Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΜΕΤΡΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΜΕΤΡΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΜΕΤΡΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ
Μιχ. Κτενιαδάκης Μηχ/γος - Ηλ/γος Μηχανικός ΤΕΙ Κρήτης, Τμήμα Μηχανολογίας Σταυρωμένος 71500, Ηράκλειο Ε-mail: ClearSupport, Chania-Crete

2 Βασικές προϋποθέσεις ΠΡΙΝ τη λήψη μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας
1. Διενέργεια Ενεργειακής Επιθεώρησης - Καταγραφή-συλλογή κατασκευαστικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών του κτιρίου που επηρεάζουν την κατανάλωση ενέργειας. - Επεξεργασία των στοιχείων, με δόκιμες μεθόδους και υπολογισμούς ή/και εκτιμήσεις, ώστε να προκύψει ο ενεργειακός επιμερισμός. - Προσδιορισμός και αξιολόγηση των δυνατοτήτων εξοικονόμησης και ορθολογικής χρήσης της ενέργειας. ClearSupport, Chania-Crete

3 Βασικές προϋποθέσεις ΠΡΙΝ τη λήψη μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας
- προσδιορίζονται :  Πόση; (καταναλισκόμενη ενέργεια)  Τι; (είδος-μορφή ενέργειας)  Πού; (χρήση/χώροι κατανάλωσης)  Πότε; (ημερήσια ή μηνιαία κατανομή)  Γιατί; (λειτουργία, τεχν. στοιχεία κλπ) - εντοπίζονται και μελετούνται τεχνικά οι δυνατότητες εξ. εν. (ΔΕΕ) - αξιολογούνται / ιεραρχούνται οικονομικά τα προτεινόμενα μέτρα εξ. εν (ΜΕΕ) ClearSupport, Chania-Crete

4 Βασικές προϋποθέσεις ΠΡΙΝ τη λήψη μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας
- με σκοπό την υλοποίηση επεμβάσεων (ΜΕΕ) για να :  εξοικονομήσουμε ενέργεια  έχουμε οικονομικά οφέλη  βελτιώσουμε τις συνθήκες άνεσης και λειτουργίας του κτιρίου  προστατέψουμε το περιβάλλον  συμμορφωθούμε με Κανονισμούς, Νόμους κλπ ClearSupport, Chania-Crete

5 Βασικές προϋποθέσεις ΠΡΙΝ τη λήψη μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας
2. Σχεδιασμός-Προγραμματισμός - Βούληση / στήριξη του ιδιοκτήτη/χρήστη - Ιεράρχηση μέτρων και στόχων (πιθανός συνδυασμός τους) - Φάσεις - Χρονοδιάγραμμα φάσεων - Οργάνωση και προϋπολογισμός δαπανών (ανά φάση) - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ !!! - Καθορισμός τρόπου παρακολούθησης - Μεθοδολογίες μέτρησης και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων. ClearSupport, Chania-Crete

6 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας
1. Ως προς τις θέσεις επεμβάσεων εξ.εν. Κτίριο και Κέλυφος Εξοπλισμός και εγκ/σεις Ηλεκτρική ενέργεια Θερμική ενέργεια ClearSupport, Chania-Crete

7 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας
2. Ως προς τις τεχνολογίες - Κλασικές, συνήθεις, δοκιμασμένες τεχνολογίες (ΔΟΚ) - Νέες ενεργειακές τεχνολογίες (ΝΕΤ) - Ένταξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (Α.Π.Ε.) (ΑΠΕ) ClearSupport, Chania-Crete

8 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας
3. Ως προς την οικονομική αποδοτικότητα - Μέτρα διαχειριστικού και οργανωτικού εκσυγχρονισμού (δοε) - Μέτρα βελτίωσης διαδικασιών λειτουργίας και συντήρησης (βλσ) - Μέτρα βραχυπρόθεσμης απόδοσης (βρα) - Μέτρα μεσοπρόθεσμης απόδοσης (μεα) - Μέτρα μακροπρόθεσμης απόδοσης (μαα) ClearSupport, Chania-Crete

9 ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ εξοικονόμησης ενέργειας
ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ εξοικονόμησης ενέργειας 1. Κτιριακό κέλυφος Βελτίωση θερμο-υγρομόνωσης δομικών στοιχείων  μόνωση εξωτ. τοίχων, δώματος κλπ……... ΔΟΚ μεα-μαα Μείωση αερισμού από χαραμάδες  στεγανωτικές ταινίες…………………………  επισκευή κουφωμάτων……………………...  έλεγχος τεχνητού εξαερισμού……………… βλσ βρα-μαα βλσ-βρα Μείωση ηλιακών κερδών (πιθανόν)  αλλαγή χρώματος εξωτερικά……………….  εγκατάσταση εσωτ./εξωτ. σκιαδίων……….  φυτεμένο δώμα……………………………….. ΝΕΤ βρα ClearSupport, Chania-Crete

10 ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ εξοικονόμησης ενέργειας
ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ εξοικονόμησης ενέργειας 1. Κτιριακό κέλυφος (συν.) Βελτίωση θερμ. ιδιοτήτων υαλοστασίων  αυτοκόλλητες μεμβράνες (;)………………...  προσθήκη δεύτερου τζαμιού………………..  εγκατάσταση διπλού υαλοστασίου……….. ΔΟΚ βρα βρα-μεα μεα-μαα Ένταξη παθητικών και βιοκλιματικών συστημάτων  ανεμοπροστασία - ηλιασμός - μικροκλίμα.  ηλιακοί τοίχοι - θερμοσιφωνικά πανέλα….  θερμοκήπια…………………………………….  ηλιακή καμινάδα - αεριζόμενο κέλυφος…..  υαλοστάσια προηγμένης τεχνολογίας…… ΝΕΤ ClearSupport, Chania-Crete

11 ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ εξοικονόμησης ενέργειας
ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ εξοικονόμησης ενέργειας 2. Θέρμανση χώρων Βελτίωση λειτουργίας - συντήρησης  ρύθμιση (μέτρηση) καυστήρα………………  έλεγχος - ρύθμιση αυτοματισμών…………. ΔΟΚ βλσ Βελτίωση θερμομόνωσης σωληνώσεων - αεραγωγών - θερμοδοχείων  επιδιόρθωση φθαρμένων μονώσεων…….  αντικατάσταση μονώσεων…………………. βρα-μεα Εγκατάσταση θερμοστατικού ελέγχου  σύστημα αντιστάθμισης εξ. Θερμοκρασίας  έλεγχος κατά θερμαντικές ζώνες…………..  θερμοστατικές βαλβίδες θερμ. σωμάτων… βρα μεα ClearSupport, Chania-Crete

12 ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ εξοικονόμησης ενέργειας
ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ εξοικονόμησης ενέργειας 2. Θέρμανση χώρων (συν.) Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης  αντικατάσταση καυστήρα ή και λέβητα…..  γενικότερες τροποποιήσεις………………... ΔΟΚ μεα βρα-μεα Εισαγωγή αντλίας θερμότητας (α/θ)  εγκατάσταση κεντρικής α/θ…………………  εγκατάσταση α/θ σε ορισμένους χώρους... Αλλαγή καυσίμου  βιομάζα………………………………………….  φυσ. αέριο ή υγραέριο………………………. ΑΠΕ Εισαγωγή Α.Π.Ε.  θέρμανση με υποβοήθηση ηλιακού συστ.. μεα-μαα ClearSupport, Chania-Crete

13 ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ εξοικονόμησης ενέργειας
ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ εξοικονόμησης ενέργειας 3. Ζεστό νερό χρήσης Βελτίωση λειτουργίας - συντήρησης  [ρύθμιση (μέτρηση) καυστήρα]……………..  έλεγχος - ρύθμιση αυτοματισμών………….  καθαρισμός - έλεγχος αλάτων……………… ΔΟΚ βλσ βλσ-βρα Βελτίωση θερμομόνωσης σωληνώσεων - θερμοδοχείων  [επιδιόρθωση φθαρμένων μονώσεων]……  [αντικατάσταση μονώσεων]………………… βρα-μεα Αλλαγή καυσίμου  [βιομάζα]…………………………………………  [φυσ. αέριο ή υγραέριο]……………………… ΑΠΕ ClearSupport, Chania-Crete

14 ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ εξοικονόμησης ενέργειας
ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ εξοικονόμησης ενέργειας 3. Ζεστό νερό χρήσης (συν.) Εγκ/ση συστημ. ανάκτησης θερμότητας  εναλλάκτες θερμότητας καυσαερίων-νερού  [παραγωγή ζνχ από ψυκτική εγκ/ση]……... ΔΟΚ ΝΕΤ μεα βρα-μεα Εγκ/ση συστήματος συμπαραγωγής ηλεκτρισμού-θερμότητας  λεπτομερής μελέτη συστήματος (αναγκών ηλεκτρισμού και θέρμανσης χώρων - ζνχ) μεα-μαα Εισαγωγή Α.Π.Ε.  εγκατάσταση ηλιοθερμικού συστήματος…  εκμετάλλευσης γεωθερμίας (σε συνδυασμό με γεωθερμικό κλιματισμό) ΑΠΕ ClearSupport, Chania-Crete

15 ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ εξοικονόμησης ενέργειας
ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ εξοικονόμησης ενέργειας 4. Αερισμός - Κλιματισμός Βελτίωση λειτουργίας - συντήρησης  καθαρισμός φίλτρων - τάνυση ιμάντων…..  έλεγχος - ρύθμιση ψυκτικού συστήματος...  έλεγχος - ρύθμιση αυτοματισμών…………. ΔΟΚ βλσ Αναβάθμιση συστήματος αυτοματισμού  εγκατάσταση ψηφιακών συστημάτων……  εισαγωγή απομακρυσμένου ελέγχου……..  έλεγχος εισαγωγής νωπού αέρα………….. βρα-μεα Εγκ/ση συστημ. ανάκτησης θερμότητας  εναλλάκτες θερμότητας αέρα-αέρα………..  παραγωγή ζνχ από ψυκτική εγκ/ση………. ΝΕΤ ClearSupport, Chania-Crete

16 ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ εξοικονόμησης ενέργειας
ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ εξοικονόμησης ενέργειας 4. Αερισμός - Κλιματισμός (συν.) Εισαγωγή ανεμιστήρων οροφής  κατάργηση ορισμένων A/C και τοποθέτηση ανεμ. οροφής…………………. ΔΟΚ βρα Εκμετάλλευση φυσικού αερισμού  εισαγωγή νωπού αέρα……………………….  νυχτερινός αερισμός………………………… βρα-μεα Εισαγωγή συστήματος διαχείρισης  εγκατάσταση BEMS………………………….. μεα Εισαγωγή Α.Π.Ε.  ηλιακός κλιματισμός………………………….  γεωθερμικός κλιματισμός…………………... ΑΠΕ μαα ClearSupport, Chania-Crete

17 ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ εξοικονόμησης ενέργειας
ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ εξοικονόμησης ενέργειας 5. Φωτισμός Βελτίωση λειτουργίας - συντήρησης  καθαρισμός λαμπτήρων, καλυμμάτων κλπ  έλεγχος - συντήρηση αυτοματισμών……… ΔΟΚ βλσ Μεγιστοποίηση εκμετάλλευσης φυσικού φωτισμού  επιλεκτική αφαίρεση εμποδίων φωτισμού.  εγκατάσταση συστήματος ελέγχου σε αντιστάθμιση με φυσικό φωτισμό…………. βλσ-βρα βρα-μεα Μείωση περιττής εγκ/νης ισχύος  κατάργηση ορισμένων φωτιστικών……….  μείωση ισχύος ορισμένων λαμπτήρων….. ClearSupport, Chania-Crete

18 ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ εξοικονόμησης ενέργειας
ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ εξοικονόμησης ενέργειας 5. Φωτισμός (συν.) Εγκατάσταση αποδοτικών λαμπτήρων  αντικατάσταση λαμπτήρων πυράκτωσης με φθορισμού ή με φθορισμού χαμ. κατ….  αντικατάσταση λαμπτήρων φθορισμού (ή άλλων) με αποδοτικότερους……………..…  αντικατάσταση λαμπτήρων & φωτιστικών ΔΟΚ βρα βρα-μεα Αναβάθμιση ελέγχων και αυτοματισμών  εγκατάσταση ελέγχου κατά ζώνες………….  ένταξη ελέγχου με ανιχνευτές κίνησης…….  [σύστημα αντιστάθμισης φυσ. φωτισμού]..  φ/κύτταρο ελέγχου φωτισμού εξωτ.χώρων μεα-μαα ClearSupport, Chania-Crete

19 ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ εξοικονόμησης ενέργειας
ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ εξοικονόμησης ενέργειας 6. Ηλεκτρικές εγκ/σεις και συσκευές Μείωση κόστους ισχύος  εξάλειψη αιχμών ζήτησης ηλεκτρισμού (ίσως BMS)……………………………………..  βελτίωση του συντ. ισχύος (συνφ)………… ΔΟΚ βλσ-μεα βρα Βελτίωση λειτουργίας - συντήρησης  τακτική (προληπτική) συντήρηση………….  έλεγχος - ρύθμιση αυτοματισμών…………. βλσ Ορθολογική λειτουργία - χρήση  κλείσιμο συσκευών όταν δεν χρειάζονται...  μείωση - όσο και όπου γίνεται - των απαιτήσεων (π.χ. πίεσης, παροχής κλπ)...  προσαρμογή στο φορτίο (ίσως BMS)…….. ΝΕΤ ClearSupport, Chania-Crete

20 ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ εξοικονόμησης ενέργειας
ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ εξοικονόμησης ενέργειας 6. Ηλεκτρικές εγκ/σεις και συσκευές (συν.) Αντικατάσταση συσκευών με άλλες  αποδοτικότερες συσκευές (υψηλού β.α.)….  βέλτιστης - σωστής ισχύος…………………..  μεγαλύτερης ευελιξίας - βηματικής λειτουργίας……………………………………...  με κινητήρες μεταβλητού αριθμού στροφών (inverter)…………………………… ΔΟΚ βρα-μεα μεα ClearSupport, Chania-Crete

21 Ευχαριστώ!


Κατέβασμα ppt "ΜΕΤΡΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google