Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

INNOVATIVE ACTIONS UNDER THE ERDF 2000-06 REGIONAL PROGRAMME OF INNOVATIVE ACTIONS ENtrepreneurship Through Innovation in Epirus “ENTI”

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "INNOVATIVE ACTIONS UNDER THE ERDF 2000-06 REGIONAL PROGRAMME OF INNOVATIVE ACTIONS ENtrepreneurship Through Innovation in Epirus “ENTI”"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 INNOVATIVE ACTIONS UNDER THE ERDF 2000-06 REGIONAL PROGRAMME OF INNOVATIVE ACTIONS ENtrepreneurship Through Innovation in Epirus “ENTI”

2 ΔΡΑΣΗ 7.4: Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Διαχείριση πληροφορίας “ENTI” Υπεύθυνος Φορέας Υλοποίησης: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Τμήμα Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής Μονάδα Ιατρικής Τεχνολογίας και Μονάδα Ιατρικής Τεχνολογίας και Ευφυών Πληροφοριακών Συστημάτων Ευφυών Πληροφοριακών Συστημάτων

3 ΔΡΑΣΗ 7.4: Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Διαχείριση Πληροφορίας Υποδράσεις 7.4.1 Σχεδιασμός και δημιουργία Πύλης Ηλεκτρονικού Εμπορίου –Μελέτη Διερεύνησης Ηλεκτρονικού Εμπορίου στην Ήπειρο –Μελέτη Επιλογής Επιχειρήσεων –Ανάλυση Απαιτήσεων για την Πύλη Ηλεκτρονικού Εμπορίου –Πύλη Ηλεκτρονικού Εμπορίου και Σχετιζόμενες Υπηρεσίες

4 Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Διαχείριση Πληροφορίας Υποδράσεις 7.4.2 Διάχυση Πληροφοριών, Εκπαίδευση και Υποστήριξη –Διάχυση Πληροφοριών και Διάδοση Αποτελεσμάτων –Εκπαίδευση και Τεχνική Υποστήριξη

5 Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και οικονομία Οι ΜΜΕ αποτελούν • σκληρό πυρήνα των εθνικών οικονομιών • θεωρούνται κλειδί για την απασχόληση και προώθηση της ανταγωνιστικότητας, • ευέλικτες σε δομή και οργάνωση. Το επίπεδο ενσωμάτωσης και η χρήση ΤΠΕ από τις ΜΜΕ διαφέρει μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγκεκριμένα, υπάρχουν τρεις ομάδες: • οι «πρωτοπόροι» (σκανδιναβικές χώρες) • οι «ακόλουθοι» (χώρες κεντρικής Ευρώπης) και • οι «ουραγοί» (Μεσογειακές χώρες, Ελλάδα).

6 Ο στόχος του έργου Ο στόχος της πιλοτικής ενέργειας είναι: • δυνατότητα ηλεκτρονικού εμπορίου και διαχείρισης πληροφοριών στην περιφέρεια της Ηπείρου • επιλογή 35-40 επιχειρήσεων να εισάγουν το ηλεκτρονικό εμπόριο (Β2C) στην επιχειρησιακή δραστηριότητά τους • ανάπτυξη Πύλης Ηλεκτρονικού Εμπορίου • εκπαίδευση και συνεχής αρωγή των επιλεγμένων επιχειρήσεων • προετοιμασία για λύσεις ηλεκτρονικού εμπορίου μεταξύ των επιχειρήσεων (Β2Β)

7 Ελλάδα στο διαδίκτυο Η Ελλάδα ανήκει στους ουραγούς, αλλά έχει παρατηρηθεί σημαντική αύξηση: τα ποσοστά πρόσβασης στο διαδίκτυο έχουν αυξηθεί από το 1999 έως το 2001 από 40% σε 70%. Στην προσπάθεια υιοθέτησης λύσεων ηλεκτρονικού επιχειρείν, οι ΜΜΕ αντιμετωπίζουν εμπόδια, σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία.

8 Περιφέρεια Ήπειρος Οι οικονομικές δραστηριότητες στην Ήπειρο βρίσκονται σε πολύ χαμηλό επίπεδο σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα με κύρια προβλήματα να εντοπίζονται κυρίως στα ακόλουθα: • πληθυσμιακή συρρίκνωση και γήρανση • ατελής αξιοποίηση των φυσικών πόρων • χαμηλό επίπεδο ανάπτυξης σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα • χαμηλό επίπεδο των βασικών της υποδομών (και) • συγκοινωνιακή απομόνωση

9 Η Ήπειρος στο διαδίκτυο Ποσοστό επιχειρήσεων με πρόσβαση στο Internet • • Ήπειρος 33.1 % • • Ελλάδα 43.7 % • • Ε.Ε. 70 % Ποσοστό επιχειρήσεων μα παρουσία στο Internet • • Ήπειρος 23.8 % • • Ελλάδα 28.1 % • • Ε.Ε. 43.4 %

10 Ηλεκτρονικά Επιχειρείν

11 Τι είναι το ηλεκτρονικό εμπόριο Το Ηλεκτρονικό Εμπόριο είναι η ανταλλαγή επιχειρηματικών πληροφοριών με τη χρησιμοποίηση ηλεκτρονικών τυποποιήσεων που περιλαμβάνουν: • Την Ηλεκτρονική Ανταλλαγή Δεδομένων (EDI), • Το Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο(e-Mail), • Τους Ηλεκτρονικούς Πίνακες Ανακοινώσεων (EBBs) • Την Ηλεκτρονική Μεταφορά Κεφαλαίων (EFT).

12 Ασφάλεια Ηλεκτρονικού Εμπορίου • Ηλεκτρονικές συναλλαγές πιο ασφαλείς και από τις πιστωτικές κάρτες. • Secure Sockets Layer (SSL): πρωτόκολλο κρυπτογράφησης συναλλαγών. • Secure Electronic Transactions (SET): κωδικοποίηση αριθμού της πιστωτικής κάρτας

13 • • Παγκόσμια παρουσία • • Προσαρμογή στις απαιτήσεις πελατών • • Ταχύτητα ανταλλαγής πληροφοριών • • Ταχύτητα στις συναλλαγές • • 24ωρη δυνατότητα διεκπεραίωσης • • Ουσιαστική μείωση κόστους • • Βελτιωμένη ανταγωνιστικότητα • • Νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες Πλεονεκτήματα Ηλεκτρονικού εμπορίου

14 Εμπόδια Ηλεκτρονικού εμπορίου • Θέματα υψηλών δαπανών • Θέμα ασφάλειας • Θέματα τεχνολογίας και κυρίως αργή μετάδοση δεδομένων • Έλλειψη ειδικευμένου προσωπικού • Έλλειψη οικονομικού ενδιαφέροντος

15 Πύλη Ηλεκτρονικού Εμπορίου

16 Λειτουργία Πύλης Ηλεκτρονικού Εμπορίου • Εδραίωση μιας αρχικής επαφής. • Ανταλλαγή πληροφοριών • Υποστήριξη πριν και μετά την πώληση • Πωλήσεις • Ηλεκτρονική πληρωμή • Διανομή

17 Ροή Πληροφορίας στην Πύλη

18 Η επιχείρηση • Ενημερώνει την πύλη σχετικά με εμπορεύματα, αποθέματα, τιμές κτλ. • Ενημερώνεται από την πύλη για την επικοινωνία με του καταναλωτές, για τις παραγγελίες κτλ. Ο καταναλωτής • Ενημερώνεται για τα προϊόντα και τις τιμές τους • Επικοινωνεί με τις επιχειρήσεις • Κάνει on line αγορές και ενημερώνεται για την εξέλιξη της παραγγελίας του. Ροή Πληροφορίας στην Πύλη

19 Αρχιτεκτονική Εφαρμογής Βάση Δυναμικών Δεδομένων Πύλη Ηλεκτρονικού Εμπορίου Ομάδα Διαχείρισης Διαδίκτυο Τελικός Χρήστης Αγοραστής Μ.Μ.Ε. Εφαρμογή για τον τελικό χρήστη Εφαρμογή ΜΜΕ Διαχείριση λογαριασμών LAN

20 Διαχειριστής Εφαρμογής Εξουσιοδότηση πρόσβασης διαχειριστή Λειτουργίες διαχείρισης Αλλαγή στοιχείων υπάρχοντος λογαριασμού Δημιουργία νέου λογαριασμού Έξοδος από την εφαρμογή Κατάλογος λογαριασμών

21 Εφαρμογή για την Επιχείρηση Αλλαγή κωδικού πρόσβασης Εξουσιοδότηση πρόσβασης χρήστη Λειτουργίες διαχείρισης Καταχώρηση-επεξεργασία προϊόντων (κατηγορία, όνομα, τιμή,διαθεσιμότητα κτλ) Εισαγωγή στοιχείων παρουσίασης της εταιρίαςστον Παγκόσμιο Ιστό Δήλωση περιοδικών προσφορών Διαχείρισηηλεκτρονικών συναλλαγών αποστολή αντίστοιχου email στον πελάτη Έξοδος από την εφαρμογή

22 Εφαρμογή για τον τελικό χρήστη Αναζήτηση προϊόντων σύμφωνα με κριτήρια Λίσταπροϊόντων που ικανοποιούν τα κριτήρια επιλογή προϊόντος Παρουσίαση προϊόντος επιλογή τοποθέτησης στο καλάθι αγορών ή στην λίστα αγαπημένων Καλάθι Αγορών Περιγραφή Προϊόντος Διαθεσιμότητα Κοστολόγησηαγοράς έλεγχος αποδοχή /ακύρωση αγοράς Στοιχεία πληρωμής καταχώρηση συναλλαγής Επιβεβαίωση και αποστολή email στο αγοραστή Τραπεζικό Δίκτυο Τράπεζα αποστολή στοιχείων

23 Ηλεκτρονική Μεταφορά Κεφαλαίων

24 • Ο καταναλωτής δίνει εντολή αγοράς. • Η συναλλαγή επεξεργάζεται στον πραγματικό χρόνο. • Αίτηση Έγκρισης συναλλαγής • Αίτηση Έγκρισης συναλλαγής, (SSL connection) • Έγκριση ή απόρριψη συναλλαγής • Έγκριση ή απόρριψη συναλλαγής. • Η συναλλαγή επιβεβαιώνεται • Η συναλλαγή επιβεβαιώνεται.

25 Προϋποθέσεις προσέλκυσης των πελατών online • Να είναι η πύλη ενημερωμένη. Μία πύλη που δεν αλλάζει ποτέ, δεν έλκει αγοραστές. • Η πύλη να φαίνεται επαγγελματική και να λειτουργεί άψογα. Δεν πρόκειται μόνο να πουλήσει προϊόντα, αλλά πρέπει να εμπνέει εμπιστοσύνη στους πιθανούς αγοραστές. • Να είναι η πύλη απλή. Αν είναι πολύ πολύπλοκη, οι αγοραστές θα στραφούν αλλού.

26 Προϋποθέσεις προσέλκυσης των πελατών online • Να είναι εύκολη η διαδικασία ανεύρεσης συγκεκριμένων προϊόντων. Να υπάρχει ένα κουμπί αναζήτησης σε κάθε σελίδα, έτσι ώστε οι αγοραστές να μπορούν να βρουν εύκολα αυτό που ζητάνε. • Οι σελίδες πρέπει να κατεβαίνουν γρήγορα. Στον κόσμο δεν αρέσει να περιμένει περισσότερο από όσο περιμένει σε μια σειρά. • Να γίνουν οι online επιλογές συγκρίσιμες με οτιδήποτε προσφέρεται αλλού. Αν οι πελάτες μπορούν να αγοράσουν περισσότερα πράγματα στα καταστήματα, θα πάνε εκεί.

27 Προϋποθέσεις προσέλκυσης των πελατών online • Να κρατηθούν οι online τιμές όσο πιο χαμηλά γίνεται σε σχέση με εκείνες που προσφέρονται αλλού. • Να πωλούνται προϊόντα που ο κόσμος θέλει να τα αγοράσει online. Ως γενικός κανόνας, αν ένα προϊόν πουλά με ταχυδρομικούς καταλόγους, θα πουλήσει εξίσου καλά και στο Δίκτυο. • Όλες οι συναλλαγές να είναι όσο το δυνατόν ασφαλείς, και να δίνεται η δυνατότητα στους πιθανούς πελάτες να το γνωρίζουν.

28 Η Πύλη Ηλεκτρονικού Εμπορίου Μαγικό Ραβδί ;

29 Ξεκινώντας.... Το ηλεκτρονικό εμπόριο (Β2C και Β2Β) δεν είναι η λύση για την οικονομική ανάπτυξη των ΜΜΕ. Μπορεί να αποφέρει ουσιαστικά κέρδη ΜΟΝΟ αν η επιχείρηση ασχοληθεί συστηματικά με αυτό.

30 .... κ αταλήγοντας Οι επιχειρήσεις της περιφέρειας Ηπείρου…. στάση διστακτική έναντι του έργου Στόχος του έργου …. η άρση της δυσπιστίας των ΜΜΕ και των καταναλωτών έναντι του ηλεκτρονικού εμπορίου. Αποτέλεσμα …. Ένα επιπλέον χρήσιμο εργαλείο για τις ΜΜΕ

31 ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ Βασίλειος Ζώτος vzotos@cc.uoi.gr


Κατέβασμα ppt "INNOVATIVE ACTIONS UNDER THE ERDF 2000-06 REGIONAL PROGRAMME OF INNOVATIVE ACTIONS ENtrepreneurship Through Innovation in Epirus “ENTI”"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google