Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΗΜΑΤΩΝ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΗΜΑΤΩΝ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΗΜΑΤΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο

2 Ελαστικά σώματα – Κύμα - Ταλάντωση
Τα ελαστικά σώματα έχουν την ιδιότητα να υφίστανται παροδικές παραμορφώσεις όταν ασκείται πάνω τους μια δύναμη. Μια διαταραχή που μεταδίδεται από σημείο σε σημείο, μέσα σε ένα ελαστικό μέσο (σώμα), λέγεται κύμα. Ταλάντωση είναι η περιοδική κίνηση που κάνει ένα σώμα γύρω από τη θέση ισορροπίας του. Κατά τη μετάδοση ενός κύματος δεν μεταφέρεται ύλη, αλλά τα υλικά σημεία του ελαστικού μέσου, ταλαντώνονται γύρω από τη θέση ισορροπίας τους και οι ταλαντώσεις μεταφέρονται από το ένα σημείο στο άλλο. Π. Μαλλιάρα 30/09/2010

3 Ταλάντωση – Περιοδική κίνηση
Περιοδική κίνηση είναι η κίνηση που επαναλαμβάνεται πανομοιότυπα μετά από κάποιο χρονικό διάστημα. Ταλάντωση ονομάζεται η περιοδική κίνηση που κάνει ένα σώμα γύρω από τη θέση ισορροπίας του. Π. Μαλλιάρα 30/09/2010

4 Σχηματική Απεικόνιση Κυμάτων
Π. Μαλλιάρα 30/09/2010

5 Εγκάρσια κύματα Όταν η ταλάντωση των υλικών σημείων ενός ελαστικού σώματος είναι κάθετη προς την κίνηση του κύματος, τα κύματα λέγονται εγκάρσια. Όταν η ταλάντωση των υλικών σημείων ενός ελαστικού σώματος είναι παράλληλη προς την κίνηση του κύματος, τα κύματα λέγονται διαμήκη. Π. Μαλλιάρα 30/09/2010

6 Χαρακτηριστικά κύματος
Περίοδος Συχνότητα Πλάτος Μήκος Φάση Ταχύτητα μετάδοσης Π. Μαλλιάρα 30/09/2010

7 Περίοδος κύματος Περίοδος (period)
Ονομάζεται η διάρκεια μιας πλήρους ταλάντωσης του υλικού σημείου στο ελαστικό μέσο, συμβολίζεται με Τ και μετριέται σε δευτερόλεπτα (sec). λ Μήκος κύματος α Πλάτος t Χρόνος Τ Περίοδος Π. Μαλλιάρα 30/09/2010

8 Συχνότητα (frequency)
Συχνότητα κύματος Συχνότητα (frequency) Εκφράζει τον αριθμό των επαναλήψεων μιας πλήρους ταλάντωσης στη μονάδα του χρόνου και συμβολίζεται με f ή ν. Μονάδα μέτρησης είναι ο κύκλος ανά δευτερόλεπτο, Hertz (Hz) Ισχύει η σχέση: ν=1/Τ Ημιτονοειδή κύματα διαφορετικών συχνοτήτων. Π. Μαλλιάρα 30/09/2010

9 Μονάδες συχνότητας κύματος
1 Hz =1 cycle/sec 1 KHz =1 kc/sec =103 Hz 1 MHz =1 Mc/sec =106 Hz 1 GHz =1 Gc/sec =109 Hz Π. Μαλλιάρα 30/09/2010

10 Σχέση Περιόδου - Συχνότητας κύματος
Ισχύει η σχέση: ν=1/Τ Κύμα μεταβαλλόμενης συχνότητας όπου σημειώνεται η περίοδος του Π. Μαλλιάρα 30/09/2010

11 Παρατηρήστε… Π. Μαλλιάρα 30/09/2010

12 Πλάτος κύματος Πλάτος κύματος (amplitude)
Εκφράζει τη στιγμιαία τιμή του κύματος, οποιαδήποτε χρονική στιγμή και συμβολίζεται με α. Π. Μαλλιάρα 30/09/2010

13 Διάγραμμα όπου σημειώνονται οι διάφορες εκφράσεις του πλάτους
Πλάτος κύματος Διάγραμμα όπου σημειώνονται οι διάφορες εκφράσεις του πλάτους 1. Πλάτος κορυφής 2. Πλάτος από κορυφή σε κορυφή 3. Ενεργός τιμή του σήματος 4. Η περίοδος του κύματος Π. Μαλλιάρα 30/09/2010

14 Μήκος κύματος Μήκος κύματος(length)
Ονομάζεται η απόσταση στην οποία μεταδίδεται το κύμα σε χρόνο μιας περιόδου και συμβολίζεται με λ. (απόσταση ανάμεσα σε δυο διαδοχικά πυκνώματα ή αραιώματα ή ανάμεσα σε δυο διαδοχικές κοιλίες ή κορυφές) Π. Μαλλιάρα 30/09/2010

15 Μήκος κύματος Μήκος κύματος(length) Ημιτονοειδή κύματα
διαφορετικών συχνοτήτων. Π. Μαλλιάρα 30/09/2010

16 Φάση κύματος & Διαφορά Φάσης
Φάση σήματος (phase) Εκφράζει τη διαφορά φ ενός κύματος, όταν συγκρίνεται με κάποιο άλλο που χρησιμοποιούμε σαν σήμα αναφοράς (του οποίου ο κύκλος ξεκινάει τη χρονική στιγμή t=0) Π. Μαλλιάρα 30/09/2010

17 Ταχύτητα μετάδοσης κύματος
Ταχύτητα μετάδοσης (velocity) Είναι η ταχύτητα με την οποία το κύμα διαπερνά το μέσο μετάδοσης και συμβολίζεται με το γράμμα υ. Ισχύει η σχέση: υ = λ / Τ ή υ = λ * ν Π. Μαλλιάρα 30/09/2010


Κατέβασμα ppt "ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΗΜΑΤΩΝ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google