Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εισαγωγή στα επαγγέλματα

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εισαγωγή στα επαγγέλματα"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εισαγωγή στα επαγγέλματα
Εισαγωγή στα επαγγέλματα 2013 – 2014

2 Επάγγελμα Το έργο το οποίο βασίζεται σε ένα σύνθετο σώμα γνώσεων και δεξιοτήτων πτυχές της γνώσης που χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση των άλλων (Cruess,2006)

3 Διεπιστημονική ομάδα απαραίτητη στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας
ολιστική οπτική και κοινός στόχος συνέχεια στη φροντίδα πολλαπλασιάζει το αποτέλεσμα απλοποιεί την σχέση του ατόμου με τις υπηρεσίες υγείας

4 Διεπιστημονική ομάδα Ο σχεδιασμός ενός προγράμματος από μια διεπιστημονική ομάδα είναι η δημιουργία μιας ενιαίας στρατηγικής με κεντρικό στόχο την βελτίωση της κατάστασης της υγείας του ατόμου ή της κοινότητας, μέσα από τη σύνθεση των διαφορετικών οπτικών του κάθε επαγγέλματος υγείας. Αυτό δεν συμπίπτει σε καμία περίπτωση με το άθροισμα των λειτουργιών και τις παραπομπές ανάμεσα στα διάφορα επαγγέλματα.

5 Επαγγέλματα / διεπιστημονική ομάδα
Γιατροί όλων των ειδικοτήτων Φυσικοθεραπευτές Νοσηλευτές Εργοθεραπευτές Λογοθεραπευτής Ψυχολόγοι Διαιτολόγοι Γυμναστές Κοινωνικοί λειτουργοί

6 Επαγγέλματα / διεπιστημονική ομάδα
Ιατρός Ιατρική πράξη είναι εκείνη που έχει ως σκοπό 1. τη με οποιαδήποτε επιστημονική μέθοδο πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία και αποκατάσταση της υγείας του ανθρώπου. 2. Ως ιατρικές πράξεις θεωρούνται και εκείνες οι οποίες έχουν ερευνητικό χαρακτήρα, εφόσον αποσκοπούν οπωσδήποτε στην ακριβέστερη διάγνωση, στην αποκατάσταση ή και τη βελτίωση της υγείας των ανθρώπων και στην προαγωγή της επιστήμης. 3. Στην έννοια της ιατρικής πράξης περιλαμβάνονται και η συνταγογράφηση, η εντολή για διενέργεια πάσης φύσεως παρακλινικών εξετάσεων, η έκδοση ιατρικών πιστοποιητικών και βεβαιώσεων και η γενική συμβουλευτική υποστήριξη του ασθενή.

7 Επαγγέλματα / διεπιστημονική ομάδα
Εξασφάλιση ποιότητας, ασφάλειας και αποτελεσματικότητας. Ο ιατρός πρέπει να προάγει την ίση πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας και την ίση κατανομή των πόρων. Οφείλει, επίσης, να αποφεύγει τη διακριτική μεταχείριση που προκύπτει από εκπαιδευτικές, νομικές, οικονομικές, κοινωνικές και γεωγραφικές διαφοροποιήσεις. Ο ιατρός πρέπει να συνεργάζεται αρμονικά με τους συναδέλφους του και το λοιπό προσωπικό και να προβαίνει σε κάθε ενέργεια, προκειμένου να αποφευχθούν τα ιατρικά λάθη, να εξασφαλισθεί η ασφάλεια των ασθενών, να ελαχιστοποιηθεί η σπατάλη των πόρων και να μεγιστοποιηθούν τα αποτελέσματα της παροχής φροντίδας υγείας. Ο ιατρός οφείλει, χωρίς να περιορίζεται η ηθική και επιστημονική ανεξαρτησία του, και χωρίς να παραβλέπει το όφελος του συγκεκριμένου ασθενή, να συνταγογραφεί και να προχωρεί μόνο στις ιατρικές πράξεις οι οποίες είναι απαραίτητες για την εξασφάλιση της ποιότητας, της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας της υγειονομικής φροντίδας ή της θεραπείας που παρέχεται. Ο ιατρός πρέπει, τόσο ατομικά όσο και μέσω των ιατρικών εταιρειών και συλλόγων, να συμβάλλει στη δημιουργία και εφαρμογή μηχανισμών που στοχεύουν στην ενθάρρυνση της συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας της παρεχόμενης φροντίδας.

8 Επαγγέλματα / διεπιστημονική ομάδα
Νοσηλευτής Ως “νοσηλεία στο σπίτι” ορίζονται οι υπηρεσίες υγείας που προσφέρονται στα άτοµα και τις οικογένειές τους µέσα στο χώρο που ζουν κατευθυνόµενες προς την προαγωγή, τη διατήρηση και την αποκατάσταση της υγείας του ατόµου ή την ελαχιστοποίηση των επιδράσεων της ασθένειας ή της αναπηρίας. Οι πέντε βασικοί στόχοι της είναι: Προώθηση υποστηρικτικών συστηµάτων τα οποία είναι κατάλληλα και αποτελεσµατικά και ενθάρρυνση της χρήσης των πόρων που σχετίζονται µε την υγεία. Προώθηση επαρκούς, αποτελεσµατικής φροντίδας ενός µέλους µιας οικογένειας που έχει ένα ειδικό πρόβληµα ασθένειας ή αναπηρίας. Ενθάρρυνση της φυσιολογικής ανάπτυξης των µελών της οικογένειας και εκπαίδευσής τους σχετικά µε την προαγωγή της υγείας και την πρόληψη της ασθένειας. Ενδυνάµωση της σύνδεσης και της λειτουργικότητας της οικογένειας. Προαγωγή ενός υγιεινού περιβάλλοντος

9 Επαγγέλματα / διεπιστημονική ομάδα
Φυσικοθεραπευτής Αφοσιωμένος στην εργασία του / καλό του ασθενή Να διατηρεί ένα σύνολο γνώσεων Να παρακολουθεί τις εξελίξεις στον τομέα της υγείας Εμπιστευτικότητα – αξιόπιστο – απόρρητο Αλτρουισμός - εικόνα της ανιδιοτέλειας Ακεραιότητα και τιμιότητα Αντικειμενικός Υπομονή Ηθικός / 4 αρχές της ηθικής Δεξιότητες επικοινωνίας Επαγγελματική εμφάνιση Ευαίσθητος, ειλικρινής, ενσυναίσθηση

10 Επαγγέλματα / διεπιστημονική ομάδα
Φυσικοθεραπευτής Σεβασμός Έλλειψη ανταγωνισμού Ομαδικότητα Αυτονομία Δεξιότητες επικοινωνίας Ανάληψη ευθυνών Γνωστοποίηση ορίων

11 Επαγγέλματα / διεπιστημονική ομάδα
Διαιτολόγοι η προώθηση της υγείας και της ποιότητας ζωής των πολιτών-ασθενών-καταναλωτών είτε προληπτικά, είτε θεραπευτικά, με τη βοήθεια της επιστήμης της διατροφής Nα προλαμβάνει και να ανακουφίζει την ασθένεια με τη διατροφή Να πληροφορεί σε θέματα διατροφής

12 Επαγγέλματα / διεπιστημονική ομάδα
Διαιτολόγοι Δεν αναλαμβάνει να κάνει διάγνωση ή να καθορίσει θεραπευτική αγωγή Ζητά συμβουλή ή παραπέμπει ασε άλλα επάγγέλματα

13 Επαγγέλματα / διεπιστημονική ομάδα
Ψυχολόγοι αξιολόγηση των ψυχολογικών πτυχών της φροντίδας των ασθενών Εργάζονται απευθείας με τον ασθενή Να τον βοηθήσει να εκτιμήσει τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν στον προγραμματισμό της περαιτέρω ζωής του / να συμφιλιωθεί με τις αλλαγές σε συνεργασία με την υπόλοιπη ομάδα για το σχεδιασμό θεραπειών Σε συνεργασία με την οικογένεια / εκπαίδευση στην αντιμετώπιση του ασθενούς και προσαρμογή στις αλλαγές

14 Επαγγέλματα / διεπιστημονική ομάδα
λήψη ψυχολογικού ιστορικού αξιολόγηση και επαναξιολόγηση μέσω τεστ και συνεντεύξεων διάγνωση της πάθησης σε συνεργασία με τον ψυχίατρο καθορισμό του θεραπευτικού πλαισίου και την εφαρμογή του κινητοποίηση του περιστατικού συνεργαζόμενος με τον εργοθεραπευτή Στην ψυχοεκπαίδευση του ασθενούς και της οικογένειάς του Μετανοσοκομειακή παρακολούθηση (Follow up) Ο αντικειμενικός στόχος που έχει ο κλινικός ψυχολόγος για κάθε ασθενή είναι η ουσιαστική μείωση ή η εξάλειψη των συμπτωμάτων που έφεραν τον ασθενή στην κλινική και η εκπαίδευση αυτού και της οικογένειάς του μέσω της ψυχοθεραπείας και της ψυχοεκπαίδευσης με σκοπό την όσο το δυνατό μακρύτερη παραμονή του ασθενούς χωρίς υποτροπή, την πρόληψη αυτής, εάν είναι δυνατό, και τέλος την όσο το δυνατό μεγαλύτερη λειτουργικότητά του στην κοινωνία.

15 Επαγγέλματα / διεπιστημονική ομάδα
Εργοθεραπευτής Οι εργοθεραπευτές διευρύνοντας συνεχώς τις γνώσεις τους και αναπτύσσοντας μια καθ’ όλα ώριμη στάση και συμπεριφορά, προσφέρουν υπηρεσίες σε πολλά επίπεδα, διευκολύνοντας και προωθώντας μεθοδευμένα τη θεραπεία και την ψυχοκοινωνική αποκατάσταση. Οι εργοθεραπευτές εστιάζουν κυρίως στις δυνάμεις του κάθε ατόμου, παρά στις αδυναμίες του, έτσι ώστε να επιτευχθεί όσο το δυνατόν μεγαλύτερη εμπλοκή του ασθενούς σε λειτουργικούς ρόλους ζωής για την κατάκτηση των απαραίτητων δεξιοτήτων. Η παροχή υπηρεσιών από τον εργοθεραπευτή αφορά και στα τρία επίπεδα πρόληψης. 1. Στην πρωτογενή πρόληψη ο εργοθεραπευτής συμμετέχει σε προγράμματα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινότητας σε θέματα ψυχικής υγείας. 2. Στην δευτερογενή πρόληψη ο εργοθεραπευτής συμμετέχει σε διάφορα προγράμματα που καλύπτουν όλο το φάσμα της θεραπείας και της ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης. 3. Στην τριτογενή πρόληψη ο εργοθεραπευτής συμμετέχει σε προγράμματα μεταθεραπευτικής - μετανοσοκομειακής παρακολούθησης (follow up).

16 κοινωνικός λειτουργός International Definition : IFSW
προωθεί την κοινωνική αλλαγή, την επίλυση προβλημάτων στις ανθρώπινες σχέσεις την ενδυνάμωση και την απελευθέρωση των ανθρώπων για την ενίσχυση της ευημερίας. Χρησιμοποιώντας θεωρίες της ανθρώπινης συμπεριφοράς και των κοινωνικών συστημάτων, η κοινωνική εργασία παρεμβαίνει στο σημείο όπου οι άνθρωποι αλληλεπιδρούν με το περιβάλλον τους. Αρχές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της κοινωνικής δικαιοσύνης είναι θεμελιώδεις για την κοινωνική εργασία.

17 Επαγγέλματα / διεπιστημονική ομάδα
Κοινωνικός λειτουργός Ποιος είναι και με τι ασχολείται; Καθήκον του κοινωνικού λειτουργού είναι να βοηθάει ανθρώπους ή ομάδες ατόμων στην αντιμετώπιση καταστάσεων που δημιουργούνται από την κοινωνία, την οικογένεια ή άλλους λόγους. Ποια είναι τα καθήκοντα του; Αυτά περιλαμβάνουν: έρευνα για την συνολική κοινωνιολογική εικόνα των πολιτών σε μια συγκεκριμένη περιοχή, μελέτη της πραγματικής κατάστασης σε οικογένειες με προβλήματα κατοικίας, με σοβαρά οικονομικά προβλήματα, οικογένειες όπου κάποιο μέλος είναι τοξικομανής ή αλκοολικός, μελέτη της κατάστασης των πολιτών που έχουν χρόνιες παθήσεις ή σοβαρά προβλήματα υγείας, παροχή βοήθειας στο άτομο μέσω συμβουλών ή βοήθεια στην κατάθεση διαφόρων αιτήσεων κλπ., προτάσεις για μεταφορά παιδιών ή νεαρών ατόμων από προβληματικές οικογένειες σε ιδρύματα, ενημέρωση και βοήθεια ατόμων που δυσκολεύονται να προσανατολιστούν επαγγελματικά, προσφορά βοήθειας σε άτομα που επλήγησαν από απρόβλεπτες καταστάσεις, όπως για παράδειγμα από φυσικές καταστροφές, κοινωνική υποστήριξη ομάδων μεταναστών, άστεγων, κλπ., ειδικές εργασίες στα ιδρύματα αποτοξίνωσης, συνεργασία με άλλους ειδικούς κοινωνικών επαγγελμάτων, προσπάθεια κινητοποίησης των αρμοδίων κοινωνικών φορέων, δημοσίων υπηρεσιών, κλπ. για να ανταποκριθούν στις ανάγκες των ατόμων, συμμετοχή σε δικαστικές ακροάσεις.

18 Επαγγέλματα / διεπιστημονική ομάδα
Κοινωνικός λειτουργός Που εργάζεται και υπο ποιές συνθήκες; Η εργασία αυτή εκτελείται σε γραφεία, σπίτια ή ιδρύματα. Αναμένεται επαφή με διάφορους τύπους ανθρώπων και μπορεί να αντιμετωπίσει βίαιη συμπεριφορά.

19 Συμμετοχή του ατόμου στην κοινωνία/ κοινωνικοί λειτουργοί
άτομο σπίτι υγεία Προσωπική υποστήριξη Εργασία

20 Διαφορετικοί ρόλοι του Κ.Λ (Payne, 2006)
Δικαιοσύνη εγκλημάτων Κοινωνική φροντίδα Εκπαίδευση Υγεία

21 Βιοψυχοκοινωνικό μοντέλο
βιολογία κοινωνία Ψυχολογία

22 Social Model of Disability
Οι κοινωνικοί λειτουργοί εργάζονται στο κοινωνικό μοντέλο της αναπηρίας για την αντιμετώπιση των δικαιωμάτων και των διαφόρων τύπων απενεργοποίησης των διαδικασιών που αποκλείουν τους χρήστες των υπηρεσιών Η έννοια του «ασθενούς» από την ιατρική σφαίρα δεν χρησιμοποιείται ...οι κοινωνικοί λειτουργοί εργάζονται με τους χρήστες των υπηρεσιών

23

24 Επαγγέλματα / διεπιστημονική ομάδα
ΛογοΘεραπευτής Ειδικές Αναπτυξιακές Διαταραχές λόγου / Ειδικές Γλωσσικές Διαταραχές Αναπτυξιακές αρθρωτικές διαταραχές (δυσαρθρία, δυσπραξία, γναθοπροσωπικές ανωμαλίες) Διαταραχές ροής (τραυλισμός) Διαταραχές φωνής Διαταραχές γραπτού λόγου Πραγματολογικές διαταραχές (νοητική στέρηση, αυτισμός) Νευρολογικές παθήσεις (σύνδρομα, εγκεφαλική παράλυση. εγκεφαλικές κακώσεις, εκφυλιστικές νευρολογικές παθήσεις) Διαταραχές κατάποσης Βαρηκοΐα - κώφωση Λαρυγγεκτομή Αφασία ενηλίκων

25 Επαγγέλματα / διεπιστημονική ομάδα
Ο ρόλος του επεκτείνεται σε πολλούς τομείς: στην πρόληψη στην αξιολόγηση και διάγνωση στη θεραπεία και αποκατάσταση στην έρευνα και στην επιστημονική μελέτη των διαταραχών επικοινωνίας

26


Κατέβασμα ppt "Εισαγωγή στα επαγγέλματα"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google