Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Τεχνολογία αιχμής που αξιοποιεί τις πλέον σύγχρονες διεθνείς τάσεις, συνδυάζοντας τo Microsoft.NET Framework 3.5 και τα εξελιγμένα εργαλεία ανάπτυξης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Τεχνολογία αιχμής που αξιοποιεί τις πλέον σύγχρονες διεθνείς τάσεις, συνδυάζοντας τo Microsoft.NET Framework 3.5 και τα εξελιγμένα εργαλεία ανάπτυξης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 Τεχνολογία αιχμής που αξιοποιεί τις πλέον σύγχρονες διεθνείς τάσεις, συνδυάζοντας τo Microsoft.NET Framework 3.5 και τα εξελιγμένα εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών της SingularLogic.Εξασφαλίζει  απεριόριστες δυνατότητες προσαρμογής και εξατομίκευσης  πρόσβαση από παντού  αυτοματοποίηση των διαδικασιών  συνολικό έλεγχο & εικόνα της επιχείρησης  εύκολη αναβάθμιση  προσθήκη νέων λειτουργιών και διαδικασιών ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης Προσφέρει μοναδική εμπειρία χρήσης σε ένα σύγχρονο περιβάλλον εργασίας και αποτελεί εργαλείο ανάπτυξης και αύξησης παραγωγικότητας για κάθε επιχείρηση GALAXY είναι DO YOU SPEAK FUTURE ?

3

4 ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ  Χρηματοοικονομική Διαχείριση  Εμπορική Διαχείριση  Γενική Λογιστική – Αναλυτική Λογιστική – Οικονομικές καταστάσεις  Έσοδα – Έξοδα  Διαχείριση Παγίων  Ειδικά Χaρακτηριστικά (Χρώμα – Μέγεθος – Στυλ)  Εμπορική Πολιτική Πωλήσεων-Αγορών  Cash Flow Basic  Budget Πωλήσεων-Αγορών  Προγραμματισμός Προμηθειών  Φάκελος Εισαγωγών  Διαχείριση Παρτίδων  Διαχείριση Serial Numbers  Διαχείριση Παραγωγής  Παρακολούθηση Έργων  Budget Έργων  Services  Διοικητική Πληροφόρηση - Management Information System

5  Management Analytics :  Management Analytics : Πλήθος έτοιμων αναφορών για κάθε υποσύστημα. Δυνατότητα διαμόρφωσης και εξαγωγής τους σε όλες τις γνωστές μορφές αρχείων δημιουργίας αναφορών,  Δυνατότητα δημιουργίας αναφορών, όπου κάθε χρήστης μπορεί να σχεδιάσει αναφορές με δύο ειδών εργαλεία • Εργαλείο δημιουργίας απλών reports (report generator) • Εργαλείο δημιουργίας σύνθετων reports (visual reporting) με επιπλέον δυνατότητα αισθητικών παρεμβάσεων στην εκτύπωση έτοιμωνOLAP Views / Grids  Πλούσια συλλογή έτοιμων στατιστικών με την μορφή OLAP Views / Grids και δημιουργία δικών σας μέσω εξαιρετικά εύχρηστων εργαλείων. Ανταγωνιστικά Πλεονεκτήματα M.I.S Πληροφόρηση χωρίς όρια DO YOU SPEAK FUTURE ?

6 εικόνα της επιχείρησης  Άμεση πληροφόρηση με την εικόνα της επιχείρησης, όπου παρουσιάζεται η οικονομική εξέλιξη της επιχείρησης με οικονομικά μεγέθη που αφορούν την επιχειρηματική, εμπορική και οικονομική δραστηριότητα. δείκτες απόδοσης  Έτοιμοι δείκτες απόδοσης της πορείας της επιχείρησης και εμφάνισή τους στην επιφάνεια εργασίας του χρήστη. ασύγχρονης εκτέλεσης των αναφορών  Δυνατότητα ασύγχρονης εκτέλεσης των αναφορών, ώστε να μην καθυστερεί η ροή των εργασιών. Μετά την ολοκλήρωση η εφαρμογή αποθηκεύει την αναφορά και ενημερώνει τον κάθε χρήστη (μέσω alert). συγκεντρωτικής πορείας όλων των εταιριών του ομίλου.  Λογαριασμοί αναφοράς που συγκεντρώνουν στοιχεία από την λογιστική αλλά και από τους οικονομικούς λογαριασμούς για την αποτύπωση των συγκεντρωτικής πορείας όλων των εταιριών του ομίλου. Ανταγωνιστικά Πλεονεκτήματα M.I.S Πληροφόρηση χωρίς όρια DO YOU SPEAK FUTURE ?

7 ενιαίο περιβάλλον και πλατφόρμα με το Commercial Advanced  Το υποσύστημα Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων λειτουργεί σε ενιαίο περιβάλλον και πλατφόρμα με το Commercial Advanced  Προσφέρει ομογενοποιημένη και συνολική πληροφόρηση, πλήρες ιστορικό κάθε πώλησης και εξασφαλίζει την αποφυγή διπλοκαταχωρήσεων. Συγκεκριμένα : • Ένα ραντεβού με δυνητικό πελάτη εξελίσσεται σε προσφορά, παραγγελία, παραστατικό με μία μόνο εγγραφή. • Οι υπηρεσίες που παρέχονται σε ένα πελάτη «γίνονται» απευθείας τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών.  Είναι έξυπνα σχεδιασμένο ώστε να μην επιβαρύνει με marketing data και μη χρήσιμα data (που αφορούν αποκλειστικά CRM) το Commercial Advanced. Ανταγωνιστικά Πλεονεκτήματα Ενσωματωμένο CRM DO YOU SPEAK FUTURE ?

8  3 Μονάδες Μέτρησης  Τιμοκατάλογοι • Οριζόμενοι κανόνες καθορισμού τιμών για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα • Διαμόρφωση τιμών με τύπους υπολογισμού • Τιμές βάσει κλίμακας ή/και ειδικού χαρακτηριστικού (πχ. μέγεθος) Ανταγωνιστικά Πλεονεκτήματα Είδη/εμπορεύματα DO YOU SPEAK FUTURE ?  Ομάδες Χαρακτηριστικών • Αναζητήστε τα δεδομένα σας (είδη, πελάτες, προμηθευτές, πωλητές, αντιπροσώπους, λογαριασμούς) μέσω έξυπνων μηχανισμών αναζήτησης. • Ορίστε ομάδες χαρακτηριστικών ειδών / πελατών / προμηθευτών / πωλητών / λογαριασμών με τύπο ημερομηνία, κείμενο, αριθμό, πίνακα τιμών. • Συνδέστε το είδος / πελάτη / προμηθευτή / πωλητή / λογαριασμό με την ομάδα χαρακτηριστικών που ανήκει και καταχωρείστε τις τιμές των χαρακτηριστικών που το αφορούν. • Η ανεύρεση των εγγραφών γίνεται με βάση τις τιμές των χαρακτηριστικών μέσω έξυπνων μηχανισμών αναζήτησης. Τηλεοράσεις Inches 32 37 40 Τύπος τηλεόρασης LED LCD PLASMA Κατασκευαστ ής Philips Sony LG Βάρος ? κιλά

9 Ανταγωνιστικά Πλεονεκτήματα  Οντότητες βασισμένες σε ρόλους Ορίζοντας ρόλους σε κάθε οντότητα (πχ. ένας συναλλασσόμενος μπορεί να είναι πελάτης ή/και προμηθευτής ή/και χρεώστης ή/και πιστωτής), έχετε κεντρικά κοινή πληροφορία και συμπληρώνετε μόνο τα επιπλέον στοιχεία ανά ρόλο και ανά εταιρία.  Ενδιάμεσοι Πωλητές, εισπράκτορες, υπεργολάβοι, αντιπρόσωποι με ανάθεση ρόλων ή ρόλους. Έτσι παρέχεται η δυνατότητα σε παραστατικά αγορών, πωλήσεων, χρηματοοικονομικών να κινούνται όλοι όσοι εμπλέκονται σε αυτά όπως πωλητές, μεσολαβητές, πράκτορες κλπ. DO YOU SPEAK FUTURE ?

10  Ιεραρχικές κατηγορίες Ανάπτυξη πολλαπλών κατηγοριών για είδη, πελάτες, προμηθευτές, λογαριασμούς με ιεραρχική ανάπτυξη για την απεικόνιση στατιστικών πληροφοριών αναλυτικά ή συγκεντρωτικά και για την δημιουργία κανόνων (εμπορικές πολιτικές, τιμοκατάλογοι κλπ.) Ανταγωνιστικά Πλεονεκτήματα  Μεταβλητές Σε κάθε οντότητα (είδη, συναλλασσόμενοι, οικονομικοί λογαριασμοί) μπορείτε να ορίσετε νέα υπολογιζόμενα πεδία, που συγκεντρώνουν τα αποτελέσματα από την ενημέρωση των κινήσεων σε επίπεδο ημέρας, μήνα, έτος και χρησιμοποιούνται τόσο για την δημιουργία εκτυπωτικών όσο και για τον σχεδιασμό προβολών ανά οντότητα. DO YOU SPEAK FUTURE ?

11 Ανταγωνιστικά Πλεονεκτήματα Πολυεταιρικότητα  Διαχείριση πολλών εταιριών στην ίδια βάση  Δυνατότητα ταυτόχρονης καταχώρησης εγγραφών σε διαφορετικές εταιρίες χωρίς την ανάγκη εξόδου από την μία και εισόδου στην άλλη  Όλες οι οντότητες (πελάτες, είδη, πωλητές κλπ) δημιουργούνται μία φορά στην βάση ενώ ταυτόχρονα μπορούν να κινηθούν από όλες τις εταιρίες και να δώσουν οικονομικά στοιχεία για κάθε εταιρία  Δυνατότητα credit control σε πελάτες-προμηθευτές- χρεώστες-πιστωτές σε επίπεδο ομίλου και εταιρίας Ταχύτητα Οικονομία όγκου δεδομένων DO YOU SPEAK FUTURE ?

12  On line - offline Εάν για κάποιο λόγο διακοπεί (εσκεμμένα ή μη) η σύνδεση Internet τότε ο απομακρυσμένος χρήστης μπορεί να συνεχίσει κανονικά να εκτελεί τις εργασίες του (π.χ. να τιμολογεί) και μόλις επανέλθει η σύνδεση το Commercial Advanced αναλαμβάνει να συγχρονίσει τα δεδομένα μεταξύ των απομακρυσμένων σημείων και των κεντρικών (κινήσεις, νέες τιμές, αλλαγές σε πελάτες κτ.λ.). Ανταγωνιστικά Πλεονεκτήματα DO YOU SPEAK FUTURE ?

13 Δείτε την επιχείρησή σας να πηγαίνει στο μέλλον, σήμερα


Κατέβασμα ppt "Τεχνολογία αιχμής που αξιοποιεί τις πλέον σύγχρονες διεθνείς τάσεις, συνδυάζοντας τo Microsoft.NET Framework 3.5 και τα εξελιγμένα εργαλεία ανάπτυξης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google