Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΣΥΧΝΟΤΕΡΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ, ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΓΛΥΚΟΖΥΛΙΩΜΕΝΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ. Χρυσάνθη Β. Μανωλάκη, Α. Μπίτζιος, Χ. Δημοπούλου, Ν. Μανωλάκης,

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΣΥΧΝΟΤΕΡΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ, ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΓΛΥΚΟΖΥΛΙΩΜΕΝΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ. Χρυσάνθη Β. Μανωλάκη, Α. Μπίτζιος, Χ. Δημοπούλου, Ν. Μανωλάκης,"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΣΥΧΝΟΤΕΡΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ, ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΓΛΥΚΟΖΥΛΙΩΜΕΝΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ. Χρυσάνθη Β. Μανωλάκη, Α. Μπίτζιος, Χ. Δημοπούλου, Ν. Μανωλάκης, Ρ. Γιαννάκος, Γ. Οθείτη ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ ΣΕΡΡΩΝ, ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ ΣΕΡΡΩΝ. ΣΚΟΠΟΣ 1 Η καλή ρύθμιση του σακχάρου, αντικατοπτρίζεται σε μια όσο το δυνατόν χαμηλότερη Hba1c, χωρίς βέβαια το άτομο να αναφέρει τακτικές υπογλυκαιμίες.

2 ΣΥΧΝΟΤΕΡΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ, ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΓΛΥΚΟΖΥΛΙΩΜΕΝΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ. Χρυσάνθη Β. Μανωλάκη, Α. Μπίτζιος, Χ. Δημοπούλου, Ν. Μανωλάκης, Ρ. Γιαννάκος, Γ. Οθείτη ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ ΣΕΡΡΩΝ, ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ ΣΕΡΡΩΝ. ΣΚΟΠΟΣ 2 Σκοπός της μελέτης είναι να δείξει πόσο καθοριστικό ρόλο παίζει στο παραπάνω η συχνότερη επίσκεψη των ατόμων με διαβήτη στο διαβητολογικό ιατρείο.

3 ΣΥΧΝΟΤΕΡΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ, ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΓΛΥΚΟΖΥΛΙΩΜΕΝΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ. Χρυσάνθη Β. Μανωλάκη, Α. Μπίτζιος, Χ. Δημοπούλου, Ν. Μανωλάκης, Ρ. Γιαννάκος, Γ. Οθείτη ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ ΣΕΡΡΩΝ, ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ ΣΕΡΡΩΝ. ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ 1 Γι’ αυτόν τον σκοπό μελετήθηκε η διακύμανση της HbA1c σε τρεις μετρήσεις εντός ενός έτους, σε 50 διαβητικούς. Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν ανά τετράμηνο. Όλα τα άτομα ήταν σε αγωγή με μία σουλφονυλουρία και διγουανίδη.

4 70,8+6,8 και διάρκεια διαβήτη 8,4+3,6.
ΣΥΧΝΟΤΕΡΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ, ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΓΛΥΚΟΖΥΛΙΩΜΕΝΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ. Χρυσάνθη Β. Μανωλάκη, Α. Μπίτζιος, Χ. Δημοπούλου, Ν. Μανωλάκης, Ρ. Γιαννάκος, Γ. Οθείτη ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ ΣΕΡΡΩΝ, ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ ΣΕΡΡΩΝ. ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ 2 Οι 25 διαβητικοί παρακολουθούνταν σε διαβητολογικό ιατρείο με 2 έως 3 επισκέψεις ανά έτος, 15 γυναίκες και 10 άνδρες, με μέση ηλικία 70,8+6,8 και διάρκεια διαβήτη 8,4+3,6.

5 ΣΥΧΝΟΤΕΡΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ, ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΓΛΥΚΟΖΥΛΙΩΜΕΝΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ. Χρυσάνθη Β. Μανωλάκη, Α. Μπίτζιος, Χ. Δημοπούλου, Ν. Μανωλάκης, Ρ. Γιαννάκος, Γ. Οθείτη ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ ΣΕΡΡΩΝ, ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ ΣΕΡΡΩΝ. ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ 3 Οι υπόλοιποι 25 διαβητικοί παρακολουθούνταν σε διαβητολογικό ιατρείο του κέντρου υγείας ανά δίμηνο, 15 γυναίκες και 10 άνδρες, με μέση ηλικία 71,6+4,8 έτη και διάρκεια διαβήτη 7,7+3,9 έτη.

6 ΣΥΧΝΟΤΕΡΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ, ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΓΛΥΚΟΖΥΛΙΩΜΕΝΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ. Χρυσάνθη Β. Μανωλάκη, Α. Μπίτζιος, Χ. Δημοπούλου, Ν. Μανωλάκης, Ρ. Γιαννάκος, Γ. Οθείτη ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ ΣΕΡΡΩΝ, ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ ΣΕΡΡΩΝ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 Σε 10 από τους διαβητικούς της πρώτης ομάδας η HbA1c παρουσίασε αύξηση %, σε 2 αυξήθηκε κατά 3% και ήταν άτομα που μπήκαν σε ινσουλίνη, σε 8 δεν παρατηρήθηκε καμμία μεταβολή, ενώ στα 5 επήλθε ελάττωση %.

7 ΣΥΧΝΟΤΕΡΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ, ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΓΛΥΚΟΖΥΛΙΩΜΕΝΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ. Χρυσάνθη Β. Μανωλάκη, Α. Μπίτζιος, Χ. Δημοπούλου, Ν. Μανωλάκης, Ρ. Γιαννάκος, Γ. Οθείτη ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ ΣΕΡΡΩΝ, ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ ΣΕΡΡΩΝ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2 Σε 14 από τους διαβητικούς της δεύτερης ομάδας η HbA1c ελαττώθηκε %, σε 7 άτομα ελαττώθηκε κατά %, σε 2 παρέμεινε στα ίδια επίπεδα και μόνον σε 2 άτομα παρουσίασε αύξηση %.

8 HbA1c άρα και στον καλύτερο έλεγχο αυτών των ατόμων.
ΣΥΧΝΟΤΕΡΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ, ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΓΛΥΚΟΖΥΛΙΩΜΕΝΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ. Χρυσάνθη Β. Μανωλάκη, Α. Μπίτζιος, Χ. Δημοπούλου, Ν. Μανωλάκης, Ρ. Γιαννάκος, Γ. Οθείτη ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ ΣΕΡΡΩΝ, ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ ΣΕΡΡΩΝ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Ένας βασικός δείκτης της ικανοποιητικής γλυκαιμικής ρύθμισης των ατόμων με διαβήτη, είναι η HbA1c. Η συχνότερη επίσκεψη στο διαβητολογικό ιατρείο, συμβάλλει στη χαμηλότερη HbA1c άρα και στον καλύτερο έλεγχο αυτών των ατόμων.


Κατέβασμα ppt "ΣΥΧΝΟΤΕΡΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ, ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΓΛΥΚΟΖΥΛΙΩΜΕΝΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ. Χρυσάνθη Β. Μανωλάκη, Α. Μπίτζιος, Χ. Δημοπούλου, Ν. Μανωλάκης,"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google