Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16 Δικαιώματα των Εργαζομένων: απασχόληση, διακρίσεις, και Καταφατική δράση.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16 Δικαιώματα των Εργαζομένων: απασχόληση, διακρίσεις, και Καταφατική δράση."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16 Δικαιώματα των Εργαζομένων: απασχόληση, διακρίσεις, και Καταφατική δράση

2 Απασχόληση κατά βούληση • Η σύμβαση μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων θεωρείται γενικά ένα είδος συναλλαγής. Για περίπτωσεις απουσίας των ειδικών συμβάσεων, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανέπτυξαν μια νομική θέση γνωστή ως το δόγμα της απασχόλησης κατά βούληση.  Οι εργοδότες εχουν την ελευθερία να προσλάβουν και ν’απολύουν όποιον επιλέγουν, για οποιοδήποτε λόγο ή ακόμα και για κανένα λόγο.  Κάθε ατομο είναι ελεύθερο να εργάζεται για όποιον επιλέξει και του/της προσφέρει μια θέση εργασίας και μπορεί να σταματήσεί όποτε θελήσει για οποιονδήποτε λόγο ή ακόμα και για κανένα λόγο. • Αν και το δογμα ακούγεται δίκαιο και συμμετρικό, δέχεται συνεχής επίθεση/ πίεση και συνεπώς έχει οριοθετηθεί από το νόμο, για ηθικούς λόγους ηθικής.

3 Τα δικαιώματα στη πρόσληψη, στην απόλυση και στην προώθηση • Κατά περιόδους γιορτών και διακοπών όλα το δικαιώμα για άδεια είναι αποδεκτό στην αμερικανική κοινωνία. • Αφότου προσληφθεί, και δεδομένου της περιοδικής αύξησης του κόστους ζωής, ο εργαζόμενος έχει το δικαίωμα για ανάλογη αύξηση μισθού και σε περίπτωση που δεν την λάβει, έχει το δικαίωμα να ζητήσει αιτία για την έλλειψη της εν λόγω αναμενόμενης αυξήσης. • Όσο μεγαλύτερο το χρονικό διάστημα εργασίας σε μια επιχείρηση, τόσο μεγαλύτερη είναι η υποχρέωση της επιχείρησης να μην σε απολύσει, εκτός αν υπάρχει αιτία. • Ο εργοδότης πρέπει να ενημερώνει τον εργαζόμενο για το λόγο τερματισμού της απασχόλησης.

4 Διακρίσεις και θετική δράση. • Τα θέματα των διακρίσεων και της θετικής δράσης έχουν συζητηθεί διεκτεταμένα στην αμερικανική σκηνή από το 1961, όταν ο Πρόεδρος John F. Kennedy εξέδωσε το Εκτελεστικό Παράγγελμα 10925 δημιουργώντας την Επιτροπή Ίσων Ευκαιριών Απασχόλησης. • Η αντίδραση της βιομηχανικής Αμερικής σε αυτές τις αποφάσεις του Δικαστηρίου ήταν παρόμοια με την αντίδραση των πανεπιστημίων και του ευρύτερου κοινού. • Το μήνυμα που πήραν ήταν ότι η αναζήτηση ενός ποικιλόμορφου περιβάλλοντος εργασίας είναι αποδεκτό, ενώ οι ποσοστώσεις δεν είναι.

5 Διακρίσεις • Επειδή οι εργαζόμενοι έχουν το δικαίωμα στην ίση μεταχείριση, οι διακρίσεις με βάση μη- δουλειά-που σχετίζονται με τα χαρακτηριστικά κατά την πρόσληψη, την απόλυση, ή την προώθηση τους ανθρώπους είναι ανήθικες. • Ελάχιστοι αμφισβητούν αυτή τη δήλωση, η οποία είναι αρκετά εύκολο να καταδειχθεί χρησιμοποιώντας ένα χρηστικό, ένα καντιανό, ή μια προσέγγιση του Rawls.

6 Διακρίσεις • Οι διακρίσεις είναι άδικες και επηρεάζουν αρνητικά όσους τις βιώνουν. • Η δικαιοσύνη απαιτεί την ηθική επανόρθωση σε όσους θίγονται. Η αποζημίωση θα πρέπει να είναι ισοδύναμη με τη ζημία που υπέστη το άτομο, και θα πρέπει να καταβληθεί σε εκείνον που θίγεται από αυτόν που προκάλεσε τη βλάβη.

7 Διακρίσεις • Πώς μπορεί η Αμερική να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις της αποζημιωτικής δικαιοσύνης χωρίς συνεχιζόμενες διακρίσεις σε άλλη μορφή;  Πρώτον, το πρόβλημα δεν είναι απλά ένα από τα άτομα, κατηγορίες, ή ομάδες. Το πρόβλημα αφορά όλα τα μέλη της κοινωνίας. Οι διακρίσεις του παρελθόντος ήταν αποτέλεσμα των κοινωνικών δομών. Ως εκ τούτου, αυτό θα πρέπει να αλλάξει, και κάποιες ευεργετικές δομές πρέπει να οικοδομηθούν ώστε να παρέχει τουλάχιστον κάποια αποζημίωση σε εκείνους που εξακολουθούν να υποφέρουν από τις επιπτώσεις των διακρίσεων.  Δεύτερον, σε μια προσπάθεια να αλλάξει τις υπάρχουσες συνθήκες, η κυβέρνηση έχει δώσει εντολή ίσων ευκαιριών απασχόλησης για όλους. Αν και αυτό είναι ηθικά σωστό, ορισμένοι ισχυρίζονται ότι δεν είναι αρκετό.  Τρίτον, η θετική δράση μπορεί να ληφθεί για να εξασφαλίσει ότι τα μέλη αυτών των ομάδων που προηγουμένως δέχονταν διακρίσεις δεν θα αγνοούνται περαιτέρω από το σύστημα.  Τέταρτον, η προνομιακή πρόσληψη μπορεί αναμφισβήτητα να εφαρμοστεί για την επίτευξη των στόχων της θετικής δράσης χωρίς τη συμμετοχή της αντίστροφης διάκρισης. Κάθε ένα από αυτά αξίζει περαιτέρω συζήτηση.

8 Αντίστροφη διάκριση • Αν η διακρίση βάσει κριτηρίων που δεν σχετίζονται με τη φυλή, το χρώμα, το φύλο, τη θρησκεία, την εθνική προέλευση δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ενάντια στις γυναίκες ή σε άλλα μέλη ομάδων μειονότητας, τοτε θα ήταν επίσης άδικο να χρησιμοποιείται ενάντια στους λευκούς άνδρες. • Είναι δίκαιο να προσλάμβάνονται ειδικευμένες γυναίκες ή μέλη μειονότητας αντι για λευκούς άνδρες με τα αντίστοιχα προϊόντα; • Προσλαμβάνοντας γυναίκες ή μέλη μειονοτήτων, μπορούν να διορθωθούν διακρίσεις του παρελθόντος ή να εξισορρόπηθεί το εργατικο δυναμικο μιας επιχείρησης;

9 Ισορροπημένη ή προνομιακή πρόσληψη • Η θετική δράση δεν δικαιολογεί την πρόσληψη ανειδίκευτων γυναικών ή μελών μειονότητας αντί λευκών ανδρών. • Οι ειδικευμένες γυναίκες και τα μέλη της μειονότητας,ηθικά μπορεί να τους δοθεί προτεραιότητα, με βάση το φύλο ή τη φυλή, για ίσα προσόντα με τους λευκούς άνδρες, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της θετικής δράσης. • Οι ειδικευμένες γυναίκες και τα μέλη της μειονότητας ηθικά μπορεί να τους δοθεί προτεραιότητα σε σχέση με τους λευκούς άνδρες που έχουν καλύτερα προσόντα, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της θετικής δράσης. • Η προνομιακή πρόσληψη δεν είναι υποχρεωτική σε κάθε περίπτωση, αν και σε γενικές γραμμές, μια επιχείρηση πρέπει να κάνει επαρκή πρόοδο προς την επίτευξη θετικής δράσης στόχους.


Κατέβασμα ppt "ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16 Δικαιώματα των Εργαζομένων: απασχόληση, διακρίσεις, και Καταφατική δράση."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google