή ανθρώπινη ζωή: καθαρό νερό, αποχέτευση, σχολεία, και μεταφορές Το αποτέλεσμα είναι η πληθώρα παράνομων οικισμών με πρωτόγονες εγκαταστάσεις, αυξημένος συνωστισμός, και αχαλίνωτη ασθένεια που συνδέεται με το ανθυγιεινό περιβάλλον

48 6. Η Αστική Πρόκληση (2) Πολλές πόλεις βιομηχανικών χωρών, αντιμετωπίζουν προβλήματα: επιδείνωση των υποδομών, υποβάθμιση του περιβάλλοντος, ενδοαστική αποσύνθεση, και κατάρρευση γειτονιών Τίθεται ένα ζήτημα πολιτικής και κοινωνικής επιλογής. Οι αναπτυσσόμενες χώρες δεν είναι στην ίδια κατάσταση με τις βιομηχανικές. Έχουν μια τεράστια αστική κρίση στα χέρια τους Οι κυβερνήσεις θα πρέπει να αναπτύξουν σαφείς στρατηγικές για οικισμούς για να καθοδηγήσουν τη διαδικασία της αστικοποίησης, απομακρύνοντας την πίεση από τα μεγαλύτερα αστικά κέντρα και δημιουργώντας μικρότερες κωμοπόλεις και πόλεις Η καλή διαχείριση των πόλεων απαιτεί την αποκέντρωση των ταμείων, της πολιτικής εξουσίας, και του προσωπικού – προς τις τοπικές αρχές

49 Άξονας ΙII: Διεθνής Συνεργασία και Θεσμικές Μεταρρυθμίσεις
1. Ο ρόλος της Παγκόσμιας Οικονομίας (1) Οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται πριν οι διεθνείς οικονομικές συναλλαγές μπορούν να γίνουν ευεργετικές για όλους τους εμπλεκόμενους: Η βιωσιμότητα των οικοσυστημάτων πάνω στην οποία βασίζεται η παγκόσμια οικονομία πρέπει να είναι εγγυημένη Οι οικονομικοί εταίροι πρέπει να πεισθούν ότι η βάση συναλλαγής είναι δίκαιη. Για πολλές αναπτυσσόμενες χώρες, καμιά από αυτές τις προϋποθέσεις δεν έχει ρυθμιστεί Η ανάπτυξη σε πολλές αναπτυσσόμενες χώρες καταπνίγεται από τις χαμηλές τιμές των βασικών εμπορευμάτων, τον προστατευτισμό, τις ανυπόφορες επιβαρύνσεις χρέους, και τη μείωση των ροών χρηματοδότησης της ανάπτυξης

50 1. Ο ρόλος της Παγκόσμιας Οικονομίας (2)
1. Ο ρόλος της Παγκόσμιας Οικονομίας (2) Η Παγκόσμια Τράπεζα- η Διεθνής Ένωση Ανάπτυξης έχουν ευθύνη για χρηματοδότηση των αναπτυσσόμενων χωρών να υποστηρίξει περιβαλλοντικά ορθά σχέδια και πολιτικές Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θα πρέπει να υποστηρίξει ευρύτερους και πιο μακροπρόθεσμους στόχους ανάπτυξης σε σχέση με σήμερα: ανάπτυξη, κοινωνικούς στόχους και περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Το σημερινό επίπεδο εξυπηρέτησης του χρέους πολλών χωρών, ιδίως στην Αφρική και τη Λατινική Αμερική, δεν είναι συνεπές με τη Β.Α. Οι πολυεθνικές εταιρείες μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη βιώσιμη ανάπτυξη Οι εταιρείες να έχουν θετική επίδραση στην ανάπτυξη, η διαπραγματευτική ικανότητα των αναπτυσσόμενων χωρών, πρέπει να ενισχυθεί ώστε να μπορούν να εξασφαλίσουν όρους που σέβονται τις περιβαλλοντικές ανησυχίες Τα ειδικά μέτρα να είναι στο ευρύτερο πλαίσιο στην εξάλειψη της παγκόσμιας φτώχειας

51 2. Διαχειρίζοντας τα Κοινά
Η Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας ήταν η πιο φιλόδοξη προσπάθεια που έγινε ποτέ για την παροχή ενός διεθνούς συμφωνημένου καθεστώτος για τη διαχείριση των ωκεανών Όλα τα έθνη θα πρέπει να επικυρώσουν το Δίκαιο της Θάλασσας της Συνθήκης, το συντομότερο δυνατό. Οι αλιευτικές συμφωνίες θα πρέπει να ενισχυθούν, καθώς και οι συμβάσεις για τον έλεγχο και τη ρύθμιση της απόρριψης των επικίνδυνων αποβλήτων στη θάλασσα Η διεθνής κοινότητα πρέπει να επιδιώξει να σχεδιάσει και να εφαρμόσει ένα διαστημικό καθεστώς για να εξασφαλίσει ότι το διάστημα παραμένει ένα ειρηνικό περιβάλλον προς όφελος όλων Η Ανταρκτική ρυθμίζεται στο πλαίσιο της Συνθήκης της Ανταρκτικής του 1959 Πολλά έθνη έξω τη Συμφωνία βλέπουν το σύστημα της Συνθήκης πολύ περιορισμένο Οι συστάσεις της Επιτροπής εξετάζουν την ενσωμάτωση οποιασδήποτε ανάπτυξης μεταλλευμάτων σε ένα καθεστώς διαχείρισης για το μέλλον

52 3. Η ειρήνη, η ασφάλεια, η ανάπτυξη και το περιβάλλον
Η δυνατότητα του πυρηνικού πολέμου είναι αναμφισβήτητα η πιο σοβαρή. Δεν υπάρχει καμία στρατιωτική λύση σε ' περιβαλλοντική ανασφάλεια'. Οι κυβερνήσεις και οι διεθνείς αντιπροσωπείες πρέπει να αξιολογήσουν την οικονομική αποτελεσματικότητα, από την άποψη της επίτευξης της ασφάλειας, των χρημάτων που ξοδεύονται στους εξοπλισμούς έναντι των χρημάτων που ξοδεύονται στη μείωση της ένδειας ή την αποκατάσταση ενός ερημωμένου περιβάλλοντος Η μέγιστη ανάγκη είναι να επιτευχθούν οι βελτιωμένες σχέσεις μεταξύ εκείνων των σημαντικών δυνάμεων ικανών να αναπτύξουν όπλα μαζικής καταστροφής. Αυτό απαιτείται για να επιτευχθεί η συμφωνία για τον πιο αυστηρό έλεγχο του πολλαπλασιασμού και της δοκιμής των διάφορων τύπων όπλων μαζικής καταστροφής - πυρηνικής και μη πυρηνικής - συμπεριλαμβανομένων εκείνων που έχουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις

53 4. Θεσμικές και Νομικές Αλλαγές (1)
4.1 Φτάνοντας στις Πηγές Οι κυβερνήσεις πρέπει να αρχίσουν τώρα να καθιστούν τις βασικές εθνικές, οικονομικές αντιπροσωπείες άμεσα αρμόδιες και υπεύθυνες για την εξασφάλιση πολιτικών οικονομικά και οικολογικά βιώσιμων Οι νέες περιφερειακές ρυθμίσεις θα απαιτηθούν ειδικά μεταξύ των αναπτυσσόμενων χωρών για να εξετάσουν τα διασυνοριακά περιβαλλοντολογικά θέματα Τα διεθνή σώματα και οι αντιπροσωπείες πρέπει να εξασφαλίσουν ότι τα προγράμματά τους ενθαρρύνουν και υποστηρίζουν τη βιώσιμη ανάπτυξη και θα πρέπει να βελτιώσουν σε μεγάλο βαθμό το συντονισμό και τη συνεργασία τους Ο Γενικός Γραμματέας της οργάνωσης Ηνωμένων Εθνών πρέπει να παρέχει ένα υψηλού επιπέδου κέντρο ηγεσίας για το σύστημα για τα Η.Ε που θα αξιολογεί, θα συμβουλεύει, θα βοηθά και θα ενημερώνει σχετικά με την πρόοδο που σημειώνεται προς αυτόν τον στόχο

54 4. Θεσμικές και Νομικές Αλλαγές (2)
4.2 Αντιμετωπίζοντας τις Επιπτώσεις Οι κυβερνήσεις πρέπει να ενισχύσουν τους ρόλους- ικανότητες- των διοικητικών αντιπροσωπειών προστασίας του περιβάλλοντος και πόρων Το πρόγραμμα περιβάλλοντος των Η.Ε (UNEP) πρέπει να ενισχυθεί και να κάνει τον απολογισμό για την αλλαγή και τη διεθνή συνεργασία σχετικά με τα κρίσιμα ζητήματα προστασίας του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων 4.3 Αξιολογώντας τους παγκόσμιους κινδύνους Οι κυβερνήσεις να προσδιορίσουν, να αξιολογήσουν και να εκθέσουν τους κινδύνους της αμετάκλητης ζημίας στα φυσικά συστήματα και των απειλών στην επιβίωση, την ασφάλεια και την υγεία της παγκόσμιας κοινότητας. Το πρόγραμμα UNEP του Earthwatch πρέπει να είναι το κέντρο της ηγεσίας στο σύστημα των Η.Ε στην αξιολόγηση του κινδύνου Ένα νέο διεθνές πρόγραμμα συνεργασίας μεταξύ των μη κυβερνητικών οργανώσεων, των επιστημονικών οργανισμών, και των βιομηχανικών ομάδων πρέπει να καθιερωθεί για αυτόν το λόγο

55 4. Θεσμικές και Νομικές Αλλαγές (3)
4.4Κάνοντας επιλογές μετά από ενημέρωση Η πραγματοποίηση επιλογών επίτευξης της Β.Α. θα εξαρτηθεί από τη διαδεδομένη υποστήριξη-συμμετοχή ενός ενημερωμένου κοινού, των μη κυβερνητικών οργανώσεων, της επιστημονικής κοινότητας και της βιομηχανίας. Τα δικαιώματα, οι ρόλοι και η συμμετοχή στον προγραμματισμό της ανάπτυξης, στη λήψη αποφάσεων και στην εφαρμογή του προγράμματος πρέπει να επεκταθούν 4.5 Παρέχοντας τα νομικά μέσα Το εθνικό και διεθνές δίκαιο μένει γρήγορα πίσω από τον επιταχυνόμενο ρυθμό και την επεκταμένη κλίμακα των επιδράσεων στην οικολογική βάση της ανάπτυξης Οι κυβερνήσεις πρέπει τώρα να καλύψουν σημαντικά κενά στο υφιστάμενο εθνικό και διεθνές δίκαιο σχετικά με το περιβάλλον Να προετοιμαστεί μια Διακήρυξη σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος και της Β.Α. και μια Συνθήκη, για να ενισχύσουν τις διαδικασίες επίλυσης ζητημάτων περιβάλλοντος και διαχείρισης των πόρων

56 4. Θεσμικές και Νομικές Αλλαγές (4)
4.6 Επενδύοντας στο μέλλον μας Υπάρχουν μεγάλες οικονομικές επιπτώσεις: για την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τον έλεγχο της ρύπανσης και την επίτευξη των λιγότερων εντατικών μορφών των πόρων γεωργίας Η Παγκόσμια Τράπεζα επανακατευθύνει προς το παρόν τα προγράμματά της προς τις μεγαλύτερες περιβαλλοντικές ανησυχίες. Αυτό πρέπει να συνοδεύεται από μια θεμελιώδη δέσμευση για τη βιώσιμη ανάπτυξη από την Τράπεζα Είναι επίσης ουσιαστικό ότι οι τράπεζες επαρχιακής ανάπτυξης και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θα ενσωματώσει παρόμοιους στόχους στις πολιτικές και τα προγράμματά τους Μια νέα προτεραιότητα και μια εστίαση απαιτούνται επίσης στις διμερείς αντιπροσωπείες ενίσχυσης. Οι προτάσεις για το πρόσθετο εισόδημα από τη χρήση των κοινών και των φυσικών πόρων πρέπει τώρα να εξεταστούν σοβαρά από τις κυβερνήσεις

57 Άξονας ΙV: Μια Έκκληση για Δράση Συμπεράσματα (1)
Κατά τη διάρκεια αυτού του αιώνα, η σχέση μεταξύ του ανθρώπινου κόσμου και του πλανήτη που τον στηρίζει έχει υποβληθεί σε μια βαθιά αλλαγή Όταν ο αιώνας άρχισε, ούτε οι ανθρώπινοι αριθμοί ούτε η τεχνολογία δεν είχαν τη δύναμη ριζικά για να αλλάξουν τα πλανητικά συστήματα Καθώς ο αιώνας κλείνει σημαντικές, απρόβλεπτες αλλαγές εμφανίζονται στην ατμόσφαιρα, στα χώματα, στα νερά, μεταξύ των φυτών και των ζώων και στις σχέσεις μεταξύ όλων αυτών Το ποσοστό αλλαγής ξεπερνά τη δυνατότητα των επιστημονικών κλάδων και των τρεχουσών ικανοτήτων μας να αξιολογήσουμε και να συμβουλέψουμε Ματαιώνει τις προσπάθειες των πολιτικών και οικονομικών οργάνων, που εξελίχθηκαν σε έναν διαφορετικό, τεμαχισμένο κόσμο, να προσαρμοστούν και να αντιμετωπίσουν

58 Συμπεράσματα (2) Ανησυχεί βαθειά πολλούς ανθρώπους που επιδιώκουν τρόπους να τοποθετήσουν εκείνες τις ανησυχίες στις πολιτικές ατζέντες Το βάρος δεν πέφτει σε καμιά ομάδα κρατών Οι αναπτυσσόμενες χώρες αντιμετωπίζουν τις προφανώς απειλητικές για τη ζωή προκλήσεις της ερήμωσης, της αποδάσωσης, και της ρύπανσης και υπομένουν το μεγαλύτερο μέρος της ένδειας που συνδέεται με την περιβαλλοντική υποβάθμιση Τα βιομηχανικά κράτη αντιμετωπίζουν τις απειλητικές για τη ζωή προκλήσεις των τοξικών χημικών ουσιών, των τοξικών αποβλήτων και του οξινισμού Όλα τα κράτη ρυπαίνονται από τις απελευθερώσεις διοξειδίου του άνθρακα από τις βιομηχανικές χώρες και των αερίων που αντιδρούν με το στρώμα του όζοντος και από οποιοδήποτε μελλοντικό πόλεμο που διεξάγεται με τα πυρηνικά οπλοστάσια που ελέγχονται από εκείνα τα κράτη

59 Συμπεράσματα (3) Όλα τα κράτη θα έχουν έναν ρόλο να διαδραματίσουν στις μεταβαλλόμενες τάσεις και στη διόρθωση ενός διεθνούς οικονομικού συστήματος που αυξάνει παρά μειώνει την ανισότητα, που αυξάνει παρά μειώνει τους αριθμούς των φτωχών και των πεινασμένων Οι επόμενες δεκαετίες είναι κρίσιμες Οι προσπάθειες να διατηρηθεί η κοινωνική και οικολογική σταθερότητα μέσω των παλαιών προσεγγίσεων στην ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος θα αυξήσουν την αστάθεια Η ασφάλεια πρέπει να επιδιωχθεί μέσω της αλλαγής Η Επιτροπή έχει σημειώσει διάφορες ενέργειες που πρέπει να ληφθούν για να μειώσουν τους κινδύνους για την επιβίωση και για να βάλουν τη μελλοντική ανάπτυξη σε πορείες που είναι βιώσιμες

60 Συμπεράσματα (4) Μια ενεργή συνέχιση αυτής της Έκθεσης είναι επιτακτική Η Επιτροπή απαιτεί τη γενική συνέλευση των Η.Ε, ύστερα από προσεκτική εξέταση, για να μετασχηματιστεί η Έκθεση σε ένα πρόγραμμα των Η.Ε για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη Οι πρόσθετες ακόλουθες Διασκέψεις θα μπορούσαν να αρχίσουν σε περιφερειακό επίπεδο Μια Διεθνής Διάσκεψη θα μπορούσε να συγκληθεί για να αναθεωρήσει τη πρόοδο που σημειώθηκε και για να προωθήσει τη συνέχιση ρυθμίσεων που θα απαιτηθούν για να θέσουν τις συγκριτικές μετρήσεις επιδόσεων και για να διατηρήσουν την ανθρώπινη πρόοδο. Η Επιτροπή έχει σχέση με τους ανθρώπους - όλων των χωρών και όλων των κοινωνικών τάξεων. Και σε όλους τους ανθρώπους απευθύνεται η Έκθεσή

61 Συμπεράσματα (5) Τα μέλη της παγκόσμιας Επιτροπής για το περιβάλλον και την ανάπτυξη προήλθαν από 21 πολύ διαφορετικά κράτη Στις συζητήσεις, διαφωνήσανε συχνά στις λεπτομέρειες και τις προτεραιότητες Αλλά παρά τα ευρέως διαφορετικά υπόβαθρα και την ποικιλία στις εθνικές και διεθνείς ευθύνες, η Επιτροπή ήταν σε θέση να συμφωνήσει με τις γραμμές σύμφωνα με τις οποίες η αλλαγή πρέπει να γίνει ΑΜΕΣΑ Η Επιτροπή ΟΜΟΦΩΝΑ κατέληξε ότι η ασφάλεια, η ευημερία, και η επιβίωση του πλανήτη εξαρτώνται από ΑΛΛΑΓΕΣ, εδώ και τώρα !!!

62 Σας Ευχαριστώ !!!


Κατέβασμα ppt "«Η Έκθεση Brundtland» ή «Το κοινό μας Μέλλον»"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google