Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ (ΜΕΡΟΣ Β’)

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ (ΜΕΡΟΣ Β’)"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ (ΜΕΡΟΣ Β’)
Slide 1 Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών ENOTHTA 3η Η ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ (ΜΕΡΟΣ Β’) 1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Όταν ο συνδρομητής σηκώσει το μικροτηλέφωνο, οι επαφείς U του άγκιστρου κλείνουν, με αποτέλεσμα τη διοχέτευση συνεχούς ρεύματος στο κύκλωμα της συσκευής από τη μπαταρία του τηλεφωνικού κέντρου (σχήμα 1). Το ρεύμα αυτό προκαλεί τη λειτουργία ορισμένων ηλεκτρονόμων στο τηλεφωνικό κέντρο που θέτουν σε ετοιμότητα τον προεπιλογέα για να δεχθεί τον καλούμενο αριθμό και στη συνέχεια δίνουν στον συνδρομητή το ηχόσημα επιλογής. Στη συνέχεια ο συνδρομητής καλεί τον αριθμό του, οπότε ο επαφέας nsa κλείνει και βραχυκυκλώνει το κύκλωμα αριστερά του σχήματος 9, ενώ ο nsr ανοίγει και ελευθερώνει τον nsi για να λειτουργήσει. Οι παλμοί επιλογής δημιουργούνται κατά την επιστροφή του δίσκου από τον επαφέα nsi (σχήμα 2). Η αντίσταση R και ο πυκνωτής C αποτελούν κύκλωμα αποσβέσεως για τους σπινθήρες που παράγονται από τον nsi.

2 Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών
Slide 2 Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών

3 Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών
Slide 3 Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών

4 Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών
Slide 4 Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών Στο παραπάνω σχήμα, οι τελευταίοι παλμοί του nsi καταπνίγονται από τον nsr. Η παλμοσειρά του παραπάνω σχήματος αντιστοιχεί στην επιλογή του ψηφίου 3. Ø     Οι παλμοσειρές για τα διάφορα ψηφία πρέπει να διαχωρίζονται μεταξύ τους με ένα χρονικό διάστημα τουλάχιστον 500 ms, το οποίο χρησιμοποιείται για να αναγνωρίζεται το τέλος της παλμοσειράς κάθε ψηφίου και για να δίνεται επαρκής χρόνος για να λειτουργήσουν τα συστήματα του κέντρου. Το ελάχιστο διάστημα των 500 ms εξασφαλίζεται με την κατάπνιξη των δύο παλμών στο τέλος της παλμοσειράς κάθε ψηφίου. Ø     Όταν ο συνδρομητής τελειώσει την επιλογή όλων των ψηφίων του καλουμένου αριθμού οι παλμοσειρές ενεργούν στους επιλογείς του τηλεφωνικού κέντρου, μέχρι να βρεθεί μία έξοδος που οδηγεί στον καλούμενο συνδρομητή.

5 Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών
Slide 5 Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών Ø     Οι επιλογείς εκτελούν και άλλες λειτουργίες, όπως την αποστολή ρεύματος κλήσεως στον καλούμενο συνδρομητή και ηχόσημα στον καλούντα, π.χ. «ελευθέρου» ή «κατειλημμένου». Το ρεύμα κλήσεως είναι εναλλασσόμενο 25 Ηz και εφαρμόζεται στη γραμμή του καλουμένου συνδρομητή διεγείροντας το ηλεκτρικό κουδούνι της συσκευής του. Το ηχόσημα «ελευθέρου» δίνεται ταυτόχρονα στη γραμμή του συνδρομητή που έκανε την κλήση, ο οποίος ακούει το κουδούνι του καλουμένου να χτυπά. Αν ο καλούμενος συνδρομητής ομιλεί ή έχει σηκώσει το μικροτηλέφωνό του, το ηχόσημα «κατειλημμένου» διοχετεύεται στον καλούντα, ο οποίος πρέπει να κλείσει και να επαναλάβει την κλήση του αργότερα. Τα ηχοσήματα «ελευθέρου» και «κατειλημμένου» έχουν συχνότητα 450 Ηz και δεν διεγείρουν το κουδούνι της συσκευής, επειδή σε αυτήν τη συχνότητα τα πηνία παρουσιάζουν μεγάλη σύνθετη αντίσταση.

6 Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών
Slide 6 Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών Ø     Όταν ο καλούμενος συνδρομητής σηκώσει το μικροτηλέφωνό του, οι επαφείς του άγκιστρου U της συσκευής του κλείνουν, με αποτέλεσμα να γίνει σύνδεση με τον καλούντα συνδρομητή. Ταυτόχρονα διακόπτεται από το κέντρο η αποστολή ρεύματος κλήσεως στον καλούμενο καθώς και το ηχόσημα «ελευθέρου» στον καλούντα και αρχίζει η χρέωση της συνδιαλέξεως (αστική ή υπεραστική). Όταν η συνδιάλεξη τελειώσει, ο καλών συνδρομητής μπορεί να τερματίσει τη σύνδεση αποθέτοντας το μικροτηλέφωνό του στην υποδοχή του (άγκιστρο), οπότε προκαλεί απόλυση των επιλογέων και επαναφορά στην κατάσταση ηρεμίας.

7 Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών
Slide 7 Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών 2. ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ Ø     Οι σύγχρονες τηλεφωνικές συσκευές χρησιμοποιούν για την επιλογή ενός αριθμού πληκτρολόγιο και όχι επιλογικό δίσκο. Έτσι επιτυγχάνεται εύκολη, αξιόπιστη και γρήγορη επιλογή του συνδρομητικού αριθμού. Ο συνδρομητικός αριθμός μεταβιβάζεται στο κέντρο υπό μορφή παλμοσειρών, ενώ στα πιο σύγχρονα συστήματα χρησιμοποιείται κώδικας ακουστικών συχνοτήτων. Ø    Οι σύγχρονες τηλεφωνικές συσκευές κατασκευάζονται από ολοκληρωμένα κυκλώματα, με αποτέλεσμα τη μείωση του βάρους της συσκευής, την αξιόπιστη λειτουργία της και τον εμπλουτισμό των δυνατοτήτων της (απομνημόνευση αριθμών, αυτόματη επανάκληση, σύστημα ανοιχτής ακρόασης, αποθήκευση των τελευταίων κληθέντων αριθμών, ασύρματες συσκευές κλπ.).

8 Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών
Slide 8 Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών Ø     Η συσκευή πληκτροεπιλογής για μετάδοση παλμοσειρών περιλαμβάνει ένα σύστημα μηχανικών επαφών οι οποίες ενεργοποιούνται με την πίεση κάθε πλήκτρου και δίνουν ένα συνδυασμό σημάτων που αντιστοιχεί στο ψηφίο του πλήκτρου που πιέστηκε. Ο συνδυασμός αυτός μεταφέρεται σε ένα σύστημα παλμοδοτήσεως, αποκωδικοποιείται, μετατρέπεται σε παλμοσειρές και οδηγείται στη συνδρομητική γραμμή για να φτάσει στο κέντρο. Ø     Στη συσκευή για μετάδοση ακουστικών συχνοτήτων υπάρχουν ταλαντωτές που δημιουργούν 8 διαφορετικές ακουστικές συχνότητες. Οι συχνότητες είναι ταξινομημένες σε δύο ομάδες από 4 συχνότητες. Η ομάδα Α χαρακτηρίζει τις σειρές του πληκτρολογίου και η ομάδα Β τις στήλες. Κάθε ψηφίο από το 0 ως το 9 καθορίζεται από τις δύο συχνότητες της γραμμής και της στήλης όπου ανήκει το ψηφίο αυτό (σχήμα 3). Με την πίεση του πλήκτρου επιλέγονται αυτόματα δύο συντονισμένα κυκλώματα, που αντιστοιχούν στις δύο συχνότητες του πλήκτρου και οι συχνότητες που δίνουν τα κυκλώματα αυτά οδηγούνται ταυτόχρονα στη συνδρομητική γραμμή για να καταλήξουν στο τηλεφωνικό κέντρο. Στο κέντρο υπάρχουν κατάλληλα κυκλώματα τα οποία λαμβάνουν τις συχνότητες και αναγνωρίζουν το ψηφίο που έχει επιλεγεί. Με τη μέθοδο των ακουστικών συχνοτήτων επιτυγχάνεται πολύ πιο γρήγορη μεταβίβαση του συνδρομητικού αριθμού στο τηλεφωνικό κέντρο συγκριτικά με τη μεταβίβαση με παλμοσειρές.

9 Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών
Slide 9 Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών


Κατέβασμα ppt "Η ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ (ΜΕΡΟΣ Β’)"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google