Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 Υπουργείο Πολιτισμού & Ψηφιακή Τεχνολογία Χρήστος Ζαχόπουλος Γεν. Γραμματέας Υπουργείου Πολιτισμού.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 Υπουργείο Πολιτισμού & Ψηφιακή Τεχνολογία Χρήστος Ζαχόπουλος Γεν. Γραμματέας Υπουργείου Πολιτισμού."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 Υπουργείο Πολιτισμού & Ψηφιακή Τεχνολογία Χρήστος Ζαχόπουλος Γεν. Γραμματέας Υπουργείου Πολιτισμού

2 2 Πολιτισμός & Σύγχρονη Τεχνολογία  Νέοι τρόπους πολιτιστικής έκφρασης  Νέα εργαλεία δημιουργίας πολιτιστικών προϊόντων  Νέες, πιο αποτελεσματικές μεθόδους προστασίας της πολιτιστικής μας κληρονομιάς  Καινοτόμες πρακτικές προβολής αυτής της κληρονομιάς σε ολόκληρο τον κόσμο  Σύγχρονες μορφές υποβοήθησης του διαπολιτισμικού διαλόγου  Αποτελεσματικοί μηχανισμοί διευκόλυνσης της πρόσβασης στο πολιτιστικό απόθεμα πληθυσμών με ειδικές ανάγκες  Πρωτοποριακές δυνατότητες σύνδεσης του Πολιτισμού με συμπληρωματικούς τομείς, όπως η Παιδεία και ο Τουρισμός

3 3 Υπ. Πολιτισμού & Σύγχρονη Τεχνολογία: Άξονες Δράσης  Αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας για την προστασία & διάσωση της Πολιτιστικής μας Κληρονομιάς  Υιοθέτηση προηγμένων εφαρμογών παγκόσμιας προβολής & ανάδειξης του πολιτιστικού μας αποθέματος  Ενίσχυση της πρόσβασης όλων των πολιτών, και ιδιαίτερα των νέων, σε πολιτισμική πληροφορία και γνώση με χρήση καινοτόμων τεχνολογικών μέσων

4 4 ΥΠ.ΠΟ.: Συμμετοχή σε διεθνείς πρωτοβουλίες  Ευρωπαϊκά Προγράμματα (MINERVA, MICHAEL PLUS)  Πρωτοβουλίες για τη διασφάλιση της διαλειτουργικότητας σε ευρωπαϊκό επίπεδο  Ψηφιακές βιβλιοθήκες, αρχεία και μουσεία

5 5 Το ΥΠ.ΠΟ. ως Φορέας Υλοποίησης στο Ε.Π. ΚτΠ (1)  Θεματική Ενοποίηση Ψηφιακού Πολιτιστικού Αποθέματος & διασφάλιση ενιαίας πρόσβασης  Προϋπολογισμός: 1 εκ. Ευρώ  Ολοκληρωμένη πρόσβαση σε όλες τις επιμέρους εφαρμογές προβολής του πολιτιστικού αποθέματος

6 6 Το ΥΠ.ΠΟ. ως Φορέας Υλοποίησης στο Ε.Π. ΚτΠ (2)  Ψηφιοποίηση & Ψηφιακή Τεκμηρίωση Πολιτιστικού Αποθέματος (ΔΕΑΜ, ΔΝΣΑΚ, ΥΣΜΑ, Αρχαιολογικό Πάρκο Δίου)  Προϋπολογισμός: 5,5 εκ. Ευρώ  Καινοτομικές δράσεις ψηφιοποίησης, τεκμηρίωσης & προβολής πολιτιστικού αποθέματος  Υποστήριξη της προσπάθειας καταπολέμησης της αρχαιοκαπηλίας

7 7 Το ΥΠ.ΠΟ. ως Φορέας Υλοποίησης στο Ε.Π. ΚτΠ (3)  Πολιτισμική Εγνατία  Προϋπολογισμός: 1 εκ. Ευρώ  Ψηφιοποίηση και Τεκμηρίωση ευρημάτων  Αποτύπωση σε GIS  Συμβολή στην ενίσχυση του Πολιτιστικού Τουρισμού

8 8 Το ΥΠ.ΠΟ. ως Φορέας Υλοποίησης στο Ε.Π. ΚτΠ (4)  Παιδεία – Πολιτισμός  Προϋπολογισμός: 4,25 εκ. Ευρώ

9 9 Χρηματοδότηση έργων πολιτιστικών φορέων από το ΥΠ.ΠΟ. (1)  236 έργα ψηφιοποίησης, τεκμηρίωσης & ανάδειξης πολιτιστικού αποθέματος  Προϋπολογισμός: 117 MEURO  200 Ιστοχώροι Πολιτιστικού Περιεχομένου

10 10

11 11 Χρηματοδότηση έργων πολιτιστικών φορέων από το ΥΠ.ΠΟ. (2) Αριθμός Σελίδων Βιβλίων1.817.349 Αριθμός Σελίδων Χειρόγραφων1.653.501 Αριθμός 2Δ Αντικειμένων28.620 Αριθμός Φωτογραφιών299.385 Αριθμός Πινάκων Ζωγραφικής2.758 Αριθμός Άλλων Έργων Τέχνης17.604 Αριθμός Ωρών Βίντεο2.521 Αριθμός Ωρών Φιλμ1.000 Αριθμός Ωρών Ηχητικών Ντοκουμέντων10.624 Αριθμός 3Δ Αντικειμένων9.029

12 12

13 13 Χρηματοδότηση έργων πολιτιστικών φορέων από το ΥΠ.ΠΟ. (3) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΠΛΗΘΟΣ Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ ΑΡΧΕΙΑ23 7.652.665,98 € ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ94 55.475.742,88 € ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ126 49.225.166,70 € Γενικό άθροισμα243 112.353.575,56 €

14 14

15 15 Χρηματοδότηση έργων πολιτιστικών φορέων από το ΥΠ.ΠΟ. (4) ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣΠΛΗΘΟΣ Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΑ24 10.934.733,28 € ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ30 8.522.979,72 € ΘΕΑΤΡΟ - ΧΟΡΟΣ11 2.580.423,72 € ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ10 3.810.769,52 € ΜΟΥΣΙΚΗ13 3.226.000,00 € ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ6645.000,00 € ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙ ΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 10 16.174.420,00 € Γενικό άθροισμα104 45.894.326,24 €

16 16

17 17 Πολιτισμός & Δ’ Κ.Π.Σ.: το σχέδιο δράσης του ΥΠ.ΠΟ.  Ανάπτυξη & προσφορά νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τον πολίτη  Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας για την αξιοποίηση του Ελληνικού πολιτιστικού προϊόντος  Αλληλεπίδραση με στρατηγικούς τομείς:  Παιδεία – Πολιτισμός  Πολιτισμός – Τουρισμός  Στήριξη της Εθνικής Στρατηγικής για τον Πολιτισμό

18 18 Εθνική Στρατηγική για τον Πολιτισμό: Στόχοι  Προστασία Ελληνικού Πολιτιστικού Προϊόντος  Ευρύτερη δυνατή προβολή σε παγκόσμιο επίπεδο  Αξιοποίηση για την επίτευξη εθνικών στόχων  Ενθάρρυνση νέας γενιάς να ασχοληθεί ενεργά με τον Πολιτισμό

19 19 Σας ευχαριστώ Χρήστος Ζαχόπουλος Γεν. Γραμματέας Υπουργείου Πολιτισμού


Κατέβασμα ppt "1 Υπουργείο Πολιτισμού & Ψηφιακή Τεχνολογία Χρήστος Ζαχόπουλος Γεν. Γραμματέας Υπουργείου Πολιτισμού."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google