Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Για μια στρατηγική εφαρμογών πληροφορικής στην διαχείριση και αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς: εμπειρία και κατευθύνσεις Στρογγυλό τραπέζι Διημερίδα.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Για μια στρατηγική εφαρμογών πληροφορικής στην διαχείριση και αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς: εμπειρία και κατευθύνσεις Στρογγυλό τραπέζι Διημερίδα."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Για μια στρατηγική εφαρμογών πληροφορικής στην διαχείριση και αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς: εμπειρία και κατευθύνσεις Στρογγυλό τραπέζι Διημερίδα Ανθρώπινου Δικτύου Πολιτισμικής Πληροφορικής Ηράκλειο, 10.3.2001 Εισηγητής: Πάνος Κωνσταντόπουλος Πανεπιστήμιο Κρήτης και ΙΤΕ

2 10.3.2001Διημερίδα ΔΙ.ΠΟ.Π – Στρογγυλό τραπέζι Πάνος Κωνσταντόπουλος 2 Η πληροφορική στη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς •Πληροφοριακά συστήματα μουσείων και μνημείων •Συστήματα αρχείων, ψηφιακές βιβλιοθήκες •Γεωγραφικά πληροφοριακά συστήματα •Συστήματα καταγραφής έρευνας πεδίου •Συστήματα τεκμηρίωσης συντήρησης Προβλήματα: •Αρχικοποίηση •Διαλειτουργικότητα •Βιωσιμότητα

3 10.3.2001Διημερίδα ΔΙ.ΠΟ.Π – Στρογγυλό τραπέζι Πάνος Κωνσταντόπουλος 3 Η πληροφορική στην αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς •Ολική ή επιλεκτική πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων, αρχεία, συλλογές •Ηλεκτρονικοί οδηγοί μουσείων και εκθέσεις •Ηλεκτρονικές εκδόσεις τέχνης, ιστορίας, λογοτεχνίας •Παρουσιάσεις εικονικής πραγματικότητας Προβλήματα: •Ποιότητα •Νέοι τρόποι ανάγνωσης και γραφής •Διαλειτουργικότητα •Βιωσιμότητα

4 10.3.2001Διημερίδα ΔΙ.ΠΟ.Π – Στρογγυλό τραπέζι Πάνος Κωνσταντόπουλος 4 Ολοκλήρωση της πληροφορίας και των εφαρμογών πρόσκτηση πρωτογενών δεδομένων ευρετηριασμός διαχείριση εκδόσεις εκθέσεις πρόσβαση μέσω δικτύου υπομνηματισμός

5 10.3.2001Διημερίδα ΔΙ.ΠΟ.Π – Στρογγυλό τραπέζι Πάνος Κωνσταντόπουλος 5 Η οικονομική διάσταση της ολοκλήρωσης βαθμός αναχρησιμοποίησης κόστος χωρίς ολοκλήρωση με ολοκλήρωση • Επίδραση του χρονικού ορίζοντα

6 10.3.2001Διημερίδα ΔΙ.ΠΟ.Π – Στρογγυλό τραπέζι Πάνος Κωνσταντόπουλος 6 Διαλειτουργικότητα •Ετερογένεια – τυποποίηση – διαλειτουργικότητα Είδη ετερογένειας: συντακτική, λογική, ορολογική, γλωσσική, εννοιολογική •Οφέλη της διαλειτουργικότητας –Ανεξαρτησία των πηγών –Κλιμάκωση –Ευκολία καθολικής πρόσβασης

7 10.3.2001Διημερίδα ΔΙ.ΠΟ.Π – Στρογγυλό τραπέζι Πάνος Κωνσταντόπουλος 7 Σημασιολογική ολοκλήρωση και διαλειτουργικότητα Οντολογίες Θησαυροί όρων Ποικιλία πληροφοριακών πόρων Σημασιολογικές περιγραφές πόρων

8 10.3.2001Διημερίδα ΔΙ.ΠΟ.Π – Στρογγυλό τραπέζι Πάνος Κωνσταντόπουλος 8 Βιωσιμότητα •Υπο ποιούς όρους η προσπέλαση στα δεδομένα θα παραμείνει εφικτή παρά τις τεχνολογικές αλλαγές που θα επέλθουν; •Πόσο αναλλοίωτα στο χρόνο είναι τα μέσα αποθήκευσης;

9 10.3.2001Διημερίδα ΔΙ.ΠΟ.Π – Στρογγυλό τραπέζι Πάνος Κωνσταντόπουλος 9 Κάποιες αρνητικές εμπειρίες Τα έργα στο πεδίο των πολιτισμικών εφαρμογών πληροφορικής έχουν επιδείξει, κατά κανόνα: • Μικρό βαθμό συνέχειας και εκμετάλλευσης προηγουμένων αποτελεσμάτων –Το σύνδρομο της «ιδιαιτερότητας» •Μικρότερους απο τους απαραίτητους όγκους πληροφοριακού υλικού –Το σύνδρομο της «διαφύλαξης του υλικού» •Έλλειψη σχεδίου και πόρων για την αξιοποίηση και συντήρηση –Το σύνδρομο του «αυτοματισμού»

10 10.3.2001Διημερίδα ΔΙ.ΠΟ.Π – Στρογγυλό τραπέζι Πάνος Κωνσταντόπουλος 10 Σχηματισμοί ισχύος και κύρους ή οι τάσεις της διεθνούς «αγοράς» •Επικράτηση συστημάτων λογισμικού •Τυποποίηση κωδικοποιήσεων (π.χ. XML) •Γλωσσική κυριαρχία •Ανάπτυξη οντολογιών και καθιέρωση ορολογιών •Συγκέντρωση και κατοχή υλικού •Τάση σχηματισμού «πληροφοριακών μητροπόλεων»

11 10.3.2001Διημερίδα ΔΙ.ΠΟ.Π – Στρογγυλό τραπέζι Πάνος Κωνσταντόπουλος 11 Κατευθύνσεις •Ταχεία, μαζική καταχώρηση πρωτογενούς και δευτερογενούς πληροφορίας •Ανάπτυξη και καθιέρωση ορολογίας •Διασύνδεση και αξιοποίηση επιτυχών συστημάτων, με συνοδευτικές πολιτικές συντήρησης και εξέλιξης •Διάθεση υλικού απο βάσεις δεδομένων και ψηφιακές συλλογές στον Παγκόσμιο Ιστό •Διασφάλιση της βιωσιμότητας των δεδομένων •Ισορροπία μεταξύ πολιτικών προστασίας των πνευματικών διακαιωμάτων και πολιτικών διάχυσης της γνώσης •Λίγες εμβληματικές εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας Διεπιστημονικές δράσεις


Κατέβασμα ppt "Για μια στρατηγική εφαρμογών πληροφορικής στην διαχείριση και αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς: εμπειρία και κατευθύνσεις Στρογγυλό τραπέζι Διημερίδα."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google