Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Γενετικής-Ιατρικής Πληροφορίας

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Γενετικής-Ιατρικής Πληροφορίας"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Γενετικής-Ιατρικής Πληροφορίας
IΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Hράκλειο, Κρήτης Βιοϊατρική Πληροφορική: Απαραίτητη στις νέες ιατρικές διαγνωστικές μεθόδους & στη διαχείριση της ποικιλόμορφης Γενετικής-Ιατρικής Πληροφορίας <title> = Prof., Dr., etc Xxxxxxx Yyyyyyyy = name of the presenter <Full Laboratory Name> = e.g. Computational Vision and Robotics <Lab short name> = e.g. CVRL e.t.c.

2 Βιοϊατρική Πληροφορική:
Γένεση Οι Βιολόγοι συναντούν την Πληροφορική με στόχο την ανεύρεση κατάλληλων εργαλείων για την επεξεργασία της γενετικής πληροφορίας: Ορισμός δομικών στοιχείων των πρωτεϊνων Αλληλουχία γονιδίων Πρόβλεψη γονιδίων Καταγραφή και χαρακτηρισμός γονιδιώματος

3 Στόχοι Ανάπτυξη ασφαλούς και αποδοτικού θεραπευτικού πλάνου Ανάπτυξη εξατομικευμένων φαρμάκων κατάλληλα τροποποιημένων ώστε να ταιριάζουν στις γενετικές ιδιαιτερότητες του κάθε ασθενή Εξατομικευμένη ανίχνευση προδιάθεσης σε ασθένεια Ολοκλήρωση Κλινικής & Γενετικής πληροφορίας Όραμα: Εξατομικευμένη Ιατρική Περίθαλψη

4 Ολοκληρωμένη διαχείριση Πληροφορίας
Πρόσβαση σε γενετικές βάσεις δεδομένων για την ανεύρεση συσχετιζόμενης πληροφορίας με την ιατρική (φαινοτυπική <–> γονιδιακή) Εισαγωγή γενετικής πληροφορίας στην κλινική πρακτική Αποθήκευση γενετικής πληροφορίας στο σύγχρονο ηλεκτρονικό φάκελο υγείας Δημιουργία κλινικών πρωτοκόλλων που περιλαμβάνουν γενετική πληροφορία Προσαρμογή ανάλογης ορολογίας & οντολογιών

5 Συνδυασμός Ιατρικής – Βιοπληροφορικής
Εργαλεία Υποστήριξης Αποφάσεων Αλληλεπίδραση & συνδυαστική λειτουργία γενετικών εργαστηριακών εξετάσεων & κλινικών πληροφοριακών συστημάτων Σύνδεση φαινοτύπου & γενοτύπου σε ασθενείς και πληθυσμούς Φαρμακογενετικές Βάσεις Δεδομένων Γενετική επιδημιολογία Ιατρική & Μοριακή απεικόνιση Υπολογιστικά μοντέλα προσομοίωσης ασθένειας

6 Εργαλεία Υποστήριξης Αποφάσεων
Σενάριο διαχείρισης της Βιοϊατρικής πληροφορίας ΜαγνητικήΤομογραφία Παθολογικά Ευρήματα? Όχι Nαι Πιθανότητα ύπαρξης νόσου=0.05 Πιθανότητα ύπαρξης νόσου=0.45 Ενδείξεις ανάπτυξης τοπικού όγκου Πιθανότητα ύπαρξης νόσου= 0.65 Ενδείξεις ύπαρξης μεταστατικού όγκου Πιθανότητα ύπαρξης νόσου=0.75 Γενετική Εξέταση Προσδιορισμός γονιδίων σχετιζόμενων με την νόσο Ιατρική Εκτίμηση χωρίς χρήση υπολογιστικών εργαλείων + Όχι Ναι Πιθανότητα ύπαρξης νόσου = ? Πιθανότητα ύπαρξης νόσου=0.25 Πιθανότητα ύπαρξης νόσου=0.8 Π Πιθανότητα ύπαρξης νόσου

7 Ιατρική & Μοριακή απεικόνιση
Ποσοτική αξιολόγηση χημειοθεραπείας με χρήση εργαλείων πληροφορικής 31% μείωση του όγκου μετά από θεραπεία 10 εβδομάδων

8 Κατανόηση της διαδικασίας απεικόνισης
Βιοϊατρική Πληροφορική στην Ιατρική Απεικόνιση “Κλασσική” Ιατρική Απεικόνιση Κατανόηση της διαδικασίας απεικόνισης Απομάκρυνση θορύβου/ Ενίσχυση της χρήσιμης πληροφορίας Διάτμηση περιοχών κλινικού ενδιαφέροντος Ευθυγράμμιση/ Κανονικοποίηση Έντασης σήματος Ευθυγράμμιση πληροφορίας διαφορετικών καναλιών με στόχο την μεγιστοποίηση της χρήσιμης πληροφορίας Ταυτόχρονη απεικόνιση διαφορετικών – συμπληρωματικών απεικονιστικών τεχνικών (data fusion)

9 Συνδυάζοντας ακτινογραφίες με Μαγνητική Τομογραφία
Συσχέτιση ευρημάτων μαστογραφίας & μαγνητικής τομογραφίας

10 Συνδυάζοντας Εγκεφαλογράφημα με Μαγνητική Τομογραφία

11 Μοριακή απεικόνιση Η μοριακή απεικόνιση στοχεύει στην χωρο-χρονική απεικόνιση φυσιολογικών και μη διαδικασιών στη μοριακή/γενετική κλίμακα. Η απεικόνιση γίνεται με μεθόδους πυρηνικής Ιατρικής, MRI, καθώς και οπτικές μεθόδους. Στόχοι: Στο επίπεδο κυττάρου: Μελέτες κίνησης καρκινικών κυττάρων σε μεταστάσεις, απόκριση αντισωμάτων, μεταμόσχευση βλαστοκυττάρων, κ.λπ. Στο γενετικό επίπεδο: Ανάπτυξη γενετικών θεραπειών, απεικόνιση της ρύθμισης της γονιδιακής έκφρασης καθώς και ενδοκυτταρικές αλληλεπιδράσεις πρωτεϊνών.

12 Μοριακή απεικόνιση με οπτικές μεθόδους

13 Μοντελοποίηση (In Silicon Oncology)


Κατέβασμα ppt "Γενετικής-Ιατρικής Πληροφορίας"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google