Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

(ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ)

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "(ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ)"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 (ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ)
Personal Pronouns (ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ)

2 Personal Pronouns Singular Plural I We You He They She It
Οι προσωπικές αντωνυμίες είναι πάντα πριν το ρήμα Ex.: I am a student He is a student Ρήμα Προσωπική αντωνυμία Προσωπική αντωνυμία Ρήμα

3 Possessive Adjectives (ΚΤΗΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΤΑ)

4 Possessive adjectives
Singular Plural My Our Your His Their Her Its Τα κτητικά επίθετα μπαίνουν πριν από κάποιο ουσιαστικό και δειχνουν κτήση,κατοχή,ιδιοκτησία Π.χ. My bike is blue That is his ball ουσιαστικό ουσιαστικό Κτητικό επίθετο Κτητικό επίθετο.

5 I My You Your He His She Her It Its We Our You Your They Their
Personal pronouns Possessive adjectives I My You Your He His She Her It Its We Our You Your They Their

6 Let's practice

7 Complete with the correct personal pronoun and possessive adjective
This is _________ friend, Sally. _______ is a student and _________ is 11 years old. This is __________ house. my She she her This is Joe. __________ ´s from the UK. __________is 10 years old. This is ___________ dog. __________ name is Rex. He He his its

8 Hello. __________ ´m Chryssa. _______´m from Greece
Hello! __________ ´m Chryssa. _______´m from Greece. _________ favourite colour is blue. This is ________ cat. _________ is white. I I My my It

9 Hello, everyone. ________ are all friends
Hello, everyone! ________ are all friends. __________ ´re in the same school. __________ school is fantastic. This is ________ school bus. _______´s yellow. We We Our our It

10 These children are from India. ___________ names are Ken and Mia
These children are from India. ___________ names are Ken and Mia. ___________ are twins. __________ ´re 12 years old. __________ favourite colour is red. Their They they Their

11 What’s your favourite colour?
What about you? By answering these questions, write a short paragraph about you in your notebook What is your name? How old are you? Where are you from? What’s your favourite colour?


Κατέβασμα ppt "(ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ)"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google