Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Περιεχόμενο παρουσίασης

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Περιεχόμενο παρουσίασης"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

0 Πρόταση για το νέο αναπτυξιακό μοντέλο
Αναφορά προόδου

1 Περιεχόμενο παρουσίασης
Αναπτυξιακές επιλογές Ο ανθρώπινος παράγοντας Περιοχές παρεμβάσεων Οργανωτικές και θεσμικές μεταρρυθμίσεις Διαχείριση και προσανατολισμός της τουριστικής προσφοράς Προσέγγιση και διαχείριση της τουριστικής ζήτησης Αναφορά προόδου - Συμπεράσματα

2 Το νέο αναπτυξιακό μοντέλο αναπτυξιακές επιλογές

3 Ο ανθρώπινος παράγοντας
Πολιτική απασχόλησης για τον τουρισμό Τουριστική πολιτική για την απασχόληση Εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού Εικόνα και κοινωνικό status

4 Ο ανθρώπινος παράγοντας πολιτική απασχόλησης για τον τουρισμό

5 Ο ανθρώπινος παράγοντας τουριστική πολιτική για την απασχόληση
100 κλίνες 16 θέσεις εργασίας 100 κλίνες 6 θέσεις εργασίας

6 Ο ανθρώπινος παράγοντας η εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού
Ο ανθρώπινος παράγοντας η εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού

7 Ο ανθρώπινος παράγοντας η εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού
Ο ανθρώπινος παράγοντας η εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού

8 Ο ανθρώπινος παράγοντας εικόνα και κοινωνικό status
Εργαζόμενοι Υποτιμητικοί χαρακτηρισμοί Αίγλη στα τουριστικά επαγγέλματα Υπερηφάνεια στους εργαζόμενους Επιχειρηματίες Κοινωνικό στερεότυπο Κλαδική εσωστρέφεια Anti–partnership syndrome

9 Περιοχές παρεμβάσεων Οργανωτικές και θεσμικές μεταρρυθμίσεις
Διαχείριση και προσανατολισμός της τουριστικής προσφοράς Προσέγγιση και διαχείριση της τουριστικής ζήτησης

10 Οργανωτικές και θεσμικές μεταρρυθμίσεις
Κυβέρνηση και ευρύτερος δημόσιος τομέας Ιδιωτικός τομέας Διαδικτυακή παρουσία Εταιρεία Μάρκετινγκ Brand

11 50 πρόσωπα στην πολιτική ηγεσία
Οργανωτικές και θεσμικές μεταρρυθμίσεις κυβέρνηση και ευρύτερος δημόσιος τομέας 1992 – 2012: 20 χρόνια 50 πρόσωπα στην πολιτική ηγεσία

12 48 πρόσωπα στην πολιτική ηγεσία
Οργανωτικές και θεσμικές μεταρρυθμίσεις κυβέρνηση και ευρύτερος δημόσιος τομέας Αυτόνομο Υπουργείο Τουρισμού Μόνιμος ΓΓ Τουρισμού Γραμματείες Τουρισμού στα συναρμόδια Υπουργεία Εποπτεία–συντονισμός από το γραφείο του Πρωθυπουργού 1992 – 2010: 18 χρόνια 48 πρόσωπα στην πολιτική ηγεσία

13 Περιφερειακή διοίκηση με τον «Καλλικράτη»
Οργανωτικές και θεσμικές μεταρρυθμίσεις κυβέρνηση και ευρύτερος δημόσιος τομέας Περιφερειακές μονάδες μάρκετινγκ Περιφερειακή διοίκηση με τον «Καλλικράτη» Πηγή: ΣΕΤΕ, 2004 Πηγή:

14 Οργανωτικές και θεσμικές μεταρρυθμίσεις κυβέρνηση και ευρύτερος δημόσιος τομέας
Ενδεικτικό μίγμα προϊόντος ανά περιφέρεια ....

15 Οργανωτικές και θεσμικές μεταρρυθμίσεις κυβέρνηση και ευρύτερος δημόσιος τομέας

16 Οργανωτικές και θεσμικές μεταρρυθμίσεις ιδιωτικός τομέας - οργάνωση
Οργανωτικές και θεσμικές μεταρρυθμίσεις ιδιωτικός τομέας - οργάνωση

17 Οργανωτικές και θεσμικές μεταρρυθμίσεις ιδιωτικός τομέας - οργάνωση
Οργανωτικές και θεσμικές μεταρρυθμίσεις ιδιωτικός τομέας - οργάνωση

18 Οργανωτικές και θεσμικές μεταρρυθμίσεις δίκτυα διανομής - Εταιρεία Μάρκετινγκ
Πρόγραμμα μάρκετινγκ Έρευνα αγοράς Branding Επικοινωνιακή στρατηγική

19 Οργανωτικές και θεσμικές μεταρρυθμίσεις brand
2010 2011

20 Οργανωτικές και θεσμικές μεταρρυθμίσεις brand
Explore your senses ’06 Live your myth in Greece ’05 ’07 - ‘08 The true experience 2009 2010 2011 Greece always in season

21 Περιοχές παρεμβάσεων Οργανωτικές και θεσμικές μεταρρυθμίσεις
Διαχείριση και προσανατολισμός της τουριστικής προσφοράς Προσέγγιση και διαχείριση της τουριστικής ζήτησης

22 Διαχείριση και προσανατολισμός της τουριστικής προσφοράς
Διαχείριση και προσανατολισμός της τουριστικής προσφοράς Ποιοτικά χαρακτηριστικά Χάσμα προσδοκιών και Value for Money Σύνδρομο anti - service Κατευθύνσεις πολιτικής ανάπτυξης της τουριστικής προσφοράς

23 Διαχείριση και προσανατολισμός της τουριστικής προσφοράς χάσμα προσδοκιών και value for money
Πηγή: ΣΕΤΕ under promise - OVER DELIVER

24 Διαχείριση και προσανατολισμός της τουριστικής προσφοράς
Διαχείριση και προσανατολισμός της τουριστικής προσφοράς Προς τι η υποχρεωτική κατάταξη; Πηγή: Amadeus, 2010, Invent the future: the new normal for hotels in 2010 and beyond (προσαρμογή)

25 Διαχείριση και προσανατολισμός της τουριστικής προσφοράς σύνδρομο anti-service

26 Κατευθύνσεις πολιτικής ανάπτυξης της τουριστικής προσφοράς
Κατευθύνσεις πολιτικής ανάπτυξης της τουριστικής προσφοράς Υφιστάμενη προσφορά Δημιουργία νέας προσφοράς    Διατομεακή Προσέγγιση Τουριστική Κατοικία

27 Κατευθύνσεις πολιτικής ανάπτυξης της τουριστικής προσφοράς υφιστάμενη προσφορά
More Value for Money

28 Κατευθύνσεις πολιτικής ανάπτυξης της τουριστικής προσφοράς διατομεακή προσέγγιση
Καταλύματα, Εστίαση, Μεταφορές, Αξιοθέατα Εξοπλισμός, Διασκέδαση, Κατασκευές, Αναλώσιμα, Υπηρεσίες Υγείας, Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες, Εκτυπώσεις, Ναυπηγική, Αεροναυπηγική, Υπηρεσίες Ασφάλειας, Εκπαίδευση, Χονδρεμπόριο, Χημικά, Τρόφιμα και Ποτά Ζήτηση Τουριστική

29 Κατευθύνσεις πολιτικής ανάπτυξης της τουριστικής προσφοράς διατομεακή προσέγγιση
Αναζήτηση τομέων για συνέργειες

30 Κατευθύνσεις πολιτικής ανάπτυξης της τουριστικής προσφοράς διατομεακή προσέγγιση
Γαστρονομία Αθλητισμός Ιατρικές Υπηρεσίες Εκπαίδευση Πολιτισμός

31 Κατευθύνσεις πολιτικής ανάπτυξης της τουριστικής προσφοράς διατομεακή προσέγγιση - γαστρονομία
Πηγή: ΣΕΤΕ, 2009, Η Γαστρονομία στο Μάρκετινγκ του Ελληνικού Τουρισμού

32 Κατευθύνσεις πολιτικής ανάπτυξης της τουριστικής προσφοράς διατομεακή προσέγγιση - αθλητισμός

33 Κατευθύνσεις πολιτικής ανάπτυξης της τουριστικής προσφοράς διατομεακή προσέγγιση - αθλητισμός

34 Κατευθύνσεις πολιτικής ανάπτυξης της τουριστικής προσφοράς διατομεακή προσέγγιση - ιατρικές υπηρεσίες Τουρίστες-ασθενείς που ταξιδεύουν έχοντας ως αποκλειστικό κίνητρο λόγους υγείας (Health not Holiday-ΗnH). Αντίθετα, δεν είναι HnH αυτοί που έρχονται στην Ελλάδα για διακοπές και συμπληρωματικά κάνουν χρήση κάποιας υπηρεσίας ευεξίας.

35 Κατευθύνσεις πολιτικής ανάπτυξης της τουριστικής προσφοράς διατομεακή προσέγγιση - ιατρικές υπηρεσίες

36 Κατευθύνσεις πολιτικής ανάπτυξης της τουριστικής προσφοράς διατομεακή προσέγγιση - εκπαίδευση

37 Κατευθύνσεις πολιτικής ανάπτυξης της τουριστικής προσφοράς διατομεακή προσέγγιση - πολιτισμός
Ευρωπαϊκός εξερχόμενος πολιτιστικός τουρισμός και μερίδια αγοράς, 2004 Πηγή: ΣΕΤΕ, επεξεργασία στοιχείων UNWTO, World Travel Monitor, 2004, ΕΛ.ΣΤΑΤ.

38 Κατευθύνσεις πολιτικής ανάπτυξης της τουριστικής προσφοράς διατομεακή προσέγγιση - πολιτισμός

39 Κατευθύνσεις πολιτικής ανάπτυξης της τουριστικής προσφοράς διατομεακή προσέγγιση
γαστρονομίας Product Manager Επιτροπή αθλητισμού εκπαίδευσης πολιτισμού ιατρικών υπηρεσιών

40 Περιοχές παρεμβάσεων Οργανωτικές και θεσμικές μεταρρυθμίσεις
Διαχείριση και προσανατολισμός της τουριστικής προσφοράς Προσέγγιση και διαχείριση της τουριστικής ζήτησης

41 Προσέγγιση και διαχείριση της τουριστικής ζήτησης
Δώδεκα (12) μήνες τουρισμός; Διαχείριση κρίσεων Ψηφιακή στρατηγική

42 Προσέγγιση και διαχείριση της τουριστικής ζήτησης 12 μήνες τουρισμός;
Μηνιαία κατανομή αφίξεων

43 Προσέγγιση και διαχείριση της τουριστικής ζήτησης διαχείριση κρίσεων
2007: βύθιση κρουαζιερόπλοιου στη Σαντορίνη, θάνατος παιδιών σε ξενοδοχείο στην Κέρκυρα 2008: «Δεκεμβριανά» 2009: οικονομική κρίση 2010: γεγονότα Μαΐου 2011: βίαια επεισόδια στο κέντρο, αποκλεισμοί λιμανιών, αεροδρομίων κοκ 2012:ήρθε...

44 Προσέγγιση και διαχείριση της τουριστικής ζήτησης διαχείριση κρίσεων
Πηγή: ΣΕΤΕ, επεξεργασία πρότασης PRC Group, THR, MRB, 2007, Σχέδιο Διαχείρισης Κρίσεων του Ελληνικού Τουρισμού

45

46 Αναφορά προόδου Παρεμβάσεις Καμία πρόοδος Μικρή πρόοδος
Ανθρώπινος Παράγοντας αίγλη στα τουριστικά επαγγέλματα υπερηφάνεια στους εργαζόμενους αναβάθμιση επιχειρηματικότητας εκπαίδευση-κατάρτιση βελτίωση παραγωγικότητας μείωση μη μισθολογικού κόστους ευελιξία επιδότηση εργασίας

47 Αναφορά προόδου Παρεμβάσεις Καμία πρόοδος Μικρή πρόοδος Θεσμικές
αυτόνομο Υπουργείο μόνιμος ΓΓ Τουρισμού γραμματείες τουρισμού στα υπουργεία περιφερειακή διοίκηση Οργανωτικές DMO Εταιρεία Μάρκετινγκ διαδικτυακή παρουσία brand

48 Αναφορά προόδου Παρεμβάσεις Καμία πρόοδος Μικρή πρόοδος Προσφορά
value for money anti service syndrome διατομεακές συνέργιες: Ζήτηση νέες αγορές εποχικότητα διαχείριση κρίσεων

49


Κατέβασμα ppt "Περιεχόμενο παρουσίασης"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google