Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»
Θ.Καρούνος, Προϊστάμενος της EYΔ Ε.Π ΚτΠ

2 Ποιο είναι το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»
Ποιο είναι το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» Καινοτόμο πολυτομεακό οριζόντιο πρόγραμμα Αποτελεί τη βάση για την υλοποίηση της ψηφιακής σύγκλισης: E- Europe Initiative, Λισσαβόνα, Δεκέμβριος 1999 Σχέδιο Δράσης E- Europe 2002, Φέϊρα, Ιούνιος 2000 Σχέδιο Δράσης E- Europe 2005, Σεβίλλη, Ιούνιος 2002 Δυσκολία εφαρμογής: διαπερνά όλους τους φορείς ΔΔ και απαιτεί στενή συνεργασία με αυτούς

3 Παιδεία και Πολιτισμός Ανάπτυξη και Απασχόληση
Διάρθρωση του ΕΠ ΚτΠ Διαρθρωτικά Ταμεία 74,4% ΕΤΠΑ 1.266 Μ€ Δομή της χρηματοδότησης Κοινοτική Συμμετοχή 1.702 Μ€ Δημόσια Δαπάνη Ε.Π. 2.270 Μ€ 75% ΕΚΤ 436 Μ€ Συνολικός Προϋπολογισμός Ε.Π. 2.839 Μ€ 80% 25,6% 25% Εθνική Συμμετοχή 567 Μ€ Ιδιωτική Συμμετοχή Ε.Π. 569Μ€ 20% Δομή του προγράμματος Ε.Π. «ΚτΠ» ΑΞΟΝΑΣ 1: Παιδεία και Πολιτισμός ΑΞΟΝΑΣ 2: Εξυπηρέτηση του πολίτη ΑΞΟΝΑΣ 3: Ανάπτυξη και Απασχόληση ΑΞΟΝΑΣ 4: Επικοινωνίες ΑΞΟΝΑΣ 5: Τεχνική βοήθεια 421εκ. 879 εκ. 902 εκ. 569 εκ. 68 εκ.

4 Πορεία εφαρμογής του Προγράμματος
*Στοιχεία ΟΠΣ

5 Πορεία Προγράμματος ανα Χρηματοδοτικό Ταμείο
*Στοιχεία ΟΠΣ

6 12 Βασικοί τομείς ανάπτυξης της ΚτΠ στην Ελλάδα
Εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες Πολιτισμός/ Ψηφιακό περιεχόμενο (ψηφιοποίηση πολιτισμικού και ιστορικού αποθέματος) Ηλεκτρονική Κυβέρνηση/Ηλεκτρονική Διοίκηση (e-gov) Γεωργία Υπηρεσίες Άμυνας που έχουν σχέση με τον πολίτη(μετεωρολογία, ΓΥΣ,στρατολογία, στρατιωτικά νοσοκομεία) Ηλεκτρονική Δικαιοσύνη Η πληροφορική στην υγεία (E Health) Ευφυείς Μεταφορές Μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ψηφιακή οικονομία Έρευνα στις ΤΠΕ Απασχόληση και κατάρτιση (e skills) Ευρυζωνικές υποδομές και υπηρεσίες

7 Στρατηγικός Στόχος του Προγράμματος της Κοινωνίας της Πληροφορίας
Η Δημιουργία μιας κρίσιμης μάζας: Χρηστών των ΤΠΕ και Ιντερνετ Μικρομεσαίων επιχειρήσεων που αξιοποιούν τις ΤΠΕ στις επιχειρησιακές τους λειτουργίες Υποδομών (Δίκτυα και πληροφοριακά συστήματα στην εκπαίδευση, Δημόσια Διοίκηση, Υγεία, Περιφέρειες, Επιχειρήσεις, κλπ) Ηλεκτρονικά παρεχομένων Υπηρεσιών Μηχανισμών υλοποίησης, υποστήριξης, διάχυσης Ανθρώπινων δικτύων υποστήριξης και προώθησης της ΚτΠ Βελτίωση παραγωγικότητας, ανταγωνιστικότητας, επιπέδου ζωής, των δυνατοτήτων ανάπτυξης ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ: Κλάδος ΤΠΕ πηγή ανάπτυξης για τη χώρα (Θεματική Εξειδίκευση, το ΕΠ ΚτΠ πεδίο απόκτησης τεχνογνωσίας για διεθνοποίηση, στρατηγική θεώρηση)

8 Απτά Αποτελέσματα Ηλεκτρονική Κυβέρνηση
800 ΚΕΠ σε λειτουργία, 12 Υπηρεσίες e-oikonomia Εκπαίδευση/Έρευνα : Δικτύωση 100% της δευτεροβάθμιας, &> 60% πρωτοβάθμιας 9556 σχολικά εργαστήρια πληροφορικής εκπαιδευτικοί καταρτίστηκαν ΤΠΕ 100 τίτλοι εκπαιδευτικού λογισμικού 57 ΚΕΠΛΗΝΕΤ- τεχνική υποστήριξη δευτεροβάθμιας Δίκτυα υπερ-υψηλών ταχυτήτων στα πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα Παροχή ψηφιακού επιστημονικού περιεχομένου (Εθνικ.Κέντρρ.Τεκμηρίωσης) 32 αίθουσες τηλε-εκπαίδευσης ΜΜΕ: ολοκλήρωσαν «Δικτυωθείτε» ολοκλήρωσαν «Εκπαιδευτείτε για να Δικτυωθείτε» 800 επιχειρήσεις υλοποιούν «Επιχειρείτε Ηλεκτρονικά» 3ετης λειτουργία e-Business forum Βέλτιστη πρακτική (από Ε.Ε 2002) Απασχόληση /Κατάρτιση (2.000 άνεργοι (STAGE)/ άνεργοι σε βασικές δεξιότητες )

9 Εξέλιξη της υλοποίησης του προγράμματος του κάθε Υπουργείου (στοιχεία ΟΠΣ 29.03.2004)
ΦΟΡΕΑΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (Σ.Π.) Μ€ ΥΠΑΝ 435,98 28,44% 64,90 13,32% 35 12,31% ΥΠΕΠΘ 278,55 18,17% 229,65 47,13% 158 55,69% ΥΠΕΣΔΑ 252,74 16,49% 86,68 17,79% 46 16,26% ΥΠΕΡΚΑ 125,32 8,18% 55,44 11,38% 23 8,03% ΥΠΟΙΚΟ 99,95 6,52% 11,06 2,27% 6 2,16% ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 72,51 4,73% 10,29 2,11% 5 1,70% ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 70,85 4,62% 19,73 4,05% 2,14% ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 44,53 2,91% 0,13 0,03% 0,02% ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 37,53 2,45% 4,85 1,00% 1 0,45% ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 33,34 2,18% 1,16 0,24% 0,20% ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ 30,75 2,01% 0,22 0,04% ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 28,22 1,84% 0,45 0,09% 0,14% ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 7,12 0,46% 0,43 0,15% ΥΠΕΧΩΔΕ 5,14 0,34% 0,12 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 3,42 0,22% 0,40 0,08% 0,13% ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 2,87 0,19% 0,11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 1,81 0,12% 1,48 0,30% 0,48% ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 1,47 0,10% 0,14 0,05% ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 0,77 0,00 0,00% Γενικό άθροισμα 1.532,89 100,00% 487,23 284

10 Ενδεικτική κατανομή σε κατηγορίες στο 90% των ήδη ενταγμένων έργων

11 Η εξέλιξη της Κοινωνίας της Πληροφορίας στην Ελλάδα
Η εξέλιξη της Κοινωνίας της Πληροφορίας στην Ελλάδα Χρήση Κινητού τηλεφώνου 2001:59% 2002:69% 2003:76% Κατοχή ηλεκτρονικού Υπολογιστή: 2001:28,1% 2002:32,7% 2003:36,9% Χρήση ιντερνετ 2001:~ 1 στους 10 2002:~ 1 στους 5 2003:~1 στους 4 Χρήση του ιντερνετ (15-24) ~1 στους 2 Χρήση του ιντερνετ (>65) αμελητέο Πηγή: Εθνική Έρευνα για τη χρήση Νέων Τεχνολογιών στο Γενικό Πληθυσμό –

12 Βασικές διαπιστώσεις από την έως σήμερα υλοποίηση του ΕΠ ΚτΠ
Υπερβάλλουσα ζήτηση (πληθωρισμός αιτημάτων) σε συνδυασμό με χαμηλό βαθμό υλοποίησης Πολυπλοκότητα θεσμικού πλαισίου Πλήθος εμπλεκόμενων-Όρια ευθυνών Εξειδικευμένες δομές/πυρήνες στους φορείς της δημόσιας διοίκησης Οργανωσιακή κουλτούρα: Παροχή “On-Line” Υπηρεσιών, διοικείτε ηλεκτρονικά, επιχειρείτε ηλεκτρονικά... Τεχνική υποστήριξη των φορέων που υλοποιούν έργα, αποτελεσματική συνεργασία με ιδιωτικό τομέα Εξασφάλιση δια-λειτουργικότητας ( Τεχνική-Επιχειρησιακή ) Εναλλακτικοί τρόποι υλοποίησης έργων (outsourcing/SLA) Δείκτες για την ΚτΠ στην Ελλάδα (Benchmarking)

13 Στήριξη φορέων υλοποίησης
Σύσταση ομάδων έργων για την ΚτΠ σε Γενικές Γραμματείες Συνεργασία με ΚτΠ Α.Ε., ΟΠΕΠ (Πολιτισμός), EAΙΤΥ (Παιδείας)… Χρηματοδότηση φορέων για να προσλάβουν εξωτερικούς τεχνικούς σύμβουλους Δημιουργία δικτύων… e-activistes.gr & infopartner.gr

14 Στήριξη φορέων υλοποίησης
Υποδείγματα προκηρύξεων και συμβάσεων Πλαίσιο για την διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών συστημάτων του δημοσίου Λειτουργία “help-desk” για την υποστήριξη των TΔ Μελέτη “outsourcing”... Αναβάθμιση και συνεχής ενημέρωση του κόμβου

15 Ηλεκτρονική Κυβέρνηση
Ανάπτυξη 20 ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις προς τους πολίτες 1. Φόρος εισοδήματος 2. Εύρεσης εργασίας 3. Εισφορές Κοιν.Ασφάλισης 4. Προσωπικά έγγραφα 5. Άδειες οχημάτων 6. Άδειες οικοδόμησης 7. Δηλώσεις στην αστυνομία 8. Δημόσιες βιβλιοθήκες 9. Πιστοποιητικά αίτηση και παραλαβή 10. Εγγραφή σε ΤΕΙ/ΑΕΙ 11. Ανακοίνωση μετοικεσίας 12. Υπηρεσίες Υγείας προς τις επιχειρήσεις 13. Εισφορές Κοινωνικής Ασφάλισης για εργαζομένους 14. Φορολογικά θέματα – δηλώσεις – γνωστοποιήσεις 15. ΦΠΑ: δήλωση – γνωστοποίηση 16. Έναρξη λειτουργίας νέας επιχείρησης 17. Υποβολή στοιχείων στις στατιστικές υπηρεσίες 18. Δηλώσεις στα τελωνεία 19. Άδειες για θέματα σχετικά με το περιβάλλον (περιλαμβανομένων και καταγγελιών) 20. Δημόσιες προμήθειες Επιπλέον πληροφορίες:

16 Ευρυζωνικά Δίκτυα Τα Ευρυζωνικά Δίκτυα και υπηρεσίες ως προϋπόθεση για την οικονομική κοινωνική και Περιφερειακή ανάπτυξη Τα ευρυζωνικά δίκτυα αποτελούν τις λεωφόρους της Κοινωνίας της Πληροφορίας. Η σημασία τους για την επίτευξη της Οικονομίας και Κοινωνίας της Γνώσης είναι ανάλογη με αυτή που είχαν ο ηλεκτρισμός οι αυτοκινητόδρομοι και ο σιδηρόδρομος στην Βιομηχανική εποχή. Αποτελούν τις υποδομές του 21ου αιώνα, και μονόδρομο για το ψηφιακό μέλλον της χώρας. Αποτελούν κεντρικό σημείο του Σχεδίου Δράσης eEurope 2005 Ευρυζωνική πρόσβαση για όλη την Δημόσια Διοίκηση μέχρι το 2005. Ενίσχυση της ευρυζωνικής πρόσβασης με έμφαση στις λιγότερο προνομιούχες περιοχές. Εισαγωγή μέχρι το 2005 πληροφοριακών δικτύων μεταξύ σημείων υγείας με ευρυζωνική πρόσβαση. Όλα τα σχολεία και τα πανεπιστήμια, καθώς και μουσεία, βιβλιοθήκες, αρχεία κτλ, πρέπει να έχουν ευρυζωνική πρόσβαση μέχρι το 2005

17 Στόχοι του ΕΠ ΚτΠ σχετικά με την ευρυζωνική πρόσβαση
Δηµιουργία ανταγωνιστικών ευρυζωνικών δικτύων στην Ελληνική επικράτεια Διασύνδεση µεγάλου µέρους των φορέων δηµόσιας διοίκησης, υγείας, δευτεροβάθµιας και τριτοβάθµιας εκπαίδευσης Αύξηση του ανταγωνισµού στην παροχή τηλεπικοινωνιακών υποδοµών και υπηρεσιών µε στόχο τη µείωση του κόστους Τόνωση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας στις περιοχές κατασκευής των δικτύων Δυνατότητα παροχής ευρυζωνικών υπηρεσιών σε πολίτες µη ευνοηµένων αστικών ή αγροτικών περιοχών Κάλυψη των µακροπρόθεσµων τηλεπικοινωνιακών αναγκών σε µεγάλο µέρος του πληθυσµού της χώρας Προώθηση της ζήτησης ευρυζωνικών υπηρεσιών Έµµεση ενίσχυση της βιοµηχανίας παραγωγής περιεχοµένου, αφού η διάδοση της ευρυζωνικότητας αποτελεί ικανή συνθήκη για τη διάδοση νέων, προηγµένων ευρυζωνικών υπηρεσιών.

18 Σχέδιο ανάπτυξης της ευρυζωνικής πρόσβασης
Ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών και υπηρεσιών Αύξηση ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών Καθολική Πρόσβαση κάθε στιγμή και από κάθε σημείο Χρήση προηγμένων υπηρεσιών Προώθηση της ζήτησης ευρυζωνικών υπηρεσιών/ ανάπτυξη ευρυζωνικής κουλτούρας

19 Έργα για την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας
Προώθηση της ζήτησης ευρυζωνικών υπηρεσιών Δημιουργία εστιών-σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης (Wireless Hotspots) € 21,5 εκ επιχειρήσεις Στόχος η ενίσχυση των Επιχειρήσεων που επιθυμούν να αναπτύξουν Ασύρματα Ευρυζωνικά δίκτυα για δημόσια χρήση (παροχή υπηρεσίας σε πελάτες) ή ενδο-επιχειρησιακή χρήση. Πρόσκληση 86. Υποβολή προτάσεων μέχρι 24/9/2004. Τελ. Δικαιούχος ΚτΠ AE Προώθηση της ανάπτυξης ζήτησης ευρυζωνικών υπηρεσιών (δημιουργία ευρυζωνικής «κουλτούρας») Πρόσκληση 84. €10,5 εκ. Χρηματοδοτούνται 83 φορείς

20 Έργα για την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας
Δημιουργία και χρήση Δικτύων Οπτικών Ινών από φορείς του δημοσίου 36 εκ ευρώ (100% Δημόσια Δαπάνη) Πρόσκληση 93 Ανάπτυξη μητροπολιτικών δικτύων στις κυριότερες πόλεις με βάση κριτήρια πληθυσμιακά, αρ. δημοσίων κτιρίων Λήξη υποβολής προτάσεων: 30/6/2004

21 Έργα για την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας
Ανάπτυξη υποδομών και υπηρεσιών Έργο ανάπτυξης Ευρυζωνικών υποδομών τοπικής πρόσβασης για την παροχή Ευρυζωνικών Υπηρεσιών 184 εκ ευρώ. Πρόσκληση 89 Ανάπτυξη τηλεπικοινωνιακής υποδομής ευρυζωνικών δικτύων τοπικής πρόσβασης περιλαμβανομένων μικρών πόλεων και µη αστικών ή απομακρυσμένων περιοχών καθώς και σε λιγότερο ευνοημένες περιοχές Εκμετάλλευση συμπλήρωση, ή/και αναβάθμιση των υφιστάμενων δικτύων κορμού (backbone) της χώρας με στόχο την παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών στο τελικό χρήστη σε όλη την χώρα με το χαμηλότερο δυνατό τιμολόγιο και με την ταυτόχρονη κάλυψη ενός ελάχιστου αναγκαίου επιπέδου υπηρεσιών Λήξη υποβολής προτάσεων 31/12/2004

22 Έργα για την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας
Προηγμένες Ευρυζωνικές Υπηρεσίες. Πρόσκληση 95 Τριετή επενδυτικά σχέδια ανάπτυξης περιεχομένου ευρυζωνικών υπηρεσιών σε τομείς Οικονομικής Δραστηριότητας (Τουρισμός Πολιτισμός, Υγεία, Ψυχαγωγία κλπ) Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων Προϋπολογισμός 36,4 εκ ευρώ (€13,2 εκ Δημόσια Δαπάνη) Τελικός Δικαιούχος ΚτΠ ΑΕ Λήξη υποβολής προτάσεων 30/06/2004

23 Έργα για την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας
Δημιουργία Σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης για δημόσιους φορείς 2 εκ ευρώ Δημιουργία Ευρυζωνικού δικτύου πρόσβασης σε απομακρυσμένες περιοχές 11 εκ ευρώ (2000 σημεία Δημοσίου Τομέα: Εκπαίδευση, Υγεία, ΟΤΑ, κλπ) μέσω δορυφορικών συνδέσεων (Hellas-Sat). Πρόσκληση 43 Προηγμένες Ευρυζωνικές Υπηρεσίες για ΑμEΑ 5 εκ ευρώ Θα ενισχυθούν συλλογικοί Φορείς ΑΜΕΑ και άλλων ειδικών ομάδων πληθυσμού Υποδομές και υπηρεσίες για την δημιουργία έξυπνων οικισμών και κτιρίων 13,7 εκ ευρώ

24 Επιμέρους έργα για την ανάπτυξη της ευρυζωνικής πρόσβασης
Έργα που υλοποιούνται ή/και έχουν ήδη απτά αποτελέσματα και συμβάλλουν στην ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών και υπηρεσιών Δημιουργία και αναβάθμιση προηγμένων δικτυακών υποδομών υψηλών ταχυτήτων (Gigabit) στην εκπαίδευση και την έρευνα, (Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας, τα δίκτυα των πανεπιστημίων, το σχολικό δίκτυο κλπ) (υλοποιείται) Παρέχονται υπηρεσίες υπερ-υψηλής ταχύτητας σε 12 ΑΕΙ-ΤΕΙ της Αττικής και η δυνατότητα αυτή επεκτείνεται σε όλη την Ελλάδα Επιτρέπουν τη διακίνηση της γνώσης και την επικοινωνία διαφόρων κοινοτήτων χρηστών, σε συνδυασμό με την συνεχή προώθηση του εκσυγχρονισμού του εκπαιδευτικού συστήματος με άξονα τις νέες τεχνολογίες. Εθνικό Δίκτυο για την Δημόσια Διοίκησης ΣΥΖΕΥΞΙΣ 71,4 εκατ ευρώ (προς υπογραφή η σύμβαση): Διασύνδεση 1800 σημείων δημοσίου (νοσοκομεία, ταμεία κοινωνικής ασφάλισης, βιβλιοθήκες κλπ) της δημόσιας διοίκησης και τοπικής αυτοδιοίκησης με ευρυζωνικά δίκτυα για: Τη διευκόλυνση της εσωτερική τους επικοινωνία Την παροχή προς τον πολίτη και τις επιχειρήσεις μέσω διαδικτύου, Στόχος: Όλες οι υπηρεσίες της δημόσιας διοίκησης προσβάσιμες σε όλους, χωρίς ψηφιακούς αποκλεισμούς

25 Το Σύνταγμα και η Κοινωνία της Πληροφορίας
Στην Ελλάδα η αξιοποίηση των εργαλείων για την πρόσβαση πολιτών και επιχειρήσεων στην Κοινωνία της Πληροφορίας θεωρείται τόσο σημαντική, ώστε στην πρόσφατη αναθεώρηση του Ελληνικού Συντάγματος, έχει ενσωματωθεί και η ακόλουθη διάταξη (Άρθρο 5Α) «Καθένας έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Η διευκόλυνση της πρόσβασης στις πληροφορίες που διακινούνται ηλεκτρονικά, καθώς και της παραγωγής, ανταλλαγής, διάδοσης του αποτελεί υποχρέωση του Κράτους»


Κατέβασμα ppt "Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google