Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Πως γράφουμε μια εργασία

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Πως γράφουμε μια εργασία"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Πως γράφουμε μια εργασία
Καθ Αθηνά Μαυρίδου

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ: ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

3 ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ (Τίτλος εργασίας) (Ονοματεπώνυμο σπουδαστή) (Ονοματεπώνυμο εισηγητή) (Πόλη και χρονολογία)

4 ΤΑ ΜΕΡΗ ο πίνακας περιεχομένων Περίληψη (ελληνικά, αγγλικά) Εισαγωγή
 ο πίνακας περιεχομένων Περίληψη (ελληνικά, αγγλικά)  Εισαγωγή Υλικά-Μέθοδοι Αποτελέσματα Συζήτηση Συμπεράσματα Βιβλιογραφία Ευχαριστίες  σχήματα, φωτογραφίες   , πίνακες     

5 Εισαγωγή Α) Σύντομη εισαγωγή και επεξήγηση του κεντρικού ερωτήματος  ή ζητήματος στο οποίο καλούμαστε να απαντήσουμε ή να αναλύσουμε.       β) ο προβληματισμός άλλων ερευνητών γύρω από αυτό γ) Ανάπτυξη θεμάτων σε κάθε κεφάλαιο που είναι απαραίτητα για την ανάδειξη τουκεντρικού ζητήματος. οι τίτλοι των κεφαλαίων πρέπει να αντιστοιχούν στο περιεχόμενο τους και να συνδέονται με το κύριο ζητούμενο. παράδειγμα αν το θέμα μιας πτυχιακής εργασίας είναι «η επίδραση των  ορμονών στην οστεοπόρωση» θα πρέπει στην εισαγωγή να αναλυθεί η δομή των οστών, το σύστημα των ενδοκρινών αδένων του οργανισμού και ο μηχανισμός δράσης των ορμονών.

6 Υλικά και μέθοδοι Δειγματοληψία, τύπος δείγματος
Χρονική περίοδος, διάρκεια Αναλυτικά οι μέθοδοι Παρουσίαση στατιστικής (μέθοδος) Οχι αποτελέσματα Οχι συγκρίσεις Οχι σχόλια

7 Αποτελέσματα Κείμενο Πίνακες Σχήματα Γραφήματα
Αποτελέσματα στατιστικής Όχι σχόλια!!!

8 Συζήτηση Σχόλια Σύγκριση με άλλους ερευνητές Παρουσίαση αδυναμιών
Προβληματισμοί Παρουσίαση σπουδαιότητας καινοτομίας

9 Συμπεράσματα Τα σημαντικά στοιχεία που έχουν αναπτυχθεί
η απάντηση στο κεντρικό ερώτημα βάσει ποιών δεδομένων καταλήγουμε στο συμπέρασμα τυχόν ανοικτά ερωτήματα πιθανή ανάπτυξη μελλοντικών προοπτικών

10 Σχήματα, φωτογραφίες, πίνακες
 Τα σχήματα  και οι φωτογραφίες έχουν την αρίθμηση και την επεξήγησή τους (λεζάντα) στο κάτω μέρος.              Οι πίνακες  έχουν αρίθμηση και μία περιεκτική και σύντομη επεξηγηματική λεζάντα στο πάνω μέρος τους.             Τα σχήματα,  οι φωτογραφίες και οι πίνακες εάν έχουν ληφθεί από κάποιο βιβλίο ή εργασία, πρέπει να αναφέρεται η βιβλιογραφική προέλευση τους.

11 Σχήμα 2. Τομή αμμόφιλτρου

12 Σχημα 3: Επιδραςη της τιμης του pH ςτην απολυμανςη (ΠΟΥ 2006)

13 Σχήμα 5: Είδη κολυμβητηρίων που συμπεριλήφθηκαν στο δείγμα

14 Βιβλιογραφία Οι πρωτογενείς πηγές : τα βιβλία, τα άρθρα των διαφόρων επιστημονικών περιοδικών, τα πρακτικά των συνεδρίων, οι κυβερνητικές εκδόσεις )  Οι δευτερογενείς σχολιάζουν τις πρωτογενείς  Οι τριτογενείς πηγές είναι διάφοροι οδηγοί, γενικού περιεχομένου βιβλιογραφίες, εγκυκλοπαίδειες κλπ., που κυρίως συντείνουν στην απλή ενημέρωση για κάποιο θέμα

15 Η αρίθμηση της βιβλιογραφίας
γίνεται κατά δύο τρόπους.  Κατά απόλυτη αλφαβητική σειρά των ονομάτων των συγγραφέων › Χωρίς αλφαβητική σειρά αλλά βάσει της εμφάνισης των πληροφοριών στην ροή του κειμένου. Η παράθεση της βιβλιογραφίας συνήθως αρχίζει με τις ξενόγλωσσες πηγές, ακολουθούμενες από τις ελληνικές και τους δικτυακούς τόπους.

16 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. WHO (2006): Guidelines for safe Recreational Water Environment. Vol. 2 Swimming Pools and Similar Environments 2. Hadjicristodoulou C and Mouchtouri V (2006) Waterborne disease prevention: Evaluation of inspection scoring system for water sites according to water microbiological tests during the Athens 2004 pre-Olympic and Olympic period. J. Epidemiol. Community Health, 60, 3. Παπαπετροπούλου Μ και Μαυρἰδου α )1995): Μικροβιολογία του υδἀτινου περιβάλλοντος. Εκδόσεις Τραυλός, Αθήνα www. Keelpno.gr

17 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΜΕ 2 ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ
Watson J. D, Crick F. H. Genetic implications of the structure of deoxyribonucleic acid. Nature, 171: , 1953

18 ΔΗΛΑΔΗ Οταν αναφερόμαστε σε βιβλία ανώνυμα γράφουμε αντί για ονόματα συγγραφέων τον τίτλο του Οργανισμού. Ανώνυμα : βιβλία/κείμενα που έχουν εκδοθεί από διεθνείς Oργανισμούς, κράτη. Ε.Ε. (Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας –World Health Organization), νομοθεσίες, Ευρωπαϊκές οδηγίες κλπ

19 ΔΗΛΑΔΗ αναφορές σε εργασίες
Αναγράφονται τα στοιχεία της εργασίας με την εξής σειρά Ονόματα:επιθετο, αρχικό μικρού ονόματος , (Χρονολογία ) Τίτλος Περιοδικό Τόμος σελίδες

20 ΔΗΛΑΔΗ Αναφορές σε βιβλία
Αναγράφονται τα στοιχεία της εργασίας με την εξής σειρά Ονόματα: επίθετο, αρχικό μικρού ονόματος , (Χρονολογία ) Τίτλος Εκδότης Πόλη έκδοσης

21 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΒΙΒΛΙΟΥ Alberts B., Bray D., Lewis J., Raff M., Roberts K., Watson J. D. «Βasic genetic mechanisms. Molecular biology of the cell», 2nd  ed.,  Garland Publishing Inc., New York & London, 1989, ISBN

22 ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ Ή ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ    Αναστασάκου Ευγ., Τσουράπης Σπ. ΤΙΤΛΟΣ      Επίπεδα ενεργότητας του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτενσίνης (ACE) σε ασθενείς με θετικά αντισώματα στον ιό Epstein-Barr ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ        11ο  Πνευμονολογικό Συνέδριο ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ                        2001

23 Bιβλιογραφία μέσα στο κείμενο
Στο τέλος κάθε τεκμηριωμένης ενότητας της συγγραφής, σημειώνεται  εντός παρενθέσεως η πηγή από την οποία αντλήθηκαν οι πληροφορίες που παραθέτονται Στην παρένθεση υπάρχει το ονοματεπώνυμο του συγγραφέα, αν είναι ένας και το έτος της έκδοσης του βιβλίου ή της δημοσίευσης του συγγραφέα π.χ. (Μαυρίδου, 2002 ) Όταν οι συγγραφείς είναι δύο αναφέρονται τα επώνυμα και των δυο π.χ. (Μαυρίδου και Καρίκας, 2003).  Όταν οι συγγραφείς είναι περισσότεροι, τότε αναγράφεται το όνομα του πρώτου και ακολουθούν οι λέξεις "et.al." στην αγγλόφωνη βιβλιογραφία ή "και συν." στην ελληνική (Μαυρίδου και συν ή Μavridou et al, 2003).  Εναλλακτικά μπορεί να γραφεί ένας αριθμός εντός αγκύλης π.χ. [7], που αντιστοιχεί στην πηγή αρ. 7 του καταλόγου της βιβλιογραφίας, όπως αυτή παρατίθεται στο τέλος.

24 Παράδειγμα Αναφοράς σε Οργανισμό
Παράδειγμα Αναφοράς σε Οργανισμό Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO, 2006) προτείνονται τα παρακάτω ανάλογα με το είδος της κολυμβητικής δεξαμενής. ..... ..... 

25 Παράδειγμα Αναφοράς σε ελληνικό κείμενο
Παράδειγμα Αναφοράς σε ελληνικό κείμενο Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Μαυρίδου και συν, 2006) προτείνονται τα παρακάτω ανάλογα με το είδος της κολυμβητικής δεξαμενής. ..... ..... 

26 Παράδειγμα Αναφοράς σε ξενόγλωσσο κείμενο
Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Smith et al, 2007) προτείνονται τα παρακάτω ανάλογα με το είδος της κολυμβητικής δεξαμενής. .....

27 ΠΡΟΣΟΧΗ Καμία εργασία δεν πρέπει να περιέχει βιβλιογραφία μόνο από μια πηγή διότι ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ!!!!


Κατέβασμα ppt "Πως γράφουμε μια εργασία"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google