Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΗΥ566 DAML ΟΝΤΟΛΟΓΙΑ Football Championship Αλεβίζου Βασιλική Σερφιώτης Γεώργιος Τριανταφυλλίδου Δέσποινα.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΗΥ566 DAML ΟΝΤΟΛΟΓΙΑ Football Championship Αλεβίζου Βασιλική Σερφιώτης Γεώργιος Τριανταφυλλίδου Δέσποινα."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΗΥ566 DAML ΟΝΤΟΛΟΓΙΑ Football Championship Αλεβίζου Βασιλική Σερφιώτης Γεώργιος Τριανταφυλλίδου Δέσποινα

2 Οντολογία: Football Championship

3 Περιγραφή κλάσεων

4 League  Περιγράφει τις κατηγορίες του πρωταθλήματος  Τα βασικά χαρακτηριστικά μιας κατηγορίας που μας ενδιαφέρει να μοντελοποιήσουμε στο σχήμα είναι:  hasName: το όνομα της κατηγορίας, μοναδικό, string  teamsNo: ο αριθμός των ομάδων που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα, integer

5 FootballClub  Συμμετέχουν οι ομάδες του πρωταθλήματος  Τα βασικά χαρακτηριστικά μιας ομάδας που μας ενδιαφέρει να μοντελοποιήσουμε στο σχήμα είναι:  officialName: το όνομα της ομάδας, string  foundationYear: το έτος ίδρυσης του συλλόγου, integer  homeCourt: το γήπεδο της ομάδας, string  points: οι βαθμοί που έχει συνολικά από τους αγώνες της, integer

6 FootballClub  Σχέσεις της ομάδας με άλλες οντότητες του πρωταθλήματος:  participates: η σχέση συνδέει την ομάδα με τη (μοναδική) κατηγορία στην οποία παίζει  occupies: με ελάχιστη πληθικότητα 13, δηλώνει το γεγονός ότι μία ομάδα στελεχώνεται από πρόσωπα. Τα πρόσωπα, εν γένει, συμμετέχουν με διαφορετικούς ρόλους στην ομάδα (π.χ. οι παίκτες λειτουργούν διαφορετικά στην ομάδα από τον πρόεδρο). Οι παρακάτω σχέσεις εξειδικεύουν την ιδιότητα occupies:  hasPlayer: με ελάχιστη πληθικότητα 11, συνδέει την ομάδα με τους παίκτες της  TrainedBy: μοναδικό, συνδέει την ομάδα με τον προπονητή της  managedBy: μοναδικό, συνδέει την ομάδα με τον πρόεδρό της

7 Person  Περιγράφει όλους τους ανθρώπους που εμπλέκονται με κάποιο τρόπο στο πρωτάθλημα  Το βασικό γνώρισμα:  name: το όνομα κάθε ανθρώπου, μοναδικό, string  Υποκλάσεις:  ClubPersonnel  Referee

8 ClubPersonnel  Συμμετέχουν οι άνθρωποι που δουλεύουν για την ομάδα  Κάθε κατηγορία τέτοιων έχει διαφορετικά καθήκοντα

9 ClubPersonnel  Υποκλάσεις σχετικές με τις κατηγορίες των απασχολουμένων στην ομάδα (συνδέεται με αυτές με την unionOf)  Coach  Player  Administrator  TechnicalStaff  Στα στιγμιότυπα της υποκλάσης TechnicalStaff έχει εφαρμοστεί η ιδιότητα disjointWith, σε σχέση με τις υπόλοιπες υποκλάσεις  Η ίδια ιδιότητα ισχύει μεταξύ των υποκλάσεων Player και Administrator

10 ClubPersonnel  Το γνώρισμα που μας ενδιαφέρει είναι η ηλικία τους:  born: η χρονολογία γέννησης των απασχολούμενων στην ομάδα, integer. Η ημερομηνία αυτή πρέπει να είναι μικρότερη από τη σημερινή, περιορισμός που δεν μπορούμε να μοντελοποιήσουμε σε DAML

11 Administrator  Ανήκει ο πρόεδρος της ομάδας  Σε κάθε ομάδα αντιστοιχεί μόνο ένας πρόεδρος (μοντελοποιείται σε DAML!)

12 Coach  Ανήκει ο προπονητής ομάδας  Σε κάθε ομάδα αντιστοιχεί μόνο ένας προπονητής (μοντελοποιείται σε DAML!)

13 Player  Μοντελοποιεί τους παίκτες της ομάδας  Τα γνωρίσματα των παικτών είναι:  position: η θέση που παίζει καθένας και μπορεί να έχει τιμές: τερματοφύλακας (G), αμυντικός (D), μέσος (M), επιθετικός (F), string  goals: τα τέρματα που έχει επιτύχει κάθε παίκτης συνολικά στο πρωτάθλημα, μοναδικό γνώρισμα

14 Player  Ιδιότητες που αφορούν σε σχέσεις των παικτών με άλλες οντότητες του πρωταθλήματος είναι:  previousTeam: οι προηγούμενες ομάδες του παίκτη  playerHasStatistics: τα στατιστικά του παίκτη, ανά αγώνα. Συνδέει τον παίκτη με την κλάση StatsPlayerMatch.

15 TechnicalStaff  Περιγράφει το τεχνικό προσωπικό της ομάδας  Το γνώρισμα για κάθε στιγμιότυπο είναι η περιγραφή του και είναι προαιρετικό  description: περιγραφή των καθηκόντων του τεχνικού προσωπικού, string

16 Referee  Υποκλάση της Person και σ’ αυτή ανήκουν οι διαιτητές του πρωταθλήματος.

17 Match  Μοντελοποιούνται όλοι οι αγώνες που γίνονται κατά τη διάρκεια του πρωταθλήματος  Τα γνωρίσματα της κλάσης είναι τα:  heldOn: η ημερομηνία & ώρα διεξαγωγής του αγώνα, μοναδική, dateTime  visitorScored/homeScored: τα τέρματα που σημείωσε η γηπεδούχος/φιλοξενούμενη ομάδα, μοναδικά γνωρίσματα, integer  competition: η αγωνιστική που πραγματοποιήθηκε ο αγώνας, μοναδική, integer

18 Match  Η κλάση συνδέεται με άλλες κλάσεις μέσω των σχέσεων:  home/visitor: η γηπεδούχος/φιλοξενούμενη ομάδα  OfficiatedBy/assistantReferee: ο διαιτητής και οι 2 βοηθοί του  matchHasStatistics: τα στατιστικά που αντιστοιχούν σε ένα συγκεκριμένο αγώνα

19 StatsPlayerMatch  Περιέχει τα στατιστικά για τους παίκτες, αναφορικά με τους αγώνες που έχουν παίξει.  Κάθε στιγμιότυπό της αντιστοιχίζεται σε μοναδικό αγώνα μέσω της ιδιότητας statsReferToMatch.

20 StatsPlayerMatch  Οι πληροφορίες αυτών των στατιστικών είναι:  scoredGoals: τα γκολ για ένα παίκτη σε ένα αγώνα, μοναδικό γνώρισμα, integer  yellowCard: TRUE αν ο παίκτης έχει δεχτεί κίτρινη κάρτα σε ένα αγώνα, διαφορετικά FALSE, boolean  redCard: TRUE, αν ο παίκτης έχει δεχτεί κόκκινη κάρτα σε ένα αγώνα, διαφορετικά FALSE, boolean

21 Προβλήματα της RDF - Λύσεις της DAML+OIL  Η DAML+OIL προβλέπει περιορισμούς πληθικότητας στις ιδιότητες  Είναι δυνατός ο ορισμός μιας κλάσης ως η ένωση κάποιων άλλων κλάσεων (π.χ. ClubPersonnel: Player, Coach, Administrator, TechnicalStaff)

22 Προβλήματα της RDF - Λύσεις της DAML+OIL  Είναι δυνατός ο περιορισμός της ταυτόχρονης παρουσίας κάποιου μεταδεδομένου σε δύο κλάσεις (π.χ. Administrator - Player) με χρήση της ιδιότητας disjointWith  Είναι δυνατός ο ορισμός αντίστροφων σχέσεων

23 Η χρήση της inverseOf SELECTW, D FROM{X}playerHasStatistics{Y}. statsReferToMatch{Z}.home{W}, {A}visitor{B}, {C}name{D} WHEREA = Z and X = C and D = "...“ instead of… SELECT FROM{X}playerHasStatistics{Y}, {Z}matchHasStatistics{W}, {A}home{B}, {C}visitor{D}, {E}name{F} WHEREY= W and X = E and Z = A and Z = C and F = "...“


Κατέβασμα ppt "ΗΥ566 DAML ΟΝΤΟΛΟΓΙΑ Football Championship Αλεβίζου Βασιλική Σερφιώτης Γεώργιος Τριανταφυλλίδου Δέσποινα."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google