Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Τοπικό Εργαστήρι κατάρτισης SHARP

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Τοπικό Εργαστήρι κατάρτισης SHARP"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Τοπικό Εργαστήρι κατάρτισης SHARP
Ποιοτική Vs Ποσοτική Προσέγγιση στην έρευνα © Τοπικό Εργαστήρι κατάρτισης SHARP Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, 29 Σεπτεμβρίου 2011 Μετάφραση: Χρ. Χριστοφόρου, 2011

2 Αρχίζοντας την έρευνα σου…
Όταν αποφασίσεις το βασικό ερώτημα της έρευνας σου, πρέπει να καθορίσεις πώς προσεγγίζεις το θέμα σου: Ποσοτικά; Ποιοτικά? Αναρωτήσου αν επιδιώκεις να αποδείξεις ή να διαψεύσεις μια θεωρία; Ή προσπαθείς να γενικεύσεις τα ευρήματά σου σε ένα πληθυσμό; Αν ναι, τότε χρειάζεσαι μια παραγωγική μέθοδο, μια ποσοτική προσέγγιση Ή ελπίζεις να κατανοήσεις καλύτερα τι πιστεύουν ή νιώθουν οι άνθρωποι για ένα θέμα; Το θέμα σου αφορά μια περιοχή όπου υπάρχει περιορισμένη πληροφορία και πρέπει να αναλάβεις μια αρχική διερευνητική μελέτη; Αν ναι αυτό είναι επαγωγή, χρειάζεσαι ποιοτική προσέγγιση

3 Επιβεβαίωση ή Απόρριψη υποθέσεων
Παραγωγική θεωρία Θεωρία Υπόθεση Συλλογή δεδομένων Ευρήματα Επιβεβαίωση ή Απόρριψη υποθέσεων Αναθεώρηση θεωρίας This the most common view of the relationship between theory and social research. You develop a theory and test it. Induction is the opposite direction form deduction. Researcher infers the implications of his/her findings for the theory that prompted the whole exercise. The findings are fed back into the stock of theory. So theory is the outcome of research, while findings or observations are the outcome. Sometimes, you will use both: view of a theory may change after more reading of literature, new findings may be published by others before you have generated yours or the relevance of a set of data for a theory may become apparent after the data have been collected.

4 [Γενικό ερώτημα Έρευνας]
Επαγωγή [Γενικό ερώτημα Έρευνας] Παρατήρηση Διατύπωση θεωρίας Inductive theory starts with a vague concept then uses specific forms of observations of empirical evidence, on the basis of this, you generalise and build theories.

5 Άσκηση Παραγωγική θεωρία: Επαγωγική θεωρία:
Δοκίμασε τη θεωρία ότι άτομα που δεν έκαναν ποτέ έρευνα πριν, θα παρακολουθήσουν μάθημα μεθοδολογίας για να κάνουν έρευνα στο μέλλον Επαγωγική θεωρία: Γιατί τα άτομα κάνουν μάθημα μεθοδολογίας; Ποια είναι η θεωρία σου για αυτό; Τι άλλες πληροφορίες συνέλεξες; Τι λένε τα δημογραφικά;

6 Ποσοτική και ποιοτική μέθοδος
Ποσοτική: Παραγωγική Δοκιμασία υποθέσεων θετικισμός Αντικειμενική Επιχειρεί μετρήσεις Μακρο- Αποστασιοποίηση ερευνητή Ποιοτική: Επαγωγική Παραγωγή θεωρίας Φαινομενολογία Δομισμός Δεν χρησιμοποιεί μετρήσεις Μικρο- Εμπλοκή ερευνητή

7 Ποσοτική και ποιοτική μέθοδος
Ποσοτική: Μετρά αντικειμενικά γεγονότα Εστιάζει σε μεταβλητές Απαλλαγμένο αξιών Η αξιοπιστία είναι κλειδί Ανεξάρτητη γενικού περιβάλλοντος (context) Πολλές περιπτώσεις Στατιστική ανάλυση Ποιοτική: Δομεί κοινωνικό νόημα Εστιάζει σε διαδραστικές διαδικασίες Οι Αξίες είναι παρούσες Η αυθεντικότητα είναι κλειδί Επηρεάζεται από τις συνθήκες Λίγες περιπτώσεις Θεματική ανάλυση

8 Κοινά λάθη: Ανοικτές ερωτήσεις σε ερωτηματολόγια
Μερικές φορές αναφέρεται ότι άτομα χρησιμοποιούν θεματική ανάλυση για ανοικτές ερωτήσεις σε ένα ερωτηματολόγιο. Αυτό δεν είναι ορθό! Η Θεματική ανάλυση είναι συγκεκριμένη μορφή ανάλυσης όπου αναζητούνται δεδομένα για επαναλαμβανόμενα θέματα και μετά δομείται θεωρία από αυτά. Για ανοικτού τύπου ερωτήσεις ο κώδικας κτίζεται μετά Ποσοτική εκ φύσεως, “μετρά”, επομένως αφού συλλέξεις ερωτηματολόγια προσδένεις κώδικες στις απαντήσεις. Έτσι μπορείς να μετρήσεις τους τύπους απαντήσεων που έλαβες.

9 Κοινά λάθη: “Γενικεύοντας” στην ποιοτική έρευνα
Μερικές φορές λέγεται ότι η ποιοτική έρευνα ήταν μικρής κλίμακας και γι'αυτό τα ευρήματά της δεν μπορεί να γενικευθούν σε όλο τον πληθυσμό. Αυτό δείχνει έλλειψη κατανόησης! Η ποιοτική έρευνα δεν επιδιώκει ποτέ τη γενίκευση. Αυτό είναι σημαντικό. Όταν αναφέρεσαι στην ορολογία και τις κατάλληλες μεθόδους να κάνεις χρήση της ανάλογης με την περίπτωση προσέγγισης: Η 'υπόθεση' αφορά ποιοτική έρευνα, ενώ για στατιστική ανάλυση στην ποσοτική προσέγγιση ΠΑΝΤΟΤΕ να παίρνεις τυχαίο δείγμα! [Η δειγματοληψία είναι το πιο σημαντικό βήμα στην ποσοτική έρευνα και πρέπει να γίνεται ορθά].

10 Κύρια βήματα στην ποσοτική έρευνα
Θεωρία Υπόθεση Σχεδιασμός έρευνας Καθορισμός μέτρων για τις έννοιες Επιλογή πεδίου/ων έρευνας Επιλογή υποκειμένων /δείγματος Εφαρμογή εργαλείων /συλλογή δεδομένων Επεξεργασία δεδομένων Ανάλυση δεδομένων Συγγραφή ευρημάτων και συμπερασμάτων

11 Κύρια βήματα στην ποιοτική έρευνα
Γενικό ερώτημα της έρευνας Επιλογή των ανάλογων πεδίων και υποκειμένων Συλλογή σχετικών δεδομένων Ερμηνεία δεδομένων Εργασία πάνω στις έννοιες και τη θεωρία Πιο συγκεκριμένη διατύπωση του ερωτήματος έρευνας Συλλογή πρόσθετων δεδομένων Συγγραφή ευρημάτων

12 Παραδείγματα ποσοτικών μεθόδων έρευνας
Πειράματα Κοινωνικές έρευνες Διαθεματικές Συγκριτικές (δι-εθνείς) Μακράς διάρκειας Ανάλυση περιεχομένου Δευτερογενής στατιστική ανάλυση Επίσημες στατιστικές Δημογραφία Επιδημιολογία Πεδίου Δομημένες συνεντεύξεις και παρατηρήσεις

13 Παραδείγματα Ποιοτικής έρευνας
Συνεντεύξεις σε βάθος Ομάδες εστίασης Εθνογραφικές /έρευνας πεδίου Ιστορική/συγκριτική έρευνα Ανάλυση λόγου Ανάλυση αφήγησης Ανάλυση ΜΜΕ

14 Άξια λόγου! Ποσοτικές και ποιοτικές έρευνες παρουσιάζονται συχνά σαν αντιθετικά πεδία Κάποτε αναμιγνύονται – η ποιοτική έρευνα μπορεί να χρησιμοποιήσει ποσοστοποίηση ή μπορέι να είναι θετικιστική στην προσέγγιση. Ποσοτικές έρευνες μπορεί να χρησιμοποιούν φαινομενολογία. Και οι δυο μπορεί να συνδυαστούν στο ίδιο έργο. Η ποιοτική μπορεί να βοηθήσει την ποσοτική έρευνα (1) μπορεί να παράσχει υποθέσεις (2) να συμπληρώσει τα κενά για να ερμηνευθούν οι σχέσεις Η ποσοτική διευκολύνει την ποιοτική με τον εντοπισμό ατόμων για συνέντευξη και για τη γενίκευση ευρημάτων. Μαζί μπορούν να δώσουν μικρο- και μακρο – επιπέδου εκδοχές και έτσι μπορούν να εξετάσουν τις σχέσεις μεταξύ των δυο επιπέδων. Μπορούν να αλληλο- συμπληρωθούν .

15 Συμπερασματικά Για ευκολία κατανόησης ας σκεφτούμε τους ντετέκτιβς στην τηλεόραση. Επαγωγή : Είναι η μέθοδος των ερευνητών. Βρίσκουν μαρτυρικό υλικό και παράγουν τη θεωρία για το τι συνέβηκε. Παραγωγική λογική- σχετίζεται με τον παραδοσιακό ντετέκτιβ. Έχουν ένδειξη για το φόνο από κάποιο άτομο και προσπαθούν να το αποδείξουν. ( Columbo, Murder She Wrote or even Inspector Morse).

16 Στάδια κοινωνικής έρευνας
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ - Επιλέξτε ένα θέμα για έρευνα ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ- Μελετήστε τις υπάρχουσες έρευνες για το θέμα ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ- Τι θέλετε να εξετάσετε; Ποιες σχέσεις έχουν οι μεταβλητές; ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ– Επιλέξτε μια ή περισσότερες ερευνητικές μεθόδους (Χρήση υφιστάμενων πηγών, Παρατήρηση, Ποσοτική έρευνα, Ποιοτική κλπ) ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΔΙΟΥ – Συλλέξτε τα στοιχεία, αφού ορίσετε ποιες πληροφορίες /ποιες πηγές ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ – Εξετάστε τι σημαίνουν τα στοιχεία που συλλέξατε ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ – Ποια είναι η σημασία των στοιχείων; Πώς συνδέονται / συγκρίνονται με προηγούμενες έρευνες;


Κατέβασμα ppt "Τοπικό Εργαστήρι κατάρτισης SHARP"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google