Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Μονάδα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Πολυμέσων του Πανεπιστημίου Πατρών Παρουσίαση Β. Κόμης & Γ. Γαροφαλάκης Ομάδα Εργασίας Αβούρης Ν., Γαροφαλάκης, Γ.,

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Μονάδα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Πολυμέσων του Πανεπιστημίου Πατρών Παρουσίαση Β. Κόμης & Γ. Γαροφαλάκης Ομάδα Εργασίας Αβούρης Ν., Γαροφαλάκης, Γ.,"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Μονάδα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Πολυμέσων του Πανεπιστημίου Πατρών Παρουσίαση Β. Κόμης & Γ. Γαροφαλάκης Ομάδα Εργασίας Αβούρης Ν., Γαροφαλάκης, Γ., Κλεπετσάνης, Π., Κόμης Β., Λεκατσάς Γ., Σακελαρόπουλος Γ., Σαραβάνος, Δ. garofala@ceid.upatras.gr; komis@upatras.gr; saravanos@mech.upatras.gr; klepe@upatras.gr; gsak@med.upatras.gr; lekatsas@upnet.gr; avouris@upatras.gr

2 Το πρόβλημα • Η αποτελεσματική υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου με τη βοήθεια της ψηφιακής τεχνολογίας • Η βιωσιμότητα των υποδομών μετά το πέρας του έργου ΑΑΜ • Η αξιοποίηση των ανθρώπινων πόρων και της τεχνογνωσίας που έχει αναπτυχθεί για την ενίσχυση της διδασκαλίας και της έρευνας στο ΠΠ Αποτελούν θέματα που απασχολούν το Πανεπιστήμιό μας. Ανοικτά Μαθήματα Π.Π,, Ημερίδα Ενημέρωσης 18/2/20142

3 Υπόβαθρο • Η πλατφόρμα Open eClass του Πανεπιστημίου Πατρών • Το Έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα» (ΑΑΜ) • Η εν εξελίξει ενσωμάτωση της παραγωγής του έργου ΑΑΜ του ΠΠ στην υπάρχουσα πλατφόρμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (Open eClass) • Ο διαθέσιμος εξοπλισμός για καταγραφή, επεξεργασία κει μετάδοση βίντεο • Οι διαθέσιμοι ανθρώπινοι πόροι (προηγούμενα έργα και έργα σε εξέλιξη) • Η τεχνογνωσία που έχει αποκτηθεί / που αναπτύσσεται • Διάσπαρτες δομές/πόροι/εξοπλισμός στα τμήματα • Πιθανή παροχή υπηρεσιών … Ανοικτά Μαθήματα Π.Π,, Ημερίδα Ενημέρωσης 18/2/20143

4 Το σκεπτικό της Συγκλήτου Ανάγκη δημιουργίας μιας μόνιμης δομής με αντικείμενο την υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου με νέα μέσα όπως • τεχνικές από απόσταση εκπαίδευσης, • χρήση εργαλείων όπως το e-class, • και εφαρμογή πολυμέσων στη διδασκαλία και την έρευνα. Ανοικτά Μαθήματα Π.Π,, Ημερίδα Ενημέρωσης 18/2/20144

5 Η ομάδα εργασίας για μελέτη σκοπιμότητας • Μελέτη Σκοπιμότητας για το Κέντρο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Πολυμέσων • Αβούρης Ν., ΗΜΤΥ, αναπληρωτής πρύτανη • Γαροφαλάκης, Γ., ΤΜΥΠ • Κλεπετσάνης, Π., Τμ. Φαρμακευτικής • Κόμης Β., ΤΕΕΑΠΗ • Λεκατσάς Γ., Κέντρο Δικτύων • Σακελαρόπουλος Γ., Τμ. Ιατρικής • Σαραβάνος, Δ., Τμ. Μηχανολόγων Ανοικτά Μαθήματα Π.Π,, Ημερίδα Ενημέρωσης 18/2/20145

6 Τι (μπορεί να) είναι η Μονάδα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Πολυμέσων του ΠΠ • Δομή με αντικείμενο τον συντονισμό δράσεων υποστήριξης του εκπαιδευτικού και ερευνητικού προσωπικού στη χρήση νέων ψηφιακών μέσων, με ιδιαίτερη έμφαση στην υποστήριξη χρήσης της πλατφόρμας e-class, και στη χρήση βίντεο στη διδασκαλία και την έρευνα. • Ένταξη της δομής στον οργανισμό του ΠΠ. Ανοικτά Μαθήματα Π.Π,, Ημερίδα Ενημέρωσης 18/2/20146

7 Παράμετροι προς μελέτη • Σκοπιμότητα λειτουργίας της δομής, • Διάρθρωση και οργάνωσή της, • Ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό και εξοπλισμό, • Πηγές χρηματοδότησής της, • Καταστατικό λειτουργίας και οργάνωσή της, • Χωροθέτησή της • Αξιοποίηση της μονάδας για παροχή σχετικών υπηρεσιών προς άλλα ιδρύματα, οργανισμούς κ.λπ.» • … Ανοικτά Μαθήματα Π.Π,, Ημερίδα Ενημέρωσης 18/2/20147

8 Εξοπλισμός Α) Σταθερός εξοπλισμός χώρων διδασκαλίας Β) Απλός φορητός εξοπλισμός Γ) Επαγγελματικός Φορητός εξοπλισμός Δ) Υπολογιστικός εξοπλισμός και λογισμικό πολυμέσων Ανοικτά Μαθήματα Π.Π,, Ημερίδα Ενημέρωσης 18/2/20148

9 Χώρος ψηφιακής επεξεργασίας - Στούντιο καταγραφής Ανοικτά Μαθήματα Π.Π,, Ημερίδα Ενημέρωσης 18/2/20149

10 Εξοπλισμός στούντιο Ανοικτά Μαθήματα Π.Π,, Ημερίδα Ενημέρωσης 18/2/201410

11 Εμπειρίες από Πανεπιστήμια της Ευρώπης Ανοικτά Μαθήματα Π.Π,, Ημερίδα Ενημέρωσης 18/2/201411

12 http://www.jiscdigitalmedia.ac.uk/ Ανοικτά Μαθήματα Π.Π,, Ημερίδα Ενημέρωσης 18/2/201412

13 http://ctu.unimi.it • Ανοικτά Μαθήματα Π.Π,, Ημερίδα Ενημέρωσης 18/2/201413

14 http://www.bradford.ac.uk/scim/facilities/tv- studio/ http://www.bradford.ac.uk/scim/facilities/tv- studio/ Ανοικτά Μαθήματα Π.Π,, Ημερίδα Ενημέρωσης 18/2/201414

15 http://www.univ-paris5.fr/eng/MULTIMEDIA Ανοικτά Μαθήματα Π.Π,, Ημερίδα Ενημέρωσης 18/2/201415

16 Επόμενα βήματα • Διαβούλευση με τους ανθρώπους του ΠΠ και ειδικότερα με όσους εμπλέκονται στα ανοικτά μαθήματα • Συγγραφή μελέτης σκοπιμότητας • Πρόταση ένταξης δομής στον οργανισμό του ΠΠ • Αναζήτηση χώρου για το στούντιο • Καταγραφή καλών πρακτικών • Στελέχωση με προσωπικό (μόνιμο και με συμβάσεις έργου) • … Ανοικτά Μαθήματα Π.Π,, Ημερίδα Ενημέρωσης 18/2/201416


Κατέβασμα ppt "Μονάδα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Πολυμέσων του Πανεπιστημίου Πατρών Παρουσίαση Β. Κόμης & Γ. Γαροφαλάκης Ομάδα Εργασίας Αβούρης Ν., Γαροφαλάκης, Γ.,"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google