Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Sch.gr 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πληροφορικής «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Θεσσαλονίκη, 20 – 22 Φεβρουαρίου 2004.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Sch.gr 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πληροφορικής «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Θεσσαλονίκη, 20 – 22 Φεβρουαρίου 2004."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Sch.gr 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πληροφορικής «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Θεσσαλονίκη, 20 – 22 Φεβρουαρίου 2004

2 Sch.gr 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πληροφορικής «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Θεσσαλονίκη, 20 – 22 Φεβρουαρίου 2004 «Το παρόν και το μέλλον του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου» Δρ. Μιχάλης Παρασκευάς Τεχνικός Υπεύθυνος ΠΣΔ Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών Γραφείο για την Κοινωνία της Πληροφορίας ΥπΕΠΘ mparask@cti.gr

3 Sch.gr 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πληροφορικής «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Θεσσαλονίκη, 20 – 22 Φεβρουαρίου 2004 Ατζέντα •Στόχοι •Μοντέλο υλοποίησης •Αρχιτεκτονική δικτύου και υπηρεσίες •Πρόοδος υλοποίησης •Συμπεράσματα

4 Sch.gr 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πληροφορικής «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Θεσσαλονίκη, 20 – 22 Φεβρουαρίου 2004 Για την εκπαίδευση του αύριο... •Ανάπτυξη τεχνολογικών υποδομών –Αύξηση επιδόσεων/μείωση κόστους –Γενικευμένη ψηφιοποίηση –Ρόλος πολυμέσων και διαδικτύου •Δημιουργία εκπαιδευτικών εργαλείων –Άρση περιορισμών λογισμικών και διεπαφών χρήσης –Δημιουργία εφαρμογών από τη βάση –Κίνητρα στην εκπαιδευτική κοινότητα •Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών –Ταχύτητα τεχνολογικών εξελίξεων –Φαινόμενο αχρήστευσης γνώσεων –Συνεκτικές στρατηγικές εκπαίδευσης στο χρόνο

5 Sch.gr 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πληροφορικής «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Θεσσαλονίκη, 20 – 22 Φεβρουαρίου 2004 Εισαγωγικά… •Κύριοι Στόχοι ΠΣΔ: –Δημιουργία δικτυακού κορμού –Διασύνδεση όλων των σχολείων στο εκπαιδευτικό δίκτυο –Ανάπτυξη, παροχή & υποστήριξη τηλεματικών υπηρεσιών –Υποστήριξη χρηστών •Υλοποιείται με τη συνεργασία: –Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων –2 Ερευνητικών Κέντρων –8 Πανεπιστημίων –2 Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

6 Sch.gr 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πληροφορικής «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Θεσσαλονίκη, 20 – 22 Φεβρουαρίου 2004 Χρηματοδότηση •Σχεδιασμός, υλοποίηση και λειτουργία δικτύου σύμφωνα με τις πολιτικές της Ε.Ε. •Χρηματοδότηση από Β’ και Γ’ ΚΠΣ •Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για την Κοινωνία της Πληροφορίας (www.infosociety.gr) •Συνολικός προϋπολογισμός (1999- 2005): 44 ΜΕυρώ

7 Sch.gr 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πληροφορικής «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Θεσσαλονίκη, 20 – 22 Φεβρουαρίου 2004 Φορείς Υλοποίησης

8 Sch.gr 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πληροφορικής «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Θεσσαλονίκη, 20 – 22 Φεβρουαρίου 2004 Περιοχές Ευθύνης

9 Sch.gr 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πληροφορικής «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Θεσσαλονίκη, 20 – 22 Φεβρουαρίου 2004 Δομή Οργάνων ΠΣΔ •Διοικούσα Επιτροπή: Διοίκηση έργου, στρατηγική και αποφάσεις •Τεχνική Επιτροπή: Τεχνικές οδηγίες, ευθύνη για καλή λειτουργία •Κεντρική Διαχειριστική Οντότητα (ΚΕΔΟ): 2ου επιπέδου τεχνική υποστήριξη, συντονισμός των ΔΟ •Διαχειριστικές Οντότητες (ΔΟ): 1ο επίπεδο helpdesk, διαχείριση δικτύου περιοχής ευθύνης •Επιτροπή Πολιτικής Περιεχομένου (ΕΠΠ):Ορισμός πολιτικής σε θέματα περιεχομένου στο ΠΣΔ •Επιτροπή Διαχείρισης Περιεχομένου (ΕΔΠ):Εφαρμογή πολιτικών περιεχομένου στο ΠΣΔ Τεχνική Επιτροπή (ΤΕ) Διαχειριστική Περιοχή 1 ΔΟ 1 Διαχειριστική Περιοχή 2 ΔΟ 2 Διαχειριστική Περιοχή12 ΔΟ 12 ΚΕΔΟ Επιτροπή Πολιτικής Περιεχομένου και Δεοντολογίας (ΕΠΠ) Επιτροπή Διαχείρισης Περιεχομένου και Δεοντολογίας Διοικούσα Επιτροπή (ΔΕ)

10 Sch.gr 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πληροφορικής «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Θεσσαλονίκη, 20 – 22 Φεβρουαρίου 2004 Αρμοδιότητες Φορέων Υλοποίησης •Προμήθεια δικτυακού εξοπλισμού με διαδικασίες ανοικτών διαγωνισμών •Σχεδιασμός και επίβλεψη υλοποίησης δικτυακών υποδομών σε εκπαιδευτικές και διοικητικές μονάδες •Σχεδιασμός, ανάπτυξη, παροχή και υποστήριξη τηλεματικών υπηρεσιών •Διαχείριση και λειτουργία δικτύου •Τεχνική υποστήριξη σχολείων και χρηστών

11 Sch.gr 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πληροφορικής «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Θεσσαλονίκη, 20 – 22 Φεβρουαρίου 2004 Εξασφαλίζονται… •Ολοκλήρωση της δικτύωσης της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σύμφωνα με το σχεδιασμό του eEurope •Ισότιμη κάλυψη όλων των γεωγραφικών διαμερισμάτων •Καθημερινή υποστήριξη των σχολείων από φορείς που βρίσκονται δίπλα τους •Ισχυρές σχέσεις συνεργασίας μεταξύ όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης •Ενδυνάμωση των δομών του εκπαιδευτικού συστήματος •Ανάπτυξη ανθρώπινων δικτύων •Μεταφορά τεχνογνωσίας σε μόνιμες υποδομές του ΥΠΕΠΘ •Βιωσιμότητα υποδομών και υπηρεσιών

12 Sch.gr 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πληροφορικής «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Θεσσαλονίκη, 20 – 22 Φεβρουαρίου 2004 •Υποστήριξη της μάθησης μέσα από δικτυακό περιβάλλον •Συνεργασία ομάδων, γεωγραφικά διασκορπισμένων •Πρόσβαση σε ψηφιακές βιβλιοθήκες •Ανταλλαγή πληροφοριών και απόψεων (π.χ. ερωτήσεις- απαντήσεις από ειδικούς, ασκήσεις – λύσεις, κλπ) •Ευέλικτη αναζήτηση πιστοποιημένα χρήσιμων πληροφοριών •Δημιουργία & διανομή παρουσιάσεων, σεμιναρίων & διαλέξεων •Διεξαγωγή θεματικών συζητήσεων •Επικοινωνία με εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού Εκπαιδευτικοί Στόχοι

13 Sch.gr 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πληροφορικής «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Θεσσαλονίκη, 20 – 22 Φεβρουαρίου 2004 Δέσμες Δράσεων ΥπΕΠΘ στην ΚτΠ

14 Sch.gr 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πληροφορικής «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Θεσσαλονίκη, 20 – 22 Φεβρουαρίου 2004 Δέσμες Δράσεων στην ΚτΠ

15 Sch.gr 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πληροφορικής «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Θεσσαλονίκη, 20 – 22 Φεβρουαρίου 2004 Δικτυακός Κορμός Δίκτυο Κορμού: Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας – ΕΔΕΤ www.grnet.gr Δίκτυο Διανομής : 51 κόμβοι •9 κύριοι •42 δευτερεύοντες 75 routers, 71 servers, μεγάλος αριθμός τηλ/κών κυκλωμάτων και κατάλληλα λογισμικά Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο: ένας από τους μεγαλύτερους δικτυακούς παρόχους στη χώρα

16 Sch.gr 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πληροφορικής «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Θεσσαλονίκη, 20 – 22 Φεβρουαρίου 2004 Τρόποι Σύνδεσης Σχολείων •ISDN (64-128 kbps) •Μισθωμένα Κυκλώματα (0,128–2Mbps) •PSTN dialup (56 kbps) •Ασύρματες Ζεύξεις (2-10 Mbps) •VDSL (10-18 Mbps, πιλοτικά) •ADSL (512/128 kbps, πιλοτικά)

17 Sch.gr 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πληροφορικής «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Θεσσαλονίκη, 20 – 22 Φεβρουαρίου 2004 Θύρες & Τεχνολογίες Πρόσβασης

18 Sch.gr 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πληροφορικής «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Θεσσαλονίκη, 20 – 22 Φεβρουαρίου 2004 Δράσεις Ασύρματης Δικτύωσης •Αξιοποίηση θετικών αποτελεσμάτων από πιλοτικές δράσεις (Ρέθυμνο και Ιωάννινα, 2001) •Δημιουργία 13 ασύρματων νησίδων (Αθήναx3, Θεσσαλονίκηx2, Καλαμάτα, Σύρος, Βόλος, Ξάνθη, Κιλκίς, Ιωάννινα, Ρέθυμνο, Χανιά) •Κάλυψη 250 μονάδων με ευρυζωνική πρόσβαση •Συνολικός προϋπολογισμός: 1,040 MΕυρώ •Υψηλές ταχύτητες επικοινωνίας (10 Mbps ονομαστικά ανά ζεύξη) •Εκπομπή στην ελεύθερη μπάντα ISM (2,400 – 2,4835 GHz)

19 Sch.gr 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πληροφορικής «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Θεσσαλονίκη, 20 – 22 Φεβρουαρίου 2004 Αρχιτεκτονική ασύρματου δικτύου

20 Sch.gr 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πληροφορικής «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Θεσσαλονίκη, 20 – 22 Φεβρουαρίου 2004 Αρχιτεκτονική ασύρματου δικτύου

21 Sch.gr 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πληροφορικής «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Θεσσαλονίκη, 20 – 22 Φεβρουαρίου 2004 Οφέλη ασύρματης δικτύωσης •Δραματική αύξηση ταχύτητας διασύνδεσης (~δεκαπλασιασμός) •Βελτίωση της ποιότητας επικοινωνίας των σχολείων με το ΠΣΔ και μεταξύ τους •Δυνατότητα πρόσβασης των σχολείων σε νέες προηγμένες τηλεματικές υπηρεσίες •Σημαντική εξοικονόμηση τηλεπικοινωνιακών τελών

22 Sch.gr 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πληροφορικής «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Θεσσαλονίκη, 20 – 22 Φεβρουαρίου 2004 Κατηγορίες Χρηστών Η πιστοποίηση των χρηστών είναι μία ισχυρή απαίτηση, λόγω του εκπαιδευτικού χαρακτήρα του δικτύου: Κατηγορίες: • Σχολικές Μονάδες • Διοικητικές Μονάδες • Εκπαιδευτικοί • Μαθητές • Διοικητικό Προσωπικό

23 Sch.gr 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πληροφορικής «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Θεσσαλονίκη, 20 – 22 Φεβρουαρίου 2004 Βασικές Υπηρεσίες 1. 1.Αυτοματοποιημένη διαδικασία εγγραφής 2. 2.Υπηρεσία διαχείρισης χρηστών 3. 3.Απομακρυσμένη σύνδεση στο δίκτυο (dialup) 4. 4.Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (Ε-mail). 5. 5.Ηλεκτρονικές λίστες επικοινωνίας (mail lists) 6. 6.Δικτυακή Πύλη (www.sch.gr) 7. 7.Ελεγχόμενη πρόσβαση στον παγκόσμιο ιστό (web)

24 Sch.gr 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πληροφορικής «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Θεσσαλονίκη, 20 – 22 Φεβρουαρίου 2004 Βασικές Υπηρεσίες 8. 8.Φιλοξενία στατικών και δυναμικών ιστοσελίδων (web hosting) 9. 9.Οδηγοί αυτόματης δημιουργίας (wizards) ιστοσελίδων 10. 10.Ασύγχρονη Τηλε-εκπαίδευση 11. 11.Χώροι Ανακοινώσεων (news.sch.gr) και Συζητήσεων (www.sch.gr/forums) 12. 12.Ηλεκτρονικό περιοδικό (sch-Magazine) 13. 13.Τηλεφωνία μέσω δικτύου δεδομένων (Voice over IP)

25 Sch.gr 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πληροφορικής «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Θεσσαλονίκη, 20 – 22 Φεβρουαρίου 2004 14. 14.Προσωπικό Ημερολόγιο (Calendar), Βιβλίο Διευθύνσεων (Address Book) και Λίστα εργασιών & σημειώσεων με πρόσβαση μέσω web 15. 15.Υπηρεσία καταλόγου (Directory Service) 16. 16.Σύστημα GIS 17. 17.Online στατιστικά στοιχεία (www.sch.gr/statistics) 18. 18.Υποστήριξη Χρηστών (Help-Desk) μέσω του 801-11-801-81 και του www.sch.gr/user_support Βασικές Υπηρεσίες

26 Sch.gr 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πληροφορικής «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Θεσσαλονίκη, 20 – 22 Φεβρουαρίου 2004 19. 19.Τηλεδιάσκεψη (teleconference) 20. 20.Σύγχρονη τηλεκπαίδευση (πιλοτικά) 21. 21.Βίντεο κατ’ Απαίτηση (Video On Demand) (vod.sch.gr) 22. 22.Ζωντανές μεταδόσεις εκδηλώσεων μέσω διαδικτύου (www.sch.gr/rts) Προηγμένες Υπηρεσίες

27 Sch.gr 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πληροφορικής «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Θεσσαλονίκη, 20 – 22 Φεβρουαρίου 2004 1. 1.Απομακρυσμένη διαχείριση σταθμών εργασίας σχολείων 2. 2.Αυτοματοποιημένες ηλεκτρονικές λίστες 3. 3.Ασφαλής διανομή περιεχομένου 4. 4.Instant Messaging 5. 5.Παρακολούθηση SLA υπηρεσιών ΠΣΔ 6. 6.Ψηφιακές υπογραφές (PKI/CA) 7. 7.Ηλεκτρονικές κάρτες (e-cards) Υπηρεσίες σε υλοποίηση

28 Sch.gr 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πληροφορικής «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Θεσσαλονίκη, 20 – 22 Φεβρουαρίου 2004 1. 1.Εικονικοί χώροι μάθησης (Virtual Reality) 2. 2.Εξασφάλιση προσβασιμότητας ΑΜΕΑ στις υπηρεσίες του ΠΣΔ 3. 3.Περιβάλλον διαχείρισης πολυμεσικού εκπαιδευτικού περιεχομένου 4. 4.Quality of Service (QoS) 5. 5.Εφαρμογή πρωτοκόλλου IPv6 6. 6.Υπηρεσία ASP (φιλοξενία τρίτων εφαρμογών) Υπηρεσίες σε σχεδιασμό

29 Sch.gr 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πληροφορικής «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Θεσσαλονίκη, 20 – 22 Φεβρουαρίου 2004 Δικτυακή Πύλη www.sch.gr

30 Sch.gr 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πληροφορικής «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Θεσσαλονίκη, 20 – 22 Φεβρουαρίου 2004 Αυτοματοποιημένη διαδικασία εγγραφής

31 Sch.gr 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πληροφορικής «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Θεσσαλονίκη, 20 – 22 Φεβρουαρίου 2004 Χώροι Συζήτησης

32 Sch.gr 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πληροφορικής «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Θεσσαλονίκη, 20 – 22 Φεβρουαρίου 2004 Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση

33 Sch.gr 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πληροφορικής «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Θεσσαλονίκη, 20 – 22 Φεβρουαρίου 2004 Οι σελίδες της Εκπαίδευσης

34 Sch.gr 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πληροφορικής «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Θεσσαλονίκη, 20 – 22 Φεβρουαρίου 2004 Εκπαιδευτική Πύλη

35 Sch.gr 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πληροφορικής «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Θεσσαλονίκη, 20 – 22 Φεβρουαρίου 2004 Έλεγχος Περιεχομένου

36 Sch.gr 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πληροφορικής «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Θεσσαλονίκη, 20 – 22 Φεβρουαρίου 2004 Διασύνδεση GIS

37 Sch.gr 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πληροφορικής «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Θεσσαλονίκη, 20 – 22 Φεβρουαρίου 2004 Help-Desk μέσω Web

38 Sch.gr 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πληροφορικής «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Θεσσαλονίκη, 20 – 22 Φεβρουαρίου 2004 Στατιστικά Χρήσης

39 Sch.gr 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πληροφορικής «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Θεσσαλονίκη, 20 – 22 Φεβρουαρίου 2004 Εξοπλισμοί και Δικτύωση Στόχος για το 2005 • •Ένας υπολογιστής ανά 10 μαθητές για κάθε σχολείο πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης • •Κατάλληλος εξοπλισμός που κάνει προσβάσιμους τους Η/Υ από τα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες • •Δικτύωση όλων των σχολικών & Διοικητικών μονάδων του ΥΠΕΠΘ, με ταχύτατες συνδέσεις Ευρυζωνικής Τεχνολογίας • •Κέντρα ΠΛΗΝΕΤ: Τεχνική υποστήριξη όλων των σχολικών εργαστηρίων Πρόσβαση σε ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό Χρήση ψηφιακών εκπαιδευτικών εργαλείων Εξοικείωση της σχολικής κοινότητας με τις ΤΠΕ

40 Sch.gr 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πληροφορικής «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Θεσσαλονίκη, 20 – 22 Φεβρουαρίου 2004 Δικτύωση σχολικών μονάδων

41 Sch.gr 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πληροφορικής «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Θεσσαλονίκη, 20 – 22 Φεβρουαρίου 2004 Μαθητές/ΗΥ στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

42 Sch.gr 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πληροφορικής «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Θεσσαλονίκη, 20 – 22 Φεβρουαρίου 2004 Μαθητές/ΗΥ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

43 Sch.gr 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πληροφορικής «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Θεσσαλονίκη, 20 – 22 Φεβρουαρίου 2004 Βαθμίδα Εκπαίδευσης Σύνολο Δικτυωμέν ων Μονάδων Σύνολο Μονάδων Ποσοστό Δικτύωση ς Πρωτοβάθμια - Νηπιαγωγεία6955.66712,26% Πρωτοβάθμια - Δημοτικά4.9645.97483,09% Δευτεροβάθμια - Γυμνάσια1.912 100,00% Δευτεροβάθμια - Λύκεια1.141 100,00% Δευτεροβάθμια - ΤΕΕ494 100,00% Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση (ΙΕΚ) 141 100,00% Σύνολα8.01915.325 Συνδεδεμένες σχολικές μονάδες Ενημέρωση: 31.12.2003

44 Sch.gr 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πληροφορικής «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Θεσσαλονίκη, 20 – 22 Φεβρουαρίου 2004 Βαθμίδα Εκπαίδευσης Σύνολο Λογαριασμών Σύνδεσης Διευθύνσεις & Γραφεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 347 Διευθύνσεις & Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 863 Σχολικές Βιβλιοθήκες458 Γραφεία ΣΕΠ216 Επαγγελματική Κατάρτιση (ΚΥ ΟΕΕΚ)61 Λοιπές Μονάδες170 ΣΥΝΟΛΟ2.115 Λογαριασμοί σύνδεσης διοικητικών μονάδων Ενημέρωση: 31.12.2003

45 Sch.gr 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πληροφορικής «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Θεσσαλονίκη, 20 – 22 Φεβρουαρίου 2004 Ενεργοί Λογαριασμοί E-mail

46 Sch.gr 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πληροφορικής «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Θεσσαλονίκη, 20 – 22 Φεβρουαρίου 2004 Προσωπικοί λογαριασμοί εκπαιδευτικών

47 Sch.gr 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πληροφορικής «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Θεσσαλονίκη, 20 – 22 Φεβρουαρίου 2004 Υποστήριξη Χρηστών •Υποστηρίζονται: –Όλα τα συνδεδεμένα σχολεία –Όλες οι συνδεδεμένες διοικητικές μονάδες –Μεμονωμένοι χρήστες •Τρόπος παροχής: –Τηλεφωνικά 801-11-801-81 –Με FAQs στη διεύθυνση www.sch.gr/user_support –Με τεχνικά εγχειρίδια •Ωράριο: –8.30 – 18.00 τις εργάσιμες ημέρες Ενημέρωση Στοιχείων: 5.09.2003

48 Sch.gr 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πληροφορικής «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Θεσσαλονίκη, 20 – 22 Φεβρουαρίου 2004 Δραστηριότητα υπηρεσίας Help Desk

49 Sch.gr 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πληροφορικής «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Θεσσαλονίκη, 20 – 22 Φεβρουαρίου 2004 Δορυφορική Διασύνδεση Κινητών Βιβλιοθηκών ΥπΕΠΘ

50 Sch.gr 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πληροφορικής «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Θεσσαλονίκη, 20 – 22 Φεβρουαρίου 2004 Δράσεις σε εξέλιξη •Δίκτυο Διανομής –Διαρκής αναβάθμιση με αναφορά το ΕΔΕΤ-2 •Δίκτυο Πρόσβασης –Σύνδεση με ADSL (Α’ φάση:500 σχολεία) –Σύνδεση όλων των Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων •Δικτυακές Υπηρεσίες –Νέες τηλεματικές υπηρεσίες –Απομακρυσμένη διαχείριση σχολικών εργαστηρίων –Υπηρεσίες σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης •Υποστήριξη (Help-Desk) –Αναβάθμιση συστήματος εξυπηρέτησης χρηστών

51 Sch.gr 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πληροφορικής «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Θεσσαλονίκη, 20 – 22 Φεβρουαρίου 2004Συμπεράσματα •Ανάπτυξη από το ΥπΕΠΘ του εθνικού ενδοδικτύου της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης •Επιτυχημένη υλοποίηση λόγω της καλής συνεργασίας μεταξύ ΥπΕΠΘ, Ερευνητικών Κέντρων, Πανεπιστημίων, ΤΕΙ, ΕΔΕΤ και σχολικών κοινοτήτων •Αξιοποίηση τεχνογνωσίας ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης •Αξιοποίηση εθνικών υποδομών (ΕΔΕΤ) •Ελαχιστοποίηση λειτουργικών δαπανών •Ευρεία γκάμα παρεχόμενων υπηρεσιών στα σχολεία •Αξιοποίηση και ενδυνάμωση ανθρώπινων δικτύων •Δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ανάπτυξη εκπαιδευτικού περιεχομένου •Προωθεί την παιδαγωγική καινοτομία & αξιοποίηση

52 Sch.gr 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πληροφορικής «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Θεσσαλονίκη, 20 – 22 Φεβρουαρίου 2004 … για την προσοχή σας! •Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε http://www.sch.gr * * •Επικοινωνία: mparask@cti.gr mparask@sch.gr Σας ευχαριστώ....

53 Sch.gr 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πληροφορικής «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Θεσσαλονίκη, 20 – 22 Φεβρουαρίου 2004

54 Sch.gr 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πληροφορικής «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Θεσσαλονίκη, 20 – 22 Φεβρουαρίου 2004 Έλεγχος Περιεχομένου σε Εκπαιδευτικά Δίκτυα Πολιτικές και Κατευθύνσεις για την προστασία των μαθητών από παράνομο και προσβλητικό περιεχόμενο στο Internet

55 Sch.gr 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πληροφορικής «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Θεσσαλονίκη, 20 – 22 Φεβρουαρίου 2004 Χρήσεις Δικτύου στην Εκπαίδευση •Εργαλείο μάθησης •Εργαλείο επικοινωνίας •Εργαλείο συνεργασίας •Πηγή πληροφόρησης •Πρόσβαση σε υπηρεσίες •Αντικείμενο γνώσης Αναιρεί χρονικούς & γεωγραφικούς περιορισμούς

56 Sch.gr 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πληροφορικής «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Θεσσαλονίκη, 20 – 22 Φεβρουαρίου 2004 Έρευνα: Παιδιά και Διαδίκτυο •Στοιχεία έρευνας –Φορέας: Ελληνική Καταναλωτική Οργάνωση (Ε.ΚΑΤ.Ο.) –Κλίμακα: Πανελλαδική –Δείγμα: 570 παιδιά –Ηλικίες: 7 – 17 ετών –Πλαίσιο: Ευρωπαϊκά προγράμματα ONCE & CISA

57 Sch.gr 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πληροφορικής «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Θεσσαλονίκη, 20 – 22 Φεβρουαρίου 2004 Χρήση Chatrooms Έρευνα: Παιδιά και Διαδίκτυο, Ε.ΚΑΤ.Ο., 2002

58 Sch.gr 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πληροφορικής «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Θεσσαλονίκη, 20 – 22 Φεβρουαρίου 2004 Χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου Έρευνα: Παιδιά και Διαδίκτυο, Ε.ΚΑΤ.Ο., 2002

59 Sch.gr 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πληροφορικής «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Θεσσαλονίκη, 20 – 22 Φεβρουαρίου 2004 Χρήση Internet από γονείς Έρευνα: Παιδιά και Διαδίκτυο, Ε.ΚΑΤ.Ο., 2002

60 Sch.gr 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πληροφορικής «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Θεσσαλονίκη, 20 – 22 Φεβρουαρίου 2004 Συμπεριφορά Γονέων Έρευνα: Παιδιά και Διαδίκτυο, Ε.ΚΑΤ.Ο., 2002

61 Sch.gr 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πληροφορικής «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Θεσσαλονίκη, 20 – 22 Φεβρουαρίου 2004 Συμπεριφορά παιδιών Έρευνα: Παιδιά και Διαδίκτυο, Ε.ΚΑΤ.Ο., 2002

62 Sch.gr 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πληροφορικής «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Θεσσαλονίκη, 20 – 22 Φεβρουαρίου 2004 Το πρόβλημα του κόστους πρόσβασης Έρευνα: Παιδιά και Διαδίκτυο, Ε.ΚΑΤ.Ο., 2002

63 Sch.gr 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πληροφορικής «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Θεσσαλονίκη, 20 – 22 Φεβρουαρίου 2004 Μαθητικοί προορισμοί Έρευνα: Παιδιά και Διαδίκτυο, Ε.ΚΑΤ.Ο., 2002

64 Sch.gr 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πληροφορικής «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Θεσσαλονίκη, 20 – 22 Φεβρουαρίου 2004 Αυτοπροστασία Έρευνα: Παιδιά και Διαδίκτυο, Ε.ΚΑΤ.Ο., 2002

65 Sch.gr 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πληροφορικής «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Θεσσαλονίκη, 20 – 22 Φεβρουαρίου 2004 Ειδικά Χαρακτηριστικά Internet •Καθένας μπορεί να «ανεβάσει» υλικό σε μορφή σελίδων στο Internet •Δεν υπάρχει επίπεδο ελέγχου του περιεχομένου που δημοσιεύεται στο Internet στο επίπεδο του πρωτογενούς υλικού •Δεν έχει εφαρμοστεί μέχρι τώρα σε γενικευμένη μορφή σύστημα που να προειδοποιεί για το είδος του περιεχομένου •Τα παιδιά έχουν πρόσβαση σε μεγάλες ποσότητες πληροφορίας από διεθνείς πηγές, που δεν ήταν πριν διαθέσιμες σε αυτά •Τα παιδιά μπορούν να επικοινωνούν και να συζητούν με ένα διεθνές και κατά το μεγαλύτερο βαθμό άγνωστο ακροατήριο •Το Internet δεν περικλείεται στα όρια των χωρών ΑΓΩΝΙΑ στην κοινωνία και ειδικά στους ΓΟΝΕΙΣ

66 Sch.gr 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πληροφορικής «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Θεσσαλονίκη, 20 – 22 Φεβρουαρίου 2004 Βασικά Σημεία (1/2) •Αρχικός Στόχος: Εισαγωγή του διαδικτύου στην εκπαίδευση •Σημερινός Στόχος: Η θέσπιση ενός περιβάλλοντος εργασίας που θα αποθαρρύνει ή θα αποτρέπει την πρόσβαση σε σελίδες με περιεχόμενο που συγκρούεται με θεμελιώδεις αρχές της κοινωνικής οργάνωσης και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας •Προσοχή! Όχι λογοκρισία και ασφυκτικοί περιορισμοί, αλλά εύρεση τρόπων διασφάλισης της αποκλειστικής χρήσης του σχολικού δικτύου για εκπαιδευτικούς σκοπούς  Οι ανήλικοι έχουν το δικαίωμα της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητάς τους  Υποχρέωση της οικογένειας και του σχολείου η προστασία των ανήλικων από την έκθεσή τους σε επιβλαβές περιεχόμενο

67 Sch.gr 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πληροφορικής «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Θεσσαλονίκη, 20 – 22 Φεβρουαρίου 2004 Βασικά Σημεία (2/2) •Όχι παραπληροφόρηση και υπερβολή •Όχι στη «δαιμονοποίηση» του Internet - Το Internet είναι για όλους •Η πρόσβαση στο σχολικό δίκτυο και στο Internet είναι προνόμιο •Για την αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων απαιτείται η συνεργασία: –Γονέων –Εταιρειών παροχής Internet –Σχολικών δικτύων –Χρηστών Internet –Κυβερνήσεων –Σχολείων –Δημιουργών σελίδων περιεχομένου –Δικαιοσύνης και αστυνομίας

68 Sch.gr 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πληροφορικής «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Θεσσαλονίκη, 20 – 22 Φεβρουαρίου 2004 Δυνητικά Επιβλαβές Περιεχόμενο (για ανήλικους) Δικτυακές σελίδες που περιέχουν: •Πορνογραφία και ειδικά παιδική (Porn)* •Προπαγάνδα ναρκωτικών (Drugs)* •Προπαγάνδα βίας και μίσους (Violence)* •Προπαγάνδα για επιθετική συμπεριφορά και ρατσισμό (Aggressive)* •Τυχερά παιχνίδια (Gambling)* •Διαφημιστικό υλικό (Ads) •Πληροφορίες για παραβιάσεις ασφαλείας συστημάτων (Hacking) •Πληροφορίες με κωδικούς πρόσβασης σε προγράμματα χωρίς νόμιμη άδεια (Warez) * Κόβονται από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

69 Sch.gr 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πληροφορικής «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Θεσσαλονίκη, 20 – 22 Φεβρουαρίου 2004 Πηγές Ακατάλληλου Περιεχομένου Περιεχόμενο •Εμπορικές και προσωπικές ιστοσελίδες Επικοινωνία •Υπηρεσίες Newsgroups, Chat, FTP και Bulletin boards •Υπηρεσίες E-mail ("spam mail") •Υπηρεσίες Instant Messaging (π.χ.ICQ) Εμπόριο •Υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου •Διαφήμιση

70 Sch.gr 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πληροφορικής «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Θεσσαλονίκη, 20 – 22 Φεβρουαρίου 2004 Η περίπτωση του Καναδά Έρευνα: Η άποψη των Καναδών γονέων •66% : Η εκπαίδευση είναι το σημαντικότερο όφελος που αποκομίζουν τα παιδιά τους από τη χρήση του Internet •51% : Η μεγαλύτερη ανησυχία τους είναι η πιθανότητα τα παιδιά τους να αποκτήσουν πρόσβαση σε ακατάλληλο περιεχόμενο στο διαδίκτυο •21% : Τα παιδιά τους έχουν οδηγηθεί τυχαία σε καθαρά σεξουαλικό περιεχόμενο (από όσο γνωρίζουν οι γονείς τους) •Στο 6% των παιδιών έχει σταλεί σεξουαλικό υλικό που δεν ζήτησαν (από όσο γνωρίζουν οι γονείς τους) •53% : Παρέχει πολύ καλή επίβλεψη στα παιδιά τους που μπαίνουν στο Internet από το σπίτι •17% : Χρησιμοποιεί λογισμικό για τον έλεγχο του περιεχομένου σε οικιακούς υπολογιστές •67% : Ελέγχει τα bookmarks ή το history του browser για να δουν ποιες σελίδες έχουν επισκεφτεί τα παιδιά τους •40% : Πιστεύει ότι ένα σύστημα κατηγοριοποίησης σελίδων για Web σελίδες θα ήταν "πολύ αποτελεσματικό"

71 Sch.gr 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πληροφορικής «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Θεσσαλονίκη, 20 – 22 Φεβρουαρίου 2004 Η περίπτωση των ΗΠΑ •Το Κογκρέσο αποφάσισε την υποχρεωτική εφαρμογή φίλτρων σε σχολεία και βιβλιοθήκες •Οργανώσεις και ομάδες πολιτών διαμαρτύρονται για καταπάτηση συνταγματικών δικαιωμάτων και ατομικών ελευθεριών •Αναγνωρίζουν όμως στους γονείς το δικαίωμα να φιλτράρουν το περιεχόμενο από το σπίτι •Οι εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών λένε ότι δεν αντιτίθενται στην υιοθέτηση τέτοιων μέτρων από τα σχολεία και τις βιβλιοθήκες, αλλά στην υποχρεωτική εφαρμογή τους •Το 92% των αμερικανών συμφωνεί με τη χρήση φίλτρων ενάντια στο πορνογραφικό υλικό και σε σελίδες που προωθούν το μίσος για διάφορες κοινωνικές ομάδες ή μειονότητες (79%) •Ποσοστό 76% πιστεύει ότι το «ακατάλληλο περιεχόμενο» δυσκολεύει την εισαγωγή του Internet στα σχολεία

72 Sch.gr 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πληροφορικής «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Θεσσαλονίκη, 20 – 22 Φεβρουαρίου 2004 Πολιτικές Διαχείρισης της Πρόσβασης στο Internet •Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών •Γονική καθοδήγηση. Ενίσχυση της κριτικής ικανότητας των παιδιών για την αποτίμηση του περιεχομένου του Internet •Θετική Αντιπρόταση: Προσφορά περιβάλλοντος με αξιόλογο υλικό και περιβάλλον κατάλληλο για παιδιά •Συμβουλές για την προστασία των προσωπικών δεδομένων •Συνειδητοποίηση της αναγκαιότητας για επιτήρηση των μαθητών •Υιοθέτηση συστημάτων αναγνώρισης της ηλικίας •Συστήματα κατηγοριοποίησης από τον συγγραφέα των σελίδων •Συστήματα κατηγοριοποίησης σελίδων από ανεξάρτητους φορείς •Ανάπτυξη συστημάτων ανίχνευσης συγκεκριμένων φράσεων (φίλτρα) •Ενημέρωση πολιτών για τα εργαλεία διαχείρισης ακατάλληλου υλικού •Εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας και διεθνείς συνεργασίες

73 Sch.gr 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πληροφορικής «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Θεσσαλονίκη, 20 – 22 Φεβρουαρίου 2004 Η παρέμβαση των γονέων •Να ενημερωθούν για το Internet, και τι κάνουν τα παιδιά τους εκεί •Να δημιουργήσουν μια συμφωνία σε οικογενειακό επίπεδο για την χρήση του Internet •Να συνοδεύουν τα μικρότερα παιδιά όταν συνδέονται στο Internet, ειδικά την πρώτη φορά •Να δημιουργήσουν τη δική τους λίστα με τις προτεινόμενες παιδικές σελίδες και να συμπεριλάβουν μηχανές αναζήτησης φιλικές στη χρήση τους για παιδιά •Να διδάξουν τα παιδιά τους να μην δίνουν ποτέ προσωπικά στοιχεία και πληροφορίες •Να βάζουν τους υπολογιστές με σύνδεση στο Internet σε ένα συχνά χρησιμοποιούμενο χώρο του σπιτιού •Να ενημερωθούν για τα τεχνολογικά εργαλεία τα οποία είναι διαθέσιμα για τον έλεγχο του περιεχομένου

74 Sch.gr 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πληροφορικής «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Θεσσαλονίκη, 20 – 22 Φεβρουαρίου 2004 Η περίπτωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σχέδιο Δράσης: Προώθηση Ασφαλούς Χρήσης Internet •Στόχος: Η εξασφάλιση ενός ασφαλούς περιβάλλοντος, ιδιαίτερα για την προστασία των παιδιών από εγκλήματα που τα έχουν ως στόχο •Προώθηση σχημάτων για την παρακολούθηση, την κατηγοριοποίηση του περιεχομένου και την ανάπτυξη φίλτρων ελέγχου •Αύξηση ενημερότητας και ευαισθητοποίηση των πολιτών •Αύξηση της ενημερότητας της βιομηχανίας και των κυβερνήσεων των χωρών μελών •Προώθηση της αυτο-ρύθμισης της βιομηχανίας •Σύσταση γραμμών επικοινωνίας, ώστε να αναφέρουν οι χρήστες την ύπαρξη περιεχομένου που θεωρούν ότι είναι παράνομο •Η δίωξη και η τιμωρία ανήκει στις εθνικές αρχές •Καλύτερη ενημέρωση γονέων, καθηγητών και πολιτών, ώστε να είναι ικανοί να χρησιμοποιήσουν τα φίλτρα περιεχομένου •Πρωτοβουλίες για την προώθηση της συνεργασίας με τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς •Αλληλεπίδραση με τον τομέα της δικαιοσύνης και της νομοθεσίας

75 Sch.gr 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πληροφορικής «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Θεσσαλονίκη, 20 – 22 Φεβρουαρίου 2004 Μέθοδοι Ελέγχου Περιεχομένου •Μπλοκάρισμα Λέξεων (Blocking keywords) –Απαγόρευση πρόσβασης σε σελίδες που περιέχουν συγκεκριμένες λέξεις –Αδυναμία ελέγχου εικόνων, ήχων, κλπ. •Αρνητικές και θετικές λίστες (Negative & Positive Lists) –Χρήση προκαθορισμένων λιστών αποδεκτών ή απαράδεκτων σελίδων –Μεγάλο διαχειριστικό βάρος •Προσδιορισμός περιεχομένου με ετικέτες και κατηγοριοποίηση (Content labeling & rating) –Απόδοση ετικετών σε κάθε σελίδα Internet –Κατηγοριοποίηση από τον δημιουργό της σελίδας –Κατηγοριοποίηση από ανεξάρτητους φορείς •Συνδυασμός των παραπάνω

76 Sch.gr 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πληροφορικής «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Θεσσαλονίκη, 20 – 22 Φεβρουαρίου 2004 Τεχνική Υλοποίηση στο ΠΣΔ •Διαφανής διακομιστής διαμεσολάβησης (Transparent proxy) •Λογισμικό Squid (χρησιμοποιείται στα μεγαλύτερα εκπαιδευτικά δίκτυα διεθνώς) •Παραμετρικός έλεγχος σε διάφορα επίπεδα •Ορισμός πολλαπλών κανόνων ανά χρήστη, ομάδα χρηστών, κλπ. •Αποκλεισμός πρόσβασης, αποθάρρυνση πρόσβασης, ενημέρωση για είσοδο σε «ακατάλληλη» περιοχή •Επιβολή περιορισμών σε συγκεκριμένες ώρες της ημέρας •Καταγραφή κίνησης και δημιουργία αναφορών •Δημιουργία blacklist από ένα «χαζό ρομπότ» (dummy robot) •Περιορισμένη επιτυχία (ψευδώς θετικές και ψευδώς αρνητικές απαντήσεις) •Δυνατότητα επικοινωνίας χρηστών με τον διαχειριστή

77 Sch.gr 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πληροφορικής «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Θεσσαλονίκη, 20 – 22 Φεβρουαρίου 2004 Το αποτέλεσμα


Κατέβασμα ppt "Sch.gr 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πληροφορικής «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Θεσσαλονίκη, 20 – 22 Φεβρουαρίου 2004."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google